Byla B2-1319-436/2010

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos investiciniai projektai“ direktoriaus D. K. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ir bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ bei UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ administratoriaus įgalioto asmens Alvydo Mogenio prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo UAB „Sūduvos investiciniai projektai“,

Nustatė

2Restruktūrizuojamos UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ direktorius D. K. pateikė pareiškimą,kuriuo prašo nutraukti UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ restruktūrizavimo bylą, iškleti bankroto bylą UAB „Sūduvos investiciniai projektai“, bankroto administratoriumi paskiri UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Nurodo, kad 2010-06-15 įvyko pakartotinis RUAB „Sūduvos investiciniai projektai“ kreditorių susirinkimas, kuris nutarė nepritarti RUAB „Sūduvos investiciniai projektai“ restruktūrizavimo plano projektui. Ruošiant ir svarstant restruktūrizavimo plano projektą nustatyta, kad įmonė neturi galimybių pasiekti pagrindinių restruktūrizavimo proceso tikslų, išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, atkurti ilgalaikį įmonės mokumą, atsiskaityti su visais kreditoriais ir išvengti įmonės bankroto, be to, pagrindinis kreditorius AB DnB NORD bankas, turintis 93,56 proc. bendros finansinių reikalavimų sumos, nepritarė UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ restruktūrizavimo planui. Nurodo, kad 2010-05-31 balansinė įmonės turto vertė yra 19510045,00 Lt, o finansiniai įsipareigojimai kreditoriams -18984930,00 Lt. Be to, 2010-06-14 DnB NORD bankas raštu Nr. 30.58.37/1252 pranešė, kad praėjus 10 d. nuo pranešimo išsiuntimo dienos (2010-06-14) ir įmonei neįvykdžius finansinių įsipareigojimų bankui, bankas vienašališkai nutraukia 2007-10-19 kreditavimo sutartį Nr. ( - ) ir 2007-10-19 kreditavimo sutartį (duomenys neskelbtini) bei pradeda priverstinį skolos išieškojimą iš AB DnB NORD bankui įkeisto turto. Dėl šių aplinkybių 2010-06-29 duomenimis UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ pradelsti finansiniai įsipareigojimai yra 18984930,00 Lt. Direktoriaus teigimu UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ neturi finansinių galimybių įvykdyti finansinius įsipareigojimus AB DnB NORD bankui bei kitiems kreditoriams bei užtikrinti nenuostolingą ūkinės komercinės veiklos vykdymą. Direktoriaus nuomone būtų tikslinga nutraukti UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ restruktūrizavimo bylą ir iškleti bankroto bylą.

3RUAB „Sūduvos investiciniai projektai“ administratoriaus įgaliotas asmuo prašo nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą, nes kreditoriai nepritarė pateiktam bendrovės restruktūrizavimo plano projektui.

4Prašymai tenkintini.

5Kauno apygardos teismas 2010 m. sausio 6 d. nutartimi iškėlė restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Sūduvos investiciniai projektai“, įmonės restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui įmonės administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Verslo konsultantai“ ir nustatė įmonės administratoriui keturių mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ restruktūrizavimo planą bei kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus (t. 1, b.l. 93-95). Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 3 d. nutartimi pratęsė RUAB „Sūduvos investiciniai projektai“ restruktūrizavimo plano parengimo ir pateikimo Kauno apygardos teismui terminą vienam mėnesiui (t. 1, b.l. 167).

6Įmonės kreditorių susirinkimas 2010-06-15 nutarė nepritarti pateiktam RUAB „Sūduvos investiciniai projektai“ restruktūrizavimo plano projektui. Atsižvelgiant į tai, įmonės direktorius pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo nutraukti UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ restruktūrizavimo bylą, nes yra pagrindas iškelti įmonei bankroto bylą.

7Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 9 dalyje yra numatyta, kad restruktūrizavimo planas teismui turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Jeigu nustatytais terminais restruktūrizavimo planas teismui nepateikiamas arba teismas jo nepatvirtina, restruktūrizavimo byla yra nutraukiama.

8Iš bylos dokumentų matyti, kad teismas, iškėlęs UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ restruktūrizavimo bylą, nustatė 4 mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės restruktūrizavimo planą. Vėliau šis terminas buvo pratęstas vienam mėnesiui Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 3 d. nutartimi. Tačiau per nustatytą terminą UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ restruktūrizavimo planas teismui nebuvo pateiktas. Be to, 2010-06-15 pakartotinio UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ kreditorių susirinkimo metu nutarta nepritarti pateiktam RUAB „Sūduvos investiciniai projektai“ restruktūrizavimo plano projektui. Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ restruktūrizavimo byla nutrauktina (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 9 dalis).

9Nagrinėjamu atveju UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ direktorius D. K. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo nutraukti UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ restruktūrizavimo bylą ir iškleti įmonei bankroto bylą.

10Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metu atsiranda pagrindas kelti įmonei bankroto bylą ir teismas gauna pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, teismas priima nutartį nutraukti restruktūrizavimo bylą ir iškelti įmonei bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ restruktūrizavimo planas“ nebuvo pateiktas tvirtinti, todėl UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ direktoriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, išskirtinas į atskirą civilinę bylą, suteikiant jai numerį B2-3186-436/2010.

11Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 9 punktu, 24 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

12Nutraukti UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ (į.k. 300122402, adresas Kęstučio g. 9, Marijampolė) restruktūrizavimo bylą.

13Įpareigoti UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ vadovą per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 17 str. 5 d. 1 p. nurodytoms institucijoms apie teismo nutartį nutraukti UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ restruktūrizavimo bylą.

14UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ direktoriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ išskirti į atskirą civilinę bylą, suteikiant jai numerį B2- 3186-436/2010.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai