Byla e2S-550-357/2015

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens S. P. atskirąjį skundą dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims V. V., V. V., S. P., D. S. S., Kauno apskrities VMI, V. P., UAB „Suvalkijos agrocentras“, P. B. firmai „Santovita“, UAB „Agroltpa“, UAB „Elektros mašinos ir jų servisas“, ŽŪB „Šilai“, VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, D. G., UAB „BTA draudimas“, UAB Raseinių komunalinės paslaugos, UAB „Valjona“ dėl skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo,

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nustatyti, kad skolininkui V. V. priklauso ½ žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); ½ gyvenamojo namo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), ½ dalis kluono, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); ½ tvarto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); ½ ūkinio pastato, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ).

5Suinteresuotas asmuo S. P. pateiktu atsiliepimu nesutiko su pareiškimo, prašė jo netenkinti, nurodydamas, kad skolos įgytos gyvenant santuokoje, todėl sutuoktiniai turi atsakyti visu savo turtu.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Raseinių rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 24 d. nutartimi pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus pareiškimą tenkino, nustatė, kad skolininkui V. V. nuosavybės teise priklauso ½ žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); ½ gyvenamojo namo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), ½ dalis kluono, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); ½ tvarto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); ½ ūkinio pastato, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), ½ kluono, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ).

8Tesimas vertino, kad nėra pagrindo nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, todėl pripažino, kad skolininkui tenka ½ dalis bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio turto, įgyto santuokoje su sutuoktine V. V..

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą esmė

10Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo S. P. prašo panaikinti Raseinių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 24 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus prašymą vykdymo procese dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo, atmesti kaip nepagrįstą.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Teismas neatsižvelgė į tai, jog Raseinių rajono apylinkės teismas 2009 m. kovo 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-44-551/2009 jau yra išsprendęs klausimą dėl V. V. ir V. V. nekilnojamojo turto atidalijimo.

132. V. V. ūkininko ūkis įkurtas jam gyvenant santuokoje su V. V.. Santuoka sudaryta ( - ), nekilnojamasis turtas įgytas 1999 m. gegužės mėn., ūkininko ūkis įregistruotas 1999 m. Skolos pagal vykdomuosius raštus taip pat atsirado jiems gyvenant santuokoje. Skolų pobūdis rodo, kad turtas ir lėšos buvo panaudotos ūkininko ūkyje, panaudojimas susijęs su šeimos reikalų tvarkymu. Visos skolos yra atsiradusios ryšium su ūkininko ūkio funkcionavimu. Jos gali būti išieškomos iš bendro sutuoktinių turto. Prievolėms vykdyti iš bendro sutuoktinių turto nereikia atlikti CPK 667 str. nurodyto santuokinio turto dalies išskyrimo.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas susijęs su sutuoktinių turto dalies nustatymu.

18CPK 2 str. nustato, kad civilinio proceso tikslai – ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, tinkamai taikyti įstatymus teismui nagrinėjant civilines bylas, priimant sprendimus bei juos vykdant, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, aiškinti bei plėtoti teisę. Nagrinėjamos civilinės bylos pagal suinteresuoto asmens S. P. atskirąjį skundą dalykas – Raseinių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 24 d. nutartis, kuria nustatyta skolininkui V. V. nekilnojamojo turto nuosavybės teisės dalys - ½ žemės sklypo, ½ gyvenamojo namo, ½ dalis kluono, ½ tvarto, ½ ūkinio pastato, ½ kluono, esančių ( - ).

19Pagal CPK 667 straipsnio 1 dalį, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrąja su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Skolininko dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi, kuriai įsiteisėjus, išieškojimas nukreipiamas į šią dalį (CPK 667 straipsnio 2, 3 dalys). Nustatant skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, taikomos CK 3.116–3.129 straipsnių nuostatos. Pagal CPK 667 straipsnį paduotą pareiškimą vyksta ne turto padalijimas, kai jis paskirstomas keliems asmenims, bet individualizuojama skolininko turto dalis bendrojoje nuosavybėje, iš kurios turi būti vykdomas išieškojimas, pagal šį straipsnį nevykdomas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjų (išieškotojų) H. Ž. ir kt. prašymus nustatyti skolininkės P. A. turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, bylos Nr. 3K-3-423/2006).

20Vykdant išieškojimą iš skolininko – fizinio asmens – išieškoma iš jam asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto, taip pat iš jo dalies, įeinančios į bendrąją dalinę ar jungtinę nuosavybę. CK 4.73 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrosios nuosavybės teisė gali būti dalinė arba jungtinė, bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra, kai nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys, o bendroji jungtinė nuosavybės teisė – kai nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos (CK 4.73 straipsnio 1 dalis). Jeigu bendrosios dalinės nuosavybės teisės konkretus kiekvieno bendraturčio dalių dydis nenustatytas, tai preziumuojama, kad jų dalys yra lygios (CK 4.73 straipsnio 3 dalis). Pagal CK 4.92 straipsnio 1 dalies nuostatas, sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teisę į bendrąją nuosavybę nustato CK trečiosios knygos normos. CK 3.87 straipsnio 1 dalis įtvirtina nuostatą, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, o CK 3.117 straipsnis nustato sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teisės lygybės prezumpciją. Preziumuojama, kad turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.88 straipsnio 2 dalis). CK 3.88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kuris turtas ir pajamos įstatymo pripažįstami bendrąja jungtine nuosavybe.

21Apeliantas nepagrįstai remiasi Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 27 d. nutartimi, kuria teismas netenkino pareiškėjų V. V. ir V. V. prašymo dėl V. V. ir V. V. nuosavybės dalies nustatymo jų bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, ir teismo nutarties rezoliucinėje dalyje nėra nurodyta, kokie išieškojimai pagal kokias konkrečias vykdomąsias bylas turi būti vykdomi iš bendro sutuoktinių turto. Atkreiptinas dėmesys, kad antstolė E. R. vykdo išieškojimus keliems skolininkams vykdomosiose bylose, todėl VSDFV Šilalės skyriui nurodė kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo.

22Iš LITEKO duomenų sistemos matyti, kad Raseinių rajono apylinkės teismas 2013 m. liepos 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2 - 844-136/2013 pakeitė pirminį išieškotoją BUAB „Didmalva“ nauju išieškotoju – S. P., vykdant išieškojimą iš skolininko – V. V. pagal Raseinių rajono apylinkės teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-631/2004 ir jo pagrindu išduotą vykdomąjį raštą, vykdomoje byloje Nr. 69-3966/2007.

23Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs išdėstytas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teisės lygybės prezumpciją ir nustatė, jog skolininkui V. V. nuosavybės teise priklauso ½ dalis žemės sklypo, ½ dalis gyvenamojo namo, ½ dalis kluono, ½ dalis tvarto, ½ dalis ūkinio pastato, ½ dalis kluono, esančių ( - ). Teismas pagrįstai nurodė, kad skolininkas V. V. neturi pakankamai asmeninio turto, iš kurio būtų galima išieškoti visą skolos sumą.

24Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino ir taikė teisės normas, susijusias su sutuoktinių lygių dalių bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymu, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

26Raseinių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

28Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti bylos šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius... 5. Suinteresuotas asmuo S. P. pateiktu atsiliepimu nesutiko su pareiškimo,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Raseinių rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 24 d. nutartimi... 8. Tesimas vertino, kad nėra pagrindo nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą esmė... 10. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo S. P. prašo panaikinti Raseinių rajono... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1. Teismas neatsižvelgė į tai, jog Raseinių rajono apylinkės teismas 2009... 13. 2. V. V. ūkininko ūkis įkurtas jam gyvenant santuokoje su V. V.. Santuoka... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas susijęs su sutuoktinių turto... 18. CPK 2 str. nustato, kad civilinio proceso tikslai – ginti asmenų, kurių... 19. Pagal CPK 667 straipsnio 1 dalį, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris... 20. Vykdant išieškojimą iš skolininko – fizinio asmens – išieškoma iš... 21. Apeliantas nepagrįstai remiasi Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo... 22. Iš LITEKO duomenų sistemos matyti, kad Raseinių rajono apylinkės teismas... 23. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs išdėstytas aplinkybes,... 24. Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino ir taikė teisės normas,... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 26. Raseinių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 24 d. nutartį palikti... 27. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 28. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti bylos šalims....