Byla 2-565/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 19 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas peržiūrėti sprendimą už akių, civilinėje byloje Nr. 2-1478-38/2007 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, Generalinės prokuratūros, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, dėl turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3Ieškovas A. B. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu (b. l. 1-3, 17-18), patikslintu ieškiniu (b. l. 32-33), kuriame suformulavo galutinius reikalavimus atsakovui, ir prašė: 1) pripažinti, kad nusikaltimu, dėl kurio iškelta baudžiamoji byla Nr. 25-1-1960-99, ir neteisėtais policijos, prokuratūros pareigūnų veiksmais ikiteisminio tyrimo metu buvo pažeistos ieškovo konstitucinės teisės ir jam padaryta fizinė, turtinė ir moralinė žala, kurią privalo atlyginti atsakovas Lietuvos valstybė; 2) pripažinti, kad dėl atsakovo atstovų, tai yra policijos, prokuratūros, teismo pareigūnų veiksmų baudžiamojoje byloje Nr. 25-1-1960-99 yra sistemingai pažeidinėjamos ieškovo teisės į teisingą bylos ištyrimą ir išnagrinėjimą, į veiksmingą teisinės gynybos priemonių užtikrinimą ir vykdoma diskriminacija ieškovo atžvilgiu bei nebaudžiamai žalojama ir luošinama ieškovo sveikata nuo 1993 metų; 3) priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 584,33 Lt turtinę ir 100 000 Lt neturtinę žalą, sprendimo vykdymą pavedant Teisingumo ministerijai; 4) CPK 299 straipsnio pagrindu priimti atskirąją nutartį dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorės V. Č. ir Kauno apygardos prokuratūros prokuroro J. V. veiksmų dėl netraukimo atsakomybėn policijos pareigūnų, paleidusių į laisvę ir nenustačiusių 1999 m. gruodžio 29 d. tyčinį sunkų plėšimo nusikaltimą įvykdžiusio ir pristatyto į policiją vieno iš trijų plėšimą įvykdžiusių asmenų, bei nekontroliavus baudžiamosios bylos Nr. 25-1-1960-99 eigos ir vilkinimo, tokiu būdu diskreditavus teisingumo vykdymą ir savo veiksmais pažeminus prokuratūros instituciją; 5) CPK 300 straipsnio pagrindu apie prokurorės V. Č. ir prokuroro J. V. veiksmuose esančius nusikaltimo valstybės tarnybai požymius pranešti Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui. Be to, prašė priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas.

42006 m. gegužės 12 d. Vilniaus apygardos teismo teisėjas rezoliucija priėmė ieškovo patikslintą ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo (b. l. 32). Patikslintą ieškinį išsiuntė atsakovo atstovams bei nustatė 25 dienų terminą atsiliepimams į patikslintą ieškinį pateikti (b. l. 93-95).

5Atsiliepimais į ieškovo patikslintą ieškinį atsakovo atstovai - Teisingumo ministerija, Generalinė prokuratūra, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, ieškinio nepripažino, prašė jį atmesti, be to, prašė priimti sprendimą už akių, jei ieškovas nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų (b. l. 99, 102-105, 106-109).

6Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi paskyrė pasirengimo nagrinėti bylą teisme paruošiamaisiais dokumentais būdą ir įpareigojo šalis per 14 dienų pateikti paruošiamuosius dokumentus nuo šių dokumentų įteikimo dienos (CPK 227 str.). Minėta nutartimi įpareigojo ieškovą pateikti atsiliepimą į atsakovo atstovų atsiliepimus į ieškinį (dubliką), o atsakovo atstovus atsiliepimus į ieškovo dubliką (triplikus) (b. l. 112).

7Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 3 d. nutarties ir atsakovo atstovų atsiliepimų nuorašai į ieškovo patikslintą ieškinį iš Vilniaus apygardos teismo ieškovui buvo išsiųsti 2006 m. rugpjūčio 19 d. registruotu laišku Nr. 5083/1 (b. l. 124-125).

