Byla e2-1939-1008/2020
Dėl skolos priteisimo

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Daiva Maneikienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Demaris“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Alginta“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Demaris“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama iš atsakovės UAB „Alginta“ priteisti 5592,13 Eur skolos, susidedančios iš 4841,90 Eur skolos ir 750,23 Eur palūkanų; 8 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. 164 Eur žyminio mokesčio ir 500 Eur advokato pagalbos išlaidų.

5Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka tinkamai, tačiau atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą atsakovė nepateikė, todėl ieškovei prašant priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš ieškovės ieškinio ir byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovė pagal atsakovės užsakymus pristatė atsakovei prekes (medvilninius audinius) nurodytas 2018 m. sausio 29 d., PVM sąskaitoje faktūroje, Serija DEM 2018/01/29-1; 2018 m. kovo 16 d., PVM sąskaitoje faktūroje, Serija DEM 2018/03-16-1 ir 2018 m. liepos 20 d., PVM sąskaitoje faktūroje, Serija DEM 2018/07/20. Minėtos PVM sąskaitos faktūros buvo išrašytos bendrai 8218,46 Eur sumai, t. y. 2018 m. sausio 29 d., PVM sąskaita faktūra 5035,80 Eur sumai, 2018 m. kovo 16 d. PVM sąskaita faktūra 2805,14 Eur sumai ir 2018 m. liepos 20 d. PVM sąskaita faktūra 377,52 Eur sumai. Pasak ieškovės, atsakovė dėl prekių kokybės ar kitokių pretenzijų ieškovei nereiškė ir iš dalies atsiskaitė su ieškove tik už 2018 m. sausio 29 d. PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas prekes, t. y. šioje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos skolos likutis sudaro 1659,24 Eur, todėl bendroje sumoje liko skolinga ieškovei 4841,90 Eur skolos.

9Atsakovei pilnai neapmokėjus PVM sąskaitose faktūrose nurodytų sumų, ieškovė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokėjimų atliekamų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymas) nuostatomis ėmė skaičiuoti 8 procentų dydžio palūkanas pagal pradelstas apmokėti PVM sąskaitas faktūras. Ieškovės priskaičiuotos palūkanos sudaro bendrą 750,23 Eur sumą.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

11Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo tikslas – nustatyti atsiskaitymo terminus už pagal komercines sutartis perduotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, nustatyti palūkanų už pavėluotus mokėjimus dydį, jų skaičiavimo tvarką ir kreditoriaus teises, kai sumokama pavėluotai. Šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose įtvirtinta, kad jeigu komercinėje sutartyje tarp ūkio subjektų mokėjimo diena arba laikotarpis nenustatyti, komercinėje sutartyje ar šiame įstatyme nustatytos palūkanos skaičiuojamos praėjus 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai skolininkas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą, o jeigu sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena neaiški, – praėjus 30 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo dienos. Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad pavėluoto mokėjimo palūkanų norma yra 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu.

12Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, pridėtus dokumentus, darytina išvada, kad ieškovė savo įsipareigojimus atsakovei įvykdė tinkamai – pardavė atsakovei užsakytas prekes ir išrašė PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė už įsigytas prekes pilnai neatsiskaitė, todėl liko skolinga ieškovei 4841,90 Eur skolos ir 750,23 Eur priskaičiuotų palūkanų. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškinys dalyje dėl skolos ir palūkanų priteisimo yra pagrįstas, įrodytas, todėl pilnai tenkintinas, kadangi atsakovė nevykdydama savo įsipareigojimų, pažeidė sutartinę prievolę (CK 6.2 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis).

13Atsakovė taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Palūkanų dydis nustatytas CK 6.210 straipsnyje, kuris taikomas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitaip. Prašydama iš atsakovės priteisti 8 procentų procesines palūkanas, ieškovė remiasi Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis, tačiau pastebėtina, jog ieškovė prašo priteisti minėtas palūkanas, skaičiuojamas nuo 5592,13 Eur sumos, t. y. prašo priteisti 8 procentų palūkanas ne tik nuo 4841,90 Eur skolos, bet jau ir nuo 750,23 Eur priskaičiuotų palūkanų, todėl toks ieškovės prašymas tenkintinas tik iš dalies, ieškovei iš atsakovės priteisiant 8 procentų procesines palūkanas už skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė teikdama ieškinį kartu pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir už abu reikalavimus sumokėjo 164 Eur žyminį mokestį, kurį prašo priteisti. Pažymėtina, jog minėti reikalavimai laikytini atskirais, t. y. už nagrinėtiną ieškinį, ieškovė turėjo sumokėti 126 Eur, o už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 38 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 5 dalis), todėl atsižvelgiant į tai, jog ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo atmestas, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinas pagrįstas 126 Eur žyminis mokestis už ieškinį ir 500 Eur už advokato suteiktą teisinę pagalbą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės UAB „Alginta“, juridinio asmens kodas 166554389, ieškovės UAB „Demaris“, juridinio asmens kodas 304274610, naudai:

18-

194841,90 Eur (keturis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt vieną eurą 90 ct) skolos;

20-

21750,23 Eur (septynis šimtus penkiasdešimt eurų 23 ct) palūkanų;

22-

238 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo likusios skolos sumos, t. y. 4841,90 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. kovo 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo

24-

25126 Eur (vieną šimtą dvidešimt šešis eurus) žyminio mokesčio ir 500 Eur (penkis šimtus eurų) advokato pagalbos išlaidų.

26Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per sprendimą už akių priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Daiva Maneikienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Demaris“ kreipėsi... 5. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Iš ieškovės ieškinio ir byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovė... 9. Atsakovei pilnai neapmokėjus PVM sąskaitose faktūrose nurodytų sumų,... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 11. Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo tikslas – nustatyti atsiskaitymo... 12. Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, pridėtus dokumentus, darytina išvada,... 13. Atsakovė taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už... 14. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 16. ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės UAB „Alginta“, juridinio asmens kodas 166554389,... 18. -... 19. 4841,90 Eur (keturis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt vieną... 20. -... 21. 750,23 Eur (septynis šimtus penkiasdešimt eurų 23 ct) palūkanų;... 22. -... 23. 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo... 24. -... 25. 126 Eur (vieną šimtą dvidešimt šešis eurus) žyminio mokesčio ir 500 Eur... 26. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 27. Ieškovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...