Byla 2-895/2014
Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 26 d. nutarties, kuria procesinis dokumentas laikytas nepaduotu ir grąžintas, priimtos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Norekso valdos“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. L. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 26 d. nutarties, kuria procesinis dokumentas laikytas nepaduotu ir grąžintas, priimtos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Norekso valdos“ bankroto byloje.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėja A. L. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti praleistą terminą finansiniam reikalavimui pareikšti, įtraukti pareiškėją į BUAB „Norekso valdos“ kreditorių sąrašą su 5 107,49 Lt dydžio reikalavimu, kurį sudaro skola už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas (32 b. l.).

5Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 2 d. nutartimi netenkino A. L. prašymo dėl termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo (34 b. l.). Dėl šios teismo nutarties pareiškėja padavė atskirąjį skundą (35 b. l.). Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 15 d. nutartimi nustatė A. L. 14 dienų terminą nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskirojo skundo trūkumams pašalinti (36 b. l.). Pareiškėja padavė naują atskirąjį skundą, tačiau Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 21 d. nutartimi A. L. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 2 d. nutarties laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui, konstatavęs, jog pareiškėja nepašalino 2013 m. spalio 15 d. nutartimi nustatytų skundo trūkumų (38 b. l.). Pareiškėja taip pat padavė atskirąjį (pavadintą apeliaciniu) skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 15 d. nutarties (48 b. l.). Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 22 d. nutartimi nustatė pareiškėjai 14 dienų nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti, nurodydamas, kad priešingu atveju procesinis dokumentas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas (44-45 b. l.). Ši 2014 m. sausio 22 d. nutartis pareiškėjai A. L. buvo siunčiama du kartus registruotąja pašto siunta – 2014 m. sausio 23 d. ir 2014 m. vasario 7 d. pareiškėjos procesiniuose dokumentuose nurodytu adresu – ( - ), tačiau grįžo neįteikta su pašto darbuotojo padarytomis žymomis „Neatsiėmė“ (46, 47 b. l.).

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 26 d. nutartimi pareiškėjos A. L. procesinį dokumentą – skundą dėl teismo 2013 m. spalio 15 d. nutarties laikė nepaduotu ir grąžino.

7Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartis buvo siunčiama paskutiniu žinomu A. L. gyvenamosios vietos adresu. A. L. nepranešė teismui ir kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims apie adreso pasikeitimą, todėl teismas laikėsi nuostatos, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartis A. L. laikytina įteikta ir yra įsiteisėjusi (CPK 121 str. 1, 2 d.). Padaręs šią išvadą teismas sprendė, kad A. L. per teismo nustatytą terminą nepašalino Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartimi nustatytų procesinio dokumento trūkumų, todėl procesinį dokumentą laikė nepaduotu ir grąžino padavusiam asmeniui.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Apeliantė (pareiškėja) A. L. atskiruoju skundu prašo panaikinti 2014 m. vasario 26 d. nutartį ir klausimą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutarties įteikimo A. L. perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, įteikiant teismo dokumentus registruotąja pašto siunta. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Apeliantė neturėjo pareigos teismui pranešti apie savo adreso pasikeitimą, nes jis nėra pasikeitęs. Taigi apeliantė nepažeidė CPK 121 straipsnyje numatytos pareigos pranešti apie naują adresą.
  2. Teismas nepasinaudojo nei vienu iš CPK 117 straipsnio 1 dalyje numatytų alternatyvių procesinių dokumentų įteikimo būdų, nesiaiškino, ar apeliantės adresas yra pasikeitęs, todėl toks teismo neveikimas laikytinas formaliu. Dėl šios priežasties apeliantė negalėjo tinkamai pasinaudoti įstatyme jai garantuojamomis teisėmis.

9Atsakovo BUAB „Norekso valdos“ bankroto administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra, vadovaujantis teisės aktais ir į bylą pateiktais įrodymais.

  1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

10Nagrinėjamu atveju analizuojama, ar teisiškai pagrįsta pirmosios instancijos teismo 2014 m. vasario 26 d. nutartis, kuria apeliantės procesinis dokumentas – skundas dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 15 d. nutarties, laikytas nepaduotu ir sugrąžintas. Šį apeliacinio proceso dalyką apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

11Civilinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad šis kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Pirmosios instancijos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartis, kuria apeliantei buvo nustatytas terminas atskirojo skundo (pavadinto apeliaciniu skundu) trūkumams pašalinti, apeliantei nebuvo įteikta (b. l. 46, 47). Iš pažymos apie procesinių dokumentų įteikimą matyti, kad apeliantei siunčiami teismo procesiniai dokumentai grįžo neįteikti su pašto darbuotojo padaryta žyma „Neatsiėmė“. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad 2014 m. sausio 22 d. nutartis laikytina apeliantei įteikta tinkamai CPK 121 straipsnio pagrindu, nes apeliantė neinformavo teismo apie pasikeitusią savo buvimo vietą (adresą). Apeliantė atskirajame skunde nurodė, kad jos gyvenamoji vieta yra nepasikeitusi. Šią aplinkybę patvirtina tai, kad vėlesnė teismo nutartis, tai yra skundžiama 2014 m. vasario 26 d. nutartis buvo išsiųsta ir pareiškėjai įteikta tuo pačiu pareiškėjos visuose pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodytu adresu, kaip buvo siunčiama ir Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartis (50-51 b. l.).

12Procesinis įteikimas – tai įstatymo nustatyta tvarka ir forma atliktas bei patvirtintas procesinis veiksmas, kuriuo teismas siūlo adresatui susipažinti su pateikiamo dokumento turiniu. Procesinių dokumentų įteikimas civiliniame procese sukelia daug reikšmingų procesinių padarinių. Tam, kad procesinis įteikimas būtų teisėtas ir sukeltų atitinkamus teisinius padarinius, būtina atlikti teisėtą įteikimo procedūrą ir nustatyta tvarka patvirtinti įteikimą. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartis, įpareigojanti apeliantę per teismo nustatytą terminą pašalinti pateikto procesinio dokumento (skundo) trūkumus, apeliantei nebuvo įteikta. Teismas laikėsi nuostatos kad nutartis apeliantei laikytina įteikta CPK 121 straipsnio 2 dalyje numatytu pagrindu. Apeliantė nurodo, jog jos gyvenamoji vieta nėra pasikeitusi, ji gyvena jos procesiniuose dokumentuose nurodytu adresu. Procesinių dokumentų įteikimo tvarka, jeigu procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamojoje vietoje, reguliuojama CPK 123 straipsnio 3 dalyje. Ši įstatymo nuostata numato, kad kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamojoje ar darbo vietoje, dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių (vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui ir pan.), išskyrus atvejus, kai byloje šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, o jeigu ir jų nėra, – darbovietės administracijai. Vadinasi, pirmosios instancijos teismas turėjo nustatyti, ar 2014 m. sausio 22 d. nutartis apeliantei nebuvo įteikta dėl to, kad apeliantė iš tiesų nebūna (nebegyvena) jos procesiniuose dokumentuose nurodytu adresu. Nesant duomenų apie Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutarties apeliantei įteikimą CPK 123 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyta tvarka, pirmosios instancijos teismas neturėjo pakankamo pagrindo pripažinti, jog teismo procesinis dokumentas laikytinas apeliantei įteiktu tinkamai.

13Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teismo procesinių dokumentų įteikimą reglamentuojančias teisės normas, be pakankamo pagrindo taikė CPK 115 straipsnio 3 dalyje nustatytas teisines pasekmes ir apeliantės procesinį dokumentą laikė nepaduotu dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartyje nurodytų trūkumų nepašalinimo. Apeliantei neįteikus Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutarties, ji neturėjo galimybės teismo nustatytu terminu pašalinti toje nutartyje nurodytų trūkumų, todėl apskųsta Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 26 d. nutartis naikintina.

14Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog gavus Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 26 d. nutartį, kuri yra pareiškėjos apskųsta, šiam asmeniui (pareiškėjai A. L.) tapo žinoma apie priimtą Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartį, kuria jam (pareiškėjai) nustatytas terminas nurodytiems procesinio dokumento trūkumams pašalinti, vadovaudamasis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo, taip pat kooperacijos (bendradarbiavimo) principais, įtvirtintais CPK 7, 8 straipsniuose, šia apeliacinės instancijos teismo nutartimi nustato naują terminą procesinio dokumento trūkumams, nurodytiems Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartyje, pašalinti.

15Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

16Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 26 d. nutartį.

17Nustatyti pareiškėjai A. L. terminą iki 2014 m. gegužės 30 d. (įskaitytinai) pašalinti Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartyje nustatytus procesinio dokumento trūkumus.

18Įspėti A. L., kad šioje nutartyje nustatytu terminu nepašalinus pirmosios instancijos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartyje nurodytų procesinio dokumento trūkumų, šis teismas turės pagrindą taikyti CPK 115 straipsnio 3 dalyje numatytas procesines pasekmes.

Proceso dalyviai