Byla 2-306-780/2012
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo L. Z. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos valstybei dėl neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

22012 m. gegužės 3 d. nutartimi priimtas ieškovo ieškinys, kuriuo jis prašo pripažinti pažeistas teises ir atlyginti 10 000 Lt dėl Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjos Bangos Bartkienės veiksmų.

32012 m. birželio 4 d. gautas atsakovo atstovo Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos atsiliepimas į ieškinį, kuriame keliamas bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimas. Atsakovo atstovas nurodo, kad Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjos Bangos Bartkienės veiksmai nagrinėjant L. Z. pareiškimą buvo viešojo administravimo veikla, todėl ginčai dėl šia veikla padarytos žalos atlyginimo patenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą administracinio teismo nagrinėjamų ginčų kategoriją ir yra teismingi administraciniam teismui.

4Bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis (CPK 36 straipsnio 2 dalis), o kai teismui kyla abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui, šiuos klausimus išsprendžia speciali teisėjų kolegija (CPK 36 straipsnio 3 dalis).

5Atsižvelgiant į ieškinyje nurodytas aplinkybes, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą, ir atsakovo atstovo argumentus dėl bylos teismingumo, teismui kilo abejonių dėl rūšinio šios bylos teismingumo, todėl šia nutartimi kreipiamasi į specialią teisėjų kolegiją teismingumo klausimui išspręsti (CPK 36 straipsnio 4 dalis).

6Ieškovas savo reikalavimą grindžia tuo, kad teisėja Banga Bartkienė neteisėtai nenagrinėjo jo pareiškimo dėl neteisėtų teisėjo V. Paurio veiksmų, todėl neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti (CK 6.271 straipsnio 4 dalis) ir savo neveikimu padarė jam neturtinę žalą. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjos Bangos Bartkienės raštiškas atsakymas L. Z. patvirtina, kad teisėja, veikdama teismo pirmininkės pavedimu ir vadovaudamasi Administravimo teismuose nuostatų, patvirtintų 2011-03-25 Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-31-(7.1.2), nuostatomis, raštu atsakė pareiškėjui L. Z. į jo pareiškimą dėl teisėjo V. Paurio veiksmų ir nenagrinėjo šio pareiškimo CPK nustatyta tvarka.

7CK 6.271 straipsnio 1 dalis numato, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė; šio straipsnio 2 dalis apibrėžia, kad „valdžios institucija“ reiškia bet kokį viešosios teisės subjektą (valstybės ar savivaldybės instituciją, pareigūną, valstybės tarnautoją ar kitokį šių institucijų darbuotoją ir t. t.) atliekantį valdžios funkcijas; šio straipsnio 3 dalis numato, kad terminas „aktas“ reiškia bet kokį valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą, neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtakos asmenų teisėms, laisvėms ir interesams (valstybės ar savivaldybės institucijų priimami teisės ar individualūs aktai, administraciniai aktai, fiziniai aktai ir t. t., išskyrus teismo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis). Kadangi teismas ir teisėjai atlieka valdžios funkcijas, todėl teisėjų veiksmais padarytos žalos atlyginimo klausimai gali patekti į CK 6.271 straipsnyje reglamentuojamus teisinius santykius, jeigu žala padaroma ne teisingumo vykdymu ir nesiejama su priimtais teismo nuosprendžiais, sprendimais ar nutartimis. Tuo tarpu žalos, atsiradusios dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, atlyginimą reglamentuoja CK 6.272 straipsnio 2, 3, 4 dalys.

8Šioje byloje nagrinėjamu atveju teisėja Banga Bartkienė nenagrinėjo civilinės bylos, kurioje dalyvautų L. Z., kadangi jo pareiškimas dėl neteisėtų teisėjo V. Paurio veiksmų nebuvo priimtas ir civilinė byla teisme pagal šį pareiškimą nebuvo iškelta, o teismo pirmininkės pavedimu pareiškėjo pateiktą pareiškimą išnagrinėjo vykdydama administracinę procedūrą ir vadovaudamasi Administravimo teismuose nuostatais, patvirtintais 2011-03-25 Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-31-(7.1.2).

9Kadangi Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, jog bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnį nagrinėja administraciniai teismai, o bylas dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, pagal CK 6.272 straipsnio 2 dalį turėtų nagrinėti bendrosios kompetencijos teismas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnis), todėl įvertinus tai, kad skundžiami teisėjos Bangos Bartkienės veiksmai buvo atlikti ne nagrinėjant civilinę bylą (ne vykdant teisingumą), o teismo pirmininkės pavedimu vykdant administracinę procedūrą, kyla abejonės dėl šios bylos teismingumo bendrosios kompetencijos teismui. Remiantis CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punktu bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui taisyklių pažeidimas yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, todėl teisėjas sprendžia, kad byloje būtina kreiptis į specialią teismingumo kolegiją šiam klausimui išspręsti, nes tai labiausiai atitiktų CPK 7 straipsnyje įtvirtintus proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 3, 4 dalimis, 290, 291 straipsniais, teisėjas

Nutarė

11Klausimą dėl civilinės bylos Nr. 2-306-780/2012 rūšinio teismingumo išsprendimo perduoti specialiai teisėjų kolegijai per Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai