Byla 2A-172-567/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Algirdo Auruškevičiaus, sekretoriaujant Gražinai Glavackaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui M. L. , atsakovo atstovei advokatei Džiolanai Tarvainytei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Prentas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 6 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-3333-619/2007 pagal ieškovo UAB „Prentas“ ieškinį atsakovui V. Š. dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Prentas“ pateikė ieškinį, prašydamas nutraukti tarp šalių sudarytą pavedimo sutartį bei priteisti iš atsakovo 30000 Lt patirtų nuostolių, į kuriuos įskaičiuota pavedimo sutarties 8 p. nustatyta tokio paties dydžio bauda, ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas pagal 2006-06-09 su atsakovu sudarytą pavedimo sutartį įsipareigojo surasti pirkėją daliai atsakovo žemės sklypo, esančio ( - ), o atsakovas įsipareigojo sumokėti už tai ieškovui sutartyje numatytą sumą – komisinius. Atsakovas iš esmės pažeidė pavedimo sutartį, kadangi perleido žemės sklypą trečiajam asmeniui H. T. už 6000 Lt, t.y. atsakovas pažeidė minėtos sutarties 4 p., pagal kurį buvo įsipareigojęs neparduoti žemės sklypo tretiesiems asmenims, išskyrus ieškovo surastą pirkėją. Ieškovas dėl tokio atsakovo pažeidimo neteko realios galimybės gauti komisinius, nors ir tinkamai vykdė pavedimo sutarties reikalavimus, t.y. buvo suradęs sklypo pirkėją M. S. , kuris vienašaliu pareiškimu buvo sutikęs pirkti žemės sklypą už 90000 Lt. Ieškovas atsakovo 2006-12-14 pranešimą, kuriame atsakovas siūlė ieškovui sumokėti 60 Lt kompensaciją, vertino kaip atsisakymą, įvardintą pavedimo sutarties 8 p. Nustatyta komisinių dydžio bauda, kuri atsakovo turi būti mokama, jei pastarasis atsisako parduoti žemės sklypą ieškovo surastam pirkėjui. Atsakovas taip pat skolingas ieškovui 30000 Lt netesybų, kurios įskaitytos į reikalaujamų atlyginti nuostolių sumą (LR CK 6.71 str. 2 d., 6.217 str. 1 ir 2 d., 6.221 str. 2 d., 6.249 str. 1 d., 6.251 str. 1 d., 6.256 str. 1 ir 2 d., 6.258 str. 2 d.).

4Atsakovas V. Š. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad ginčas tarp šalių kilo dėl to, kad atsakovas 2006-10-25 pirkimo – pardavimo sutartimi perleido žemės sklypą. Tokią teisę atsakovas turėjo kaip žemės sklypo savininkas, to nedraudė ir su ieškovu sudaryta pavedimo sutartis. Ieškovas netinkamai ir atskirai nuo kitų pavedimo sutarties nuostatų aiškino sutarties 4 p., kuris numatė draudimą atsakovui sudaryti kitas pavedimo ar tarpininkavimo sutartis, bet ne draudimą pačiam atsakovui sudaryti žemės sklypo perleidimo sandorius. Tai įrodė ir sisteminis sutarties aiškinimas. Sutarties 9 p. buvo numatyta, jog tuo atveju, jei atsakovas savo jėgomis parduoda ar kitaip perleidžia turtą ir prisiima įpareigojimus turto atžvilgiu, sukuriančius apribojimus, tai privalo sumokėti ieškovui 1% plius PVM nuo pardavimo sumos dydžio kompensaciją. Atsakovas 2006-12-14 pranešime ieškovui nurodė, kad ketina įvykdyti pareigą, numatytą sutarties 9 p., ir sumokėti 70,80 Lt kompensaciją nuo 6000 Lt sklypo pardavimo sumos. Šiuo atveju atsakovas pavedimo sutarties nepažeidė, todėl neatsirado civilinė atsakomybė bei prievolė atlyginti nuostolius. Ieškovas, pats parengęs pavedimo sutartį ir numatęs joje 9 p., turėjo suvokti, kad kartu prisiėmė ir riziką, jog atsakovas, turėdamas teisę parduoti jam nuosavybės teise priklausantį turtą – žemės sklypą, gali šia teise ir pasinaudoti, t.y. ieškovas pasirašydamas šią sutartį, sutiko su tokia sutarties nuostata (LR CK 6.156 str., 6.193 str. 2 d., 4 d., 6.246 str., 6.247 str., 6.248 str., 6.249 str.).

5Ieškovas UAB „Prentas“ dublike nurodė, kad pavedimo sutarties 4 p. įtvirtintas draudimas perleisti žemės sklypą buvo aiškus ir nekeliantis abejonių, o 9 p. nustatyta atsakovo civilinės atsakomybės baudos forma, kuri kyla, jeigu atsakovas pavedimo sutarties galiojimo metu perleidžia žemės sklypą, t.y. atlieka 4 p. draudžiamą sandorį. Ieškovo nuomone, civilinės teisės prasme kompensacija – tai civilinė atsakomybė, kurios viena iš formų – netesybos, ir kuri kyla esant neteisėtiems veiksmams. Sudarant minėtą sutartį, šalių ketinimai buvo aiškūs: atsakovas norėjo parduoti žemės sklypą, tarpininkaujant ieškovui, o ieškovas siekė gauti atlyginimą už suteiktas paslaugas. Sutartyje numatytais draudimais dėl žemės sklypo perdavimo buvo ginamas ieškovo teisėtas interesas gauti atlyginimą už tarpininkavimo paslaugas (LR CK 1.63 str. 1 d., 6.193 str. 1 d., 6.245 str. 1 d., 6.246 str.).

6Atsakovas V. Š. triplike nurodė, kad ieškovas, aiškindamas pavedimo sutartį, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo taisyklės, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama, nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties aiškinimo tekstu. Atsakovas siekė greitesnio ir efektyvesnio ginčo turto pardavimo, todėl kreipėsi į ieškovą, kad šis jam padėtų surasti ginčo turto pirkėją – ieškotų galimų pirkėjų, tačiau visiškai nesiekė ieškovui perleisti išimtinę teisę ieškoti pirkėjų, su kuriais atsakovas privalėtų sudaryti ginčo turto perleidimo sandorį. Pažymėjo, kad nei viena CK nuostata, reglamentuojanti civilinės atsakomybės teisinius santykius nepateikia tokios kompensacijos sąvokos, kaip ją apibrėžė ieškovas.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2007-11-06 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, kad tarp šalių kilęs ginčas yra susijęs su sutarties sąlygų aiškinimu. Teismas, vadovaudamasis sisteminiu sutarties aiškinimo principu, nustatė, kad ieškovas pavedimo sutarties 4 p., kuriame numatyta, kad užsakovas įsipareigoja pavedimo sutarties galiojimo laikotarpiu nesudaryti jokių pavedimo bei tarpininkavimo sutarčių su trečiaisiais asmenimis, neatlikti jokių veiksmų dėl turto pardavimo ar kitokio perleidimo ir neprisiimti jokių įsipareigojimų, kurie sukurtų apribojimus turto atžvilgiu, aiškino atskirai nuo visų sutarties nuostatų, tame tarpe ir nuo sutarties 9 p., kuriuo atsakovui nebuvo apribota teisė savo jėgomis parduoti jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą. Teismas, nustatęs, kad pavedimo sutartį parengė ieškovas, konstatavo, jog ieškovas, sudarydamas tokią sutartį, sutiko su jos sąlygomis, įskaitant ir su sutarties 9 p. Teismas, atsižvelgęs į minėtą aplinkybę, pavedimo sutarties nuostatas dėl to, ar pavedimo sutartimi atsakovas turėjo teisę perleisti žemės sklypą, aiškino atsakovo naudai. Teismas konstatavo, jog nepagrįstas ieškovo teiginys, kad atsakovui pažeidus sutarties 4 p., ieškovas prarado teisę gauti komisinius pagal sutarties 7 p. Teismas pažymėjo, kad atsakovui pasinaudojus sutarties 9 p. numatyta jam galimybe, pirkimo – pardavimo sutartis su ieškovo pasiūlytu pirkėju sudaryta nebuvo, todėl ir mokėti komisinius pagal sutarties 7 p. nebuvo pagrindo. Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovo 2006-12-14 pranešimas negali būti laikomas atsisakymu vykdyti pavedimo sutartį, kadangi kaip tik minėtame pranešime atsakovas nurodė, kad prisiima pareigą, numatytą sutarties 9 p. – sumokėti ieškovui kompensaciją, pardavus žemės sklypą. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatavo, jog ieškovas nepagrįstai teigė, jog atsakovas turėtų sumokėti ir netesybas pagal sutarties 8 p. Teismas pažymėjo, kad pavedimo sutarties 9 p. minima kompensacija negali būti vertinama kaip netesybos, kurių samprata apibrėžiama įstatyme. Teismas, atsižvelgęs į byloje esančius rašytinius įrodymus ir šalių paaiškinimus, padarė išvadą, jog atsakovas nepažeidė pavedimo sutarties 4 p., todėl jo veiksmai, parduodant žemės sklypą, pagal pavedimo sutarties 9 p. negali būti laikomi kaip neteisėti veiksmai ir atsakovui neatsiranda ir civilinė atsakomybė bei prievolė atlyginti nuostolius (LR CK 6.71 str., 6.156 str., 6.193 str., 6.217 str. 1 d., 6.221 str. 2 d., 6.245 str. 3 d., 6.246 str. – 6.249 str., 6.256 str.).

8Ieškovas UAB „Prentas“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2007-11-06 sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti ieškinio reikalavimus, t.y. nutraukti 2006-06-09 pavedimo sutartį dėl atsakovo kaltės ir priteisti iš atsakovo 30000 Lt. Teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi teismas sutartį aiškino, nukrypdamas nuo sutarčių aiškinimo taisyklių, nevertino teismo aiškinimą neatitinkančių sutarties nuostatų. Pagal CK 6.193 str. 1 d. jeigu tikrieji šalių ketinimai skiriasi, turi būti naudojama lingvistinė dokumento analizė, nustatanti, kurios šalies ketinimai atitinka sutarties teksto lingvistinę prasmę. Sutartis turi būti aiškinama protingai bei taikant sisteminį aiškinimo metodą, t.y. turi būti rasta pusiausvyra, taikant tiek lingvistinį, tiek sisteminį sutarties aiškinimo metodus, o ne suteikiant kuriam nors iš jų perdėtą reikšmę. Pagal CK 6.3 str. sutarties šalys gali susitarti ir dėl to, jog skolininkas privalo neatlikti kokių nors veiksmų, o kreditorius turi teisę reikalauti, kad skolininkas tokių veiksmų neatliktų. Pavedimo sutarties 4 p. ginčo šalys buvo susitarusios dėl tokios prievolės, kurios dalykas – tam tikrų veiksmų neatlikimas, t.y. atsakovas sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigojo susilaikyti nuo turto pardavimo ar kitokio perleidimo. Sutarties 9 punkte buvo nustatytas sutarties 4 punkte apibrėžtos prievolės užtikrinimas – netesybos, todėl teismas nepagrįstai konstatavo, kad pagal sutarties 9 p. atsakovas turėjo teisę perleisti turtą, jei sumoka atitinkamą sumą. Sutarties 4 p. buvo aiškiai apibrėžta atsakovo prievolė neperleisti turto, tuo tarpu sutarties 9 p. nebuvo net užuominos, jog sutartyje atsakovui būtų suteikta teisė elgtis kitaip. Negalima tapatinti sutarties 4 p. ir 9 p., t.y. negalima įžvelgti jokios jų kolizijos ir negalima nustatyti, kad sutarties 9 p. yra sutarties 4 p. nustatytos prievolės išimtis. Teismas nevertino ieškovo argumentų, jog sutarties 9 p. buvo nustatyta bauda. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovui pagal sutarties 7 p. nėra pagrindo mokėti komisinius, kadangi sutarties 8 p. nustatyta: jeigu užsakovas šios sutarties galiojimo metu atsisako parduoti turtą vykdytojo surastam pirkėjui, užsakovas privalo sumokėti vykdytojui 7 p. numatytus komisinius. Šiuo atveju ieškovas surado pirkėją ir apie tai pranešė atsakovui, tačiau pastarasis jau buvo turtą perleidęs kitam asmeniui, todėl nebegalėjo sudaryti sutarties.

9Atsakovas V. Š. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė palikti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2007-11-06 sprendimą nepakeistą.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir procesinių pažeidimų, sudarančių pagrindą pakeisti ar panaikinti apelianto skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos išaiškintos ir pritaikytos tinkamai.

12Kolegija pažymi, kad byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose.

13Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas civilinius teisinius santykius, nustatė, kad subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Įstatymų leidėjas draudžia vienašališkai pakeisti sutartį ar atsisakyti įvykdyti prievolę ir vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus.

14Kolegija konstatuoja, kad šalių sudarytos Pavedimo sutarties 4 punktu V. Š. įsipareigojo sutarties galiojimo laikotarpiu nesudaryti jokių pavedimo bei tarpininkavimo sutarčių su trečiaisiais asmenimis, neatlikti jokių veiksmų dėl turto pardavimo ar kitokio perleidimo ir neprisiimti jokių įsipareigojimų, kurie sukurtų apribojimus (suvaržymus) turtui. Kolegija pažymi, kad ši nuostata nedraudė pačiam V. Š. parduoti turtą savo susirastam pirkėjui, nes sutarties 4 p. nuostatos apima tik draudimą sudaryti su kitais asmenimis pavedimo bei tarpininkavimo sandorius ir draudimą apsunkinti turtą kitomis prievolėmis.

15Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantas elgiasi nesąžiningai, nurodydamas, kad sutarties 4 p. buvo aiškiai apibrėžta atsakovo prievolė neperleisti turto. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas sutartį aiškino teisingai ir nenukrypo nuo sutarčių aiškinimo taisyklių. Kolegija sutinka su teismo padarytomis išvadomis ir jų nekartoja. Kolegija pažymi, kad ieškovas, kaip juridinis asmuo, būdamas kvalifikuotu civilinių teisinių santykių dalyviu, yra stipresnė teisinių santykių šalis, o ieškovas, būdamas fiziniu asmeniu, yra silpnesnė teisinių santykių šalis. Šiuo atveju sutartis aiškinama jos sąlygas pasiūliusios ir sutarties tekstą paruošusios šalies (ieškovo) nenaudai ir ją priėmusios šalies (atsakovo) naudai. Teisinių santykių dalyviai savo teisėmis turi naudotis sąžiningai, vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo kriterijais.

16Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė tų aplinkybių, kuriomis grindė ieškinio reikalavimus, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį atmetė.

17Aplinkybės, kad atsakovas pasinaudojo savo teise parduoti turtą savo surastam pirkėjui, savaime nereiškia, kad ieškovas patyrė nuostolius ir įgijo teisę į komisinius ir savaime nesudaro teisinio pagrindo tenkinti ieškinį, nes nėra visų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų. Kolegija konstatuoja, kad nėra priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir ieškovo prašomų priteisti iš atsakovo nurodyto dydžio sumų, ieškovo įvardijamų nuostoliais.

18Kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai įvertinti įrodymai, visapusiškai įvertintos ir išnagrinėtos visos bylai reikšmingos aplinkybės. Kolegija nevertina kitų apelianto argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui.

19Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ieškovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas, nes byla išspręsta teisingai (LR CK 1.5 str., CPK 7 str., 8 str., 177 str., 178 str., 185 str., 313 str., 320 str., 328 str.).

20Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas nėra tenkinamas, apeliantas neturi teisės gauti turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CPK 93 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

22Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 6 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Prentas“ pateikė ieškinį, prašydamas nutraukti tarp... 4. Atsakovas V. Š. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad... 5. Ieškovas UAB „Prentas“ dublike nurodė, kad pavedimo sutarties 4 p.... 6. Atsakovas V. Š. triplike nurodė, kad ieškovas, aiškindamas pavedimo... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2007-11-06 sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Ieškovas UAB „Prentas“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 9. Atsakovas V. Š. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė palikti Vilniaus m.... 10. Apeliacinis skundas atmestinas.... 11. Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir procesinių... 12. Kolegija pažymi, kad byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose.... 13. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas civilinius teisinius santykius,... 14. Kolegija konstatuoja, kad šalių sudarytos Pavedimo sutarties 4 punktu V. Š.... 15. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantas elgiasi... 16. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė tų... 17. Aplinkybės, kad atsakovas pasinaudojo savo teise parduoti turtą savo surastam... 18. Kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos... 19. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ieškovo apeliacinio skundo... 20. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas nėra tenkinamas, apeliantas... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 22. Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 6 d. sprendimą...