Byla 2-877-399/2012
Dėl draudimo išmokos priteisimo, ieškinio suma 5.891,52 Lt

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė sekretoriaujant J.Petraitienei,

2dalyvaujant atsakovui R. G., jo atstovei advokatei S.Staniukynienei parengiamajame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „BTA Insurance Company“ SE ieškinį atsakovui R. G. dėl draudimo išmokos priteisimo, ieškinio suma 5.891,52 Lt ir

Nustatė

3Ieškovo atstovas neatvyko, prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant ir tvirtinti taikos sutartį. Byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant.

4Atsakovas R. G. teismo posėdžio metu patvirtino, kad taikos sutartis sudaryta laisva jo valia ir jo pasirašyta, procesinės pasekmės jam išaiškintos ir žinomos, sutinka, kad būtų tvirtinama taikos sutartis pateikta teismo posėdžio metu.

5Atsakovo atstovė palaikė R. G. poziciją, prašė tvirtinti taikos sutartį bei priteisti valstybei antrinės teisinės pagalbos išlaidas pagal jos pateiktą Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012-05-24 pažymą.

6Šalys nutarė baigti bylą taikos sutartimi, ją pateikė raštu ir prašo ją tvirtinti.

7Šalims taikos sutarties sudarymo procesinės pasekmės žinomos.

8Taikos sutartis patvirtintina, nes taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms bei viešam interesui.

9Civilinė byla nutrauktina, patvirtinus taikos sutartį ( LR CPK 293 str. 5 p.).

10Ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio (LR CPK 87 str.).

11Šalys taikos sutartimi neaptarė bylinėjimosi išlaidų valstybei klausimo ir šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis LR CPK nuostatomis. Atsakovui yra skirta antrinė teisinė pagalba Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu 2012-03-26 (b.l. 95) ir jis 100 procentų atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų neatleistas, šalys bylą baigia taikos sutartimi, tenkinant didžiąją dalį ieškovo reikalavimų ir atsižvelgiant į tai iš ieškovo priteistina 25 procentai bylinėjimosi išlaidų valstybei (LR CPK 88 str., 92 str., 96 str. 5d, 99 str.)

12Bylinėjimosi išlaidų, turėtų ryšium su procesinių dokumentų įteikimu susidarė 18,60 Lt. Iš ieškovo priteistina turėtų būti šių išlaidų 25 procentai, tačiau jei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro mažiau nei 10 Lt, jos valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355) ir šiuo atveju susidaranti 4,65 Lt suma iš ieškovo nepriteistina .

13Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 140 str. 3 d., 230 str., 293 str. 5 p., 294 str., 295 str. Teismas

Nutarė

14Patvirtinti taikos sutartį tokio turinio:

TAIKOS SUTARTIS

2012 m. balandžio 26 d., Marijampolė

17Civilinės bylos Nr.2-877-399/2012 šalys "BTA Insurance Company" SE1 K. V. iela 63, LV-1142, Ryga, Latvijos Respublika, juridinio asmens kodas ( - ) Latvijos Respublikos Teisės ministerijos įmonių registras, Persės iela 2, Ryga, LV-1011, Latvijos Respublika SWIFT: UNLALV2X LV61 UNLA 0002 0204 6760 9 AS "SEB banką", Lietuvos Respublikoje veikianti per "BTA Insurance Company" SE filialą Lietuvoje Juridinio asmens kodas 300665654, Verkių 29, 18 korpusas, LT-09108. Vilnius, a/s ( - ) AB "Swedbank", kodas 73000, atstovaujama advokato Martyno Stankevičiaus, toliau vadinamas „Ieškovas", ir R. G., a/k ( - ) gyvenantis Vytauto 46-5, Marijampolė, toliau vadinamas „Atsakovas", bendrai vadinami „Šalys", sudarydami ir pasirašydami šią sutartį susitaria išspręsti kilusį ginčą dėl regreso tvarka atlyginimo turtinės žalos, kurią padarė Atsakovas 209-04-25 eismo įvykio metu, tokiomis sąlygomis:

  1. Šalys pripažįsta, kad Ieškovas turi reikalavimo teisę iš Atsakovo 5891,52 Lt ( Penki tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt vienas Lt 52 ct) sumokėtos nukentėjusiajam žalos grąžinimą ir 44,25 Lt (keturiasdešimt keturis Lt, 25 ct) sumokėtą žyminio mokesčio dalį, iš viso 5935,80 Lt (Penkis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt penkis Lt 80 ct).
  2. Šalys susitaria, kad Atsakovas sumokės Ieškovui 5935,80 Lt ( Penkis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt penkis Lt 80 ct) nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. mokant po 164,88 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt keturis Lt 88 ct) kiekvieną mėnesį. Ieškovas neprieštarauja, kad esant galimybei, Atsakovas sumokėtų skolą anksčiau nustatyto termino.
  1. Ieškovas atsisako ieškinio reikalavimo dėl 5 procentų metinių palūkanų.
  1. Šalys patvirtina, kad joms yra išaiškintos ir žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos LR CPK 294 str. 2 d. (draudimas šalims dar kartą kreiptis į teismą dėl to paties dalyko tuo pačiu pagrindu) ir LR CK 6.985 str. (teismo patvirtinta taikos sutartis įgyja res judicata galią), t.y. šalys netenka teisės kitoje byloje ginčyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatau faktų bei teisinių santykių ir reikšti tų pačių reikalavimų tuo pačiu pagrindu.
  2. Ši Taikos sutartis sudaryta šalims ir jų atstovams suprantama lietuvių kalba, trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną šios sutarties egzempliorių Šalims ir vienas egzempliorius Marijampolės rajono apylinkės teismui. Visi šalių pasirašyti egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
  3. Sutarties šalys pareiškia, kad šią sutartį perskaitė, jos turinį, prasmę ir teisines pasekmes suprato ir, kaip atitinkančią jų valią, ją pasirašo.

18Šalims yra išaiškinamos taikos sutarties sudarymo pasekmės: patvirtinus taikos sutartį bylą nutraukiama (LR CPK 293 str. 5 p.), nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 str. 2d.) . Vykdomasis raštas pagal įsiteisėjusią teismo nutartį išduodamas LR CPK 646 str. 3 d nustatyta tvarka

19Civilinę bylą nutraukti.

20Grąžinti ieškovui UAB „BTA Insurance Company" SE, juridinio asmens kodas 300665654 132,75 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2012-01-24 mokėjimo nurodymu (b.l.4). Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM pagal įsiteisėjusią nutartį

21Priteisti iš ieškovo UAB „BTA Insurance Company“ SE, juridinio asmens kodas 300665654, 48 Lt bylinėjimosi išlaidų, turėtų ryšium su teisinės pagalbos teikimu atsakovui, valstybei (turi būti sumokėtos į valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. ( - ), bankas “Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą, juridinio asmens kodas 188659752.

22Nutarties patvirtintą kopiją per tris dienas siųsti ieškovo atstovui advokatui M.Stankevičiui (LR CPK 118 str.).

23Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė... 2. dalyvaujant atsakovui R. G., jo atstovei advokatei S.Staniukynienei... 3. Ieškovo atstovas neatvyko, prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant ir tvirtinti... 4. Atsakovas R. G. teismo posėdžio metu patvirtino, kad taikos sutartis sudaryta... 5. Atsakovo atstovė palaikė R. G. poziciją, prašė tvirtinti taikos sutartį... 6. Šalys nutarė baigti bylą taikos sutartimi, ją pateikė raštu ir prašo ją... 7. Šalims taikos sutarties sudarymo procesinės pasekmės žinomos.... 8. Taikos sutartis patvirtintina, nes taikos sutarties sąlygos neprieštarauja... 9. Civilinė byla nutrauktina, patvirtinus taikos sutartį ( LR CPK 293 str. 5... 10. Ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio (LR CPK 87... 11. Šalys taikos sutartimi neaptarė bylinėjimosi išlaidų valstybei klausimo ir... 12. Bylinėjimosi išlaidų, turėtų ryšium su procesinių dokumentų įteikimu... 13. Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 140 str. 3 d., 230 str., 293 str. 5 p., 294... 14. Patvirtinti taikos sutartį tokio turinio:... 17. Civilinės bylos Nr.2-877-399/2012 šalys "BTA Insurance Company" SE1 K. V.... 18. Šalims yra išaiškinamos taikos sutarties sudarymo pasekmės: patvirtinus... 19. Civilinę bylą nutraukti.... 20. Grąžinti ieškovui UAB „BTA Insurance Company" SE, juridinio asmens kodas... 21. Priteisti iš ieškovo UAB „BTA Insurance Company“ SE, juridinio asmens... 22. Nutarties patvirtintą kopiją per tris dienas siųsti ieškovo atstovui... 23. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...