Byla e2YT-34599-910/2017
Dėl antstolio I. G. veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis I. G., BUAB „SRTP“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo E. G. skundą dėl antstolio I. G. veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis I. G., BUAB „SRTP“,

Nustatė

2pareiškėjas E. G. kreipėsi į antstolį I. G. su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti antstolio priimtus procesinius sprendimus:

32017-06-29 patvarkymą Nr. S-17-8-5706 dėl vykdomosios bylos atnaujinimo;

42017-06-29 patvarkymą Nr. S-17-8-5698 dėl vykdomosios bylos atnaujinimo;

52017-06-30 nurodymą Nr. S-17-8-5717 dėl priverstinio piniginių lėšų nurašymo;

62017-06-30 patvarkymą Nr. S1-30549 dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo;

72017-06-30 patvarkymą Nr. S1-30550 dėl skolos išieškojimo.

8Skunde nurodyta, kad antstoliui pradėjus vykdymo procesą pagal pateiktą vykdomąjį dokumentą, skolininkas kartu su kitais solidariais skolininkais kasaciniais skundais kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą dėl žemesnės instancijos teismų priimtų sprendimų peržiūrėjimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017-06-22 nutartimi iš dalies patenkino skundus ir priėmė naują sprendimą – sumažino priteistinos žalos dydį. Pareiškėjo teigimu, aukštesnės instancijos teismui pakeitus žemesnės instancijos teismo sprendimą, išieškotojas antstoliui turėjo pateikti naują vykdomąjį dokumentą. Antstolis turėjo pasiūlyti išieškotojui kreiptis į pirmosios instancijos teismą dėl naujo vykdomojo rašto gavimo, kuriuo remiantis turėjo būti pradėta nauja išieškojimo procedūra. Be to, turėjo skolininkui turėjo būti siunčiamas raginimas ir pasiūlyta skolą sumokėti geruoju.

9Antstolis I. G. 2017-07-17 patvarkymu atsisakė tenkinti skolininko skundą ir persiuntė jį Vilniaus miesto apylinkės teismui.

10Patvarkyme nurodyta, kad skundo padavimas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui ir jo nagrinėjimas pats savaime nedaro įtakos kasacine tvarka skundžiamo sprendimo teisinei galiai, jo nepanaikina ir nestabdo antstolio atliekamų veiksmų vykdomojoje byloje. Tačiau teismas gali pasinaudoti laikinųjų apsaugos priemonių institutu. Šią teisę teismas įgyvendino ir 2017-01-27 nutartimi, priėmęs kasacinį skundą, sustabdė teismų sprendimų, kurių pagrindu išduoti vykdomieji raštai, vykdymą. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2017-06-22 nutartimi išnagrinėjus kasacinį skundą, taigi išnykus vykdomųjų bylų sustabdymo pagrindui, vykdomosios bylos atnaujintos. Antstolio pabrėžta, kad atnaujinus vykdomąją bylą, vykdymo veiksmai tęsiami, o atlikti veiksmai iš naujo neatliekami. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-04-27 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-184-2012 yra išaiškinęs, kad jeigu jau yra pradėtas vykdymo procesas ir kasacinės instancijos teismas sumažino priteistos ir išieškotinos sumos dydį, tai po kasacinės instancijos teismo nutarties priėmimo vykdymo procesas tęsiasi ir nėra teisinio pagrindo reikalauti iš išieškotojo, kad jis pateiktų naują vykdomąjį dokumentą.

11Pareiškėjas pateikė teismui atsiliepimą į antstolio patvarkymą, kuriame pakartotinai pažymėjo, kad antstolis, priėmęs vykdymui vykdomąjį dokumentą, privalo skolininkui pateikti raginimą geranoriškai įvykdyti sprendimą. Tokia antstolio pareiga yra įtvirtinta CPK 655 straipsnio 1 dalyje. Šioje normoje nurodytas terminas yra laiko tarpas, per kurį skolininkas turi pareigą įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą ar kitokį procesinį teismo dokumentą. Šio raginimo tikslas – informuoti skolininką apie prasidedantį vykdymo procesą. Terminą įvykdyti teismo sprendimą nustato antstolis, išsiųsdamas raginimą skolininkui procesinio įstatymo nustatyta tvarka (CPK 659 straipsnio 1 dalis). Tokiu būdu skolininkui tampa žinoma apie gresiančius proceso teisinius padarinius, taip pat užtikrinama jo teisių ir teisėtų interesų apsauga vykdymo procese. Tačiau antstolis, net ir pasikeitus išieškotinos sumos dydžiui, atnaujinęs vykdomąją bylą ne tik neįpareigojo kreditoriaus pateikti naują vykdomąjį raštą, tačiau ir nesiuntė raginimo įvykdyti teismo sprendimą. Pasak pareiškėjo, antstolis, atnaujindamas vykdymo procesą, vadovaudamasis CPK 655 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-184/2012, taikė teisę formaliai, neįvertindamas visų faktinių ir kitų aplinkybių, taip pažeisdamas antstoliams tenkančią pareigą, atsižvelgiant į kooperacijos principo keliamus reikalavimus, užtikrinti visų proceso dalyvių teises ir teisėtus interesus. Pareiškėjo taip pat nurodyta, kad antstolio įvardytas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas negali būti taikomas kaip taisyklė ginčo santykyje, nes kasacinio teismo išnagrinėtos bylos faktinės aplinkybės neatitinka šios civilinės bylos aplinkybių. Nurodytoje nutartyje teismas priteisė tik 8260,00 Lt (2392,26 Eur) mažesnę sumą, t. y. buvo nežymus priteistinos sumos sumažinimas, lyginant su prašoma priteisti suma.

12Suinteresuotas asmuo BUAB „SRTP“ pateikė atsiliepimą į skolininko skundą, kuriame nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodyta, kad pagal aiškiai ir nedviprasmiškai suformuotą teismų praktiką, jeigu jau yra pradėtas vykdymo procesas ir kasacinės instancijos teismas sumažina priteistos bei išieškotinos sumos dydį, tai po kasacinės instancijos teismo nutarties priėmimo vykdymo procesas tęsiasi ir nėra teisinio pagrindo reikalauti iš išieškotojo, kad šis pateiktų naują vykdomąjį dokumentą, t. y. pradėtų vykdymo procesą iš naujo.

13Byloje dalyvaujantiems asmenims apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį pranešta CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

14Skundas atmestinas

15Iš teismui pateiktų vykdomųjų bylų nustatyta, kad antstoliui I. G. buvo pateiktas vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2016-11-18 vykdomasis raštas Nr. 2-1309-262/2013 dėl 1239,82 Eur skolos išieškojimo iš skolininko E. G. išieškotojo UAB „SRTP“ naudai, taip pat Vilniaus apygardos teismo 2016-11-18 vykdomasis raštas Nr. 2-1309-262/2013 dėl 317133,92 Eur skolos išieškojimo iš skolininko E. G. išieškotojo UAB „SRTP“ naudai.

16Antstoliui užvedus vykdomąsias bylas ir pradėjus vykdymo veiksmus, Lietuvos Aukščiausiajame Teisme buvo priimti atsakovų kasaciniai skundai.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017-01-27 nutartimi taip pat sustabdė teismų sprendimų, kurių pagrindu išduoti vykdomieji raštai, vykdymą tol, kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka.

182017-02-02 patvarkymu antstolis I. G. sustabdė vykdomąsias bylas iki bylos išnagrinėjimo kasacine tvarka.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017-06-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-275-469/2017 pakeitė Lietuvos apeliacinio teismo 2016-11-04 nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2013-02-04 sprendimą, sumažindamas iš atsakovų priteistinų sumų dydį iki 89 890,55 Eur bei 455,71 Eur.

202017-06-29 patvarkymais antstolis atnaujino vykdomąsias bylas ir tęsė vykdymo veiksmus dėl 89 890,55 Eur ir 455,71 Eur dydžio sumų išieškojimo iš skolininko E. G..

21Pagal vieną pagrindinių vykdymo proceso principų antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tam, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesai, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje, esant konkrečioms aplinkybėms, antstolis nepažeidė jo veiklos principų bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

22Nagrinėjamu atveju antstolis rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika ir teisingai nurodė, kad tuo atveju, jeigu jau yra pradėtas vykdymo procesas ir kasacinis teismas sumažina priteistos bei išieškotinos sumos dydį, tai po kasacinio teismo nutarties priėmimo vykdymo procesas tęsiasi ir nėra teisinio pagrindo reikalauti iš išieškotojo, kad šis pateiktų naują vykdomąjį dokumentą, t. y. pradėtų vykdymo proceso iš naujo. Kasacinio teismo nutartis, kuria sumažinta pirmosios ar apeliacinės instancijos teismo sprendimu ar nutartimi priteista išieškotina suma, yra dokumentas, suteikiantis pagrindą tęsti vykdomosios bylos vykdymo veiksmus bei atitinkamai sumažinti iš skolininko išieškotiną skolos dydį. Pažymėtina, kad vykdymo proceso, kurio metu yra sumažinama skolininkui priklausanti sumokėti išieškotojui suma, tąsa ne tik užtikrina išieškotojo teisių apsaugą, bet ir nepažeidžia skolininko teisių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-184/2012). Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo sprendimu ar nutartimi priteistų sumų sumažinimas kasaciniame teisme, jeigu, nesant teismo sprendimo ar nutarties vykdymo sustabdymo, buvo išduotas vykdomasis raštas ir pradėtas vykdymo procesas, nepanaikina vykdomojo dokumento, kuris yra vykdymo pagrindas (CPK 629 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

23Pareiškėjo argumentai, kad šiuo kasacinio teismo išaiškinimu negalima remtis, nes nagrinėtoje byloje priteista suma sumažinta nežymiai, atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-01-27 nutartimi priverstinis skolos išieškojimas iš pareiškėjo buvo tik sustabdytas, tačiau vykdymo veiksmai nenutraukti. Išnykus sustabdymo pagrindui, antstolis pagrįstai atnaujino vykdomąją bylą ir tęsė vykdymo veiksmus dėl mažesnės išieškotinos sumos.

24Dėl pareiškėjo argumentų, kad jam nebuvo siunčiamas raginimas, pažymėtina tai, jog raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (CPK 655 straipsnio 1 dalis). Vykdomųjų bylų duomenimis, antstoliui priėmus vykdomuosius dokumentus vykdyti, pareiškėjui buvo siunčiami raginimai įvykdyti sprendimą geruoju. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju priteistina iš pareiškėjo suma buvo sumažinta, papildomas raginimo siuntimas nebūtų tikslingas. Šiuo atveju raginimo informacinė paskirtis buvo įgyvendinta, pareiškėjas buvo tinkamai informuotas apie vykdymo procesą. Be to, minėta, vykdomoji byla buvo sustabdyta, o išnykus sustabdymo pagrindui –atnaujinta. Atnaujinus vykdomąją bylą, vykdymo veiksmai tęsiami, o atlikti veiksmai, pvz., raginimo įvykdyti sprendimą siuntimas, iš naujo neatliekami.

25Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą. Kadangi vykdymo proceso metu antstolio padarytų CPK pažeidimų nenustatyta, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 513 straipsnis).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 510 straipsniais,

Nutarė

27atmesti pareiškėjo E. G. skundą dėl antstolio I. G. veiksmų.

28Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, rašytinio proceso... 2. pareiškėjas E. G. kreipėsi į antstolį I. G. su skundu dėl antstolio... 3. 2017-06-29 patvarkymą Nr. S-17-8-5706 dėl vykdomosios bylos atnaujinimo;... 4. 2017-06-29 patvarkymą Nr. S-17-8-5698 dėl vykdomosios bylos atnaujinimo;... 5. 2017-06-30 nurodymą Nr. S-17-8-5717 dėl priverstinio piniginių lėšų... 6. 2017-06-30 patvarkymą Nr. S1-30549 dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo;... 7. 2017-06-30 patvarkymą Nr. S1-30550 dėl skolos išieškojimo.... 8. Skunde nurodyta, kad antstoliui pradėjus vykdymo procesą pagal pateiktą... 9. Antstolis I. G. 2017-07-17 patvarkymu atsisakė tenkinti skolininko skundą ir... 10. Patvarkyme nurodyta, kad skundo padavimas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui ir... 11. Pareiškėjas pateikė teismui atsiliepimą į antstolio patvarkymą, kuriame... 12. Suinteresuotas asmuo BUAB „SRTP“ pateikė atsiliepimą į skolininko... 13. Byloje dalyvaujantiems asmenims apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir... 14. Skundas atmestinas... 15. Iš teismui pateiktų vykdomųjų bylų nustatyta, kad antstoliui I. G. buvo... 16. Antstoliui užvedus vykdomąsias bylas ir pradėjus vykdymo veiksmus, Lietuvos... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017-01-27 nutartimi taip pat sustabdė... 18. 2017-02-02 patvarkymu antstolis I. G. sustabdė vykdomąsias bylas iki bylos... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017-06-22 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 20. 2017-06-29 patvarkymais antstolis atnaujino vykdomąsias bylas ir tęsė... 21. Pagal vieną pagrindinių vykdymo proceso principų antstolis, vykdydamas... 22. Nagrinėjamu atveju antstolis rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 23. Pareiškėjo argumentai, kad šiuo kasacinio teismo išaiškinimu negalima... 24. Dėl pareiškėjo argumentų, kad jam nebuvo siunčiamas raginimas,... 25. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292,... 27. atmesti pareiškėjo E. G. skundą dėl antstolio I. G. veiksmų.... 28. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju...