Byla 2FB-16532-877/2013

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo B. K. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys KU „Akademinė kredito unija“, AB „Swedbank“, UAB „SNORO lizingas“, UAB „MCB Finance“, UAB „Lateko lizingas“, UAB „Ūkio banko lizingas“, AB „Kauno energija“, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, KU „Kauno kredito unija“, UAB „General Financing“, UAB „Moment Credit“, IĮ Aujama-credit, BIGBANK AS filialas, AB „Autrolis“ darbuotojų profesinė sąjunga, UAB „Omnitel“, UAB „Būsto paskolų draudimas“,

Nustatė

2teisme 2013-08-02 gautas pareiškėjo B. K. pareiškimas, kuriuo pareiškėjas prašo iškelti jam bankroto bylą.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4CPK 137 str. 2 d. 3 p. nustatyta, kad teismas atsisako priimti pareiškimą, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo, įsigaliojusio 2013-03-01, 4 str. 2 d. nustatyta, kad fizinis asmuo, ketindamas pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo dienos apie tai raštu praneša visiems kreditoriams.

5Iš pareiškimo priedų bei teismo iniciatyva atliktos užklausos antstolių informacinėje sistemoje apie pareiškėjui pradėtas vykdomąsias bylas matyti, kad pareiškėjo kreditore taip pat yra ir antstolė Neringa Bacevičienė, kurios kontoroje vykdomas 6359,90 Lt išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. 0176/13/00630 išieškotojai KU „Akademinė kredito unija“. Vykdydama išieškojimą vykdomojoje byloje, antstolė turi teisę Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatyta tvarka į vykdymo išlaidų atlyginimą. Pareiškėjas neįtraukė antstolės Neringos Bacevičienės dalyvauti byloje suinteresuotu asmeniu, nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad jis įvykdė Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 str. 2 d. nustatytą imperatyvų reikalavimą ir ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo teismui dienos apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo informavo kreditorę antstolę Neringą Bacevičienę. Byloje esantis 2013-07-19 antstolei Neringai Bacevičienei adresuotas pranešimas apie pareiškėjo kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nepatvirtina, kad šis pranešimas buvo antstolei išsiųstas, nes pareiškėjas nepateikė duomenų apie pašto korespondencijos antstolei siuntimą. Be to, jei antstolė ir būtų informuota apie pareiškėjo ketinimus kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto, nuo antstolės informavimo iki pareiškėjo kreipimosi į teismą 2013-08-02 nėra suėjęs Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 str. 2 d. nustatytas vieno mėnesio terminas. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas nesilaikė Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 str. 2 d. nustatytos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, jo pareiškimą atsisakytina priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 3 p., 5 d., 290-291 str., teismas

Nutarė

7Atsisakyti priimti pareiškėjo B. K. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

8Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai