Byla 2-630

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Donato Šerno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo K. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. spalio 11 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį atsakovams valstybės įmonei „Valstybės turto fondas“ ir valstybės įmonei „Lietuvos paštas“, dalyvaujant trečiuoju asmeniu S. Š. , dėl viešo aukciono rezultatų ir pirkimo – pardavimo sutarties panaikinimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas Kęstutis Butkus kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti: VĮ „Valstybės turto fondas“ 2005 m. rugpjūčio 19 d. viešo aukciono rezultatus, priimtą sprendimą dėl nekilnojamojo turto pardavimo ir šio turto pirkimo – pardavimo sutartį. Nurodė, kad VĮ „Valstybės turto fondas“ paskelbė viešąjį aukcioną dėl fermos pardavimo. Ieškovas pasiūlė žymiai didesnę kainą, nei aukcioną laimėjęs asmuo, be to pravedant viešą aukcioną buvo pažeista eilė teisės normų, todėl viešo aukciono rezultatai nepagrįsti ir naikinti.

4Vilniaus apygardos teismas 2005 m. spalio 11 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo K. B. ieškinį atsakovams VĮ „Valstybės turto fondas“ ir VĮ „Lietuvos paštas“ dėl viešo aukciono rezultatų ir pirkimo – pardavimo sutarties panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui S. Š. . Teismas nutartyje nurodė, kad ginčas kilęs ne dėl viešo konkurso teisinių santykių, o dėl daiktų pirkimo – pardavimo aukciono būdu (CK 6.419 str.). Todėl šiai bylai netaikomos išimtinio teismingumo taisyklės ir byla nagrinėtina pagal bendrąsias rūšinio teismingumo taisykles – visas bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai (CPK 27 str., 28 str.). Apygardos teismas nagrinėja bylas tik dėl viešo konkurso teisinių santykių (CPK 27 str. 3 p.), kitų išimčių įstatymas nenustato, todėl byla nagrinėtina Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme (CPK 29 str.). Dėl šių aplinkybių ieškinį atsisakyta priimti kaip neteismingą Vilniaus apygardos teismui (CPK 137 str. 2 d. 2 p.).

5Ieškovas Kęstutis Butkus atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. spalio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Apeliantas nurodė, kad teismo nutartis nepagrįsta, nes teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, kuris civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2005 nurodė specialią rūšinio teismingumo taisyklę (CPK 27 str. 3 p.).

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų nutarties dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

8Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

9Atskirajame skunde apeliantas teisingai nurodo, kad teismas pažeidė teismingumo taisykles. Kuris pirmosios instancijos teismas - apylinkės ar apygardos, turi nagrinėti bylą nustatoma taikant rūšinio (dalykinio) teismingumo taisykles. Rūšinis (dalykinis) išimtinis teismingumas nėra savitikslis. Jį lemia tam tikrų kategorijų bylų specifika, reikalingumas, būtinumas šių kategorijų bylas koncentruoti viename teisme, kaip ir būtina ex facto teisėjų specializacija. CPK 27 straipsnyje numatyta, kokios bylos yra teismingos apygardos teismams, kaip pirmosios instancijos teismams. Šiuo atveju rūšinis teismingumas yra nustatomas pagal ginčo sumos, ginčo pobūdžio ir ginčo šalių kriterijus. Apylinkių teismų kompetencija yra reglamentuota CPK 26 straipsnyje, kurio pirmojoje dalyje nustatyta, kad visas civilines bylas, išskyrus nurodytas CPK 27, 28 straipsniuose, pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismas. Tokiu būdu, apylinkių teismai pirmąja instancija nagrinėja visas civilines bylas, jeigu įstatymas nenurodo išimčių iš šios bendrosios taisyklės. Apygardų teismams kaip pirmosios instancijos teismams, kaip jau minėta, yra teismingos CPK 27 straipsnyje numatytos civilinės bylos. Pagal CPK 27 straipsnio pirmosios dalies 3 punktą apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai nagrinėja civilines bylas dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių. Tokią Lietuvos teismų praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kuris yra nurodęs, kad civilinės bylos dėl viešojo aukciono rezultatų yra teismingos apygardos teismams (CPK 27 str. 1 d. 3 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS 2005 m. gegužės 30 d. nutartis, c.b. Nr. 3K-3-311/2005, procesinio sprendimo kategorija 30.6; 94.2.1, Loretos Petkevičienės įmonė vs. Radviliškio rajono savivaldybė, tretysis asmuo V. P. ). Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis nepagrįsta ir neteisėta, todėl naikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui spręsti ieškinio priėmimo klausimą.

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2005 m. spalio 11 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui spręsti ieškinio priėmimo klausimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai