Byla 2-3233-894/2013
Dėl nuostolių atlyginimo regreso teise,

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovui UAB „Fatrans“ trečiajam asmeniui BUAB „Transkedavė“, dėl nuostolių atlyginimo regreso teise,

Nustatė

2Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras 2013-05-27 teismui pateikė pareiškimą dėl atsisakymo nuo pareikšto ieškinio civilinėje byloje Nr. 2-3233-894/2013.

3Pareiškime nurodo, kad ieškovui yra sumokėta visa ieškinio suma ir bylinėjimosi išlaidos.

4Ieškovo prašymas tenkintinas.

5Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (LR CPK 140 str. 1 d.). Ieškovas nuo savo pareiškimo atsisakė raštu, ieškinio atsisakymo pasekmės žinomos.

6CPK 94 str. 1 d. numato, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Atsižvelgiant į tai, kad, kaip ieškovas nurodo pareiškime, ieškovui buvo atlygintos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, teismas ieškovui jų nepriteisia.

7Atsakovas teismui pateikė prašymą dėl 2020,70 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamos transporto priemonės privalo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Transporto priemonė, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo būti apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu tol, kol ji yra įregistruota. Už draudimo sutarties sudarymą šio įstatymo nustatyta tvarka atsako transporto priemonės savininkas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-300/2010 yra akcentuojama, kad panaudos gavėjas privalo išlaikyti ir saugoti jam pagal sutartį perduotą daiktą bei apmokėti visas daikto išlaikymo išlaidas, jeigu sutartyje nenustatyta ko kita (CK 6.636 str.). Nuomos ar panaudos sutarties šalys gali susitarti, kad transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį sudarys transporto priemonės nuomininkas arba panaudos gavėjas. Tačiau, jeigu nuomininkas ar panaudos gavėjas neapdraudžia transporto priemonės jos valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, atsakingas biurui yra automobilio savininkas. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ginčo automobilio savininkas yra atsakovas, 2010-07-01 sudarytoje panaudos sutartyje (b.l. 39-40) nebuvo susitarta, kad transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį sudarys transporto priemonės panaudos gavėjas, todėl konstatuotina, kad atsakovas dar iki civilinės bylos iškėlimo turėjo galimybę susisiekti su transporto priemonę apdraudusia draudimo bendrove, bei imtis priemonių, kad minėtas draudikas įvykdytų savo įsipareigojimus – gražintų Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui pastarojo Vokietijos nacionaliniam draudikų biurui sumokėtą draudimo išmoką, tačiau ieškinio reikalavimai buvo patenkinti tik po kreipimosi į teismą dėl atsakovo pasyvumo. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovas netinkamai vykdė savo pareigas, nebuvo pakankamai rūpestingas, procese buvo pasyvus, todėl patyrė bylinėjimosi išlaidas. Todėl, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos jam nėra priteistinos iš ieškovo. Valstybė byloje patyrė 16,54 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, minėtos išlaidos priteistinos valstybei iš atsakovo.

8Vadovaudamasis CPK 140 str. 1 d., 290, 291, 293 str. 3 p., teismas

Nutarė

9Ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro pareiškimą dėl atsisakymo nuo pareikšto ieškinio civilinėje byloje Nr. 2-3233-894/2013 priimti, civilinę bylą nutraukti.

10Priteisti iš atsakovo UAB „Fatrans“, į.k. 159535029, valstybės naudai 16,54 Lt (šešiolika litų 54 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752) sąskaitą Nr. ( - ) banke AB ”Swedbank” bankas (kodas 73000), bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660).

11Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai