Byla 2S-417-440/2013
Dėl antstolio T. U. veiksmų, suinteresuotas asmuo byloje išieškotojas bankrutuojanti akcinė bendrovė (toliau – BAB) bankas Snoras

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Berneda“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje, iškeltoje pagal skolininkės UAB ,,Berneda“ ir D. Š. skundą dėl antstolio T. U. veiksmų, suinteresuotas asmuo byloje išieškotojas bankrutuojanti akcinė bendrovė (toliau – BAB) bankas Snoras.

2Teismas, išnagrinėjęs skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjai UAB ,,Berneda“ ir D. Š. kreipėsi į antstolį T. U. su skundu, skųsdami antstolio 2013-02-14 priimtą patvarkymą Nr. 0136/11/02187 atmesti pareiškėjų skundą dėl varžytinių atšaukimo vykdomosiose bylose Nr. 0136/11/02187-S ir Nr. 0136/13/00186-S001249. Pareiškėjai nurodė, kad neįvykus varžytinėms dėl kitos dalies turto pardavimo, nes nedalyvavo nei vienas pirkėjas, o išieškotojui BAB bankas Snoras atsisakius perimti iš pirmųjų varžytinių neparduotą turtą, 2012-10-02 antstolis paskelbė antrąsias varžytines. Joms neįvykus, nes nedalyvavo nei vienas pirkėjas, išieškotojui buvo pasiūlyta perimti neparduotą turtą. Tačiau išieškotojas BAB bankas Snoras 2012-12-14 atsisakė perimti įkeistą turtą ir prašė, perkainavus turtą rinkos kainomis, skelbti naujas įkeisto turto varžytines. Antstolis 2012-12-18 perkainavo turtą ir 2013-01-15 bei 2013-01-16 paskelbė varžytines. Pareiškėjai manė, kad antstolis neturėjo teisinio pagrindo, remdamasis netekusia galios Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 558 straipsnio nuostata, perkainoti turtą ir skelbti naujas varžytines. Manė, kad paskelbtos varžytinės yra neteisėtos, todėl turi būti atšauktos.

5Antstolis 2013-02-14 patvarkymu atsisakė patenkinti skundą ir jį su vykdomąja byla Nr. 0136/11/02187-S, CPK 510 straipsnio nustatyta tvarka persiuntė teismui. Antstolis 2013-02-14 patvarkyme dėl atsisakymo patenkinti skundą nurodė, kad 2012-07-01 buvo pakeistos ir panaikintos kai kurios CPK ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –

6CK) nuostatos, reglamentavusios išieškojimą iš hipoteka įkeisto turto. Vykdomoji byla Nr. 0136/11/02187 pagal Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-06-22 Nr. 2-3563-394/2011 nutartį užvesta 2011-10-12, t. y. galiojant anksčiau buvusiam teisiniam reglamentavimui. Nuo 2012-07-01 įkeisto turto pardavimas vykdomas pagal notarų išduotus vykdomuosius įrašus, o aukščiau nurodyta vykdomoji byla užvesta pagal teismo nutartį, todėl įkeisto turto pardavimas turėtų būti vykdomas pagal tuo metu galiojusį reglamentavimą. Nepavykus parduoti įkeisto turto aukštesne kaina (kas atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus) išieškotojas pagrįstai galėjo tikėtis, pagal tuo metu galiojusį teisinį reglamentavimą bei teismų praktiką, kad neparduotą turtą perkainavus galės pardavinėti iš varžytinių dar kartą, netaikant CPK 723 straipsnio 3 dalyje nustatytų apribojimų.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Pirmosios instancijos teismas pareiškėjų D. Š. ir UAB „Berneda“ skundo dėl antstolio T. U. veiksmų netenkino. Nurodė, kad priverstinis skolos išieškojimas iš įkeisto turto yra pradėtas iki 2012-07-01, todėl nagrinėjamu atveju taikytinos CPK normos, galiojusios iki 2011-12-22 įstatymo Nr. XI-1843 įsigaliojimo, t. y. iki 2012-07-01 (CPK 3 straipsnio 8 dalis, CPK atskirų straipsnių pakeitimo, papildymo ir pripažinimo netekusiais galios 2011-12-22 įstatymo Nr. XI-1843 34 straipsnio 3 dalis). Kadangi pareiškėjų nurodytu atveju taikytina ir CPK 558 straipsnio 5 dalis, galiojusi iki 2012-07-01, teismas sutiko su antstolio T. U. patvarkymo argumentais, kad kai hipotekos kreditorius pakartotinai pateikia prašymą dėl priverstinio turto pardavimo iš varžytinių, jam netaikomas CPK 723 straipsnio 3 dalyje nustatytas ribojimas pakartotinai nukreipti išieškojimą į tą patį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo turto grąžinimo skolininkui. Teismas padarė išvadą, kad įkeistam turtui netaikytini CPK 723 straipsnio 3 dalyje nustatyti apribojimai, o CPK 723 straipsnio 3 dalies pritaikymas nebeatitiktų paties įkeitimo esmės ir neabejotinai pažeistų hipotekos kreditoriaus interesus.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą esmė

10Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Berneda“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartį ir atšaukti planuojamas varžytines vykdomosiose bylose Nr. 0136/11/02187-S ir Nr. 0136/13/00186-S001249, skiriant varžytines ne ankščiau kaip po vienerių metų, pritaikant CPK 723 straipsnyje nurodytas pasekmes visa apimtimi. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Pareiškėjos manymu, teismas nepagrįstai nurodė, kad įstatymo pakeitimas nėra taikomas, nes vykdomoji byla buvo užvesta prieš pasikeičiant įstatymui. 2011-12-22 įstatymu Nr. XI-184, kuris įsigaliojo nuo 2012-07-01 buvo pakeistos ir panaikintos kai kurios CPK nuostatos, reglamentavusios bylų dėl hipotekos ar įkeitimo teisinius santykius. Šiuo įstatymu neteko galios CPK 558 str., kuris numatė, kad hipotekos kreditorius, priverstinai išieškant skolą, turi tokias teises: prašyti įkeistą turtą parduoti iš varžytynių arba perduoti jam administruoti; jeigu turtas nerealizuojamas arba reikalavimas nepatenkinamas iš turto administravimo – pakartotinai prašyti įkeistą turtą parduoti iš varžytynių arba perduoti jį administruoti.
  2. Nurodo, kad tiek pirmosios, tiek antrosios varžytinės buvo rengiamos po 2011-12-22 įstatymo Nr. XI-184 įsigaliojimo, todėl antstolis ir teismas nepagrįstai sprendė, kad šis įstatymas netaikomas dėl to, kad vykdomoji byla buvo užvesta dar prieš įstatymo pakeitimą. Mano, kad kiekvienas antstolio patvarkymas yra vertinamas kaip atskiras veiksmas, kuris gali būti skundžiamas tos dienos įstatymo numatyta tvarka ir tokių veiksmų skundimui ir panaikinimui negali galioti įstatymas, kuris buvo taikomas iki skundžiamų veiksmų priėmimo.
  3. Taip pat mano, kad 2011-12-22 įstatymas įsigaliojo 2012-07-01, nuo tos dienos jis yra taikomas visa apimtimi, nepriklausomai nuo to, kada užvesta vykdomoji byla, šio įstatymo įsigaliojime jokių išimčių ar apribojimų nėra numatyta.
  4. Apibendrindama pareiškėja nurodo, kad po 2012-07-01 dienos, kai CPK 558 straipsnis neteko galios, hipotekos kreditorius nebeturi aukščiau minėtų privilegijų ir CPK 723 straipsnis jam yra taikomas visa apimtimi. BAB bankas „Snoras“ atsisakius perimti iš antrųjų varžytinių neparduotą turtą, turtas turi būti grąžinamas skolininkui. Pakartotinai į tą patį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus išieškojimą bus galima nukreipti praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo turto grąžinimo skolininkui.

11Atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą BAB bankas Snoras prašo atmesti atskirąjį skundą, o Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad įstatymų leidėjas, priimdamas įstatymo pakeitimą, nustatė teisės normų, skirtų iki 2012 m. liepos 1 d. galiojusio teisinio reglamentavimo ir naujų pakeitimų tarpusavio santykiui apibrėžti bei galimoms šių aktų kolizijoms išspręsti tvarką, o būtent 34 straipsnio 2 dalyje nustatęs, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtas išieškojimas vykdomas pagal procesines teisės normas, galiojusias iki įstatymo pakeitimų įsigaliojimo. Be to, pareiškėjų hipotekos kreditoriaus teisės į reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto ne ginčo tvarka įgyvendinimo tvarkos interpretavimas, taikant bendro pobūdžio CPK 723 straipsnio nuostatą, paneigtų hipotekos kreditoriaus reikalavimo teisės įgyvendinimo esmę – greitą ir ekonomišką reikalavimo patenkinimą bei prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CPK 3 straipsnio 7 dalis).

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

15Kaip matyti iš pareiškėjos atskirojo skundo, nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl hipotekos teisinius santykius reglamentuojančių civilinio proceso teisės normų galiojimo laike.

16Pažymėtina, kad bylų dėl hipotekos, įkeitimo teisinių santykių ar priverstinio skolos išieškojimo (prašymų dėl hipotekos ar įkeitimo įregistravimo, hipotekos ar įkeitimo baigimo, jos perleidimo įregistravimo, išregistravimo, hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo, pareiškimus dėl priverstinio skolos išieškojimo bei kitų iš hipotekos ar įkeitimo atsirandančių teisinių santykių) nagrinėjimo tvarka ir sąlygos iki 2012-07-01 buvo nustatytos CPK XXXVI skyriuje. Nuo 2012-07-01 įsigaliojo CPK 542, 543, 544, 545, 551, 554, 566, 715, 744, 745, 746, 747 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 546, 547, 548, 549, 550, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569 straipsnių pripažinimo netekusiais galios 2011-12-22 įstatymas Nr. XI-1843 (toliau – Pakeitimo įstatymas) ir kitų teisės aktų pakeitimai, kuriais įgyvendinama hipotekos reforma Lietuvoje. Apeliantė yra neteisi teigdama, kad kiekvienas antstolio patvarkymas yra vertinamas kaip atskiras veiksmas ir jam negali galioti įstatymas, kuris buvo taikomas iki skundžiamų veiksmų priėmimo. Pažymėtina, kad Pakeitimo įstatyme yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad iki Pakeitimo įstatymo įsigaliojimo pradėtas išieškojimas vykdomas pagal procesinės teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo (Pakeitimo įstatymo 34 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu atveju neginčijamai nustatyta, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-06-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3563-394/2011 pradėtas priverstinis įkeisto turto pardavimas iš varžytinių. Dėl to, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai pripažino, kad nagrinėjamu atveju, pradėjus išieškojimą iki Pakeitimo įstatymo įsigaliojimo, hipotekos kreditoriui lieka teisė naudotis iki minėto įstatymo galiojusiomis ir CPK 558 straipsnyje numatytomis privilegijomis, netaikant CPK 723 straipsnio, leidžiančio turtą grąžinti skolininkui.

17Apeliacinės instancijos teismas atkreipia pareiškėjos dėmesį, kad teisės aktai paprastai netaikomi tiems įvykusiems teisiniams faktams ir teisiniams padariniams, kurie atsirado iki naujai priimto teisės akto įsigaliojimo. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad vadovaujantis lex retro non agit principu, teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir neleidžiamas teisės aktų galiojimas atgaline tvarka, nebent būtų palengvinama teisės subjektų padėtis, kartu nepakenkiant kitiems teisės subjektams (lex benignor retro agit). Todėl nagrinėjamu atveju pradėjus išieškojimą galiojant vienoms įstatymo normoms, naujų hipotekos kreditoriaus teises ribojančių normų taikymas pažeistų teisinio apibrėžtumo (saugumo) principą, būtų pažeisti teisėti kreditoriaus interesai bei teisėti lūkesčiai dėl civilinio proceso teisės normų aiškinimo ir taikymo. Priešingai nei teigia pareiškėja, Pakeitimo įstatymu yra sukurta tokia teisinė situacija, kai visam iki Pakeitimo įstatymo įsigaliojimo pradėtam išieškojimo procesui taikomos tos pačios procesinės teisės normos, reglamentuojančios prašymų dėl hipotekos ar įkeitimo įregistravimo, hipotekos ar įkeitimo baigimo, jos perleidimo įregistravimo, išregistravimo, hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo tvarką bei kitus iš hipotekos ar įkeitimo atsirandančius teisinius santykius, galiojusios pradedant išieškojimą. Toks procesinių teisės normų galiojimas laike neprieštarauja nei CPK 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams, nei pačiai hipotekos esmei – greitam ir ekonomiškam reikalavimo patenkinimui.

18Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė hipotekos teisinius santykius bei turto realizavimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, todėl naikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartį atskirojo skundo motyvais nėra teisinio pagrindo, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

20Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai