Byla II-865-142/2008
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus m. agentūros priimto nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė, sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui V. L., institucijos, priėmusios nutarimą, atstovui, Mariui Žymantui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. L. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus m. agentūros priimto nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

2Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus m. agentūros vyr. specialistas 2008-02-20 surašė administracinio teisės pažeidimo (ATP) protokolą V. L. už aplinkos ministro 2005-11-17 įsakymu Nr. D1-555 patvirtintų Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių 24 p. reikalavimų pažeidimą, t. y. už tai, kad jis būdamas UAB „Matavimo technika ir prietaisai“, kuri yra elektros ir elektroninės įrangos importuotoja, importuoja ir išleidžia į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Stebėsenos ir kontrolės prietaisų kategorijoje nurodytus prietaisus pagal Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių 1-ajį priedą, direktoriumi ir privalėdamas vykdyti aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus, nepateikė ataskaitos, faktinio į Lietuvos Respublikos vidaus rinką per 2007 kalendorinius metus išleisto elektros ir elektroninės įrangos kiekio iki š. m. sausio 31 d. Pažeidimas nustatytas 2008-02-05. Nurodyta, kad atsakomybė už šį pažeidimą numatyta LR ATPK 5118 str. 4 d. (b. l. 9).

3Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus m. agentūros vyr. specialistas 2008-02-25 nutarimu V. L. už pažeidimo, numatyto LR ATPK 5118 str. 4 d., padarymą skyrė 400 litų baudą (b. l. 8).

4V. L. padavė teismui skundą, kuriuo prašo pakeisti nutarimą ir už padarytą pažeidimą skirti švelnesnę nuobaudą. Pažeidimą pripažįsta, gailisi. Paaiškino, kad iki 2008-01-31 nepapildė elektros ir elektronikos įrangos gamintojų ir importuotojų sąvade anketos III skyriaus ir nenurodė jame faktinio per praėjusius kalendorinius metus į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos elektros ir elektroninės įrangos kiekio dėl objektyvių priežasčių, nes atsakingas už šių duomenų pateikimą asmuo, įmonės vyr. finansininkas E. L. nuo 2008-01-25 iki 2008-02-08 buvo išleistas neeilinėms atostogoms dar jam nesuskaičiavus bei nesuvedus šių duomenų į sąvadą. Gavus pranešimą apie pažeidimą, nedelsiant imtasi priemonių pažeidimui pašalinti - 2008-02-07 elektros ir elektronikos įrangos gamintojų ir importuotojų sąvado anketos III skyrius buvo užpildytas, jame nurodytas faktinis per praėjusius kalendorinius metus į vidaus rinką išleistos elektros ir elektroninės įrangos kiekis. Prašo atsižvelgti, kad per mėnesį gauna 1171,80 litų atlyginimą, todėl paskirta 400 litų bauda jam yra per didelė.

5Teismo posėdyje V. L. palaikė skundą ir prašė jį tenkinti.

6Institucijos, priėmusios nutarimą, atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad nustatytas pažeidimas yra formalus. Žalos nepadaryta. Pažeidimas pašalintas, įmonės direktorius ėmėsi visų veiksmų klaidų ištaisymui, todėl direktoriui paskirta minimali sankcija. Dėl V. L. prašymo sušvelninti paskirtą nuobaudą prašė spręsti teismo nuožiūra.

7Skundas tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-11-17 įsakymu Nr. D1-555 patvirtintų “Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių” 24 p. nurodo, kad pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 31 dienos, elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir (ar) importuotojai turi papildyti Anketos III skyrių ir nurodyti faktinį per praėjusius kalendorinius metus į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos elektros ir elektroninės įrangos kiekį. Atsakomybė už šio reikalavimo pažeidimą numatyta LR ATPK 5118 str. 4 d.

9V. L. jam inkriminuoto pažeidimo neginčija. Padarytas pažeidimas įrodytas byloje surinktais rašytiniais įrodymais (b. l. 11-12), todėl V. L. administracinėn atsakomybėn už pažeidimo, numatyto LR ATPK 5118 str. 4 d., padarymą patrauktas pagrįstai. Administracinio teisės pažeidimo protokolą surašė ir bylą išnagrinėjo tam įgalioti pareigūnai. Paskirta administracinė nuobauda atitinka ATPK 20 str., 30 str., 302 str. reikalavimus.

10Byloje taip pat nustatyta, kad V. L. ėmėsi visų įmanomų priemonių kaip galima greičiau pašalinti padarytą pažeidimą (paaiškinimas, b. l. 12), šią aplinkybę teismo posėdyje patvirtino ir institucijos, priėmusios skundžiamą nutarimą, atstovas. V. L. gailisi dėl padaryto pažeidimo, o ši aplinkybė yra jo atsakomybę lengvinanti (LR ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Taip pat nustatyta, kad V. L. gaunamas darbo užmokestis yra mažesnis už vidutinį (b. l. 5), todėl paskirta administracinė nuobauda yra per didelė palyginti su jo gaunamomis pajamomis. Atsižvelgiant į pažeidimo padarymo aplinkybes, į V. L. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, sunkią jo finansinę padėtį ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais darytina išvada, kad V. L. atžvilgiu gali būti taikomas LR ATPK 301 str., reglamentuojantis mažesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimą arba administracinės nuobaudos neskyrimą. Darytina išvada, kad administracinės nuobaudos tikslai, keliami LR ATPK 20 str., gali būti pasiekti už pažeidimą paskyrus V. L. 100 litų baudą.

11Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 5 p. ir 128 str.,

Nutarė

12Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2008-02-25 nutarimą, kuriuo V. L. už pažeidimo, numatyto LR ATPK 5118 str. 4 d., padarymą paskirta 400 litų bauda, pakeisti ir, taikant LR ATPK 301 str., už pažeidimą skirti V. L. 100 (vieno šimto) litų baudą.

13Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiama Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai