Byla 2S-1609-798/2014
Dėl antstolės V. M. veiksmų, kurioje suinteresuoti asmenys yra išieškotoja K. V. bei antstolė V. M

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-20117-807/2014 pagal pareiškėjo M. V. skundą dėl antstolės V. M. veiksmų, kurioje suinteresuoti asmenys yra išieškotoja K. V. bei antstolė V. M., ir

Nustatė

2Pareiškėjas M. V. pateikė teismui skundą dėl antstolės V. M. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0015/14/05347, kuriuo prašė teismo panaikinti 2014-03-03 aktą Nr. 15 2014 03 03 05347 ir 2014-03-13 aktą Nr. 15 2014 03 13 05347 bei kompensuoti pareiškėjui jo patirtas išlaidas už skundo parengimą. Nurodė, kad antstolės 2014-02-20 patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties kopija skolininkui M. V. asmeniškai įteikti 2014-02-27 registruotu paštu. Pareiškėjas teigia, kad nei 2014-03-03 aktas Nr. 15 2014 03 03 05347, nei 2014-03-13 aktas Nr. 15 2014 03 13 05347 neatitinka jiems keliamų formos reikalavimų ir akivaizdžiai turi turinio trūkumų. Taip pat abiejuose aktuose nurodoma melaginga informacija.

3Antstolė V. M. savo atsiliepime į skundą nurodė, kad surašant 2014-03-03 ir 2014-03-13 aktus buvo klaidingai nurodytos datos, kurios 2014-04-09 patvarkymu ištaisytos. Be to, Pavadinimas aktas, ar sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas pareiškėjo M. V. teismo sprendimo įpareigojimo nevykdyme esmės nekeičia. Antstolė prašo atsisakyti tenkinti pareiškėjo skundą ir nekompensuoti jo patirtas išlaidas.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 22 d. nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų atmetė. Pirmosios instancijos teismas iš vykdomosios bylos medžiagos nustatė, kad antstolei V. M. vykdyti yra pateikta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-18 nutartis civilinėje byloje Nr. N2-9775-862/2014 dėl išlaikymo išieškojimo iš skolininko M. V. išieškotojos K. V. naudai bei įpareigojimo skolininkui M. V. gyventi skyrium nuo K. V., šalių nepilnamečių vaikų D. V. ir K. V., kol bus priimtas teismo sprendimas santuokos nutraukimo byloje. Antstolė 2014-02-20 patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti. Atliekant priverstinio vykdymo veiksmus buvo surašyti 2014-03-03 aktas Nr. 15 2014 03 03 05347 ir 2014-03-13 aktas Nr. 15 2014 03 13 05347. 2014-02-28 gautas išieškotojos K. V. prašymas dėl M. V. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-18 nutarties įpareigojimo gyventi skyrium nevykdymo. 2014-03-13 akte nurodoma, kad M. V. ir toliau nevykdo minėtos nutarties, lankosi namuose pas K. V. ir jų vaikus, juos terorizuoja ir neleidžia gyventi pilnaverčio gyvenimo. 2014-04-09 antstolė V. M. priėmė patvarkymą dėl klaidos ištaisymo, kuriame nurodė, kad 2014-03-03 surašytame akte antroje dalyje ir 2014-03-13 surašytame akte antroje dalyje buvo padaryta spausdinimo klaida, t. y. kad patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir teismo nutarties kopija skolininkui įteikti ne 2014-02-21, o 2014-02-25 per skolininko darbovietę UAB „Sirowa Vilnius“ ir 2014-02-27 asmeniškai skolininkui adresu Girulių g. 12-65, Vilnius.

5Teismas konstatavo, kad rašymo apsirikimo klaidos padarymas surašytuose aktuose neturėjo įtakos pareiškėjo vaikų teisėms ir interesams, o taip pat negalėjo sukelti jokių padarinių pareiškėjo teisėms ir interesams, kadangi ne rašymo apsirikimo klaidos padarymas, o vykdomosios bylos užvedimas buvo pagrindas pradėti vykdyti vykdymo veiksmus, tuo suvaržant pareiškėjo teises. Nurodė, jog iš vykdomojoje byloje Nr. 0015/14/05347 esančių duomenų matyti, kad M. V. netinkamai vykdė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-18 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr. N2-9775-862/2014, o būtent – ir toliau lankėsi K. V. namuose, trikdė jos ir jų bendrų vaikų gyvenimą.

6Pareiškėjas M. V. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų tenkinti visiškai, taip pat priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad skundžiami antstolės aktai yra neteisėti, nes surašyti nesiėmus jokių veiksmų siekiant patikrinti K. V. skundų pagrįstumą, t.y. antstolė neįsitikino aplinkybe, kad teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių nėra vykdoma. Antstolė rėmėsi vien tik jos pareiškimais, kurie negali būti vertinami kaip įrodymai. Pirmosios instancijos teismas taip pat visiškai netyrė nurodytų argumentų, todėl pažeidė šalių rungimosi principą. Teismas taip pat nereikalavo iš antstolės jokių įrodymų, kurių pagrindu buvo surašyti skundžiami aktai, ir dėl to neatskleidė bylos esmės.

7Suinteresuotas asmuo antstolė V. M. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išnagrinėjo vykdomosios bylos faktines aplinkybes ir priėmė pagrįstą nutartį, kurią naikinti nėra teisinio pagrindo.

8Suinteresuotas asmuo R. V. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti, taip pat priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad apeliantės pateiktas teismui vaizdo įrašas gali būti iškarpytas ir dėl to neobjektyvus, todėl juo vadovautis negalima.

9Atskirasis skundas atmetamas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Respublikos CPK 338 str.).

11Teismas, įvertinęs civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo teisinius argumentus, konstatuoja, jog pirmos instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, todėl jos naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais, nėra teisinio pagrindo (Lietuvos Respublikos CPK 263 str.).

12Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolė V. M. 2014-02-20 patvarkymu priėmė vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-18 nutartis civilinėje byloje Nr. N2-9775-862/2014 dėl išlaikymo išieškojimo iš skolininko M. V. išieškotojos K. V. naudai bei įpareigojimo skolininkui M. V. gyventi skyrium nuo K. V., šalių nepilnamečių vaikų D. V. ir K. V., kol bus priimtas teismo sprendimas santuokos nutraukimo byloje (v.b.l. 16). 2014-02-28 ir 2014-03-03 gauti išieškotojos K. V. prašymai dėl M. V. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-18 nutarties įpareigojimo gyventi skyrium nevykdymo (v.b.l. 26, 27). 2014-03-13 antstolės V. M. akte Nr. 15 2014 03 03 05347 nurodoma, kad M. V. ir toliau nevykdo minėtos nutarties, lankosi namuose pas K. V. ir jų vaikus, juos terorizuoja ir neleidžia gyventi pilnaverčio gyvenimo (v.b.l. 28).

13Skundas dėl antstolės V. M. veiksmų iš esmės grindžiamas aplinkybe, jog 2014-03-03 aktas Nr. 15 2014 03 03 05347 ir 2014-03-13 aktas Nr. 15 2014 03 13 05347 yra priimti nesiėmus jokių veiksmų siekiant patikrinti K. V. skundų pagrįstumą. Tokie atskirojo skundo argumentai atmetami kaip nepagrįsti.

14Taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Antstolių įstatymo 3 str. 1 d. nustatyta, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisų ir teisėtų interesų. Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti CPK VI dalies normose bei Instrukcijoje. CPK 634 str. 2 d. nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Taigi, teisėtos priemonės, kurias antstolis gali taikyti, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, yra apibrėžtos CPK, Instrukcijoje ir Antstolių įstatyme.

15Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs civilinėje ir vykdomojoje byloje surinktą medžiagą atskirajame skunde išdėstytų motyvų kontekste, konstatuoja, kad apeliantas atskirajame skunde nenurodė jokių objektyvių aplinkybių ar teisinių argumentų, galinčių patvirtinti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą ar nepagrįstumą. Nagrinėjamu atveju apelianto gyvenimas skyrium nuo K. V., šalių nepilnamečių vaikų D. V. ir K. V., kol bus priimtas teismo sprendimas santuokos nutraukimo byloje, turi būti prilyginamas faktiniam M. V. išsiskėlimui iš buto, esančio Girulių g. 12-65, Vilniuje. Apeliantas teismui nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų K. V. prašymuose antstolei nurodytas aplinkybes ir patvirtintų, jog M. V. minėtame bute negyveno ir nesilankė, taigi apeliantas nepaneigė, kad bent vieną kartą buvo pažeidęs teismo nutartimi jam nustatytus įpareigojimus (CPK 178 str.). Apelianto nurodyta aplinkybė dėl šalių konfliktiškų santykių nei antstolei, nei teismui nesudaro pagrindo abejoti išieškotojos K. V. nurodytomis aplinkybėmis.

16Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

17Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmos instancijos teismo nutartis pagrįsta, o atskirasis skundas netenkinamas (Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. Pareiškėjas M. V. pateikė teismui skundą dėl antstolės V. M. veiksmų... 3. Antstolė V. M. savo atsiliepime į skundą nurodė, kad surašant 2014-03-03... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 22 d. nutartimi... 5. Teismas konstatavo, kad rašymo apsirikimo klaidos padarymas surašytuose... 6. Pareiškėjas M. V. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo... 7. Suinteresuotas asmuo antstolė V. M. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą... 8. Suinteresuotas asmuo R. V. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti, taip... 9. Atskirasis skundas atmetamas. ... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 11. Teismas, įvertinęs civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo teisinius... 12. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolė V. M. 2014-02-20 patvarkymu... 13. Skundas dėl antstolės V. M. veiksmų iš esmės grindžiamas aplinkybe, jog... 14. Taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Lietuvos... 15. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs civilinėje ir vykdomojoje byloje... 16. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė... 17. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.,... 19. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartį palikti...