82006 m. rugsėjo 5 d. ieškovas Vilniaus apygardos teismui išsiuntė atsiliepimą (dubliką) į atsakovų atstovų atsiliepimus, kurį teismas gavo 2006 m. rugsėjo 7 d. (b.l. 120-123).

92006 m. spalio 9 d. Vilniaus apygardos teismo teisėjo rezoliucija ieškovo atsiliepimas (dublikas) buvo priimtas iki informacijos iš pašto dėl registruoto laiško ieškovui įteikimo, tai yra iki informacijos pateikimo apie teismo siųstų procesinių dokumentų - 2006 m. rugpjūčio 3 d. nutarties ir atsakovo atstovų atsiliepimų nuorašų įteikimą ieškovui (b. l. 120).

102007 m. sausio 22 d. akcinė bendrovė Lietuvos pašto filialas Vilniaus apskrities paštas informavo teismą, kad 2006 m. rugpjūčio 19 d. registruotas laiškas Nr. 5083/1, siųstas ieškovui A. B. , adresu: Jonava, Parko g. 3-47, buvo įteiktas 2006 m. rugpjūčio 21 d. ieškovo tėvui V. B. (b. l. 126, 128-129).

112007 m. sausio 29 d. ieškovas Vilniaus apygardos teismui pateikė ,,papildytą“ ieškinį, kuriame suformulavo naujus reikalavimus atsakovui (b. l. 132), ir prašė: 1) pripažinti, kad atsakovo Lietuvos valstybės atstovai: Teisingumo ministerija, Generalinė prokuratūra, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažeidė jo teisę į teisingą baudžiamosios bylos Nr. 25-1-1960-99 išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką; 2) pripažinti, kad atsakovo atstovai - Teisingumo ministerija, Generalinė prokuratūra, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir prokurorai V. Č. ir J. V. yra įvykdyto prieš ieškovą sunkaus nusikaltimo baudžiamojoje byloje Nr. 25-1-1960-99 slėpėjai bei padarė BK 296 str. (redakcija iki 2003 m. balandžio 30 d.) numatytą baudžiamąją veiką ir nusikaltimus valstybės tarnybai; 3) likviduoti neteisėtai ir nusikalstamai organizuotai atsakovo teritorijoje veikiančius atstovus - Teisingumo ministeriją, Generalinę prokuratūrą, Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir apie šių atstovų veiklos likvidavimą informuoti Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetą. ,,Papildytame“ ieškinyje ieškovas nurodė, kad šiais reikalavimais padidina ankstesnio teismui pateikto ieškinio reikalavimus.

12Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 2 d. priėmė sprendimą už akių (b.l. 133-137), kuriuo atmetė ieškovo A. B. ieškinį atsakovui dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo bei atsisakė priimti 2007 m. sausio 29 d. ieškovo patikslintą ieškinį tolimesniam nagrinėjimui. Teismas nurodė, jog ieškovas praleido 14 dienų teismo nustatytą terminą atsiliepimui (dublikui) į atsakovo atstovų atsiliepimus pareikšti ir neprašė praleisto termino atnaujinti (CPK 73, 74, 75 str. 1 d.). Teismas konstatavo, jog atsižvelgiant į tai, kad ieškovas neįvykdė Vilniaus apygardos teismo įpareigojimo ir savalaikiai neatsiuntė savo atsiliepimo į atsakovo atstovų atsiliepimus į ieškinį (dubliko), o atsakovo atstovai prašė sprendimo už akių priėmimo, byloje yra pakankamas įstatyminis pagrindas priimti sprendimą už akių ieškovo atžvilgiu (CPK 3 str. 3 d., 142 str. 4 d.). Sprendime teismas taip pat konstatavo, kad dėl tos pačios priežasties byloje nepriimtinas tolimesniam nagrinėjimui ir ieškovo 2007 m. sausio 29 d. pateiktas ieškinio patikslinimas, kadangi ieškovas savalaikiai nepateikė privalomo procesinio dokumento (dubliko), dėl ko buvo įstatyminis pagrindas sprendimui už akių priimti (CPK 142 str. 4 d.), todėl patikslinto ieškinio nagrinėjimas tapo negalimas.

13Ieškovas A. B. pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame nurodė, kad savo procesinį dokumentą – dubliką – padavė nepraleisdamas teismo nustatyto 14 dienų termino, šio fakto patvirtinimui pateikė jo paties patvirtintą AB Lietuvos pašto filialo Kauno apskrities centrinio pašto rašto, adresuoto ieškovui, kopiją (b. l. 148), kurioje teigiama, kad laiškas, 2006 m. rugpjūčio 19 d. išsiųstas iš Vilniaus apygardos teismo A. B. , pastarojo tėvui V. B. įteiktas ne 2006 m. rugpjūčio 21 d., kaip teigiama Lietuvos pašto teismui atsiųstame atsakyme, bet 2006 m. rugpjūčio 22 d. Ieškovo nuomone, teismas, paklausdamas pašto įstaigą apie procesinių dokumentų įteikimo datą, savo iniciatyva rinko byloje įrodymus, tuo pažeisdamas procesinius įstatymus, ribojančius teismo galias ir leidžiančius teismui įrodymus rinkti tik tam tikrų kategorijų bylose, todėl minėtas pašto įstaigos teismui pateiktas raštas nevertintinas kaip įrodymas šioje byloje. Ieškovas nurodė, kad, jo nuomone, teismas vilkino dubliko priėmimo klausimą, o nustatęs, kad yra praleistas terminas jam pateikti, nesiaiškino termino praleidimo priežasčių, nors privalėjo tai padaryti pats, paklausdamas ieškovą apie termino praleidimo priežastis. Teismas, siekdamas pateisinti bylos vilkinimą, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, suklastojo faktą, kad atsiliepimai byloje ieškovui neva buvo įteikti anksčiau. Ieškovo nuomone, teismas sprendime padarė nepagrįstą išvadą, jog byloje yra suėję ieškinio senaties terminai, nes baudžiamoji byla dėl įvykio, kurio metu jis nukentėjo, nėra nutraukta, reikalavimo dėl žalos atlyginimo senaties terminai skaičiuotini nuo bylos išnagrinėjimo ar nutraukimo momento.

14Vilniaus apygardos teismas 2007 m. birželio 19 d. nutartimi atmetė ieškovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Teismas nurodė, kad byloje teismo tinkamai gautais duomenimis nustatyta, jog ieškovas terminą dublikui pateikti yra praleidęs, be to nei dublike, nei prašyme jokių naujų įrodymų, patvirtinančių ar paneigiančių bylos faktus, nepateikė, iš esmės pakartojo argumentus, išdėstytus ieškinyje. Teismas nurodė, kad jis, siekiant nustatyti termino dublikui pateikti pradžią paklausdamas pašto įstaigą, veikė nepažeisdamas procesinių normų dėl įrodymų išreikalavimo ir pateikimo, nes nereikalavo ginčo šalių nurodytas faktines aplinkybes patvirtinančių ar paneigiančių įrodymų, o tokiu būdu byloje tik atliko šalių procesinių veiksmų savalaikio atlikimo kontrolę. Teismas atmetė ieškovo pateiktą, jo paties patvirtintą pašto įstaigos rašto kopiją, kaip neatitinkančią CPK 114 straipsnio 1 dalies reikalavimų ir nesirėmė ja kaip įrodymu byloje. Teismas sprendė, kad ieškovas nepateikė dubliko nustatytu laiku, o prašydamas peržiūrėti sprendimą už akių nepateikė jokių naujų įrodymų, galinčių turėti įtakos priimto už akių teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

15Ieškovas A. B. atskiruoju skundu teismo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 19 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti iš esmės pirmosios instancijos teismui. Apeliantas nurodo, kad teismas pažeidė CPK 184 straipsnį, nes, priimdamas sprendimą už akių, rėmėsi Lietuvos pašto filialo Vilniaus apskrities pašto 2007 m. sausio 22 d. raštu, kuris, ieškovo manymu, buvo suklastotas. Tai, kad registruotas laiškas nebuvo įteiktas ieškovo tėvui V. B. gali paliudyti laiškininkė ir V. B. . Teismas, ieškovo nuomone, turėjo išreikalauti iš Jonavos pašto registruotos korespondencijos įteikimo pasirašytinai žiniaraštį, kurio pagrindu buvo išduotas AB Lietuvos pašto filialo Kauno apskrities centrinio pašto 2007 m. vasario 15 d. raštas Nr. 40 (b. l. 148), patvirtinantis, kad minėtas registruotas laiškas V. B. buvo įteiktas 2006 m. rugpjūčio 22 d.. Teismas nepagrindė, kokiu įstatymu remiantis, teisėjas turėjo teisę rinkti įrodymus apie registruoto laiško įteikimą savo iniciatyva. Teismas pažeidė CPK 329 straipsnio 2 dalies 7 punkto reikalavimus, nes CPK 299 straipsnio pagrindu nepriėmė atskirosios nutarties dėl buvusio teisėjo V. G. nusikalstamos veikos, nesprendė klausimo, ar minėto teisėjo veikloje nėra nusikaltimo valstybės tarnybai požymių.

16Atsakovę Lietuvos valstybę atstovaujantys Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepimais į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Teisingo ir tinkamo civilinio proceso idėja remiasi nuostata, jog teismo sprendimas gali būti priimtas tik išklausius abi proceso šalis. Tik abiejų šalių dalyvavimas sprendžiant ginčą, jų aktyvūs veiksmai pateikiant teismui savo argumentus ir turimus įrodymus gali lemti visapusišką bylos aplinkybių išnagrinėjimą ir ištyrimą. Tai leidžia išsiaiškinti materialiąją tiesą byloje. Tinkamo proceso, šalių lygiateisiškumo principų įgyvendinimui užtikrinti yra detaliai reglamentuojama teismo šaukimų, pranešimų ir kitokių procesinių dokumentų įteikimo šalims tvarka, šalims suteikiama teisė teismo posėdžio metu išdėstyti savo poziciją ir pan. Tačiau minėti principai bei teisės neturėtų būti suprantamos formaliai, nes reikalavimas išklausyti abi šalis nereiškia, kad procesas turi tęstis tol, kol viena ar abi šalys būtinai atvyks į teismo posėdį. Ne mažiau svarbūs proceso operatyvumo, ekonomiškumo, draudimo piktnaudžiauti procesu, sąžiningos šalies interesų gynybos principai, kurie reikalauja, kad bylos nagrinėjimas nestovėtų vietoje, o ginčas būtų kuo greičiau išspręstas.

19Norint įgyvendinti anksčiau minėtus koncentruotumo, ekonomiškumo, šalių interesų pusiausvyros principus bei pasiekti, kad nebūtų gaišinamas kitų proceso dalyvių laikas bei trikdomas teismo darbas, šalis privalo sąžiningai naudotis savo procesinėmis teisėmis bei rūpintis proceso skatinimu. Su šiomis pareigomis ir yra susijęs sprendimo už akių institutas, esantis tam tikra procesinio pobūdžio poveikio priemonė šaliai, kuri be pateisinamos priežasties nesidomi procesu, nedalyvauja jame ir taip sudaro sąlygas teismo proceso vilkinimui. Tačiau kartu netinkamas minėto instituto reglamentavimo normų taikymas gali lemti šalių lygiateisiškumo, teisės į teisminę gynybą, teisės būti išklausytam bei kitų civilinio proceso teisės principų pažeidimą. Teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Tikslas užtikrinti proceso koncentruotumą derintinas su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu bylos išnagrinėjimu (CPK 2, 7 str.).

20Sprendimo už akių priėmimui pasirengimo bylą nagrinėti teisme stadijoje reikalingos kelios sąlygos. Visų pirma, turi būti konstatuotas pasyviosios šalies piktybiškas nesirūpinimas proceso skatinimu, tai yra šalis be pateisinamos priežasties nepateikia ar nepalaiko savo reikalavimų ar atsikirtimų. Antra, būtinas yra dalyvaujančios byloje aktyviosios šalies prašymas priimti sprendimą už akių (CPK 285 str.).

21Bylos duomenimis, ir ieškovas, ir atsakovą atstovaujantys asmenys savo procesiniuose dokumentuose (b. l. 99, 102-105, 106-109, 120-121) prašė, esant nepakankamam kitos šalies aktyvumui, priimti sprendimą už akių. Pažymėtina, kad esant tokiai situacijai civilinio proceso įstatymas nenumato galimybės priimti sprendimo už akių, nes, kaip paminėta, sprendimo už akių institutas yra tam tikra procesinio pobūdžio poveikio priemonė šaliai, kuri be pateisinamos priežasties nesidomi procesu, nedalyvauja jame ir taip sudaro sąlygas teismo proceso vilkinimui.

22Pirmosios instancijos teismas, 2007 m. vasario 2 d. priimdamas sprendimą už akių, vadovavosi CPK 142 straipsnio 4 dalimi, kurioje nustatyta, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Šiuo atveju teismas pripažino, kad savalaikiai atsiliepimo (dubliko) į atsakovo atsiliepimą nepateikė ieškovas, o ne atsakovas, todėl CPK 142 straipsnio 4 dalies nuostata negalėjo būti taikoma. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad dėl šių procesinės teisės normų pažeidimų galėjo būti neteisingai išspręsta byla, todėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 19 d. nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės: Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 2 d. sprendimas už akių panaikintinas, atnaujintinas bylos nagrinėjimas iš esmės ir byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 329 str. 1 d.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 288 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 2 d. sprendimą už akių, atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 3. Ieškovas A. B. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu (b. l.... 4. 2006 m. gegužės 12 d. Vilniaus apygardos teismo teisėjas rezoliucija... 5. Atsiliepimais į ieškovo patikslintą ieškinį atsakovo atstovai - Teisingumo... 6. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi paskyrė... 7. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 3 d. nutarties ir atsakovo... 8. 2006 m. rugsėjo 5 d. ieškovas Vilniaus apygardos teismui išsiuntė... 9. 2006 m. spalio 9 d. Vilniaus apygardos teismo teisėjo rezoliucija ieškovo... 10. 2007 m. sausio 22 d. akcinė bendrovė Lietuvos pašto filialas Vilniaus... 11. 2007 m. sausio 29 d. ieškovas Vilniaus apygardos teismui pateikė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 2 d. priėmė sprendimą už akių... 13. Ieškovas A. B. pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių... 14. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. birželio 19 d. nutartimi atmetė ieškovo... 15. Ieškovas A. B. atskiruoju skundu teismo prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 16. Atsakovę Lietuvos valstybę atstovaujantys Lietuvos Respublikos Generalinė... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Teisingo ir tinkamo civilinio proceso idėja remiasi nuostata, jog teismo... 19. Norint įgyvendinti anksčiau minėtus koncentruotumo, ekonomiškumo, šalių... 20. Sprendimo už akių priėmimui pasirengimo bylą nagrinėti teisme stadijoje... 21. Bylos duomenimis, ir ieškovas, ir atsakovą atstovaujantys asmenys savo... 22. Pirmosios instancijos teismas, 2007 m. vasario 2 d. priimdamas sprendimą už... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 19 d. nutartį panaikinti ir...