Byla 2-7425-979/2018
Dėl skolos, delspinigių, procesinių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja J. B.-Povilanskienė

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Durga“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Arheva“ dėl skolos, delspinigių, procesinių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 2160,00 Eur skolą, 139,05 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas – 69,00 Eur žyminį mokestį. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Teismas

konstatuoja:

6ieškinys tenkintinas.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 428 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas, nustatęs, kad pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą.

8Teismui su ieškiniu pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė ir atsakovė 2013 m. gegužės 14 d. sudarė sutartį Nr. KLAI/2013/05/14-02, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo teikti muitinės tarpininko, muitinės sandėlio, importo ir eksporto terminalo, ekspedijavimo, vežimo, draudimo, sertifikavimo, ekspertizės, prekybos agento ir/ar kitų su muitinės priežiūra ir/ar užsienio prekyba susijusias paslaugas atsakovei, o atsakovė įsipareigojo už šias paslaugas tinkamai ir laiku atsiskaityti pagal ieškovės pateiktas PVM sąskaitas faktūras sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovė išrašė atsakovei šias PVM sąskaitas faktūras: 2017 m. gruodžio 29 d. PVM sąskaita-faktūra Serija DJA Nr. 2464, 240,00 Eur sumai, 2018 m. sausio 31 d. PVM sąskaita-faktūra Serija DJA Nr. 2496, 240,00 Eur sumai, 2018 m. vasario 28 d. PVM sąskaita- faktūra Serija DJA Nr. 2524, 240,00 Eur sumai, 2018 m. kovo 30 d. PVM sąskaita-faktūra Serija DJA Nr. 2556, 240,00 Eur sumai, 2018 m. balandžio 30 d. PVM sąskaita-faktūra Serija DJA Nr. 2598, 240,00 Eur sumai, 2018 m. gegužės 31 d. PVM sąskaita-faktūra Serija DJA Nr. 2629, 240,00 Eur sumai, 2018 m. birželio 29 d. PVM sąskaita-faktūra Serija DJA Nr. 2662, 240,00 Eur sumai 2018 m. liepos 31 d. PVM sąskaita-faktūra Serija DJA Nr. 2671, 240,00 Eur sumai, 2018 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaita-faktūra Serija DJA Nr. 2705, 240,00 Eur sumai, kurių atsakovė laiku nepamokėjo ir liko skolinga ieškovei 2160,00 Eur sumą. Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 17 d. pervedė 240,00 Eur, o 2018 m. rugsėjo 6 d. 140,00 Eur sumą, kurias ieškovė padengė palūkanoms ir dalinai delspinigiams apmokėti, tačiau pati skola nebuvo apmokėta. Terminai prievolei įvykdyti yra pasibaigę, tačiau atsakovė su ieškove visiškai neatsikaitė ir liko skolinga 2160,00 Eur sumą. Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 1 d. pranešimu dėl skolos sumokėjimo, 2018 m. rugpjūčio 6 d. įspėjimu dėl skolos sumokėjimo buvo raginta sumokėti susidariusią skolą, palūkanas ir delspinigius, tačiau atsakovė su ieškove neatsiskaitė. 2013 m. gegužės 14 d. sutarties Nr. KLAI/2013/05/14-02 3.13 punktu šalys susitarė, kad nesumokėjus PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos sutartyje nustatytais terminais, nuo įsiskolinimo sumos skaičiuojami 0,2 procentų delspinigiai parai. Atsakovei netinkami vykdant sutarties sąlygas, ieškovė paskaičiavo 139,05 Eur delspinigius. Duomenų, apie atsakovės sutartinių įsipareigojimų visišką nėra (CPK 176 –179 straipsniai).

9Teismo vertinimu, ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai yra leistini (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis, 424 straipsnio 1 dalis). Atlikus formalų šių įrodymų tyrimą, yra pagrindas pripažinti, kad atsakovė be pagrindo nevykdo sutartinių įsipareigojimų, ieškovė teisėtai ir pagrįstai reikalauja iš atsakovės priteisti įsiskolinimą, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 2160 Eur skolos ir 139,05 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2018 m. rugsėjo 20 d., iki sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalis, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis, CPK 424 straipsnis).

10Ieškinys pareikštas 2299,05 Eur sumai, todėl mokėtinas žyminis už ieškinį 34,00 Eur (2299,05 Eur x 3 procentai/2) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 8 punktas). Iš prie ieškinio pridėto 2018 m. rugsėjo 6 d. mokėjimo nurodymo matyti, kad ieškovė sumokėjo daugiau žyminio mokesčio, nei numato įstatymas, t. y. 69,00 Eur, todėl žyminio mokesčio permokėta 35,00 Eur dalis grąžintina ieškovei (CPK 79 str. 1 d., 87 str. 1 d. 1 p.).

11Iš atsakovės priteistinos ieškovės bylinėjimosi išlaidos – 34,00 Eur žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 straipsnio 1 dalis 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Teisingumo ministro kartu su Finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 str., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262-263, 424, 428 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Archeva“, juridinio asmens kodas 300042931, 2160,00 Eur skolą, 139,05 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018 m. rugsėjo 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 34,00 Eur žyminį mokestį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Durga“, juridinio asmens kodas 149709346.

16Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Durga“, juridinio asmens kodas 149709346, 35,00 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2018 m. rugsėjo 6 d. mokėjimo dokumentu Nr. 8690 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

17Sprendimo dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

18Nurodyti atsakovei, kad ji per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos turi įvykdyti sprendimą arba teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

19Informuoti atsakovę, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai. Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

20Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai