Byla 1S-2095-238/2012
Dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutarties

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danguolės Šiugždinytės, teisėjų Egidijaus Jono Grigaravičiaus ir Arūno Paštuolio, sekretoriaujant Jurgitai Barauskaitei, teismo posėdyje išnagrinėjusi nuteistojo S. M. skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutarties,

Nustatė

2S. M. nuteistas Prienų rajono apylinkės teismo 2009-09-23 nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 149 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 4 metams 2 mėnesiams. Bausmės pradžia 2009-12-15, jos pabaiga 2014-02-14.

3Pravieniškių pataisos namų - atvirosios kolonijos 3-osios valdybos Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija 2012-10-23 nutarimu Nr. 95-135 nuteistajam S. M. nutarė taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos neatlikus 1 metų 3 mėnesių 27 dienų laisvės atėmimo bausmės pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 157 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir nutarimą pateikė tvirtinti teismui.

4Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2012-11-13 nutartimi atsisakė patvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą. Teismas nurodė, jog Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012-10-23 nutarime Nr. 95-135 nėra pakankamai įvertinta nuteistojo asmenybės charakteristika, padaryto nusikaltimo pobūdis bei paskirtos bausmės ir neatliktos bausmės dalies santykis. Teismas pažymėjo, jog nors pagal pataisos įstaigos psichologinės tarnybos išvadą S. M. pakartotinio nusikalstamumo rizika yra žema, tačiau psichologinės tarnybos išvadoje taip pat nurodoma, kad nuteistasis nusikaltimo situaciją suvokia ir analizuoja iš asmeninės pozicijos, yra linkęs ją sumenkinti, atsakomybės jausmas tik vidutiniškas, kaltę pripažindamas neapsisprendžia ar visiškai ją prisiima, ar iš dalies, pakartotinio nusikalstamumo riziką galimai didinantys veiksniai – mąstymas ir elgesys (t. y. ne visada atpažįsta iškylančias problemas ir apgalvoja pasekmes). Įvertinęs nuteistojo atsakomybės ir kaltės suvokimo laipsnį (tik vidutiniškas ir negilus), padaryto nusikaltimo pobūdį (seksualinio apsisprendimo laisvės ir neliečiamybė), nepakankamą paskirtos ir neatliktos bausmės dalių santykį, teismas sprendė, jog per trumpas paskirtos bausmės atlikimas gali asmeniui suformuoti klaidingą nuostatą dėl pernelyg švelnaus baudžiamumo už sunkius nusikaltimus, o tai gali būti viena iš prielaidų rizikuoti nusikalsti ateityje. Teismas pasisakė ir dėl bausmės tikslų bei teisingumo principo.

5Nuteistasis S. M. skundžia Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012-11-13 nutartį, prašo ją panaikinti ir taikyti jam lygtinį paleidimą. Skunde nurodoma, jog apylinkės teismas nepagrįstai atsisakė tvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos nutarimą, nes S. M. laisvėje turi gyvenamąją vietą (pas motiną) ir darbo vietą, kurios nereikėtų ieškoti darbo biržoje. Skundo autoriaus nuomone, įvertinus visumą aplinkybių, t. y. asmenybę, elgesį bausmės atlikimo metu (nė karto nebuvo baustas, tik skatintas), požiūrį į darbą, administracijos nuomonę, psichologų išvadas, yra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas padarė visiškai nepagrįstą ir neteisėtą išvadą, kad jo atlikta bausmės dalis, atsižvelgiant į paskirtos bausmės bendrą trukmę, dar nėra pakankama siekiant įgyvendinti nuosprendžiu skirtą individualizuotą bausmę bei teisingumo principą. Nuteistasis pažymi, jog yra padaręs kategoriškas išvadas dėl neteisėto elgesio ir tvirtai nusprendė ateityje nebenusikalsti. Šias išvadas S. M. padarė iš karto patekęs į laisvės atėmimo vietą, todėl lygtinis paleidimas suteiktų galimybę tai įrodyti artimiesiems ir aplinkiniams. Dėl to, nuteistojo nuomone, apylinkės teismas priimdamas skundžiamąją nutartį, vadovavosi vien tik prielaidomis bei niekuo nepagrįstais išvedžiojimais, kad per trumpas paskirtos bausmės atlikimas gali man suformuoti klaidingą nuostatą dėl pernelyg švelnaus baudžiamumo už sunkius nusikaltimus, o tai gali būti viena iš prielaidų rizikuoti nusikalsti ateityje. Teismas nevertino ir tos aplinkybės, kad pagal pataisos įstaigos psichologinės tarnybos išvadą pakartotinio nusikalstamumo rizika yra žema, tai irgi patvirtina, kad nuteistasis yra padaręs tinkamas išvadas ir būdamas laisvėje savo elgesiu nekels pavojaus kitiems, kadangi negatyvių nuostatų visuomenės atžvilgiu neturi.

6Skundas atmestinas.

7Konstatuojama, jog BVK 157 straipsnio 1 dalis numato, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų.

8BVK 157 straipsnis nustato, kad lygtinai iš pataisos įstaigos gali būti paleisti tik tie asmenys, kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals.

9Konstatuojama, kad apylinkės teismas tinkamai įvertino visas aplinkybes, kurios reikšmingos darant išvadas apie tai, ar yra pagrindas nuteistojo atžvilgiu taikyti BVK 157 straipsnio nuostatas. Teismas įvertino nuteistojo asmenybę, elgesį bausmės atlikimo metu, charakteristiką, socialinio tyrimo išvadas, nusikalstamo elgesio riziką, padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad bausmės paskirtis yra ne tik sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, bet ir nubausti jį už padarytą nusikaltimą, atimti bei apriboti jam galimybę daryti naujus nusikaltimus, paveikti nusikaltimą padariusį asmenį taip, kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (BK 41 str.). Apylinkės teismas padarė teisingą išvadą, kad paleidus nuteistąjį S. M. lygtinai jau šiuo metu, nebūtų įgyvendinta bausmės paskirtis nubausti nuteistą asmenį, būtų pažeisti bausmės tikslai bei teisingumo principas. Pagrįstai spręsta, jog per trumpas paskirtos bausmės atlikimas gali asmeniui suformuoti klaidingą nuostatą dėl pernelyg švelnaus baudžiamumo už minėto pobūdžio nusikaltimus, o tai gali būti viena iš prielaidų rizikuoti nusikalsti ateityje.

10Skunde nuteistasis nurodo, kad laisvėje turėtų gyvenamąją ir darbo vietas, laisvalaikiu aktyviai sportuoja, žaidžia krepšinį, mokosi, lavinasi, domisi Lietuvos ir pasaulio įvykiais. Tačiau vien šios aplinkybės nėra pagrindas taikyti lygtinį paleidimą. Išvados apie bausmės tikslų pasiekimą daromos įvertinus ne atskirus, bet visus duomenis, kuriuos ir nurodė teismas nutartyje.

11Konstatuojama, kad nėra įstatyminio pagrindo tenkinti nuteistojo S. M. skundo, todėl jis atmetamas, teismo nutartis paliekama galioti.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnio 8 dalies 1 punktu,

Nutarė

13nuteistojo S. M. skundą atmesti ir palikti galioti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutartį.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai