Byla 2-1068/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų J. T. , K. P. ir V. P. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „LAIKESTA“ ieškinį atsakovams J. T. , K. P. ir V. P. dėl neteisėto nuomos sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

7Ieškovas UAB „LAIKESTA“ prašo teismo pripažinti, kad atsakovai J. T. , K. P. ir V. P. neteisėtai vienašališkai nutraukė šalių sudarytą žemės sklypo nuomos sutartį, bei priteisti solidariai iš atsakovų 697 070,72 Lt nuostolių. Nurodė, kad išsinuomotame žemės sklype vykdė ūkinę veiklą, o neteisėtai nutraukus iki 2036 m. kovo 9 d. turėjusią galioti sutartį, ieškovas negavo 697 070,72 Lt pajamų.

8Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumai areštuoti atsakovų pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose, paliekant teisę vykdyti atsiskaitymus su ieškovu, o sąskaitose nesant pakankamai lėšų, areštuoti atsakovų turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, neviršijant ieškinio reikalavimo sumos. Pažymėjo, kad pareikštas yra reikalavimas yra ypatingai ženklus, atsakovai yra fiziniai asmenys, todėl manytina, jog gali būti bandoma išvengti atsakovų prievolių ieškovui vykdymo, perleidžiant atsakovams priklausantį turtą.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Šiaulių apygardos teismas 2010 m. balandžio 15 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino: areštavo atsakovams priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus 697 070,72 Lt sumai; nesant pakankamai kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, trūkstamai sumai areštavo atsakovų pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose, uždraudžiant šiomis lėšomis disponuoti, tačiau leidžiant atsiskaityti su ieškovu bei leidžiant kiekvienam atsakovui kas mėnesį iš bankuose esančių sąskaitų pasiimti po 5000 Lt.

13Teismas nurodė, kad ieškinio suma yra didelė ir tai gali padidinti būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką, todėl prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Tačiau taikant laikinąsias apsaugos priemones, būtina užtikrinti ekonomiškumo principo įgyvendinimą ir šalių interesų pusiausvyrą. Todėl pirmiausia areštuotini atsakovams priklausantys kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai ieškinio sumai. Ir tik tuo atveju, jeigu nėra pakankamai kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, areštuotinos trūkstamai sumai atsakovams priklausančios piniginės lėšos, esančios bankų sąskaitose, leidžiant atsiskaityti su ieškovu bei kiekvienam atsakovui leidžiant kas mėnesį iš bankuose esančių sąskaitų pasiimti po 5 000 Lt. Teismas manė, kad toks leidimas yra būtinas siekiant sudaryti sąlygas atsakovų poreikių patenkinimui, o nustatyta lėšų suma yra pakankama vieno mėnesio pragyvenimo išlaidoms padengti.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Atsakovai J. T. , K. P. ir V. P. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Pažymi, kad nėra jokios objektyvios grėsmės, jog galėtų kilti bent kokių sunkumų ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, bei pateikia šiuos konkrečius argumentus:

161. Teismas tik konstatavo esant didelę reikalavimo sumą, tačiau nepateikė jokių motyvų, kuriais remiantis ši išvada padaryta, ir tai laikytina absoliučiu teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindu (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Prezumpcija, kad didelė ieškinio suma savaime laikytina objektyvia aplinkybe, įgalinančia teigti esant grėsmę ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, nėra absoliuti ir neatleidžia teismo nuo pareigos įvertinti ieškovo reikalavimo sumą ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgiant į konkretaus atsakovo finansines galimybes.

172. Teismas, netirdamas atsakovų finansinių galimybių, ne tik pažeidė procesines teisės normas, tačiau toks pažeidimas sąlygojo iš esmės neteisingą klausimo išsprendimą. Pats ieškovas atsakovams vien už 2008 metus yra skolingas 480 455,68 Lt nuomos mokesčio, todėl vien priešpriešinių reikalavimų įskaitymo būdu būtų įvykdyta didžioji dalis ieškovui palankaus teismo sprendimo, jeigu toks byloje būtų priimtas. Negana to, atsakovai nuosavybės teise disponuojamas žemės sklypas, kuriame yra žvyro-smėlio karjeras, yra santykinai pelningas turto objektas – pats ieškovas nurodo, kad iš karjero eksploatacijos tikisi uždirbti beveik 700 000 Lt pajamų. Tikėtina, kad ieškovui praradus galimybę eksploatuoti šį karjerą, nurodytas pajamas gaus atsakovai, kas vėlgi sudaro pakankamas prielaidas ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Be to, ieškovo tariamus nuostolius sudaro negautos pajamos už atsakovams priklausančio karjero eksploatavimą iki 2036 metų. Tačiau pagal šalių sudarytą nuomos sutartį ieškovas įsipareigojo mokėti 80 procentų nuo gauto pelno dydžio nuomos mokestį, todėl iš ieškovo nurodytos 697 070,72 Lt sumos pastarasis už žemės nuomą turėti sumokėti atsakovams 557 656,57 Lt. Apeliantai taip pat pažymi, kad kitose tarp šalių kilusiose bylose teismų yra konstatuota, kad atsakovui reikalui esant būtų finansiškai pajėgūs padengti galimus atsakovo (ieškovo šioje byloje) nuostolius, todėl, pavyzdžiui, buvo netenkintas jo prašymas įpareigoti atsakovus įmokėti į depozitinę teismo sąskaitą 420 000 Lt nuostolių užtikrinimui.

18Ieškovas UAB „LAIKESTA“ prašo atmesti atsakovų atskirąjį skundą ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

191. Atsakovų vertinimas, kad nuoroda į didelę ieškinio sumą laikytina fakto konstatavimu, o ne nutarties motyvu, yra absoliučiai nepagrįstas, todėl atsakovų argumentai dėl nutarties naikinimo CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu yra atmestini.

202. Atsakovų teiginiai, kad jų finansinė padėtis leidžia daryti išvadą apie būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebuvimą, taip pat atmestini. Pirma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra užtikrinti, kad ginčo objektas per visą ginčo nagrinėjimo laiką išliktų toks, koks buvo prieš pradedant nagrinėti bylą. Taigi net tuo atveju, jei atsakovų finansinė padėtis iš tiesų būtų pakankamai gera, tai jokiu būdu neleistų daryti išvados apie reikalingumo taikyti užtikrinimo priemones nebuvimą. Antra, ieškovas yra sumokėjęs atsakovams už 2008 metus maksimalų žemės nuomos mokestį, todėl atsakovų teiginiai apie ieškovo įsiskolinimą yra visiškai nepagrįsti. Trečia, pagal teisės aktus naudingosios iškasenos gali būti eksploatuojamos tik gavus kompetentingos institucijos leidimą, be to, naudingąsias iškasenas gali naudoti tik juridiniai asmenys ar jų grupės, todėl atsakovų teiginiai apie jų galimybes uždirbti iš žemės sklype esančio karjero yra visiškai nepagrįsti. Net darant prielaidą, kad ateityje atsakovai galėtų gauti pajamų iš karjero veiklos, darytina išvada, jog tai nepaneigia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės – atsakovų piniginės lėšos galėtų būti paslėptos ar panaudotos kitiems tikslams. Ketvirta, ankstesni teismų procesiniai sprendimai negali turėti įtakos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimui šioje byloje, nes jais buvo sprendžiamas kito instituto – nuostolių atlyginimo užtikrinimo – būtinybės klausimas. Be to, teismų išvados apie atsakovų finansinius pajėgumus gali būti pakitusios.

21IV. Apeliacinio teismo argumentai

22Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo. Šiame kontekste pažymėtina, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Tuo atveju, kai imtis laikinųjų apsaugos priemonių prašo ieškovas, jų taikymas grindžiamas dvejopo pobūdžio prielaidomis: pirma, ieškinį teismas patenkins ir, antra, nesiėmus šių priemonių, gali iškilti grėsmė ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Nagrinėdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas ieškinio pagrįstumo klausimo nesprendžia, tačiau turi įsitikinti, ar egzistuoja pagrįstos prielaidos, suponuojančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

23Pirmosios instancijos teismas būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones siejo su didele ieškinio suma. Savo ruožtu apeliantai nesutikimą su skundžiama nutartimi iš esmės grindžia tuo, kad ieškinio suma jų atžvilgiu nėra didelė ir objektyviai nekelia grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą vertina neperžengdama atskirojo skundo ribų (CPK 320, 338 straipsniai).

24Apeliantai, be kita ko, savo argumentus grindžia tuo, kad pats ieškovas jiems yra skolingas didelę pinigų sumą, kurią įskaičius būtų įvykdyta didesnė galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo dalis, be to, pati ieškinio suma yra apskaičiuota neteisingai. Teisėjų kolegija atmeta šiuos argumentus, nes jie yra susiję su ieškinio pagrįstumo vertinimu, kas sudaro bylos nagrinėjimo iš esmės, o ne laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dalyką. Kita vertus, nėra pagrindo konstatuoti, kad visi ar dalis pareikštų reikalavimų yra akivaizdžiai nepagrįsti. Apeliantų argumentas, kad eksploatuodami karjerą jie gali gauti dabar ieškovo gaunamas pajamas, yra neparemti jokiais objektyviais įrodymais, todėl atmestini (CPK 178 straipsnis). Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su atskirojo skundo motyvu, kad apeliantų finansinės padėties pripažinimas gera kitose bylose sudarė pagrindą netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjamame ginče – šioje byloje pareikštas ieškovo reikalavimas, įvertinus kitus tarp šalių kilusius ginčus, tik padidina galimą ateityje atsirasti apeliantų finansinę naštą. Taip pat nepagrįstu pripažintas apeliantų teiginys, kad skundžiama nutartis yra be motyvų. Minėta, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas motyvuotas didele ieškinio suma, o apeliantai nepaneigė šio motyvo pagrįstumo.

25Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi taikytas turto arešto eiliškumas, taip pat leidimas naudotis pakankamai didele areštuotų lėšų dalimi atitinka ekonomiškumo principą (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Savo ruožtu apeliantai nesiremia aplinkybe, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės jiems keltų neproporcingų nepatogumų.

26Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantų atskirojo skundo faktinis pagrindas neįrodytas, todėl nėra pagrindo naikinti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

28Šiaulių apygardos teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų J. T. , K.... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 7. Ieškovas UAB „LAIKESTA“ prašo teismo pripažinti, kad atsakovai J. T. ,... 8. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. balandžio 15 d. nutartimi ieškovo... 13. Teismas nurodė, kad ieškinio suma yra didelė ir tai gali padidinti būsimo... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Atsakovai J. T. , K. P. ir V. P. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo... 16. 1. Teismas tik konstatavo esant didelę reikalavimo sumą, tačiau nepateikė... 17. 2. Teismas, netirdamas atsakovų finansinių galimybių, ne tik pažeidė... 18. Ieškovas UAB „LAIKESTA“ prašo atmesti atsakovų atskirąjį skundą ir... 19. 1. Atsakovų vertinimas, kad nuoroda į didelę ieškinio sumą laikytina fakto... 20. 2. Atsakovų teiginiai, kad jų finansinė padėtis leidžia daryti išvadą... 21. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 22. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 23. Pirmosios instancijos teismas būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos... 24. Apeliantai, be kita ko, savo argumentus grindžia tuo, kad pats ieškovas jiems... 25. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad skundžiama pirmosios instancijos... 26. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantų atskirojo skundo faktinis... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,... 28. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartį palikti...