Byla 1-2229-78/2013
Dėl savo veiksmų, atsiprašė nukentėjusiosios

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Galina Taraškevič,

2sekretoriaujant Teresai Nakienei,

3dalyvaujant prokurorui Tomui Tukleriui,

4gynėjai advokatei Annai Grinevič,

5Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui T. C.,

6Kaltinamojo įstatyminei atstovei V. P.,

7vertėjui G. R.,

8viešame teisiamajame posėdyje, sutrumpintų įrodymų tyrimo tvarka, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje

9D. P., a.k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, mokosi Vilniaus ( - ) vidurinėje mokykloje 11 klasėje, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 253 str. 1 d., 284 str. 1 d., padarymu,

Nustatė

10Kaltinamasis D. P. neteisėtai disponavo šaunamuoju ginklu:

11jis, neturėdamas leidimo, 2012 m. rugsėjo mėn., nenustatytą dieną, Liepkalnio g., Vilniuje, įgijo iš nenustatyto asmens šaunamąjį ginklą, tinkamą šaudyti pramoninės gamybos pusiau automatinį, 9 mm kalibro dujinį pistoletą BRUNI mod. GAP Nr. 014019 (Italija), skirtą šaudyti 9 mm kalibro (9 mm PA) dujiniais bei garsiniais (signaliniais) šoviniais, priskiriamą prie C kategorijos šaunamųjų ginklų, kurį laikė iki 2012-09-20, 21.10 val., bute, adresu ( - ), ir 2012-09-19, apie 19.40 val., jį nešiojo - turėjo su savimi UAB „BUDRUVA“ parduotuvėje, esančioje Dzūkų g.10a, Vilniuje, ir panaudojo jį viešosios tvarkos pažeidimo metu.

12Kaltinamasis D. P. pažeidė viešąją tvarką:

13jis, 2012-09-19, apie 19.40 val., viešoje vietoje – UAB „BUDRUVA“ parduotuvėje, esančioje adresu Dzūkų g.10a, Vilniuje, imitavo apiplėšimą: nukreipė neteisėtai įgytą, laikomą ir nešiojamą šaunamąjį ginklą – dujinį pistoletą GAP 9 mm Nr. 014049 į pardavėją L. B. ir pasakęs, kad vyksta apiplėšimas pareikalavo duoti pinigų, o pardavėjai atsisakius duoti pinigų ir liepus daugiau taip nejuokauti, jis paslėpė pistoletą ir išėjo iš parduotuvės, tokiais savo įžūliais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

14Kaltinamasis D. P. prisipažino padaręs jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, pageidavo tuojau pat duoti parodymus, prokuroras sutiko su sutrumpintų įrodymų tyrimu, nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės nekelia abejonių.

15Esant nustatytoms aplinkybėms byloje atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas (Lietuvos Respublikos BPK 273 str. 1 d.).

16Kaltinamasis D. P. savo kaltę padarius nusikalstamas veikas pripažino visiškai ir parodė, kad 2012 m. rugsėjo mėn. pradžioje jam atidavė dujinį pistoletą vienas iš matymo pažįstamas narkomanas vardu Edgaras, kurio pavardės nežino, jis maždaug 25 metų amžiaus, gyvena kažkur Vilniuje, Liepkalnio gatvėje, jo adreso nežino, kurį jis atsitiktinai sutiko Liepkalnio gatvėje po pietų. Jis paėmė pistoletą, bet niekur naudoti jo neketino. Pistoletas buvo be šovinių, pistoletą saugojo namuose spintoje, pas draugę A. L., adresu ( - ), bet jai apie tai nieko nesakė. Jis žino, kad dujinį pistoletą galima įsigyti tik su specialiu leidimu. 2012-09-19, vakare, apie 19 val., jis vaikščiojo su draugais N. J. ir A. G.. Su savimi turėjo dujinį pistoletą, be šovinių. Einant Dzūkų gatve, Vilniuje, pasigyrė, kad turi pistoletą ir nusprendė užeiti į maisto prekių parduotuvę Dzūkų g.10, Vilniuje, pajuokauti su pardavėja. Jis užėjo į parduotuvę vienas, o draugai liko lauke prie parduotuvės. Parduotuvėje jis buvęs daug kartų, joje apsipirkinėdavo ir pažįsta iš matymo visas pardavėjas. Parduotuvėje pirkėjų nebuvo, buvo tik pardavėja, apie 60 metų amžiaus, jam pažįstama iš matymo. Jis dujinį pistoletą nukreipė į pardavėją maždaug 4 metrų atstumu nuo jos ir šypsodamasis pasakė rusiškai, kad tai apiplėšimas ir liepė atiduoti pinigus. Pardavėja pasakė, kad čia yra kameros, parduotuvė filmuojama ir pasakė geriau taip nejuokauti, bei liepė paslėpti ginklą ir kad pinigų neduos. Tuomet jis įsidėjo ginklą sau už kelnių diržo ir išėjo. Apiplėšti nieko nenorėjo, norėjo tik pajuokauti. Buvo blaivus ir žinojo, kad parduotuvėje yra filmavimo kameros. Pistoletą nunešė namo pas savo draugę A. L., gyv. ( - ), paslėpė kambaryje, spintelėje, kad niekas nepamatytų bei liko pas ją nakvoti. Kitą dieną jį sulaikė policija ir A. L. pistoletą atidavė policijai. Jis nuoširdžiai gailisi dėl savo veiksmų, atsiprašė nukentėjusiosios.

17Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusioji L. B. parodė, kad ji dirba pardavėja UAB „Budruva“ parduotuvėje, esančioje adresu Dzūkų g.10a, Vilniuje, nuo 2012 m. liepos mėnesio. Parduotuvės darbo laikas nuo 08.00 iki 22.00 val. D. P. jai iš matymo pažįstamas, vietinis vaikinas, ji yra jį mačiusi parduotuvėje kaip pirkėją. Įvykio metu su D. P. jokių draugų ji nematė tą dieną. Įvykio metu ji stovėjo prie lentynos su konservais, pirkėjų nebuvo, salėje buvo viena. Ji stovėjo nugara į duris, kai išgirdo kaip kažkas įėjo į parduotuvę ir vaikino balsas pasakė, kad vyksta apiplėšimas. Atsisukusi pamatė, kad atėjo D. P., ir laikydamas rankoje pistoletą nukreipė į ją. Jis stovėjo netoli išėjimo bei šypsojosi. Ji jam pasakė, kad čia yra kameros ir nereikia taip juokauti. Prie kasos jis nesiartino, jai negrasino ir nieko nereikalavo. Parduotuvės kasa buvo uždaryta. Jis, kaip jai tuomet pasirodė, juokaudamas paklausė, ar ji duos jam pinigų, konkrečios sumos neminėjo. Ji atsakė, kad ne ir jis išėjo. Ji vaikino neišsigando, jai žalos nepadaryta ir nuo jo veiksmų nenukentėjo. Tačiau tą pačią dieną pranešė apie tai savo viršininkui, o jis liepė pranešti policijai. Įvykis buvo darbo pabaigoje, pinigai tą dieną buvo inkasuoti. Vėliau D. P. jos atsiprašė, aiškino, kad pajuokavo. Ji jam jokių pretenzijų neturi (b.l. 8,10,11).

18Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. G. parodė, kad 2012-09-19, po pietų, jis susitiko su D. P. prie jo namų, kartu vaikščiojo Naujininkų mikrorajone, kalbėjo, su jais kartu buvo N. J.. D. P. gyrėsi, kad turi dujinį pistoletą, kurį nešiojo be dėklo užsikišęs už kelnių diržo, kurį lauke buvo ištraukęs ir rodė. Ar jame buvo šoviniai, jis nežiūrėjo. Po to D. P. ginklą paslėpė už diržo. Kai priėjo prie Dzūkų g. esančios maisto prekių parduotuvės, D. P. pasakė, kad užeis į parduotuvę ir tuoj grįš. Kokiu tikslu D. P. ėjo į parduotuvę, neaiškino. Tuomet jam, A. G., suskambo telefonas, ir jis kalbėjo telefonu lauke prie parduotuvės. N. J. irgi stovėjo lauke prie durų. Ką D. P. veikė parduotuvėje nematė. Kažkur po kelių minučių, D. P. išėjo iš parduotuvės ir pasakė, kad truputį pajuokavo su pardavėja, ką tiksliai darė, nesakė. Apie ketinimą apiplėšti parduotuvę, jis nieko nekalbėjo. Po to jie palydėjo N. J. iki autobusų stotelės ir nuėjo namo (b.l. 22, 23).

19Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja A. L. parodė, kad gyvena adresu ( - ), dvejų kambarių bute. Apie metus pas ją gyveno jos sugyventinis D. P.. 2012-09-19 D. P. grįžo namo apie 20.30 val. ir kažką pasidėjo kambaryje sekcijos vidurinėje spintelėje. Ką padėjo nematė, į tai tuo metu neatkreipė dėmesio. Kur jis buvo tą dieną ir ką veikė, jis nieko nepasakojo, nuėjo miegoti. Ryte jis nuėjo pas savo tėvus. Kitą dieną atvyko policijos pareigūnai ir paklausė, ar ji turi namuose ginklą. Ji atsakė, kad neturi, bet pažiūrėjus į minėtą spintelę rado pistoletą, kurį atidavė pareigūnams. Ankščiau šio ginklo pas D. P. nematė, iš kur jis jį gavo nežino (b.l. 20, 21).

202012-09-20 daiktų pateikimo protokolu nustatyta, kad A. L. pateikė dujinį pistoletą GAP 9 mm Nr.014049 be šovinių (b.l. 31).

21Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvada 2011-08-16 Nr. 140-(6824)-IS1-2585 nustatyta, kad pateiktas pistoletas tai šaunamasis ginklas – tinkamas šaudyti, pramoninės gamybos, pusiau automatinis, 9 mm kalibro dujinis pistoletas BRUNI mod. GAP Nr.014019 (Italija), skirtas šaudyti 9 mm kalibro (9 mm PA) dujiniais bei garsiniais (signaliniais) šoviniais, priskiriamas prie C kategorijos šaunamųjų ginklų (b.l. 38, 39).

22Kaltinamojo įstatyminė atstovė V. P. pateiktu prašymu prašė perduoti kaltinamąjį D. P. jos atsakomybei pagal laidavimą be užstato. Teisiamajame posėdyje paaiškino, kad kaltinamasis yra jos vyresnysis sūnus. Ji su savo sutuoktiniu turi dar 3 nepilnamečius vaikus. Sutuoktinis dirba statybose ir išlaiko šeimą, o ji prižiūri nepilnamečius vaikus. D. P. geras ir sąžiningas ir jis labai gailisi dėl padaryto. Jis gyvena kartu, jos klauso, lanko mokyklą ir dirba, o ji daro jam gerą įtaką.

23Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovas T. C. palaikė kaltinamojo įstatyminės atstovės prašymą perduoti jai kaltinamąjį jos atsakomybei pagal laidavimą be užstato. Nurodė, kad Vaikų teisių apsaugos skyrius neturi jokių duomenų, kad kaltinamojo įstatyminės atstovės šeima netinkamai auklėtų ir prižiūrėtų nepilnamečius vaikus. Mano, kad kaltinamojo įstatyminės atstovės prašymas turėtų būti tenkintinas.

24Įvertinus surinktų įrodymų visetą konstatuotina, kad kaltinamasis padarė jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas. Kaltinamojo nusikalstami veiksmai kvalifikuoti teisingai pagal Lietuvos Respublikos BK 253 str. 1 d., 284 str. 1 d.

25Kaltinamasis padarė nesunkų (LR BK 11 str. 3 d.) ir apysunkį tyčinius nusikaltimus (Lietuvos Respublikos BK 11 str. 4 d.).

26Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi bei padėjo išaiškinti šias veikas (LR BK 59 str. 1 d. 2 p.).

27Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta (LR BK 60 str.).

28Kaltinamasis anksčiau neteistas (b.l. 66-68), baustas administracine tvarka (b.l. 69-70), dirba, mokosi.

29Įvertinus visų minėtų aplinkybių visumą yra pagrindas manyti, kad ateityje kaltinamasis nedarys nusikalstamų veikų bei laikysis įstatymų.

30Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, gailisi padaręs nusikalstamas veikas, laiduotoja V. P., atsižvelgiant į jos asmenines savybes (neteista, duomenų, kad jos atžvilgiu yra iškeltos baudžiamosios bylos nėra, augina tris nepilnamečius vaikus), yra verta teismo pasitikėjimo ir gali daryti kaltinamajam teigiamą įtaką, darytina išvada, kad yra pagrindas taikyti LR BK 40 str. ir atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato, o baudžiamąją bylą nutraukti (LR BK 254 str. 5 d.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 302 - 305 straipsniais, 307 str., 254 str. 5 d., teismas

Nutarė

32D. P., padariusį nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 253 str. 1 d., 284 str. 1 d., atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą (Lietuvos Respublikos 40 str.) ir perduoti laiduotojos motinos V. P. atsakomybei pagal laidavimą be užstato vieneriems (1) metams, baudžiamąją bylą nutraukti.

33Kardomąją priemonę D. P. – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

34Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – dujinį pistoletą BRUNI mod. GAP 9 mm Nr. 014049, saugomą Vilniaus apskrities VPK operatyvaus valdymo skyriuje, nuosprendžiui įsiteisėjus perduoti Lietuvos Respublikos ginklų fondui (Linkmenų g. 26, Vilniuje).

35Išaiškinti D. P., kad asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padarius naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas (Lietuvos Respublikos BK 40 str. 7 d.), o laidavimo metu padarius naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas (Lietuvos Respublikos BK 40 str. 8 d.).

36Išaiškinti laiduotojai V. P., kad laiduotojas turi teisę atsisakyti laidavimo. Šiuo atveju teismas, atsižvelgdamas į laidavimo atsisakymo priežastis, sprendžia dėl asmens baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką, kito laiduotojo paskyrimo ar asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės (Lietuvos Respublikos BK 40 str. 6 d.).

37Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Galina Taraškevič,... 2. sekretoriaujant Teresai Nakienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Tomui Tukleriui,... 4. gynėjai advokatei Annai Grinevič,... 5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus... 6. Kaltinamojo įstatyminei atstovei V. P.,... 7. vertėjui G. R.,... 8. viešame teisiamajame posėdyje, sutrumpintų įrodymų tyrimo tvarka,... 9. D. P., a.k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio... 10. Kaltinamasis D. P. neteisėtai disponavo šaunamuoju ginklu:... 11. jis, neturėdamas leidimo, 2012 m. rugsėjo mėn., nenustatytą dieną,... 12. Kaltinamasis D. P. pažeidė viešąją tvarką:... 13. jis, 2012-09-19, apie 19.40 val., viešoje vietoje – UAB „BUDRUVA“... 14. Kaltinamasis D. P. prisipažino padaręs jam inkriminuotas nusikalstamas... 15. Esant nustatytoms aplinkybėms byloje atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas... 16. Kaltinamasis D. P. savo kaltę padarius nusikalstamas veikas pripažino... 17. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusioji L. B. parodė, kad ji dirba pardavėja... 18. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. G. parodė, kad 2012-09-19, po pietų,... 19. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja A. L. parodė, kad gyvena adresu ( - ),... 20. 2012-09-20 daiktų pateikimo protokolu nustatyta, kad A. L. pateikė dujinį... 21. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvada... 22. Kaltinamojo įstatyminė atstovė V. P. pateiktu prašymu prašė perduoti... 23. Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovas T. C. palaikė kaltinamojo... 24. Įvertinus surinktų įrodymų visetą konstatuotina, kad kaltinamasis padarė... 25. Kaltinamasis padarė nesunkų (LR BK 11 str. 3 d.) ir apysunkį tyčinius... 26. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino... 27. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta (LR BK 60 str.).... 28. Kaltinamasis anksčiau neteistas (b.l. 66-68), baustas administracine tvarka... 29. Įvertinus visų minėtų aplinkybių visumą yra pagrindas manyti, kad... 30. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamas... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 302 - 305... 32. D. P., padariusį nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 253... 33. Kardomąją priemonę D. P. – įpareigojimą periodiškai registruotis... 34. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 35. Išaiškinti D. P., kad asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės... 36. Išaiškinti laiduotojai V. P., kad laiduotojas turi teisę atsisakyti... 37. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu...