Byla 2-490-374/2011
Dėl administracinio akto, valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties ir įregistravimo duomenų panaikinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant G. D., dalyvaujant ieškovo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro atstovei prokurorei S. G., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus atstovei J. B., atsakovui A. K., atsakovei J. R., jos atstovei advokatei A. B., tretiesiems asmenims: V. N., jo atstovei advokatei S. S., R. A., Vitaliui P. M., J. Ž., A. S., V. A., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, J. R., A. K., Lietuvos Respublikos Valstybei atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tretiesiems asmenims V. N., R. A., Vitaliui P. M., Č. J. J., J. Ž., A. S., A. A., V. A., Marijampolės 5-ojo notarų biuro notarei B. R., VĮ Registrų centro Marijampolės filialui dėl administracinio akto, valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties ir įregistravimo duomenų panaikinimo, ir

Nustatė

2Ieškovas Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, teismo prašo: pripažinti negaliojančiu Marijampolės apskrities viršininko 2003-05-15 įsakymą Nr. ŽM-777, kuriuo Nekilnojamojo turto registre įregistruotas naudojamas valstybinės žemes sklypas, unikalus Nr. 4400-0012-1322, kadastrinis Nr. 5150/0003:198, esantis Liubavo k, Kalvarijos sav.; pripažinti negaliojančia 2003 m spalio 23 d. Valstybines žemės pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 301 BRM-6866, dalyje, kuria Lietuvos Respublikos valstybe pardavė, o A. K. ir J. R. (buvusi J. K.) nupirko bendrosios jungtines sutuoktinių nuosavybės teise 1,06 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0012-1322, kadastrinis Nr. 5150/0003:198 Liubavo k. v., esantį Liubavo k., Kalvarijos sav. teritorijoje ir 2003 m. spalio 23 d. Valstybinio žemes sklypo perdavimo - priėmimo aktą dalyje dėl šio sklypo perdavimo A. K. ir J. R. (buvusiai K.). Taikyti restituciją - 1,06 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0012-1322, kadastrinis Nr. 5150/0003:198 Liubavo k. v., esantį Liubavo kaime, Kalvarijos savivaldybėje grąžinti į valstybinės žemes fondą, o Lietuvos Respublikos Vyriausybę įpareigoti grąžinti pirkėjams J. R. ir A. K. įmokėta už šį sklypą sumą; pripažinti negaliojančia J. R. nuosavybes teisių registraciją VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre į žemes sklypą 1,06 ha, unikalus Nr. 4400-0012-1322, kadastrinis Nr. 5150/0003:198, esantį Liubavo k , Kalvarijos sav.

3Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su ieškiniu sutinka.

4Atsakovas Lietuvos Respublikos Valstybė atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas atsiliepimas į ieškinį (I t. b.l. 61-63), neatvykimo priežastys nežinomos, todėl byla nagrinėtina atstovui nedalyvaujant.

5Atsakovai J. R., A. K. su ieškiniu nesutinka.

6Tretieji asmenys V. N., R. A., V.P. M., J. Ž., A. S., V. A. ieškinį palaiko.

7Tretieji asmenys Č. J. J., A. A. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta, neatvykimo priežastys nežinomos, todėl byla nagrinėtina jiems nedalyvaujant.

8Tretieji asmenys Marijampolės 5-ojo notarų biuro notarė B. R., VĮ Registrų centro Marijampolės filialas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, gauti prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (II t. b.l. 135, 136).

9Ieškinys tenkintinas.

10Nustatyta, kad 2003 m. spalio 23 d. buvo sudaryta Valstybines žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutartis, kuria 1.0600 ha žemes sklypas, kadastrinis Nr. 5150/0003:198, unikalus Nr. 4400-0012-1322, esantis Liubavo k , Kalvarijos sav. buvo parduotas ir 2003 m. spalio 23 d. Priėmimo - perdavimo aktu Nr BRM-6867 perduotas J. R. ir A. K. (I t. b.l. 14-17). Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, šio žemės sklypo savininkas nuo 2003-05-26 iki 2003-11-27 buvo Lietuvos Respublika. Lietuvos Respublikos nuosavybes įregistravimo pagrindas buvo 2003 m. gegužes 15 d. Marijampolės apskrities viršininko įsakymas Nr. ZM-777. (I t. b.l. 18). Nuo 2003-1 1-27 iki 2008-01-14 sklypas nuosavybės teise priklausė A. K. ir J. R.. Šių asmenų nuosavybės teise įregistruota 2003 m. spalio 23 d. Valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutarties Nr. BRM-6866 ir 2003 m. spalio 23 d. priėmimo - perdavimo akto Nr. BRM-6867 pagrindu. Tos pačios Valstybinės žemės pirkimo - pardavimo ir priėmimo - perdavimo akto pagrindu bei 2007-04-26 apylinkės teismo sprendimo Nr. N2-1350-954/2007 pagrindu, šio sklypo savininke nuo 2008-01-14 yra J. R. (buvusi J. K.) ( I t. b.l. 20-26).

111,06 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 5150/0003:198) buvo suformuotas ir privatizuotas kaip asmeninio ūkio žemė. Marijampolės rajono Liubavo apylinkės tarybos I-ojo šaukimo 16 sesijos 1994 m. gegužės 10 d sprendimu Nr. 1 A. K. asmeniniam ūkiui buvo skirta 3,00 ha žemės. Asmeninio ūkio žemės sklypai A. K. buvo paženklinti 2002 m. gruodžio 17 d. : 1) 0,10 ha sklypas Nr. 60-1 A; 2) 1.06 ha sklypas Nr. 60-2A; 3) 1,90 ha sklypas Nr. 60-3 A. (I t. b.l. 27).

12Ieškovas teigia, kad 2002 m. gruodžio 17 d. 1,06 ha žemės sklypo Nr. 60-2A ribų paženklinimo - parodymo akte, kuriame turi būti fiksuojami duomenys ir apie sklype esančius statinius, nėra nurodyti jokie duomenys apie šiame sklype esantį statinį, nors Nekilnojamojo turto registro duomenys rodo, kad šis pastatas sklype pastatytas 1949 metais, o būtent: 1,06 ha žemės sklype, unikalus Nr. 5150/0003:198 yra Pastatas - Arklidė, unikalus Nr. 4400-1838-0993, kuris, pagal 1992 m. liepos 10 d. Nuosavybės teises liudijimą priklauso R. A., V. N., Vitaliui P. M. ir Č. J. J.. Į 357/1000 šio pastato dalį daiktinės teisės nebuvo įregistruotos. Šių asmenų nuosavybės teisės įregistravimo data nurodyta 2009 m. liepos 10 d., Pastato statybos pabaigos metai nurodyti 1949. Kadastro duomenų ir vidutines rinkos vertės nustatymo data nurodyta 2009-06-29. Nekilnojamojo turto registre grafoje „Kita informacija" nurodyta, žemės sklypo, kuriame yra šis statinys, kadastrinis Nr. 5150/0003:198 (I t. b.l. 28-34).

13Ieškovas nurodo, kad pažeistos šios teisės normos: Lietuvos Respublikos žemes reformos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies ir 19 straipsnio 5 dalies nuostatos; Lietuvos respublikos žemes ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 207 patvirtintos žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos 37 punkto, 35 4 punkto reikalavimai; Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003-02-18 nutarimu Nr. 236 patvirtintos Valstybines žemės sklypų pardavimo žemes ūkio paskirčiai tvarkos 9.5 punkto reikalavimai; Lietuvos Respublikos žemes ūkio ministro 2002-09-26 įsakymu Nr. 376 Del žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo 90 punkto reikalavimai; Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 30 straipsnio reikalavimai.

14Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į ieškinį nurodo, kad ieškovo reikalavimai yra argumentuoti ir teisėti, kadangi ieškinyje pateiktos faktinės aplinkybės yra pagrįstos rašytiniais įrodymais. Atsakovas, vadovaudamasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, sutinka su ieškinio reikalavimais ir prašo juos tenkinti (I t. b.l. 83-85).

15Atsakovas Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atstovaujanti Lietuvos Respublikos valstybę, atsiliepime į ieškinį teigia, kad negali pateikti savo pozicijos dėl ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių, nes Vyriausybė nebuvo ieškinyje nurodyto civilinio sandorio šalimi ir nepriiminėjo jokių individualių sprendimų, susijusių su ieškinyje minimo žemės sklypo perleidimu. Kartu pažymėjo, kad nesutinka su nurodyta Vyriausybės procesine padėtimi ir Vyriausybei nukreiptu reikalavimu. Jų nuomone, CPK 51 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad valstybei teisme atstovauja Vyriausybė, įstatymų nustatytais atvejais - Vyriausybės įgaliota arba kita institucija. Pagal Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo 5 straipsnio 2 ir 4 dalis bylose, iškeltose dėl sutartinių santykių, valstybei teisme atstovauja sutartį pasirašiusi institucija, o kitais atvejais - institucija, priėmusi ginčijamą sprendimą arba atlikusi ginčijamą veiksmą, arba institucija, kurios neveikimas yra ginčijamas. LR Civilinio kodekso 6.273 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad bylose dėl žalos atlyginimo, kai žalą privalo atlyginti valstybė, valstybei atstovauja Vyriausybė arba jos įgaliota Institucija. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl atstovavimo valstybei bylose dėl žalos atlyginimo" atstovauti valstybei bylose dėl žalos atlyginimo, kai pagal įstatymus žalą privalo atlyginti valstybė, įgaliojo valstybės institucijas (valstybinio administravimo subjektus), dėl kurių arba dėl kurių pareigūnų, valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų neteisėtų aktų atsirado žala.

16Atsižvelgiant į tai, kad aukščiau nurodytais teisės aktais yra išspręstas atstovavimo valstybei tam tikrose bylose klausimas, kartu įvertinant ir tai, kad šioje civilinėje byloje tinkamu atsakovu yra nurodyta Marijampolės apskrities viršininko administracija, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė nėra susijusi su ieškinyje nurodytais veiksmais, informavo, kad Vyriausybė negali būti šioje byloje tinkamu atsakovu. Nurodė, kad vadovaujantis Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos" (2003-02-22 redakcija) nuostatomis, lėšų tiesioginis gavėjas už parduotus valstybinės žemės sklypus pagal sudarytas valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis buvo (ir yra) apskrities viršininkas (atstovaujantis Lietuvos Respublikos valstybę). Vėlesnis gautų lėšų pervedimas pagal paminėtojo nutarimo nuostatas į valstybės biudžetą (tuo metu - Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos kaip šios tarnybos administruojamų pajamų įmokos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą) negali būti priežastimi Vyriausybę byloje traukti atsakovu, kadangi apskrities viršininkas, būdamas asignavimų valdytoju, teismui priėmus sprendimą pagal pareikštą ieškinį taikyti restituciją, turėtų grąžinti valstybinės 1,06 ha ploto žemės sklypo pirkėjams J. R. ir A. K. įmokėtą už šį sklypą pinigų sumą iš Marijampolės apskrities viršininko administracijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

17Atsakovė J. R. nurodo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-02-18 nutarimas Nr. 236 "Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos žemės ūkio paskirčiai (veiklai)" nustatė, kad Lietuvos Respublikos piliečiai gali įsigyti nuosavybėn žemės sklypus įstatymų nustatyta tvarka suteiktus ir naudojamus asmeniniam ūkiui. Vadovaujantis šiuo nutarimu Marijampolės apskrities viršininko administracija 2003-10-23 pardavė, o J. R. (buvusi K.), ir A. K. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise nupirko naudojamus asmeninio ūkio žemės sklypus - 0,10 ha, 1,06 ha, 1,90 ha, esančius Liubavo kaime, Kalvarijos sav. Po ištuokos su A. K., pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2007-04-26 sprendimą, šie žemės sklypai priklauso atsakovei J. R. asmeninės nuosavybės teise. Atsakovė teigia, kad 1,06 ha asmeninio ūkio žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0012-1322, suteiktas buvusio Liubavo kolūkio žemėje. Sklype esantis pastatas - arklidė taip pat priklausė Liubavo kolūkiui. Kai atsakovams buvo suteiktas naudotis žemės sklypas, pastatas buvo sunykęs, jo buvo neįmanoma eksploatuoti, jis nebuvo statiniu, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, nebuvo atlikta jokia teisinė registracija. Atsakovė laiko, kad objektas, kuris buvo ginčo žemės sklype, buvo tik sunykusio statinio likučiai, todėl, jos nuomone, esant tokiai situacijai, kai nėra pastato, negali būti kalbos apie jo eksploataciją, ir žemės sklypo, reikalingo eksploatacijai formavimą. Dabar žemės sklype esantis pastatas pastatytas atsakovės lėšomis. Kadastriniai matavimai atlikti pastato, kurį 2004 metais pastatė J. R., o ne tretieji asmenys. Atsižvelgiant į aplinkybes - pastatas neturėjo savininkų ir pats buvo fiziškai sunykęs, atsakovės teigimu, Marijampolės apskrities viršininko administracija pagrįstai neformavo žemės sklypo jo eksploatacijai. Atsakovė taip pat laiko, kad ieškovas gina ne viešąjį interesą, o keleto asmenų asmeninius interesus.

18Atsakovas A. K. palaiko atsakovės J. R. poziciją.

19Tretysis asmuo V. N. su ieškiniu sutinka, nurodo, kad ginčo žemės sklype yra jam ir kitiems fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantis pastatas, prie kurio nebuvo suformuotas žemės sklypas, reikalingas pastato eksploatacijai. Atsakovė J. R. neleidžia patekti į pastatą per jai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą. Tik kilus konfliktui išaiškėjo, kad visa žemė – ir po pastatu ir aplink jį priklauso J. R.. V. N. laiko, kad parduodant iš valstybės ginčo žemės sklypą buvo pažeisti pastato savininkų teisėti interesai. Šią nuomonę palaiko ir kiti tretieji asmenys.

20Teismas sutinka su ieškovo nurodytais motyvais, kuriais grindžiami ieškinio reikalavimai. Kaip minėta, 1,06 ha žemės sklype, unikalus Nr. 5150/0003:198 yra Pastatas - Arklidė, unikalus Nr. 4400-1838-0993, kuris, pagal 1992 m. liepos 10 d. Nuosavybės teises liudijimą priklauso R. A., V. N., Vitaliui P. M. ir Č. J. J.. Į 357/1000 šio pastato dalį daiktinės teisės nebuvo įregistruotos. (I t. b.l. 28).

21Pagal Lietuvos Respublikos žemes reformos įstatymo 15 straipsnio 2 dalį, asmeninio ūkio žemės sklypų ribos turi būti nustatomos žemės reformos žemėtvarkos projektuose pagal žemėnaudų projektavimui nustatytus reikalavimus ir aptariamos asmeninio ūkio žemes naudotojų bei kitų suinteresuotų piliečių susirinkimuose Tokių duomenų, kad A. K. asmeninio ūkio žemės sklypai būtų patvirtinti, kaip to reikalauja įstatymas, žemes reformos žemėtvarkos projekte, kad pretendentų į žemės sklypus suderinimai bei sutikimai dėl suprojektuoto žemės sklypo būtų įforminti parašu žiniaraštyje, Marijampolės apskrities viršininko administracijoje (šiuo metu – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyrius) nėra.

22Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 19 straipsnio 5 dalyje (galiojusioje 2003-10-23 Valstybines žemes pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu) nustatyta, kad žemės reformos žemėtvarkos projektuose grąžinamos, perduodamos arba suteikiamos nuosavybėn neatlygintinai žemes sklypai, tarp jų ir fizinių ar juridinių asmenų naudojimui nuosavybės teise ir reikalingi turimiems pastatams bei statiniams eksploatuoti, taip pat leistos pirkti ir nuomoti iš valstybės žemės sklypai, nustatomi jų plotai ir ribos, suprojektuojamas bendrojo naudojimo kelių tinklas, žemės sklypams nustatoma pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, žemes servitutai ir žemės naudojimo sąlygos

23Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-02-18 nutarimu Nr.236 patvirtintos Valstybinės žemės sklypų pardavimo žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos 9.5 punkte nustatyta, kad žemės sklypų pardavimą žemėtvarkos skyrius turi organizuoti, turėdamas pastatų ir statinių, esančių žemės sklype, teisinio registravimo dokumentus.

24Lietuvos Respublikos žemes ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 208 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos 35.4 punkto reikalavimas - kad vienas iš projektuojamų teritorinio tvarkymo elementų turi būti teritorijų planavimo dokumentuose numatomi statiniai ir įrenginiai, kurių išdėstymas turės įtakos žemės sklypų ribų formavimui. Vadinasi, tuo metu galiojantys įstatymai nustatė, kad prie nuosavybes teise valdomo pastato turi būti suformuoti žemes sklypai (valstybei nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai), reikalingi šio pastato eksploatacijai, o valstybinės žemes pardavimas po kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančiais pastatais yra neteisėtas.

25Liubavo kadastro vietoves žemės reformos žemėtvarkos projekto parengtose ištraukose iš Marijampolės apskrities viršininko 2000-02-15 įsakymu Nr. 67-ŽM patvirtinto kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto pažymėta, kad A. K. buvo suprojektuoti sklypai: 60-1A ( 0,10 ha ); 60-2A ( 1,06 ha ) ir 60-3 A ( 1,90 ha) (I t. b.l. 27).

262003 m. sausio 15 d. parengtame ir Marijampolės žemėtvarkos skyriaus vedėjo patvirtintame 1,06 ha žemes sklypo plane nurodytoje žemes naudmenų eksplikacijos lentelėje fiksuota, kad 1 ha sklypo yra ariama žeme, o 0,06 ha - želdiniai, tačiau apie privatizuojamame žemės sklype esantį užstatytą plotą nepažymėta (I t. b.l. 99), tuo pažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 208 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodiką. Tai rodo, kad A. K. asmeninio ūkio žemės sklypas buvo suformuotas, planinėje medžiagoje nenurodant, kad sklype yra pastatas, kurio eksploatacijai reikalinga žemė, t. y. po pastatu, nepriklausančiu nuosavybės teise A. K., esančios žemės plotas be teisinio pagrindo buvo įskaičiuotas į A. K. suformuoto privatizuojamo žemės sklypo, kadastro Nr. 5150 0003:198 plotą ir parduotas. Atsakovė J. R. buvo pateikusi teismui ieškinį dėl nuosavybės teisių į ginčo žemės sklype esantį pastatą – arklidę pripažinimo, tačiau teismas 2010-09-22 sprendimu ieškinį atmetė (II t. b.l. 36-48). Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos ieškovo nurodytų aplinkybių nepaneigė, su ieškiniu sutiko. Šalys neneigė ir to fakto, kad ginčo žemės sklype pastatas egzistuoja, nekyla ginčo ir dėl pastato savininkų - trečiųjų asmenų. Tokiu būdu, spręstina, kad A. K. šis asmeninio ūkio žemės sklypas suformuotas neteisėtai, pažeidžiant ne tik galiojančias teises normas, bet ir kitų asmenų teises ir interesus. Dėl šių priežasčių ieškinys laikytinas pagrįstu ir įrodytu, todėl tenkintinas (CK 1.80 str. 2 d. 1.136 str., 1.138 str., 4.24 str.,4.253 str., Lietuvos Respublikos žemes reformos įstatymo 15 str. 2 d., 19 str. 5 d.).

27Atsakovės J. R. nuomone, ieškovas nenurodė jokių priežasčių ir aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą laikyti, kad pažeistas viešas interesas. Ieškovas nurodo, kad teisės normų pažeidimas, valdant valstybės turtą, valstybes ir jos institucijų veikla, susijusi su valdomu valstybės turtu ir įstatymų deleguotomis funkcijomis, turi esmines reikšmes valstybes ir visuomenės teisėms ir teisėtiems interesams, todėl vertinamas kaip viešasis interesas. Įstatymų nustatytais atvejais prokuroras gali kreiptis į teismą su pareiškimu, siekdamas apginti viešąjį interesą arba apginti valstybės, savivaldybės ir asmenų teises bei įstatymų saugomus interesus Ši prokuroro teisė yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 2 dalies 1 punktą, prokurorai, turėdami pagrindą manyti, kad pažeisti teises aktų reikalavimai, gindami viešąjį interesą turi įgaliojimus kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu Prokuroro pareiga ginti viešąjį interesą yra įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnio 2 dalyje, nustatančioje, jog prokuroras įstatymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomenes ir valstybės teises bei teisėtus interesus.

28Teisingas teisės aktų taikymas yra valstybės ir visos visuomenės rūpimas reikalas, viešasis interesas. Nesilaikant teisės aktų reikalavimų, perleidžiant valstybinę žemę, pažeidžiamas viešasis interesas, kurį gina prokuroras pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnio 2 dalį ir Prokuratūros įstatymo 2 str. 2 d. 7 p. ir 19 str. 2 d. 1 p. Teismas sutinka su ieškovo pozicija. Neginčijamai įrodyta, kad priimant ginčijamus valstybės institucijų aktus, buvo pažeisti įstatymo reikalavimai, ginčo objektas – valstybės turtas.

29Panaikinus ieškinyje nurodytą administracinį aktą – valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį, turėtų būti panaikintos ir jo pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės. Panaikinus nuosavybės teisės atsiradimo pagrindą, paprastai taikoma restitucija. Todėl, panaikinus valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį, kaip pasekmė, tenkintinas ieškinio reikalavimas dėl restitucijos taikymo bei J. R. nuosavybės teisių registracijos pripažinimo negaliojančia (CK 6.145 str. 1 d.).

30Teismas sutinka su atsakovo LR Vyriausybės nuomone jos, kaip atsakovo šioje byloje, atžvilgiu. CPK 51 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad valstybei teisme atstovauja Vyriausybė, įstatymų nustatytais atvejais - Vyriausybės įgaliota arba kita institucija. Pagal Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo 5 straipsnio 2 ir 4 dalis bylose, iškeltose dėl sutartinių santykių, valstybei teisme atstovauja sutartį pasirašiusi institucija, o kitais atvejais - institucija, priėmusi ginčijamą sprendimą arba atlikusi ginčijamą veiksmą, arba institucija, kurios neveikimas yra ginčijamas. LR Civilinio kodekso 6.273 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad bylose dėl žalos atlyginimo, kai žalą privalo atlyginti valstybė, valstybei atstovauja Vyriausybė arba jos įgaliota Institucija. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl atstovavimo valstybei bylose dėl žalos atlyginimo" atstovauti valstybei bylose dėl žalos atlyginimo, kai pagal įstatymus žalą privalo atlyginti valstybė, įgaliojo valstybės institucijas (valstybinio administravimo subjektus), dėl kurių arba dėl kurių pareigūnų, valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų neteisėtų aktų atsirado žala. Nagrinėjamuoju atveju, teismo nuomone, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nėra susijusi su ieškinyje nurodytais veiksmais, be to, vadovaujantis Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos" (2003-02-22 redakcija) nuostatomis, lėšų tiesioginis gavėjas už parduotus valstybinės žemės sklypus pagal sudarytas valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis buvo apskrities viršininkas, atstovavęs Lietuvos Respublikos valstybę. Vėlesnis gautų lėšų pervedimas pagal paminėtojo nutarimo nuostatas į valstybės biudžetą (tuo metu - Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos kaip šios tarnybos administruojamų pajamų įmokos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą) negali būti priežastimi Vyriausybę byloje laikyti atsakovu, kadangi apskrities viršininkas, būdamas asignavimų valdytoju, teismui priėmus sprendimą pagal pareikštą ieškinį taikyti restituciją, turėtų grąžinti valstybinės 1,06 ha ploto žemės sklypo pirkėjams J. R. ir A. K. įmokėtą už šį sklypą pinigų sumą iš Marijampolės apskrities viršininko administracijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Šiuo metu apskrities viršininko instituciją panaikinus, šioje byloje tinkamas atsakovas yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Dėl šios priežasties reikalavimas dėl įpareigojimo grąžinti sumokėtas už ginčo žemės sklypą lėšas atsakovams J. R. ir A. K. tenkintinas dalinai, įpareigojant tai atlikti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos.

31Kiti posėdžio metu šalių nurodyti motyvai nenagrinėtini kaip neturintys esminės reikšmės bylai.

32Iš atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, J. R., A. K. lygiomis dalimis priteistinos trečiojo asmens V. N. naudai 1500 Lt išlaidų už advokato pagalbą (II t. b.l. 147), bei žyminis mokestis ir teismo išlaidos valstybės naudai (CPK 93, 96, 98 str.).

33Vadovaudamasi LR CPK 42, 178, 270 str.,

Nutarė

34Ieškinį patenkinti.

35Pripažinti negaliojančiu Marijampolės apskrities viršininko 2003-05-15 įsakymą Nr. ŽM-777, kuriuo Nekilnojamojo turto registre įregistruotas naudojamas valstybinės žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0012-1322, kadastrinis Nr. 5150/0003:198, esantis Liubavo k, Kalvarijos sav..

36Pripažinti negaliojančia 2003 m spalio 23 d. Valstybines žemės pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 301 BRM-6866, dalyje, kuria Lietuvos Respublikos valstybė pardavė, o A. K., a/k ( - ) ir J. R. (buvusi J. K.), a/k ( - ) nupirko bendrosios jungtines sutuoktinių nuosavybės teise 1,06 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0012-1322, kadastrinis Nr. 5150/0003:198 Liubavo k. v., esantį Liubavo k., Kalvarijos sav. teritorijoje ir 2003 m. spalio 23 d. Valstybinio žemės sklypo perdavimo - priėmimo aktą dalyje dėl šio sklypo perdavimo A. K., a/k ( - ) ir J. R. (buvusiai K. ), a/k ( - )

37Taikyti restituciją - 1,06 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0012-1322, kadastrinis Nr. 5150/0003:198 Liubavo k. v., esantį Liubavo kaime, Kalvarijos savivaldybėje grąžinti į valstybinės žemės fondą, o Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos įpareigoti grąžinti pirkėjams J. R., a/k ( - ) ir A. K., a/k ( - ) įmokėtą už šį sklypą sumą.

38Pripažinti negaliojančia J. R., a/k ( - ) nuosavybes teisių registraciją VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre į žemes sklypą 1,06 ha, unikalus Nr. 4400-0012-1322, kadastrinis Nr. 5150/0003:198, esantį Liubavo k , Kalvarijos sav.

39Priteisti iš atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, į/k 188704927, Gedimino pr. 19, Vilnius, J. R., a/k ( - ) gyv. Liubavo k., Kalvarijos sav., A. K., a/k ( - ) gyv. ( - )., po 500 Lt trečiojo asmens V. N., a/k ( - ) gyv. ( - )., naudai advokato atstovavimo išlaidų.

40Priteisti iš atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, į/k 188704927, Gedimino pr. 19, Vilnius, J. R., a/k ( - ) gyv. ( - )., A. K., a/k ( - ) gyv. ( - ) po 46,30 Lt žyminio mokesčio ir po 95,23 Lt teismo pašto išlaidų valstybei.

41Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė,... 2. Ieškovas Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 3. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su... 4. Atsakovas Lietuvos Respublikos Valstybė atstovaujama Lietuvos Respublikos... 5. Atsakovai J. R., A. K. su ieškiniu... 6. Tretieji asmenys V. N., R. A., V. 7. Tretieji asmenys Č. J. J., A. A.... 8. Tretieji asmenys Marijampolės 5-ojo notarų biuro notarė 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Nustatyta, kad 2003 m. spalio 23 d. buvo sudaryta Valstybines žemes sklypo... 11. 1,06 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 5150/0003:198) buvo suformuotas ir... 12. Ieškovas teigia, kad 2002 m. gruodžio 17 d. 1,06 ha žemės sklypo Nr. 60-2A... 13. Ieškovas nurodo, kad pažeistos šios teisės normos: Lietuvos Respublikos... 14. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 15. Atsakovas Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atstovaujanti Lietuvos Respublikos... 16. Atsižvelgiant į tai, kad aukščiau nurodytais teisės aktais yra... 17. Atsakovė J. R. nurodo, kad Lietuvos Respublikos... 18. Atsakovas A. K. palaiko atsakovės J.... 19. Tretysis asmuo V. N. su ieškiniu sutinka, nurodo, kad... 20. Teismas sutinka su ieškovo nurodytais motyvais, kuriais grindžiami ieškinio... 21. Pagal Lietuvos Respublikos žemes reformos įstatymo 15 straipsnio 2 dalį,... 22. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 19 straipsnio 5 dalyje... 23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-02-18 nutarimu Nr.236 patvirtintos... 24. Lietuvos Respublikos žemes ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu... 25. Liubavo kadastro vietoves žemės reformos žemėtvarkos projekto parengtose... 26. 2003 m. sausio 15 d. parengtame ir Marijampolės žemėtvarkos skyriaus vedėjo... 27. Atsakovės J. R. nuomone, ieškovas nenurodė jokių... 28. Teisingas teisės aktų taikymas yra valstybės ir visos visuomenės rūpimas... 29. Panaikinus ieškinyje nurodytą administracinį aktą – valstybinės žemės... 30. Teismas sutinka su atsakovo LR Vyriausybės nuomone jos, kaip atsakovo šioje... 31. Kiti posėdžio metu šalių nurodyti motyvai nenagrinėtini kaip neturintys... 32. Iš atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos,... 33. Vadovaudamasi LR CPK 42, 178, 270 str.,... 34. Ieškinį patenkinti.... 35. Pripažinti negaliojančiu Marijampolės apskrities viršininko 2003-05-15... 36. Pripažinti negaliojančia 2003 m spalio 23 d. Valstybines žemės... 37. Taikyti restituciją - 1,06 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0012-1322,... 38. Pripažinti negaliojančia J. R., a/k 39. Priteisti iš atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 40. Priteisti iš atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 41. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...