Byla 2-3191-272/2012
Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės priėmimo klausimą

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovės D. M. ieškinio atsakovui V. M. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės priėmimo klausimą,

Nustatė

2Trakų rajono apylinkės teismo 2012-11-30 nutartimi, konstatavus, kad ieškinys paduotas nesilaikant įstatymo nustatytų reikalavimų, ieškovei buvo nustatytas terminas iki 2012-12-17 ieškinio trūkumams pašalinti, o būtent: 1) ieškinio dalyko (ieškovo reikalavimo) ir pagrindo suformulavimas (CPK 135 str. 1 d. 2, 4 p. p.) yra išimtinė ieškovo prerogatyva, todėl ieškinys turi būti suformuluotas taip, kad, teismui patenkinus tokį ieškinį, jis sukeltų ieškovui jo siekiamas teisines pasekmes, būtų galimas sprendimo įvykdymas, atsakovas gavęs ieškinį galėtų aiškiai žinoti atsikirtimų į tokį ieškinį ribas. Pagal CK 3.59 str., teismas, nutraukdamas santuoką, turi išspręsti sutuoktinių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir jų išlaikymo, taip pat vieno sutuoktinio išlaikymo bei jų bendro turto padalijimo klausimus, išskyrus atvejus, kai turtas padalytas bendru sutuoktinių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka, tuo tarpu ieškovė nurodė, kad gyvendami santuokoje šalys nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neįsigijo, tačiau įsigijo keletą buitinių prietaisų, reikalingiausių ir būtiniausių daiktų, kuriuos, mano, pasidalins geruoju, todėl turi būti arba reiškiamas reikalavimas dėl minėto turto padalijimo, arba šalys turi jį pasidalyti geruoju, ir ieškovė tai turi nurodyti ieškinyje. Be to, neaiškus reikalavimas dėl santuokos nutraukimo: ieškovė pareiškė ne tik reikalavimą nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės, bet ir panaikinti įrašą Nr. 199; reikalavimas dėl įrašo panaikinimo yra perteklinis, kadangi ieškovė kreipėsi į teismą ne dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, bet dėl santuokos nutraukimo, todėl šis reikalavimas tikslintinas. Taip pat, netikslus reikalavimas dėl išlaikymo vaikui priteisimo - nenurodyta, nuo kada ieškovė prašo priteisti išlaikymą vaikui, todėl ir šis reikalavimas tikslintinas. Neaiškus reikalavimas dėl automobilio SSANG YONG, valst. Nr. ( - ) priteisimo ieškovei: ieškovė ieškinyje nurodė, kad šį automobilį ji įsigijo iki santuokos ir jis pripažintinas jos asmenine nuosavybe (pripažintinas ar yra jos nuosavybė ?), nežiūrint į tai, ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti jai automobilį, todėl arba tikslintini reikalavimai, arba nurodoma automobilio vertė, už šį reikalavimą sumokėtinas įstatymo nustatyto dydžio žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p.) bei nurodoma ieškinio suma (CPK 135 str. 1 d. 1 p.). Taip pat neaiškus reikalavimas dėl įpareigojimų vykdymo pagal paskolos sutartis: ieškovė ieškinyje nurodė, kad gyvendami santuokoje šalys kreditorių neįsigijo, tačiau ji turi du kreditorius pagal iki santuokos sudarymo sudarytas paskolos sutartis, pagal kurias įsipareigojimus prisiima sau, todėl ieškovės pareikštas reikalavimas nustatyti, kad visus įsipareigojimus pagal 2008-10-15 ir 2008-10-20 paskolos sutartis po santuokos nutraukimo vykdo ieškovė, yra perteklinis ir reikalavimai tikslintini; 2) nėra3) CK 3.126 str. 2 d. numato, kad sutuoktinis, pareiškęs ieškinį dėl turto padalijimo, privalo pareiškime dėl ieškinio nurodyti jam žinomus bendrus sutuoktinių ar vieno iš jų kreditorius ir apie bylos iškėlimą jiems pranešti, nusiųsdamas jiems pareiškimo dėl ieškinio kopiją. Vieno ar abiejų sutuoktinių kreditoriai turi teisę įstoti į bylą dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo kaip tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus (CK 3.126 str. 1 d.). Įstatymas nenumato kreditorių įtraukimo į bylą ieškovo iniciatyva, ir ieškovė be pagrindo įtraukė į bylą trečiaisiais asmenimis Swedbank, AB) ir AB DNB banką, todėl ieškinys tikslintinas. Be to, ieškovė nurodė, kad santuokoje šalys dalytino nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neįsigijo, ir ieškovė nepareiškė reikalavimo dėl santuokoje įgyto turto padalijimo, todėl ir šiuo aspektu kreditorių įtraukimas į bylą yra nepagrįstas; 4) ieškinyje turi būti nurodyti įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes (CPK 135 str. 1 d. 3 p.), taip pat prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus (CPK 135 str. 2 d.): ieškovė pareiškė reikalavimą dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, tačiau nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad tarp šalių yra ginčas dėl bendravimo su vaiku tvarkos; taip pat ieškovė prašo priteisti vaiko išlaikymui po 950 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, bet nenurodo, kokiomis dalimis šalys turi prisidėti prie vaiko išlaikymo, todėl nebeaišku, kaip prašomas išlaikymo dydis yra siejamas su ieškovės pateiktais išlaikymo vaikui dydžio paskaičiavimais (mėnesiui – 1680,90 Lt, metams – 3400 Lt); be to, ieškovė, nurodydama vaikui tenkančią išlaidų malkoms, kurui dalį, išlaidas darželio būreliui, baseinui, vaiko draudimui, nepateikė šias išlaidas patvirtinančių įrodymų; 5) nepridėta pažyma apie ieškovės šeimos sudėtį (CPK 135 str. 2 d.); 6) ieškovė nepateikė nuomonės dėl taikos sutarties sudarymo galimybių (CPK 135 str. 1 d. 7 p.).

3Ieškovei nustatytu terminu nepašalinus nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų, ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžintinas ieškovei, tačiau tai neužkerta kelio ieškovei, pašalinus nurodytus ieškinio trūkumus, vėl kreiptis į teismą.

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 115 str. 3 d., teismas

Nutarė

5ieškovės D. M. ieškinį atsakovui V. M. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės laikyti nepaduotu ir grąžinti ieškovei.

6Nutarties patvirtintą kopiją siųsti ieškovės atstovui adv. A. P..

7Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai