Byla B2-1761-324/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Cepalium“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, gavusi uždarosios akcinės bendrovės „Transekspedicija“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Cepalium“,

Nustatė

2UAB „Cepalium“ kreditorė UAB „Transekspedicija“ prašo iškelti bankroto bylą finansinių įsipareigojimų nevykdančiai skolininko įmonei.

3Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 4 dalis nustato, kad, kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kreditorius privalo pateikti atsakovės įmonei pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus.

4Ieškovė teismui nepateikė įrodymų apie šios pareigos įvykdymą (Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 1 d.). Iš ieškinio priedų matyti, kad 2014 m. sausio 24 d. atsakovės įmonei įteiktas pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą, per 30 dienų terminą neatsiskaičius su UAB „Transekspedicija“, o duomenų apie pareiškimo ir jo priedų pateikimą atsakovės įmonei nėra.

5Nuo pareiškimo ir jo priedų nuorašų įteikimo atsakovui dienos skaičiuotinas Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje numatytas 5 dienų terminas įmonės vadovui pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Įmonės vadovui be pateisinamos priežasties per nurodytą terminą nepateikus teismui nurodytų dokumentų, teismas arba teisėjas gali jam skirti iki 10 tūkstančių litų baudą.

6Taigi atsakovo pareigą pateikti teismui dokumentus, reikalingus bankroto bylai nagrinėti, įstatymų leidėjas sieja su ieškovo (kreditoriaus) pareiga pateikti atsakovui teismui siunčiamus procesinius dokumentus. Šios pareigos neįvykdymas atsakovui nepagrįstai gali sukelti Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje numatytas sankcijų taikymo pasekmes, pažeisti proceso operatyvumo ir koncentracijos principus. Atsižvelgiant į tokią bankroto bylų nagrinėjimo specifiką, Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 4 dalies reikalavimai prilygintini išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkai. Jos ieškovui nesilaikius, ieškinį atsisakytina priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

7Pažymėtinas ir ieškinio trūkumas, kurio šalinimas būtų aktualus, nesant aukščiau nurodytos kliūties ieškinio priėmimui.

8Ieškinį UAB „Transekspedicija“ vardu pasirašė įgaliotas asmuo G. D. CPK 56 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad be šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytų asmenų (advokatų, advokatų padėjėjų, turinčių jų praktikai vadovaujančio advokato rašytinį leidimą atstovauti konkrečioje byloje, vieno iš bendrininkų kitų bendrininkų pavedimu), juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti jų darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. G. D. pateikė įrodymus, kad yra įgijęs aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, tačiau nepateikė duomenų, jog yra UAB „Transekspedicija“ darbuotojas.

9Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, CPK 137 straipsnio 3, 5 dalimis, 291 straipsniu,

Nutarė

10atsisakyti priimti uždarosios akcinės bendrovės „Transekspedicija“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Cepalium“.

11Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai