Byla P2-78-291/2015
Dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimų, asmuo nevykdantis antstolio reikalavimų: UAB „(duomenys neskelbtini)“ vadovas V. V., suinteresuoti asmenys byloje: skolininkas D. V., išieškotojas UAB „Šiaulių skuba“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Andriaus Liaškovo pareiškimą dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimų, asmuo nevykdantis antstolio reikalavimų: UAB „(duomenys neskelbtini)“ vadovas V. V., suinteresuoti asmenys byloje: skolininkas D. V., išieškotojas UAB „Šiaulių skuba“.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4antstolis Andrius Liaškovas pareiškimu prašo UAB „(duomenys neskelbtini)“ vadovą V. V. už antstolio reikalavimų nevykdymą nubausti pinigine bauda. Pareiškėjas nurodo, kad jo kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0159/14/02365 dėl 20771,41 Eur skolos išieškojimo iš D. V., a. k. (duomenys neskelbtini) 3 eilės išieškotojo UAB „Šiaulių skuba“ naudai pagal 2014-10-06 Šiaulių miesto 1-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 1-11410. 2014-11-11 į skolininko darbovietę UAB „(duomenys neskelbtini)“ buvo išsiųstas patvarkymas Nr. AN114139 dėl skolos išieškojimo, kuriuo antstolis pareikalavo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. 2015-01-15 patvarkymu dėl informacijos pateikimo Nr. AN121091 UAB „(duomenys neskelbtini)“ buvo įpareigota pateikti pažymą apie D. V. darbo užmokestį, nurodant priskaičiuotas, išmokėtas sumas bei vykdomus atsiskaitymus pagal antstolio reikalavimus išieškotojui. Minėti antstolio patvarkymai UAB „(duomenys neskelbtini)“ buvo įteikti tinkamai (patvarkymas dėl skolos išieškojimo Nr. AN114139 buvo įteiktas 2014-11-18), tačiau patvarkymas dėl skolos išieškojimo Nr. AN114139 nėra vykdomas iki šiol. Antstolio kontoroje 2015-02-12 gauta UAB „(duomenys neskelbtini)“ 2015-02-12 pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas Nr. S-54, kurioje nurodyta, kad jokie atsiskaitymai iš skolininko darbo užmokesčio antstoliui nebuvo atliekami. Antstolio patvarkymas Nr. AN114139 yra nevykdomas nuo 2014-11-18, neatliekami jokie, įstatymų leidžiami atsiskaitymai iš skolininko darbo užmokesčio.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Už minėtame straipsnyje nustatytų reikalavimų nevykdymą teismas gali skirti iki 289,00 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 3 d.).

7Iš antstolio pareiškimo, vykdomosios bylos Nr. 0159/14/02365 medžiagos matyti, kad antstolio Andriaus Liaškovo kontoroje vykdoma vykdomoji byla dėl 20771,41 Eur skolos išieškojimo iš D. V., a. k. (duomenys neskelbtini) 3 eilės išieškotojo UAB „Šiaulių skuba“ naudai pagal 2014-10-06 Šiaulių miesto 1-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 1-11410. Iš byloje esančio VSDFV išrašo apie D. V. matyti, kad jis dirba UAB „(duomenys neskelbtini)“, kurios vadovas yra V. V. (vykdomosios bylos 48, 57-62 l.). 2014-11-11 į skolininko darbovietę UAB „(duomenys neskelbtini)“ buvo išsiųstas patvarkymas Nr. AN114139 dėl skolos išieškojimo (vykdomosios bylos 35 l.), įteiktas 2014-11-18 (vykdomosios bylos 42 l.), procesinių dokumentų įteikimas laikytinas tinkamu (CPK 123 str. 4 d.). Vykdomojoje byloje duomenų, kad antstolio reikalavimas – patvarkymas: Nr. AN114139, būtų vykdomas, nėra. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog UAB „(duomenys neskelbtini)“ vadovas, atsakydamas į 2015-01-15 patvarkymą dėl informacijos pateikimo Nr. AN121091, kuriuo UAB „(duomenys neskelbtini)“ buvo įpareigota pateikti pažymą apie D. V. darbo užmokestį, nurodant priskaičiuotas, išmokėtas sumas bei vykdomus atsiskaitymus pagal antstolio reikalavimus išieškotojui, pateikė antstoliui informaciją apie skolininko gaunamą darbo užmokestį, išmokėtas bei išskaitytas sumas, tačiau jokie atsiskaitymai iš skolininko darbo užmokesčio antstoliui pagal 2014-11-11 patvarkymą Nr. AN114139 dėl skolos išieškojimo nebuvo atliekami. Todėl darytina išvada, kad V. V., būdamas UAB „(duomenys neskelbtini)“ vadovas, nevykdydamas antstolio reikalavimų dėl piniginių lėšų išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ir informacijos pateikimo apie vykdymo eigą, sąmoningai savo veiksmais sunkina vykdymo procesą, todėl yra pagrindas V. V. taikyti CPK 645 str. 3 d. numatytas priemones. Teismas, įvertindamas vykdomojoje byloje esančius duomenis apie tai, jog duomenų apie V. V. bendradarbiavimą su antstoliu dėl skolos iš D. V. išieškojimo nėra, todėl jam už antstolio reikalavimų nevykdymą skirtina 58 Eur bauda (CPK 645 str. 3 d.).

8V. V. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585, 593 straipsniais, teismas

Nutarė

10pareiškimą tenkinti.

11UAB „(duomenys neskelbtini)“ (į.k. (duomenys neskelbtini)) vadovui V. V. (a.k. (duomenys neskelbtini)) skirti 58,00 Eur (penkiasdešimt aštuonių eurų) dydžio baudą.

12Nutarties kopiją išsiųsti antstoliui ir suinteresuotiems asmenims.

13Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui vykdomąją bylą.

14Ši nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai