Byla 2YT-12586-717/2017
Dėl antstolės A. A. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0036/17/00786, suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė CRT Partner. Teismas

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Transmiva skundą dėl antstolės A. A. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0036/17/00786, suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė CRT Partner. Teismas

Nustatė

3Kauno apylinkės teisme 2017 m. kovo 27 d. buvo gautas pareiškėjos UAB „Transmiva“ skundas dėl antstolės A. A. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0036/17/00786. Pareiškėja skunde nurodė, kad antstolė vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-25126-868/2016 dėl skolos išieškojimo iš UAB „Transmiva“ išieškotojos UAB „CRT Partner“ (buvęs UAB „ScanOil LT‘) naudai. Pareiškėja nesutinka su išduotu teismo vykdomuoju raštu dėl skolos ir palūkanų iš jos priteisimo, kadangi išieškotoja dėl menamos skolos kreipėsi tik praėjus metams laiko ir galimai sąmoningai augino skolą, prašo vykdomojo rašto nevykdyti (civ. bylos b.l.5).

4A. A. A. pareiškėjos UAB „ Transmiva“ skundą atsisakė tenkinti ir 2017 m. kovo 23 d. patvarkymu skundą perdavė Kauno apylinkės teismui. Patvarkyme antstolė nurodė, kad ji vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-25126-868/2016 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Transmiva“ išieškotojos UAB „CRT Partner“ naudai. LR CPK 651 straipsnio 2 dalyje įstatymų leidėjas įtvirtino baigtinį sąrašą atvejų, kuomet patikrinama ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus. Komentuojamo straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad patikrinama, ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo. Šiuo atveju, vykdomąjį dokumentą, t.y. vykdomąjį raštą pateikė išieškotojo atstovas advokatas M. B. (LR CPK 650 str.). Atkreipia dėmesį į tai, kad tolesnių minėto straipsnio punktų nuostatos taip pat nebuvo pažeistos (LR CPK 590 straipsnio nustatyta tvarka vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti pagal skolininko buveinės vietą, t.y. Perlojos g. 49, Kaunas; vykdomojo rašto turinys atitiko LR CPK 648 straipsnio reikalavimus; vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus senaties termino ir kt.) Atsižvelgiant į tai ir nustačius, jog kliūčių priimti vykdomąjį įrašą nėra, CPK 651 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka Vilniaus m. apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-25126-868/2016 02 15 priėmė ir pradėjo vykdyti. Esant nurodytais motyvais antstolė skundą prašo atmesti (civ. b.l. 3-4).

5Suinteresuotas asmuo UAB „CRT Partner“ (buvęs UAB „ScanOil LT“) per teismo pasiūlytą terminą atsiliepimą į skundą pateikė. Atsiliepime nurodė, kad ji antstolei pateikė detalų paskaičiavimą apie iš pareiškėjos išieškotinas sumas, iš kurio matyti, kad pareiškėja nėra tinkamai atsiskaičiusi su UAB „CRT Partner“. Prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 443 str. 5 d.). Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (CPK 133 str. 3 d.).

7Teismas

konstatuoja:

8Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, kad antstolė A. A. priėmė vykdomąjį dokumentą, kurio neturėjo priimti, nes išieškotoja dėl skolos kreipėsi tik praėjus daugiau kaip metams.

9CPK 18 straipsnyje imperatyviai nustatyta, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. CPK 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas; nesant tokio dokumento atlikti vykdomuosius veiksmus draudžiama. Taigi, įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas ir turi būti vykdomas. Jeigu skolininkas teismo sprendimo neįvykdo, antstolis pradeda jį vykdyti priverstinai (CPK 624 straipsnis).

10Antstolis privalo vykdyti įstatymų nustatytus vykdomuosius dokumentus (LR Antstolių įstatymo 21 str.). Atlikdami savo funkcijas, antstoliai savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, kitais teisės aktais, Antstolių profesinės etikos kodeksu (LR Antstolių įstatymo 3 str. 2 d.). Dėl kiekvieno pateikto vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti antstolis privalo įsitikinti, ar nėra objektyvių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, to nepadaręs antstolis pažeistų CPK 651 str. 2 d. tvarką. T. y. jis privalo užtikrinti vykdymo teisėtumą. Pažymėtina, kad vykdant teismo sprendimus privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko teisės ir teisėti jų interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tai, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisti kitų vykdymo procese dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

11Iš pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0036/17/00786 medžiagos nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 31 d. nutartimi patvirtino taikos sutartį tarp ieškovo UAB „ScanOil LT“ ir atsakovo UAB „Transmiva“. 2016 m. vasario 15 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje 2-25126-868/2015 išdavė vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo iš UAB „Transmiva“ (vykdomosios bylos Nr.0036/17/00786, b.l. 4). 2017 m. kovo 10 d. antstolės kontoroje buvo gautas advokato M. B. prašymas dėl vykdymo proceso iniciavimo (vykdomosios bylos b.l. 11). 2017 m. kovo 13 d. antstolė A. A. priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį raštą (vykdomosios bylos b.l. 14).

12CPK 606 straipsnio 2 dalis numato, kad vykdomieji raštai pagal teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per penkerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Vykdomųjų raštų pagal skubiai vykdytinus teismo sprendimus pateikimo vykdyti terminas skaičiuojamas nuo pirmos dienos po sprendimo priėmimo.

13Nagrinėjamu atveju, pateiktas vykdomasis raštas atitinka CPK 648 straipsnio reikalavimus bei nenustatyta CPK 651 straipsnio pagrindų dėl kurių vykdomasis dokumentas negalėjo būti antstolės priimtas. Pareiškėjos argumentas, kad išieškotoja kreipėsi tik po metų laiko su vykdomuoju raštu į antstolę, todėl negalėtų būti pradėtas vykdymo procesas atmestinas. Kadangi skolininkui nevykdant taikos sutartyje nurodytų sąlygų išieškotojos turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir jį pateikti antstoliui. Šiuo atveju, teismo nutartis, kuria patvirtinta taikos sutartis priimta 2015 m. liepos 31 d., o advokatas M. B. vykdomąjį raštą Nr. 2-25126-868/2015 antstolei A. A. pateikė 2017 m. kovo 10 d. t.y. nepraleidus įstatyme nustatymo termino (CPK 606 str. 2 d.). Antstolė vykdydama išieškojimą yra įpareigojama įstatymo patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, tačiau ji neprivalo patikrinti vykdomojo dokumento teisėtumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2007).

14Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju, tenkinti pareiškėjos skundo nėra pagrindo, todėl pareiškėjos skundas dėl antstolės veiksmų atmestinas kaip nepagrįstas.

15Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 - 291 str., 510 - 513 str.,

Nutarė

16pareiškėjos UAB „Transmiva“ skundo netenkinti.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai