Byla 2-1020-336/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė, sekretoriaujant Violetai Lazauskienei, dalyvaujant: ieškovės VĮ Turto bankas atstovui Dainiui Vinciūnui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės VĮ Turto bankas ieškinį atsakovui AB „Progresas“ tretiesiems asmenims LR Ūkio ministerijai, VšĮ Lietuvos Verslo paramos agentūrai dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovė VĮ Turto bankas ieškiniu (b. l. 2-3) ir jos atstovas teismo posėdžio metu prašo priteisti iš atsakovo AB „Progresas“ 10542,17 Eur skolą, 1919,30 Eur palūkanas, 354,58 Eur delspinigius, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2009-06-12 finansavimo ir administravimo sutartimi atsakovui suteiktos lėšos projekto įgyvendinimui. 10542,17 Eur buvo išmokėtos atsakovui per 3 kartus. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 2015-08-10 surašė pažeidimo tyrimo išvadą, o Ūkio ministerija 2015-09-10 įsakymais Nr. 4-572, Nr. 4-573 nutraukė sutartį ir pareikalavo grąžinti Europos Sąjungos fondų suteiktas lėšas. 2007-10-11 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, 2015-12-08 reikalavimo teisės į atsakovo skolą perdavimo-priėmimo aktu Ūkio ministerija perdavė VĮ Turto bankui reikalavimo teisę į atsakovo 12421,57 Eur skolą. Po reikalavimo teisės perdavimo VĮ Turto bankas papildomai paskaičiavo 354,58 Eur delspinigių ir 39,90 Eur palūkanų.

4Atsakovo AB „Progresas“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai (b. l. 83), procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (b. l. 44). Atsiliepime (b.l. 50-51, 57) bei parengiamojo teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, t.y. 10542,17 Eur skolą pripažįsta, tik nesutinka su palūkanų dydžiu ir delspinigiais. Prašo skolos apmokėjimą išdėstyti per 3 metus, nes turi kitų kreditorių.

5Trečiojo asmens LR Ūkio ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai ( CPK 1751 str. 10 d. numatyta tvarka, per teismų elektroninių paslaugų portalą), procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (b. l. 45), atsiliepime į ieškinį (b. l. 48) nurodo, kad su ieškiniu sutinka ir bylą prašo nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

6Trečiojo asmens VšĮ LietuvosVerslo paramos agentūros atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai ( CPK 1751 str. 10 d. numatyta tvarka,per teismų elektroninių paslaugų portalą), procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (b. l. 46), atsiliepimo nepateikė.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2009-06-12 finansavimo ir administravimo sutartimi Nr. S-VP2-2.1-ŪM-04-K-01-006 atsakovui suteiktos lėšos projekto „AB Progresas“ eksporto plėtros strategijos parengimas ir įgyvendinimas, siekiant didinti pardavimus užsienio rinkose“ (b. l. 6-15). VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 2015-08-10 surašė pažeidimo tyrimo išvadą ir informavo LR Ūkio ministeriją apie Europos Sąjungos finansinės paramos suteiktos atsakovui naudojimo pažeidimus bei pasiūlė susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį – 10542,17 Eur (b. l. 17-20). LR Ūkio ministras 2015-09-10 įsakymais Nr. 4-572, Nr. 4-573 nutraukė sutartį ir pareikalavo iš atsakovo grąžinti Europos Sąjungos fondų suteiktas lėšas 10542,17 Eur (b. l. 22,23). 2007-10-11 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi bei 2015-12-08 perdavimo-priėmimo aktu LR Ūkio ministerija perdavė VĮ Turto bankui reikalavimo teisę į AB „Progresas“ 12421,57 Eur skolą (b. l. 24-26, 27, 28). LR Ūkio ministerija iki reikalavimo teisės perdavimo momento paskaičiavo 1879,40 Eur palūkanų, o VĮ Turto bankas papildomai paskaičiavo 39,90 Eur palūkanų ir 354,58 Eur delspinigių, iš viso skola sudaro 12816,05 Eur (b. l. 29, 30-35). Ieškovė 2015-12-15 raštu kreipėsi į atsakovą dėl skolos grąžinimo (b. l. 36). Kreditavimo sutartys patvirtina, kad atsakovas turi įsikolinimų AB SEB bankui ir AB „Citadele“ bankui (b. l. 77, 78).

9CK 6.200 str. 1 d. įtvirtinta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą (CK 6.261 str.). Byloje neginčijamai nustatyta, kad atsakovas pažeidė 2009-06-12 Finansavimo ir administravimo sutartį (toliau - Sutartis), todėl jam kilo pareiga grąžinti Europos Sąjungos fondų suteiktas lėšas. Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.17 p. nurodyta, kad projekto vykdytojas gavęs sprendimą dėl projekto finansavimo sutarties nutraukimo ir reikalavimo grąžinti dalį išmokėtų lėšų sumą, per nurodytą terminą privalo grąžinti sprendime nurodytą išmokėtų projekto finansavimo lėšų sumą, sumokėti sprendime nustatytas palūkanas (b. l. 6-15). LR Ūkio ministerijos 2015-09-10 įsakymo Nr. 4-572 1.2 p. nurodyta, kad projekto vykdytojas moka pagalbos išmokėjimo dieną Europos Komisijos nustatyto dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo finansavimo sumos išmokėjimo iki jos susigrąžinimo dienos. Iš 2015-09-16 LR Ūkio ministerijos rašto matyti, kad atsakovas privalėjo grąžintinas lėšas pervesti iki 2015-12-09 (b. l. 21). Ieškovės paaiškinime dėl skolos dydžio (b. l. 84-85) nurodyta, kad palūkanos buvo paskaičiuotos pagal taikomas pagalbos išmokėjimo dieną Europos Komisijos nustatyto dydžio metines palūkanas; palūkanų normos nustatomos vadovaujantis Komisijos 2004-04-21 reglamento Nr. 794/2004 nuostatomis. Remiantis Europos Sąjungos teisės aktais LR Ūkio ministerija paskaičiavo 1879, 40 Eur palūkanas, o ieškovė VĮ Turto bankas papildomai paskaičiavo 39,90 Eur palūkanas. Pažymėtina, kad atsakovas nesutikdamas su palūkanų dydžiu nepateikė savo paskaičiavimo, kokio dydžio turėtų būti palūkanos, neskundė administracine tvarka LR Ūkio ministerijos 2015-09-10 įsakymo Nr. 4-572, kuriuo nustatyta atsakovui pareiga mokėti palūkanas, todėl ieškovės prašymas priteisti iš atsakovo 1919,30 Eur palūkanų tenkintinas.

10Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 str. 2 d.). Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.18 p. nurodyta, kad negrąžinus grąžintinos sumos per sprendime nurodytą terminą, projekto vykdytojas privalo mokėti finansų ministro už pavėluotas grąžinti projekto finansavimo lėšas nustatyto dydžio delspinigius nuo grąžintinos lėšų sumos už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną (b. l. 6-15). Nors atsakovas ir nesutiko su delspinigiais, tačiau jokių argumentų, kodėl jie neturėtų būti priteisti, nepateikė. Remiantis minėta Sutarties nuostata, ieškovė paskaičiavo atsakovui 354,58 Eur delspinigius, kurie priteistini iš atsakovo.

11Atsakovas prašė išdėstyti skolos išmokėjimą per tris metus bei pateikė teismui kreditavimo sutartis (b. l. 77, 78), tačiau pažymėtina, kad šie įrodymai neįrodo, kad atsakovo finansinė padėtis yra sunki, o jokių kitų įrodymų atsakovas nepateikė, todėl šis jo prašymas atmestinas. Atkreiptinas dėmesys, kad taikos sutartis galima bet kurioje (ir vykdymo) proceso stadijoje (CPK 140 str. 3 d.).

12Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d. nuostatomis, ieškovei iš atsakovo taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-03-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 11 p.), todėl, ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybei priteistina 384,00 Eur žyminio mokesčio bei 5,44 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str. 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

14Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 str., 263 str., 268 str., 270 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo AB „Progresas“, į.k. 161248075, 10542,17 Eur (dešimt tūkstančių penkis šimtus keturiasdešimt du eurus 17 ct) skolą, 1919,30 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus devyniolika eurų 30 ct) palūkanų, 354,58 Eur (tris šimtus penkiasdešimt keturis eurus 58 ct) delspinigių, 6 (šešis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-03-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei VĮ Turto bankas, į. k. 112021042.

17Priteisti iš atsakovo AB „Progresas“, į.k. 161248075, 389,44 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 44 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (mokėti pasirinktinai į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, įmokos kodas 5660).

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai