Byla 2S-1017-260/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimondo Buzelio, kolegijos teisėjų: Galinos Blaževič ir Aušros Baubienės, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB“Prostafus“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-534-717/2008 pagal ieškovų G. B. , V. Š. ieškinį atsakovams UAB „Pop centras“, UAB“Prostafus“, Kauno miesto savivaldybei, Kauno apskrities viršininko administracijai, VĮ Registrų centrui, UAB“Rūdupis“, tretiesiems asmenims V. M. ir R. P. dėl potvarkio, nuomos sutarties, jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančiomis, statybos leidimo panaikinimo bei nuosavybės teisių atkūrimo, kuria atsisakyta priimti atsakovų UAB „Pop centras“ ir UAB“Prostafus“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-534-717/2008, ir

Nustatė

22008 m. balandžio 22 d. sprendimu Kauno miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr.2-534-717/2008 pagal ieškovų G. B. , V. Š. ieškinį atsakovams UAB „Pop centras“, UAB “Prostafus“, Kauno miesto savivaldybei, Kauno apskrities viršininko administracijai, VĮ Registrų centrui, UAB “Rūdupis“, tretiesiems asmenims V. M. ir R. P. dėl potvarkio, nuomos sutarties, jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančiomis, statybos leidimo panaikinimo bei nuosavybės teisių atkūrimo patenkino ieškovų ieškinį iš dalies. 2008-05-20 atsakovai UAB “Pop centras“ ir UAB “Prostafus“ pateikė apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008-04-22 sprendimo.

32008 m. gegužės 21 d. Kauno miesto apylinkės teismas nutartimi nustatė apeliantams UAB “Pop centras“ ir UAB “Prostafus“ terminą iki 2008-05-29 pašalinti apeliacinio skundo trūkumus, t.y. pateikti teismui įrodymus, jog apeliacinį skundą pasirašė įgalintys jį pasirašyti asmenys. 2008 m. birželio 4 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismas apeliantų UAB “Pop centras“ ir UAB “Prostafus“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008-04-22 sprendimo laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiems asmenims. Teismas nurodė, kad apeliantai per teismo nustatytą terminą apeliacinio skundo trūkumų nepašalino, t.y. nepateikė įrodymų, kas yra UAB “Pop centras“ ir UAB “Prostafus“ vadovai. Dėl šių priežasčių teismas laikė apeliantų apeliacinį skundą nepaduotu.

4Atskiruoju skundu (b.l. 158-162) atsakovas UAB “Prostafus“ prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – apeliacinį skundą laikyti paduotu jo pradinio padavimo dieną. Skunde nurodoma, kad atsakovas UAB “Prostafus“ objektyviai negalėjo pašalinti teismo nurodytų trūkumų iki teismo nurodyto termino, nes apie teismo 2008 m. gegužės 21 d. nutartį dėl trūkumų šalinimo nebuvo informuotas. 2008-06-16 UAB “Prostafus“ atstovė, susipažinusi su byla, perskaitė 2008-06-04 nutartį, kuria teismas nutarė apeliacinį skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį apeliantams. Ši nutartis iki susipažinimo su byla nebuvo įteikta nei apeliantams, nei jų atstovams. UAB “Prostafus“ nėra praleidęs termino atskirajam skundui paduoti, nes skundžiama nutartis iki šiol nėra jam ar jo atstovei įteikta, apie nutarties turinį atsakovė sužinojo tik 2008 m. birželio 16 d. susipažinusi su byla. Teismas, nesudaręs galimybės apeliantui UAB “Prostafus“ pašalinti apeliacinio skundo trūkumus, pažeidė CPK 316 straipsnį, be pagrindo grąžindamas apeliacinį skundą, pažeidė CPK įtvirtintą teisę skųsti teismo sprendimą apeliacine tvarkas.

5Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.170-171) tretysis asmuo V. M. prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2008-06-04 nutartį nepakeistą. Jos nuomone, atsakovas UAB “Pop centras“ atskirojo skundo dėl atsisakymo priimti jo pasirašytą apeliacinį skundą neteikia, todėl darytina išvada, kad apie 2008 m. gegužės 21 d. nutartį, įpareigojančią per nustatytą terminą pašalinti apeliacinio skundo trūkumus, UAB “Pop centras“ buvo žinoma. Bendrovėms procesiškai bendrininkaujant, sutinkamai su LR CK 2.133 straipsniu vienam bendrininkui nepašalinus trūkumų, procesinės pasekmės atsiranda abiems vienodos. UAB “Prostafus“ nenurodė aplinkybių, kurios pagrįstų, kad nutarčių jis negavo.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.173-175) ieškovai G. B. ir V. Š. prašo atskirąjį skundą atmesti. Ieškovų nuomone, apeliantas UAB „Prostafus", pateikdamas apeliacinį skundą, kurį pasirašė UAB „Prostafus" direktorius Ernestas Skobas ir nepridedamas atitinkamų dokumentų, kurie patvirtintų šiam asmeniui suteiktus įgaliojimus atstovauti šios įmonės interesus teisme ir pasirašyti procesinius dokumentus, akivaizdžiai pažeidė CPK reikalavimus, kadangi toks asmuo kaip Ernestas Skobas civilinėje byloje Nr. 2-534-717/2008 atsakovo UAB „Prostafus" interesų neatstovavo. Šiuo atveju, asmuo pasirašęs apeliacinį skundą, turėjo pareigą pateikti teismui įrodymus, jog jis apskritai turintis teisę atstovauti bendrovės interesus bei pasirašyti procesinius dokumentus. Kauno miesto apylinkės teismas, spręsdamas apeliacinio skundo priėmimo klausimą ir nustatęs apeliacinio skundo trūkumus, suteikė UAB „Prostafus" galimybę ištaisyti apeliacinio skundo trūkumus ir pateikti teismo nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę j į paduoti. Tiek pačiam apeliantui UAB „Prostafus", tiek ir jį atstovaujančiam advokatui buvo puikiai žinomos LR CPK 315 straipsnio 1 dalies nuostatos, jog apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas, priėmęs sprendimą ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo pateikimo teismui. Padavęs apeliacinį skundą, apeliantas ar jo atstovas advokatas, jau po 3 dienų turėjo galimybę sužinoti, kaip buvo išspręstas apeliacinio skundo priėmimo klausimas, todėl visiškai nesuprantamas atskirojo skundo argumentas, kad tik „po kurio laiko pasidomėję teismo raštinėje dėl apeliacinio skundo eigos, apeliantai sužinojo apie tai, kad buvo nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti“ bei tai, jog su byla buvo susipažinta tik 2008-06-16, t.y. kai nuo apeliacinio skundo padavimo dienos praėjo beveik mėnuo.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.178-180) atsakovas UAB „Pop centras“ prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 4 d. nutartį, kadangi UAB “Prostafus“ nebuvo laiku informuota apie nutartį dėl trūkumų pašalinimo, todėl objektyviai negalėjo įvykdyti teismo reikalavimo. 2008 m. gegužės 21 d. nutartyje nurodytas trūkumas yra tik formalus, nes iki tol byloje šie asmenys pasirašinėjo kitus procesinius dokumentus ir teismui nekilo abejonių dėl šių asmenų įgaliojimų. Atsižvelgiant į tai, jog teismas nustatė terminą trūkumams pašalinti, kurio skaičiavimas nebuvo susietas su nutarties įteikimo data, darytina išvada, kad teismas paprasčiausiai siekė užkirsti kelia apeliacinio skundo nagrinėjimui.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.182-183) atsakovas Kauno miesto savivaldybė prašo atskirąjį skundą patenkinti, Kauno miesto apylinkės teismo 2008-06-04 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Kauno miesto savivaldybės nuomone, apeliantas, negavęs nutarties, negalėjo pašalinti teismo nutartyje nurodytų trūkumų, o priėmus nutartį apeliacinį skundą laikyti nepaduotu, kai teismo sprendimo apskundimo terminas yra pasibaigęs, užkertama galimybė tolesnei bylos eigai.

9Atskirasis skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 4 d. nutarties tenkintinas.

10Kolegija išnagrinėjo atskirąjį skundą neperžengdama atskirajame skunde nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, jog Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 4 d. nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl naikintina.

11LR CPK 115 straipsnio 5 dalis numato, kad teismo nutartis pašalinti procesinio dokumento trūkumus yra įteikiama tik šį dokumentą pateikusiam asmeniui.

12Bylos duomenimis Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 21 d. nutartis, kuria nustatytas apeliantams UAB “Prostafus“ ir UAB “Pop centras“ terminas iki 2008-05-29 pašalinti apeliacinio skundo trūkumus, išsiųsta 2008-05-22, tačiau jokių duomenų, jog minėta nutartis buvo įteikta apeliantams, byloje nėra. Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija sprendžia, jog 2008-05-21 Kauno miesto apylinkės teismo nutartis apeliantams nebuvo įteikta ir pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog apeliantai nustatytu terminu nepašalinio 2008-05-21 nutartyje nustatytų trūkumų ir laikė apeliacinį skundą nepaduotu.

13Apeliantas UAB “Prostafus“ kartu su atskiruoju skundu pateikė 2007-03-30 UAB „RGS valda“ sprendimą Dėl bendrovės vadovo atšaukimo, kuriuo Ernestas Skobas išrinktas UAB „Prostafus“ direktoriumi (b.l. 163). Atsakovas UAB „Pop centras“ prie atsiliepimo į atskirąjį skundą pateikė UAB “Pop centras“ 1991-02-26 akcininkų steigiamojo susirinkimo protokolą, kuriuo bendrovės direktoriumi išrinktas Alvidas Tautkus (b.l. 181). VĮ Registrų centro Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius pateikė informaciją, patvirtinančią, kad 2003-11-25 duomenimis, UAB “Pop centras“ direktorius yra Alvidas Tautkus, o 2007-06-06 duomenimis UAB “Prostafus“ direktorius yra Ernestas Skobas. Pripažinus, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2008-06-04 nutartimi nepagrįstai konstatavo, jog apeliantai nustatytu terminu nepašalinio 2008-05-21 nutartyje nustatytų trūkumų ir, esant byloje duomenų apie apeliantų atstovų įgaliojimus pasirašyti jų vardu procesinius dokumentus, teismas sprendžia, kad trūkumai pašalinti ir apeliacinį skundą laiko paduotu 2008-05-20.

14Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2008 m. birželio 4 d. nutartis, kuria apeliantų UAB “Prostafus“ ir UAB „Pop centras“ apeliacinis skundas laikytas nepaduotu, yra neteisėta, todėl naikintina. Vadovaudamasi proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu, teisėjų kolegija sprendžia, jog byla perduotina Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkui sudaryti teisėjų kolegiją apeliaciniam skundui išnagrinėti (CPK 7 str., 315 str. 1 d., 316 str., 319 str.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

17Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 4 d. nutartį panaikinti. Apeliacinį skundą priimti. Bylą perduoti Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkui dėl teisėjų kolegijos apeliaciniam skundui nagrinėti sudarymo.

18Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai