Byla 2-4264-341/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „JDS line“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus statybos trestas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „JDS line“ ieškinyje nurodė, kad 2013-09-03 su UAB „Vilniaus statybos trestas“ sudarė statybos rangos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „JDS line“ įsipareigojo atlikti pastatų defektų pašalinimo darbus atsakovo objekte, adresu ( - ), o atsakovas įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti 30000 litų. Vadovaujantis Atliktų darbų aktu Nr. ( - ), 2013-09-25 atsakovui buvo išrašyta PVM sąskaita - faktūra ( - )- 28000,00 litų sumai. Atsakovas, sumokėjęs 10000 Lt avansą, likusios sumos nesumokėjo. Ieškovas 2013-10-31 atsakovui išsiuntė pranešimą dėl įsiskolinimo padengimo, tačiau atsakovas į pranešimą neatsakė. Kadangi atsiskaitymas uždelstas 33 dienas, vadovaudamasis sutarties 7.1 punktu, paskaičiavo 1188 Lt delspinigių (18000 Lt x 0,2% x 33 dienos = 1188 Lt). Prašo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 18000 litų skolos, 1188 litų delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 500 litų ieškinio surašymo išlaidų, 288 litų žyminio mokesčio ir bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas visiškai.

4Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.).

5Byloje nustatyta, kad šalys 2013-09-03 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. ( - ), kuria rangovas (UAB „JDS line“) įsipareigojo atlikti užsakovo (UAB „Vilniaus statybos trestas“) pastatų, esančių ( - ), defektų pašalinimo darbus (nurodytus sutarties Priede Nr. ( - )), o užsakovas įsipareigojo priimti kokybiškai ir laiku atliktus darbus ir už juos sumokėti sutartyje nustatyta tvarka (Sutarties 1.1 p.). Pagal sutarties 4 p. – apmokėjimas už atliktus darbus vykdomas pagal atliktų ir priimtų darbų aktą, pateikus PVM sąskaitą-faktūrą; avansas – 10000 Lt (4.1.1 p.); pasirašius atliktų ir priimtų darbų aktą per 20 kalendorinių dienų sumokama visa likusi suma – 20000 Lt (4.1.2. p.) (b.l. 7-8).

6Ieškovas, pagrįsdamas aplinkybes, jog jis laiku ir tinkamai atliko užsakytus darbus, pateikė 2013-09-25 Atliktų darbų aktą Nr. ( - )., pagal kurį galutinė darbų ir medžiagų suma – 28000 Lt (b.l. 10). Byloje taip pat nustatyta, kad už atliktus darbus ieškovas 2013-09-25 atsakovui išrašė PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) (28000 Lt sumai) (b.l. 9). Atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą pasirašė atsakovo projektų vadovas R. G.. Ieškovas nurodo, jog atsakovas pagal sutartį yra sumokėjęs 10000 Lt avansą, o likusią sumą turėjo sumokėti per 20 kalendorinių dienų nuo 2013-09-25. Kadangi likusios sumos sutartyje nustatytu terminu atsakovas nesumokėjo, ieškovas 2013-10-31 atsakovui išsiuntė pranešimą dėl 18000 Lt skolos padengimo (b.l. 11-12), tačiau atsakovas neatsiskaitė. Pagal sutarties 7.1 p. – užsakovui laiku neatsiskaičius už su rangovu, užsakovas moka rangovui delspinigius - 0,2 procento nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Vadovaujantis šiomis sutartinėmis nuostatomis, ieškovas už uždelstą atsiskaityti laiką (nuo 2013-10-16 iki 2013-11-18 (ieškinio surašymo dienos), t.y. už 33 dienas) paskaičiavo 1188 Lt delspinigių. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kad atsakovas sutartyje nustatytais terminais ir tvarka už atliktus darbus su ieškovu pilnai neatsiskaitė, laikytina, kad prievolių pagal 2013-09-03 Statybos rangos sutartį tinkamai neįvykdė, todėl ieškinys tenkintinas, ieškovui UAB „JDS line“ iš atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ priteistina 18000 Lt skolos ir 1188 delspinigių (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.71 str.).

7CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos 5 % metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo (CPK 13 str.).

8Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 288 Lt žyminio mokesčio (b.l. 2) bei 500 Lt išlaidų už ieškinio parengimą (b.l. 13-15) ieškovui (CPK 93 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis LR CPK 262-264, 428 str., teismas

Nutarė

10Ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ (į.k. ( - )) ieškovui UAB „JDS line“ (į.k. ( - )) 18000 Lt skolos, 1188 Lt delspinigių, iš viso 19188 Lt (devyniolika tūkstančių vieną šimtą aštuoniasdešimt aštuonis litus), 5 % metinių palūkanų nuo priteistos 19188 Lt sumos nuo 2013-11-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 788 Lt (septynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų.

12Preliminarus sprendimas turi būti įvykdytas per 20 dienų nuo jo įteikimo arba jį priėmusiam teismui turi būti raštu pateikti motyvuoti prieštaravimai.

13Sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos atsakovas nepateikia prieštaravimų dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo CPK 430 str. nustatyta tvarka, sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

14Preliminaraus teismo sprendimo nuorašą kartu su ieškinio bei jo priedų nuorašais išsiųsti atsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo dienos.

15Per tris dienas po sprendimo įsiteisėjimo sprendimo nuorašą išsiųsti ieškovui.

Proceso dalyviai