Byla 2-1071/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Donato Šerno teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 12 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti jo apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 30 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2018-343/2010.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovui A. R. dėl skolos priteisimo.

6Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 30 d. sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovo A. R. ieškovui AB DnB NORD 293 248 Lt negrąžintos paskolos, 6 274,41 Lt nesumokėtų palūkanų, 84,47 Lt delspinigių, 3 600 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 6 992 Lt žyminio mokesčio.

72011 m. sausio 12 d. atsakovas A. R. dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 30 d. sprendimo padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 30 d. sprendimą. Skunde prašė teismo atnaujinti praleistą terminą dėl svarbių priežasčių (ligos) apeliaciniam skundui paduoti bei atleisti nuo žyminio mokesčio.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 12 d. nutartimi apelianto A. R. prašymus atleisti nuo žyminio mokesčio ir atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti atmetė. Teismas, atsižvelgdamas į pateiktas medicinines pažymas, nustatė, jog nėra teisinio pagrindo praleistam apeliacinio skundo terminui atnaujinti, nes byloje nėra pateikta dokumentų, patvirtinančių, kad A. R. laikotarpiu nuo 2010 m. lapkričio 30 d. iki 2010 m. gruodžio 30 d. sirgo.

10Teismas pažymėjo ir tai, kad CPK nuostatos nenumato galimybės visiškai atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad apelianto pateiktas VšĮ Kauno centro poliklinikos pažymėjimas sunkios atsakovo turtinės padėties nepagrindžia.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Apeliantas A. R. padavė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 12 d. nutarties.

13Apeliantas atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti ir apeliacinį skundą priimti. Skundą grindžia šiais argumentais:

141)

15Pirmosios instancijos teismas visiškai nesivadovavo pateiktais rašytiniais įrodymais, t. y. 2011 m. sausio 12 d. VšĮ Kauno centro poliklinikos pažyma bei 2009 m. vasario 2 d. Kauno medicinos universiteto klinikos išrašu.

162)

17Skundžiamojoje nutartyje teismas nemotyvuotai pasisakė dėl praleisto apeliacinio skundo padavimo termino ilgumo. Apeliantas remiasi teismų praktika ir nurodo, jog jei terminas praleistas labai nežymiai, dažniausias yra atnaujinamas.

183)

19Teismas visiškai neatsižvelgė į sunkią apelianto turtinę padėtį, kuri įrodo, kad apeliantas negali sumokėti viso žyminio mokesčio. Apelianto nuomone, teismas nesivadovavo CPK 316 straipsnio nuostatomis, kuriose nurodoma, jog žyminio mokesčio nesumokėjimas arba nepateikimas dokumentų, įrodančių sunkią padėtį, laikomi apeliacinio skundo trūkumu.

204)

21Pažymi, kad 2011 m. sausio 12 d. pateiktą apeliacinį skundą nagrinėjo Kauno apygardos teismo teisėja Rūta Palubinskaitė, kuri 2010 m. lapkričio 30 d. sprendimu priėmė jam nepalankų sprendimą. Apelianto nuomone, Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 30 d. sprendimas yra neteisėtas, prieštaraujantis CPK normoms.

22Ieškovas AB DnB NORD atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

231)

24Atsakovo A. R. elgesys vertinamas kaip nepateisinamas ir niekuo nepagrįstas delsimas tinkamai pateikti teismui procesinį dokumentą. Apeliacinio skundo nepateikimas per įstatyme nustatytą trisdešimties dienų terminą, nesant jokių svarbių termino praleidimo priežasčių bei su tuo susijusių rašytinių įrodymų, vertintinas kaip netinkamas rūpinimasis šia procesine teise.

252)

26Apeliantas nepagrįstai akcentuoja, kad nežymiai praleido terminą apeliaciniam skundui paduoti, tačiau terminas praleistas net dvylika dienų. Atsižvelgiant į bylos apimtį, septynių dienų laiko tarpas paruošti skundui taip pat laikytinas nepagrįstai ilgu.

273)

28Atsakovo prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir yra atmestinas, kaip teisiški nepagrįstas. A. R. nepateikė teismui nei prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio, nei įrodymų, susijusių su jo turtine padėtimi.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką. Siekiant teisinio aiškumo, proceso koncentracijos bei ekonomiškumo, proceso įstatyme nustatyta teismų pareiga bylas išnagrinėti ir sprendimus jose priimti per kiek įmanoma trumpesnį laiką, kuo ekonomiškiau, taip pat nustatyti atskirų procesinių veiksmų atlikimo terminai. Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens galimybė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Ši galimybė turi būti įgyvendinta per įstatymo nustatytą terminą. Taigi apeliacijos teisė, kaip ir bet kuri kita procesinė teisė, nėra absoliuti ir galimybė pasinaudoti ja yra ribojama laike.

31Šioje apeliacijoje sprendžiama, ar Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 12 d. nutartimi pagrįstai atsisakė priimti atsakovo apeliacinį skundą dėl teismo 2010 m. lapkričio 30 d. galutinio sprendimo.

32Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 307 straipsnio 1 dalis nustato, kad apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos. Apeliacinio skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 307 straipsnio 2 dalis).

33Teismų praktikoje pripažįstama, kad praleidus apeliacinio apskundimo terminą svarbiomis šio procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį. Tai reiškia, jog pagrindu atnaujinti praleistą procesinį terminą gali būti tik aplinkybės, egzistavusios procesinio termino eigos metu. Prašymas dėl termino atnaujinimo turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, pagrindžiantys praleisto termino atnaujinimo būtinumą (CPK 78 straipsnis).

34Šioje byloje terminas apeliaciniam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 30 d. galutinio sprendimo paduoti pasibaigė 2010 m. gruodžio 30 d. Atsakovo apeliacinis skundas teisme buvo gautas tik 2011 m. sausio 12 d., t. y. pasibaigus įstatyme nustatytam skundo padavimo terminui.

35Remiantis bylos medžiaga matyti, kad byla išnagrinėta ir galutinis teismo sprendimas buvo priimtas atsakovui A. R. dalyvaujant (b. l. 140-142). Akivaizdu, kad atsakovas, dalyvaudamas teismo posėdyje, žinojo apie teismo 2010 m. lapkričio 30 d. galutinio sprendimo turinį, tačiau apeliacinį skundą dėl sprendimo padavė tik 2011 m. sausio 12 d., t. y. praleidęs įstatyme nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą. Įstatymas įpareigoja dalyvaujančius byloje asmenis sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnio 2 dalis). Įstatymų nežinojimas ar netinkamas jų suvokimas neatleidžia nuo juose numatytų neigiamų procesinių teisinių padarinių. Pagal CPK 75 straipsnio 1 dalį teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims.

36Apeliantas savo skundą dėl procesinio termino atnaujinimo iš esmės grindžia tuo, jog sirgo. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad apeliantas pas gydytojus lankėsi nuo 2006 metų (b. l. 172), Kauno medicinos universiteto klinikos Psichiatrijos klinikose gydėsi tik 2009 m. vasario 2 d. (b. l. 174), 2010 m. spalio 18 d., 2010 m. lapkričio 19 d. kreipėsi į VšĮ Kauno centro polikliniką (b. l. 158), t. y. prieš priimant byloje skundžiamą teismo sprendimą.

37Teisėjų kolegija, įvertinusi išdėstytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus pažymi, kad atsakovas nebuvo pakankamai rūpestingas ir atidus, kad tinkamai pasinaudotų įstatymo suteiktomis procesinėmis teisėmis. Vertinant laikotarpį skundui dėl teismo 2010 m. lapkričio 30 d. sprendimo paduoti, iš bylos duomenų matyti, kad apeliantas pas gydytojus lankėsi tik 2009 m. vasario 2 d., 2010 m. spalio 18 d., 2010 m. lapkričio 19 d., kitų patvirtinančių dokumentų byloje nėra, todėl laikytina, jog būdamas rūpestingas, apdairus bei siekdamas tinkamai realizuoti jam įstatymo nustatytas teises, tarp jų apskųsti jo manymu nepagrįstą ir neteisėtą teismo sprendimą, turėjo objektyvią galimybę laiku paduoti apeliacinį skundą dėl teismo 2010 m. lapkričio 30 d. sprendimo.

38Apelianto nurodytos aplinkybės bei pateikti įrodymai, atsižvelgiant į civilinio proceso tikslus (CPK 2 straipsnis) bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, nesudaro pagrindo teigti, jog apeliantas terminą paduoti apeliacinį skundą praleido dėl svarbių priežasčių, jog remiantis pateiktais įrodymais ir motyvais yra pagrindas terminą atnaujinti (CPK 78 straipsnis). Apelianto pateikti įrodymai nesudaro pagrindo spręsti, jog įstatymo nustatytą 30 dienų terminą teismo sprendimo apskųsti jis praleido dėl svarbių priežasčių. Civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnis). Apelianto elgesys neatitiko šių reikalavimų, todėl nesudaro pagrindo atnaujinti praleistą terminą (CPK 78 straipsnis).

39Teisėjų kolegija sutinka su Kauno apygardos teismo argumentais, kad atsakovo prašymas dėl procesinio termino atnaujinimo nėra pagrįstas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, reikšmingas sprendžiant klausimą dėl procesinio termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti, teisingai taikė teisės normas ir pagrįstai netenkino A. R. prašymo dėl termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo. Skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

40Kiti atskirojo skundo argumentai, tame tarpe dėl žyminio mokesčio už paduodamą apeliacinį skundą, nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant klausimą dėl termino skundui paduoti atnaujinimo pagrindų, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

41Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliacinio proceso dalykas yra tik Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 12 d. nutartis, kuria atsisakyta atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti, bei šios nutarties teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, todėl kiti apelianto reikalavimai ir argumentai nagrinėjant skundžiamą nutartį neturi teisinės reikšmės (CPK 301 straipsnio 1 dalis, 320 straipsnio 1, 2 dalys).

42Teisėjų kolegija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

43Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovui A. R.... 6. Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 30 d. sprendimu ieškinį tenkino ir... 7. 2011 m. sausio 12 d. atsakovas A. R. dėl Kauno apygardos teismo 2010 m.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 12 d. nutartimi apelianto A. R.... 10. Teismas pažymėjo ir tai, kad CPK nuostatos nenumato galimybės visiškai... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Apeliantas A. R. padavė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011... 13. Apeliantas atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį... 14. 1)... 15. Pirmosios instancijos teismas visiškai nesivadovavo pateiktais rašytiniais... 16. 2)... 17. Skundžiamojoje nutartyje teismas nemotyvuotai pasisakė dėl praleisto... 18. 3)... 19. Teismas visiškai neatsižvelgė į sunkią apelianto turtinę padėtį, kuri... 20. 4)... 21. Pažymi, kad 2011 m. sausio 12 d. pateiktą apeliacinį skundą nagrinėjo... 22. Ieškovas AB DnB NORD atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą... 23. 1)... 24. Atsakovo A. R. elgesys vertinamas kaip nepateisinamas ir niekuo nepagrįstas... 25. 2)... 26. Apeliantas nepagrįstai akcentuoja, kad nežymiai praleido terminą... 27. 3)... 28. Atsakovo prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio prieštarauja imperatyvioms... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką. Siekiant teisinio... 31. Šioje apeliacijoje sprendžiama, ar Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 12... 32. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 307 straipsnio 1 dalis nustato,... 33. Teismų praktikoje pripažįstama, kad praleidus apeliacinio apskundimo... 34. Šioje byloje terminas apeliaciniam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2010 m.... 35. Remiantis bylos medžiaga matyti, kad byla išnagrinėta ir galutinis teismo... 36. Apeliantas savo skundą dėl procesinio termino atnaujinimo iš esmės... 37. Teisėjų kolegija, įvertinusi išdėstytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus... 38. Apelianto nurodytos aplinkybės bei pateikti įrodymai, atsižvelgiant į... 39. Teisėjų kolegija sutinka su Kauno apygardos teismo argumentais, kad atsakovo... 40. Kiti atskirojo skundo argumentai, tame tarpe dėl žyminio mokesčio už... 41. Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliacinio proceso dalykas yra tik Kauno... 42. Teisėjų kolegija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 43. Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 12 d. nutartį palikti nepakeistą....