Byla 2A-351-186/2007

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko

2Egidijaus Žirono, kolegijos teisėjų

3Romualdos Janovičienės ir Tatjanos Žukauskienės

4sekretoriaujant

5Virginijai Čiurinskienei

6dalyvaujant ieškovui

7M. F.

8ieškovo atstovui

9advokatui Kazimierui Baranauskui

10atsakovo atstovui

11advokatui Alfredui Sokolovski

12teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo J. D. apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo M. F. ieškinį atsakovui J. D. , trečiajam asmeniui Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl žalos atlyginimo ir trukdymų pašalinimo atsakovo J. D. priešieškinį dėl savavališkai pastatyto statinio nugriovimo.

13Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

14ieškovas M. F. prašė priteisti iš atsakovo J. D. 12191 Lt žalos atlyginimą ir įpareigoti atsakovą duoti sutikimą įrengti vienašlaitį stogą virš jam priklausančio garažo, pratęsiant atsakovo stogo išsikišusią dalį į jo pusę ir užmūryti langą į jo garažo pusę. Nurodė, kad su atsakovu bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis valdo gyvenamąjį namą Trakuose, Pakrantės g. 7. Atsakovui priklausančio gyvenamojo namo dalies stoglentės su nuolydžiu yra įsikišusios virš ieškovo garažo ~ 30-40 cm, dėl ko nuo sniego ir lietaus nuolat šlampa ieškovui priklausančio garažo stogas, sienos ir kitos pastatų konstrukcijos.

15Atsakovas J. D. su ieškiniu nesutiko. Pateikė priešieškinį, kuriuo prašė įpareigoti ieškovą nugriauti ieškovo savavališkai pastatytą priestatą (garažą). Nurodė, kad ieškovas iki namo rekonstrukcijos, neturėdamas atitinkamo leidimo ir suderinto projekto, be jo (atsakovo) sutikimo prie jam priklausančio garažo G-l išorinės sienos pastatė garažą. Dėl to atsakovo garažas neteko natūralaus apšvietimo, dėl netinkamai įrengto garažo stogo nuolat šlampa ir genda garažo siena ir jame esantis langas.

16Trakų rajono apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 19 d. sprendimu bylą dalyje pagal M. F. ieškinį dėl įpareigojimo J. D. duoti sutikimą įrengti vienašlaitį stogą virs jam priklausančio garažo, pratęsiant atsakovo stogo išsikišusią dalį ir dalyje pagal J. D. priešieškinį dėl įpareigojimo ieškovui nugriauti garažą, nutraukė. Kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas nurodė, kad ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakovą duoti sutikimą įrengti vienšlaitį stogą virš ieškovo garažo ir atsakovo reikalavimas įpareigoti ieškovą nugriauti savavališkai pastatytą garažą yra reiškiami tais pačiais pagrindais ir dėl šio ginčo yra įsiteisėjęs 2001-11-12 Trakų rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-460-06/2001. O ieškinio ir priešieškinio reikalavimų formuluočių skirtumai, teismo nuomone, nekeičia reikalavimų esmės. Šalys, pažymėjo teismas, nenurodė jokių esminių aplinkybių, kurios nebuvo tiriamos jau išnagrinėtoje byloje 2001 metais. Teismas pripažino nereikšmingu atsakovo teiginį, kad ankstesnis jo priešieškinis nebuvo tenkintas dėl to, kad tuo metu galiojusio CK (1964 m.) 114 str. galimybę kreiptis į teismą dėl savavališkai pastatytų statinių nugriovimo numatė tik apskrities viršininkui ir savivaldybei, nes atsakovo priešieškinys buvo priimtas, nagrinėjamas ir atmestas atsakovui neįrodžius ieškovo garažo statybos savavališkumo. Be to, pažymėjo teismas, CK (1964 m.) 114 str. 7 d., kaip ir CK 4.103 str. 2 d. numatė teisę kreiptis į teismą asmenims, kurių teisės yra pažeidžiamos statinio statyba.

17Atsakovas J. D. padavė apeliacinį skundą. Prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje, kuria nutraukta byla pagal atsakovo priešieškinį panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – priešieškinį patenkinti. Apelianto nuomone teismas klaidingai konstatavo, kad dėl to paties atsakovo reikalavimo jau yra įsiteisėjęs 2001-11-12 Trakų rajono apylinkės teismo sprendimas. Teismas, nurodo apeliantas, netinkamai pritaikė CPK 293 str. 1 d. 3 p., nes bylose nesutampa faktinis ieškinio pagrindas – po 2001-11-12 ieškovui nebuvo išduotas leidimas statybai, garažas nebuvo įregistruotas. Apeliantas pažymi, kad ieškinio tapatumo taisyklė netaikytina tęstiniams teisiniams santykiams. Nurodo, kad šioje byloje yra kitas teisinis ieškinio pagrindas - ne 1964 m. redakcijos CK 114 str. 7 d., o naujojo CK 4.103 str. Atsakovas pabrėžia, kad ieškovo savavališkai pastatytas garažas pažeidžia atsakovo teises.

18Ieškovas pateikė atsiliepimą. Prašo apeliacinį skundą atmesti. Sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad yra įsiteisėjęs teismo sprendimas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

19Sprendimas paliekamas nepakeistas.

20Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad jau yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl jo priešieškininio reikalavimo. Apeliantas nurodo, kad 2001-11-12 Trakų rajono apylinkės teismo sprendimu jo priešieškinys, kuriuo buvo reikalauta nugriauti ieškovo pastatytą savavališką statinį, atmestas tuo pagrindu, kad pagal bylos nagrinėjimo metu galiojusį 1964 m. redakcijos CK 114 str. atsakovas neturėjo reikalavimo teisės. Argumentas atmetamas. Aptariamame 2001-11-12 Trakų rajono apylinkės teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje nurodyta, kad ieškinį dėl savavališko pastato nugriovimo gali pareikšti apskrities viršininkas ar savivaldybė ir pažymėta, kad šie asmenys ieškinio teisme nepareiškė. Šioje civilinėje byloje, nurodo apeliantas, ieškinys pareikštas galiojančio CK 4.103 str. 2 d. pagrindu, kurioje nustatyta, kad asmenys, kurių teisės ir interesai pažeidžiami [...] turi teisę kreiptis į teismą dėl statinio statybos taisyklų ar leidimo statybai išdavimo tvarkos pažeidimo. Tačiau apeliantas neatkreipė dėmesio, kad 2001-11-12 teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje pasisakyta, jog ieškovo M. F. garažo statyba yra nustatyta tvarka suderinta, kad atsakovas savavališkos statybos neįrodė. Esant tokiems teismo motyvams pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai nurodė, kad atsakovo priešieškinys buvo priimtas ir nagrinėtas. Teismas taip pat pagrįstai nurodė, kad įsiteisėjus naujos redakcijos Civiliniam kodeksui juridinis priešieškinio pagrindas nepakito, nes ir 1964 m. redakcijos CK 114 str. 8 d. buvo įvirtinta nuostata, kad asmenys, kurių teisės ir interesai yra pažeidžiami dėl pastato (statinio) ar įrenginio statybos, turi teisę kreiptis į teismą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje byloje priešieškinys pareikštas tuo pačiu juridiniu pagrindu kaip ir Trakų rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-460-06/2001. Nepasikeitė ir faktinis priešieškinio pagrindas, nes šioje byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovo garažas po 2001-11-12 teismo sprendimo įsiteisėjimo būtų perstatytas, rekonstruotas ar kaip kitaip pertvarkytas. Apeliantas teigia, kad ieškinio tapatumo taisyklė netaikoma tęstiniams santykiams. Toks apelianto teiginys yra teisingas, kuomet kalbama apie tęstinius dinamiškus santykius – santuokos nutraukimą, nepilnamečių vaikų išlaikymą, nuomos sutarties nuraukimą ir pan., kai šalių santykiuose atsiranda nauji juridiniais faktai, ar net patys juridiniai faktai įgyja naują prasmę. Šiuo gi atveju atsakovo reikalavimas dėl jo teises pažeidžiančios savavališkos statybos yra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Tapataus reikalavimo nagrinėjimas nesant naujų juridinių faktų, t.y. nepasikeitus aplinkybėms reikštų įsiteisėjusio teismo sprendimo peržiūrėjimą, kuriuo atsakovo reikalavimas nugriauti savavališką statinį atmestas. O apylinkės teismo skundžiamame sprendime pritaikyto CPK 293 str. 3 p. paskirtis yra neleisti pakartotinai spręsti ginčą, kuris jau yra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Tačiau bylos nutraukimas CPK 293 str. 3 p. pagrindu neužkerta kelio dalyvavusiam byloje asmeniui ginti jo manymu pažeistą teisę remiantis kitu faktiniu ar juridiniu pagrindu, ar formuluojant kitokį reikalavimą (ieškinio dalyką) arba administracinių procedūrų pagalba. Nustačius, kad priešieškinys pareikštas tuo pačiu pagrindu, kad byloje dalyvauja tos pačios šalys ir kad reikalavimo dalykas – nugriauti statinį, yra tapatus, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas bylą priešieškininio reikalavimo dalyje nutraukė pagrįstai. Skundžiamoje dalyje apylinkės teismo sprendimas pagrįstas, teisėtas ir paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 - 331 str. teismas

Nutarė

22Trakų rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai