Byla e2-3893-986/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Nekrašas,

2dokumentinio proceso tvarka, rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Klovima“ ieškinį atsakovei UAB „Baltic Business Company“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Klovima“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės UAB „Baltic Business Company“ 13754,20 Eur skolą, 158,27 Eur palūkanas, 17,00 Eur patirtas išlaidas už skolos administravimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXII skyriuje nustatytas taisykles. Pateikto ieškinio dalykas yra susijęs su piniginiais reikalavimais, atsirandančiais iš sutarties, ieškinio reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl konstatuojama, kad ieškovės ieškinys gali būti nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 dalis).

6Savo reikalavimą ieškovė grindžia rašytiniais įrodymais: 2017-09-29 PVM sąskaita faktūra Serija KLO1709 Nr. 102 (e. b. l. 18), 2017-08-31 Transporto priemonės teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartimi Nr. N-338 (e. b. l. 14-17), sutarties siuntimą patvirtinančiais dokumentais (e. b. l. 8,12), 2017-11-14 tarpusavio skolų suderinimo aktu (e. b. l. 19), 2017-11-17 pretenzija ir jos siuntimą patvirtinančiu dokumentu (e. b. l. 13, 20), 2017-11-17 sąskaita už skolos administravimą ir jos apmokėjimą patvirtinančiu mokėjimo nurodymu (e. b. l. 9, 10), teisinių paslaugų teikimo sutartimi Nr. 92 (e. b. l. 21), 2017-12-08 mokėjimo nurodymu už suteiktas teisines paslaugas (e. b. l. 22).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta transporto priemonės teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartis Nr. N-338. Ieškovė įsipareigojo suteikti atsakovei transporto priemonės teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas, atliekant grūdinės kultūros kūlimo darbus, o atsakovė įsipareigojo sumokėti pagal sutartą įkainį. Ieškovė suteikė sutartas paslaugas su kombainais valst. Nr. ( - ) ir ( - ), ir išrašė atsakovei 2017-09-29 PVM sąskaitą faktūrą Serija KLO1709 Nr. 102, 15754,20 Eur (su PVM) sumai. Atsakovė atsiskaityti vengė, todėl ieškovė kreipėsi į teisinių paslaugų kompaniją MB „Reinus“ dėl susidariusios skolos išieškojimo, kuri išsiuntė atsakovei 2017-11-17 pretenziją dėl skolos padengimo. Nors byloje nėra pateikta atsakovės pasirašyta paslaugų sutartis Nr. N-338, tačiau iš 2017-11-14 tarpusavio skolų suderinimo akto matyti, kad atsakovė patvirtino susidariusią skolą pagal 2017-09-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 102 ir į šią skolą įskaitė 2000 Eur skolinį įsipareigojimą iš ieškovės. Šis aktas patvirtina sandorio sudarymo pripažinimą pagal paslaugų sutartį Nr. N-338 ir tai, kad galutinis atsakovės įsiskolinimas ieškovei sudaro 13754,20 Eur.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais (CK 6.162 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą arba kreditorius pareikalavo įvykdyti prievolę ir nustatė protingą jos įvykdymo terminą, o skolininkas prievolės per šį terminą neįvykdė (CK 6.63 straipsnio 2, 4 dalys). Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra (CK 6.213 straipsnio 1 dalis). Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnyje nustatyta, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą, taip pat turi teisę reikalauti iš skolininko kompensuoti visas šią sumą viršijančias, kreditoriaus patirtas su pavėluotu mokėjimu susijusias išieškojimo išlaidas, įskaitant užmokestį už advokatų suteiktas paslaugas ir išlaidas, susijusias su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Ieškovės pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovė netinkamai vykdė savo prievolę, t. y. laiku neatsiskaitė už suteiktą paslaugą, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 13754,20 Eur skolą, 158,27 Eur palūkanas, 17,00 Eur patirtas išlaidas už skolos administravimą yra pagrįstas ir tenkintinas.

10Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas (juridinis asmuo) privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovės reikalavimas priteisti 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat tenkintinas.

11Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 195 Eur žyminis mokestis ir 480 Eur išlaidos už advokato pagalbą, iš viso 675 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas 93 straipsnio 1 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 1 dalimi, 424, 427, 428 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės UAB „Baltic Business Company“, į. k. ( - ), 13754,20 Eur (trylikos tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt keturių eurų 20 ct) skolą, 158,27 Eur (vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų 27 ct) delspinigius, 17,00 Eur (septyniolikos eurų 00 ct) išlaidas už skolos administravimą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017-12-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 675,00 Eur (šešių šimtų septyniasdešimt penkių eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „Klovima“, į. k. ( - ).

152017-12-21 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės turto areštą – palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

16Įpareigoti atsakovę UAB „Baltic Business Company“, į. k. ( - ), per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Atsakovės prieštaravimai dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

17Jei per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

18Sprendimo kopiją su ieškinio bei jo priedų kopijomis išsiųsti atsakovei ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo priėmimo, ieškovei – sprendimo kopiją išsiųsti per tris dienas po jo įsiteisėjimo.

19Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai