Byla e2-39140-734/2019
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Gotas“ ieškinį atsakovui A. I. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „Gotas“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo A. I. 6151,88 Eur skolą, 223,86 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinio ir jo priedų kopijų, teismo pranešimo dėl atsiliepimo pateikti atsakovui A. I. įteikti 2019 m. lapkričio 8 d. asmeniškai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka) Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl esant tokioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovo priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas prieina prie išvados, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

7Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovė su atsakovu sudarė 2018 m. rugpjūčio 13 d. sutartį Nr. 2-25447-36801, kurios pagrindu atsakovas iki 2019 m. rugpjūčio 18 d. išsinuomojo mini ekskavatorių su 50 cm pločio kasimo kaušu, 120 cm pločio kasimo kaušu. Nuomos mokestis už šį laikotarpį buvo numatytas 492,50 Eur. Atsakovas išsinuomotą mini ekskavatorių nuomojo ne penkias dienas, kaip buvo numatyta sutartyje, o iki 2018 m. rugsėjo 12 d., todėl turėjo sumokėti 2210,38 Eur nuomos mokestį. Ieškovė su atsakovu sudarė 2018 m. rugpjūčio 17 d. sutartį Nr. 2-25447-62395, kurios pagrindu atsakovas iki 2019 m. rugpjūčio 18 d. išsinuomojo mini ekskavatorių su 50 cm pločio kasimo kaušu, 120 cm pločio kasimo kaušu. Nuomos mokestis už šį laikotarpį buvo numatytas 231,50 Eur. Atsakovas išsinuomotą mini ekskavatorių grąžino 2018 m. spalio 15 d., todėl turėjo sumokėti 3941,50 Eur nuomos mokestį. Ieškovės taikomi įkainiai ir nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka nurodyti ir šalių buvo aptarti Sutartyse. Byloje duomenų, kad atsakovas skolą už nuomą ieškovei būtų sumokėjęs, nėra (CPK 178 straipsnis).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ? CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio

91 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

10Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 straipsnis). Nuomininkas privalo laiku sumokėti nuomos mokestį (CK 6.487 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nesumokėjo ieškovui nuomos mokesčio už mini ekskavatorių su 50 cm pločio kasimo kaušu, 120 cm pločio kasimo kaušu nuomą, kurį Sutartimis atsakovas įsipareigojo atlyginti, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 6151,88 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkinamas (CK 1.138 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnis ir 6.487 straipsnio 1 dalis).

11CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis Sutartimis, atsakovas įsipareigojo už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną mokėti ieškovui 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo jos priskaičiuotus 223,86 Eur delspinigių už sutartinės prievolės nevykdymą yra pagrįstas ir tenkinamas (CK 6.73 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis).

12Atsakovui praleidus terminą piniginei prievolei įvykdyti, iš jos ieškovo naudai taip pat priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo priteistos sumos (6375,74 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. spalio 31 d.) iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis).

13CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškovė nurodo, kad jos patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 143 Eur žyminis mokestis už ieškinį, 2,90 Eur išlaidos už Gyventojų registro tarnybos pažymą, taip pat 368 Eur išlaidos už advokato suteiktą teisinę pagalbą. Nurodytas bylinėjimosi išlaidas teismas laiko pagrįstomis, todėl šios bylinėjimosi išlaidos, tenkinus ieškinį visiškai, priteisiamos iš atsakovo ieškovei. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovei iš atsakovo iš viso priteisiama 513,90 Eur bylinėjimosi išlaidų.

14Kadangi byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

15Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsniais, 285-288 straipsniais, 307 straipsniu, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovei UAB „Gotas“, j. a. k. 121769394, iš atsakovo A. I., a. k. ( - ) 6151,88 Eur (šešių tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt vieno euro 88 ct) skolą, 223,86 Eur (dviejų šimtų dvidešimt trijų eurų 86 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (6375,74 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. spalio 31 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 513,90 Eur (penkių šimtų trylikos eurų 90 ct) bylinėjimosi išlaidas.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai