Byla 2A-214-232/2015
Dėl 15 661,62 Lt skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka vienasmeniškai išnagrinėjo ieškovo UAB „Kapitalo valda“ apeliacinį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovams G. K., J. K. dėl 15 661,62 Lt skolos priteisimo,

Nustatė

2I.GINČO ESMĖ.

3Ieškovas UAB „Kapitalo valda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovų G. K. ir J. K. 15 661,62 Lt nuostolių, iš kurių: 2 023,92 pagrindinės skolos (negrąžinto kredito), 1 660,34 priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 11 917,37 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių, 60,00 Lt už Gyventojų registro tarnybos pažymas, taip pat procesines 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-04-12 UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarė su atsakove Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartį. Šią sutartį atsakovė sudarė būdama santuokoje su atsakovu J. K.. UAB „Ūkio banko lizingas“ suteikė atsakovei naudotis 2 000 Lt kredito limitą, o atsakovė įsipareigojo už panaudotą kreditą atsiskaityti mokėdama kas mėnesį nustatyto 24 Lt dydžio įmokas bei palūkanas - metinė 13,99 proc. norma, galutinis kredito grąžinimo terminas – 2010-04-30. Pagal sutarties 9.4 punktą G. K. įsipareigojo mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Atsakovė pažeidė įsipareigojimus pagal 2007-04-12 kredito limito sutartį t.y. negrąžino paimto kredito, nuo 2007-08-17 nesumokėjo kreditoriui nė vieno mėnesinio kredito limito grąžinimo mokėjimo ir tuo padarė kreditoriui nuostolius. Todėl ieškinys tenkintinas pilnai, priteisiant iš atsakovų 15 661,62 Lt nuostolių.

4A. G. K. ir J. K. su ieškiniu sutiko tik iš dalies. Nurodė, kad jie iš tiesų buvo pasiėmę 2 000 Lt kreditą, už jį nusipirko mobilaus ryšio telefonus, tačiau aparatai prieš 2 metus buvo pavogti, dėl ko jie kreipėsi į policiją, tyrimas vyksta iki šiol, telefonai nesurasti. Jie jokių pranešimų apie susidariusį įsiskolinimą niekada negaudavo, niekas jiems nepranešdavo apie būtinybę sumokėti, sąžiningai manė, kad kol vyksta tyrimas jie neprivalo mokėti. Sutinka grąžinti pagrindinę skolą, tačiau negali sutikti su kitomis neproporcingai išaugusiomis delspinigių ir palūkanų sumomis. Atsakovė dirba UAB „Maksima“ pardavėja, jos atlyginimas yra labai mažas, atsakovas J. K. yra sergantis, turi invalidumą, nedirba. Jų vaikas studijuoja universitete, specialybės dar neįgijęs, todėl jie jį išlaiko, šeima jokio vertingo turto neturi. Dėl sunkios turtinės padėties iš karto visą skolą ji negali, todėl prašo sprendimo įvykdymą išdėstyti.

5II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI

6Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2014 m. vasario 4 d. sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė solidariai iš G. K. ir J. K. 2 023,92 Lt pagrindinės skolos, 1 660,34 Lt sutartinių palūkanų, 800 Lt delspinigių, 20 Lt išlaidas už GRT pažymas, 135,00 Lt žyminio mokesčio, 115 Lt teisinės pagalbos išlaidų, viso – 4 754,26 UAB „Kapitalo valda“ naudai. Priteisė solidariai iš G. K. ir J. K. 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą (4 754,26 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2013-06-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Išdėstė sprendimo įvykdymą 24 mėnesiams, įpareigojant G. K. ir J. K. per šį laikotarpį sumokėti UAB „Kapitalo valda“ visą 4 754,26 Lt įsiskolinimo sumą, pirmus 23 šio laikotarpio mėnesius mokant po 200 Lt, o paskutinį mėnesį sumokant 154,26 Lt.

7Teismas nustatė, kad 2007-04-12 UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarė su atsakove Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartį. Šią sutartį atsakovė sudarė būdama santuokoje su atsakovu todėl atsakovai atsako kreditoriui solidariai. UAB „Ūkio banko lizingas“ suteikė atsakovei naudotis 2 000 Lt kredito limitą, o atsakovė įsipareigojo už panaudotą kreditą atsiskaityti mokėdama kas mėnesį nustatyto 24 Lt dydžio įmokas bei palūkanas - metinė 13,99 proc. norma, galutinis kredito grąžinimo terminas – 2010-04-30. Sutarties galiojimo metu atsakovė laiku nemokėjo ieškovui įmokų bei palūkanų, nors kreditą panaudojo. 2009-03-04 pirminis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ reikalavimo perleidimo sutartimi atsakovų skolą ir teisę reikalauti įvykdyti neįvykdytą prievolę perleido UAB „Kapitalo valda“. Teismas nurodė, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Asmuo neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) atveju įstatymai tiesiogiai numato pareigą kredito gavėjui (vartotojui) mokėti daikto kainą, kredito palūkanas bei kitus sutartyje nustatytus mokesčius (CK 6.886-6.891 straipsniai). Atsakovai pripažino, kad kreditą ėmė šeimos poreikiams, sutartį pasirašė abu, todėl jų atsakomybė pagal sutartį yra solidari. Teismas konstatavo, jog yra pagrindas priteisti ieškovo naudai solidariai iš atsakovų 2023,92 Lt pagrindinės skolos pagal 2007-04-12 sutartį. Kadangi Sutarties 8.1 punktu atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui padidintas 30 proc. dydžio metines palūkanas už viršytą kredito limitą, todėl už 2080 pradelstų dienų teismas priteisė viso 1660,34 Lt palūkanų sumą. Pritaikęs CK 1.125 straipsnio 5 dalyje netesyboms išieškoti numatytą sutrumpintą 6 mėnesių senaties terminą, delspinigius priteisė už paskutinius 6 mėnesius. Konstatavo, kad ieškovo prašomi priteisti 0,2 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną yra nepagrįstai didelės netesybos, nes tai sudaro 73 proc. metinių palūkanų. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad dėl atsakovų kaltės patyrė būtent tokius didelius nuostolius, o atsakovai nagrinėjamuoju atveju yra silpnesnioji šalis ir vartotojai, kurių interesus teismai gina ex officio. Tokiu būdu teismas, pasiremdamas teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais, geros valios verslo praktika, sumažino delspinigių dydį iki 800 Lt. Teismas atsižvelgė į atsakovų geranoriškumą, jų sunkią materialinę padėtį, į tai, kad atsakovė yra vienintelis šeimoje dirbantis asmuo, gauna nedidelį atlyginimą, atsakovas yra bedarbis ir neįgalus, šeimoje išlaiko savo studijuojantį sūnų ir sprendimo vykdymą išdėstė 24 mėn. laikotarpiui.

8III. APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI.

9Apeliantas (ieškovas) UAB “Kapitalo valda” apeliaciniu skundu prašo pakeisti Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2014-02-04 sprendimą dalyje dėl delspinigių ir sprendimo vykdymo išdėstymo t.y. priteisti solidariai iš atsakovų 2 979,35 Lt delspinigių ieškovo naudai; panaikinti sprendimo dalį, kuria sprendimo įvykdymas išdėstytas 24 mėnesiams; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje dėl delspinigių sumažinimo, senaties taikymo bei sprendimo vykdymo išdėstymo yra priimtas netinkamai pritaikius materialines teisės normas, pažeidžiant įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, yra neteisėtas ir nepagrįstas. Apelianto nuomone teismas nepagrįstai taikė CK 1.125 straipsnio 5 dalyje nustatytą sutrumpintą 6 mėnesių senatį reikalavimui dėl delspinigių priteisimo, kadangi pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį, ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai to reikalauja ginčo šalis. Nagrinėjamoje byloje nė viena šalis reikalavimo taikyti senatį nepateikė, todėl teismas neturėjo teisės savo iniciatyva sumažinti dienų, už kurias prašomi priteisti delspinigiai, skaičiaus, todėl delspinigiai turėjo būti skaičiuojami už visas 2080 pradelstas dienas. Pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad 0,2 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną yra nepagrįstai didelės netesybos, tačiau kokio dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nagrinėjamoje byloje laikytini pagrįstomis ir protingomis netesybomis teismas nepasisakė. Be to, teismas nemotyvavo, kodėl nagrinėjamoje byloje pagrįstais ir protingais laikytina tik 800 Lt delspinigių suma. Visiškai neaiškus ir nesuprantamas teismo priteistų ir protingais laikytų 800 Lt delspinigių apskaičiavimo mechanizmas, kurį taikė teismas. Apelianto teigimu įvertintina tai, kad, dėl atsakovų piktnaudžiavimo, sutartinių prievolių nevykdymo bei nebendradarbiavimo apeliantas buvo priverstas kreiptis dėl skolos išieškojimo teismine tvarka. Atsižvelgiant į apelianto išlaidas už advokato teisines paslaugas, byloje sumokėtą žyminį mokestį, atsakovų gyvenamosios vietos nustatymo išlaidas, taip pat eikvojamus žmogiškuosius resursus bei laiką skirtą skolos išieškojimui, taip pat į tai, kad savo pažeistas teises apeliantas yra priverstas ginti ir apeliacine tvarka, akivaizdu, kad apelianto patirti nuostoliai tik didės. Todėl delspinigių sumažinimas iki 800 Lt yra nepagrįstas ir neproporcingas apelianto teisėtų lūkesčių atžvilgiu, neužtikrina teisingumo, pažeidžia apelianto, kaip nuostolius patyrusios šalies interesus, kadangi apelianto nuostoliai šiuo atveju viršija 800 Lt sumą. Teismas visiškai neatsižvelgė į tai, jog atsakovė savo įsipareigojimų pagal kortelės su kredito limitu sutartį nevykdo daugiau nei 6 metus. Teismas visiškai neatsižvelgė ir į tai, kad pats sutarties neįvykdymo terminas yra ilgesnis už kredito limito grąžinimo terminą. Itin reikšminga tai, jog atsakovė Sutartimi šalių nustatyto delspinigių dydžio neginčijo visą kortelės su kredito limitu Sutarties galiojimo laikotarpį, o tai pradėjo daryti tik, kai apeliantas kreipėsi į teismą dėl sutarties neįvykdymo teisinių pasekmių. Toks atsakovės elgesys akivaizdžiai suponuoja sutarties laisvės, teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principų nesilaikymą bei pažeidimą. Teismas skundžiamu sprendimu priteisdamas apelianto naudai tik 800 Lt delspinigių, sumažino delspinigių dydį daugiau nei keturiolika kartų. Apelianto manymu, 0,05 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nustatymas šioje byloje, atkurtų šalių interesų pusiausvyrą. Iš atsakovų apelianto naudai turi būti priteista 2979,34 Lt delspinigių t.y. 0,05 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelsto kredito ir priskaičiuotu palūkanų, mokėjimo dieną t.y. už 2080 dienų. Atsakovai nuo 2007-08-17 nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, nesumokėjo nei vienos mėnesinės įmokos, nepaisant to, kad pagal sutartyje nustatytą mokėjimų grafiką atsakovės mokėtina mėnesinė įmoka kreditoriui tesudarė vos 24 Lt. Atsakovai nerodo jokios bendradarbiavimo su apeliantu iniciatyvos dėl skolos grąžinimo, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas suteikia atsakovams nepagrįsto pranašumo, sukuria prielaidas atsakovams toliau piktnaudžiauti, nemokant priteistos skolos, naudotis apeliantui priklausančiais pinigais, bei neužtikrina, kad išdėsčius teismo sprendimą jis bus realiai įvykdytas. Tokiu būdu iš esmės yra pažeisti ieškovo, kurio naudai priimtas sprendimas, teisėti lūkesčiai ir interesai. IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

11Apeliaciniu skundu ieškovas ginčija tą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria teismas pritaikęs CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytą sutrumpintą ieškinio senaties terminą sumažino delspinigius priteisdamas juos už 180 dienų, nesant atsakovų prašymo taikyti senaties terminą. Su šiuo apelianto teiginiu reikia sutikti. Pirmosios instancijos teismas šiuo atveju mažindamas netesybas netinkamai taikė senaties terminus reguliuojančias CK 1.126 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju kai ginčo šalis to reikalauja. Todėl sutiktina su apelianto argumentu, jog pirmosios instancijos teismas mažindamas netesybas netinkamai taikė senaties institutą.

12Tačiau reikia pažymėti, kad vien ši materialiosios teisės taikymo klaida nėra pagrindas teigti jog byloje neteisingai ar neproporcingai sumažinti delspinigiai. CK 6.73 straipsnio 2 dalis ir 6.258 straipsnio 3 dalis, kurią taip pat taikė pirmosios instancijos teismas, suteikia teismui teisę savo iniciatyva sumažinti netesybas, kurios yra neprotingos, akivaizdžiai per didelės, suteikiant teismui pagrindą kontroliuoti netesybų dydį, užkertant kelią piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

13Pažymėtina jog ginčo sutartis yra akivaizdžiai vartotojiška ir atsakovų kaip vartotojų ir silpnesniosios civilinių teisinių santykių šalies teisės turėtų būti labiau ginamos ribojant sutarties laisvės principą, dėl to, kad vartotojas yra priverstas priimti jam siūlomas sutarties sąlygas. Kilus ginčui teisme vartotojų teises teismai gina ex officio.

14Kaip matyti iš bylos medžiagos apelianto reikalavimai kildinami iš 2007-04-12 UAB „Ūkio banko lizingas“ su atsakove sudarytos Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutarties (b. l. 7-8). Pagal, kurią jai esant santuokoje prievolės kilo ir atsakovui kaip atsakovės sutuoktiniui kaip solidariam skolininkui. Minėta sutartimi UAB „Ūkio banko lizingas“ suteikė atsakovei naudotis 2000,00 Lt kredito limitą, o atsakovė įsipareigojo už panaudotą kreditą atsiskaityti mokėdama kas mėnesį nustatyto 24 Lt dydžio įmokas bei palūkanas - metinė 13,99 proc. norma, galutinis kredito grąžinimo terminas – 2010-04-30. Už vėlavimą vykdyti prievoles pagal sutartį, gražinti kreditą mokėjimo grafike nurodytomis įmokomis ir terminais, sutartyje numatytos netesybos 0,2 proc. delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos. Tai pat numatyta atsakovės pareiga pasikeitus asmens duomenims, nurodytiems sutartyje, pranešti kreditoriui. Atsakovė kreditą panaudojo, bet įmokų pagal grafiką nemokėjo. Todėl kreditorius vienašališkai nutraukė sutartį ir reikalavimus į atsakovus dėl skolos, palūkanų ir netesybų 2009-03-04 reikalavimo perleidimo sutartimi perleido apeliantui (b. l. 9-10). Naujasis kreditorius (apeliantas) 2009-03-23 išsiuntė atsakovei pranešimą (b. l. 11) apie susidariusį įsiskolinimą, pasikeitusį kreditorių bei pareikalavo sumokėti atitinkamas sumas, tačiau laiškas atsakovei nebuvo įteiktas.

15Ieškovo paskaičiavimu (b. l. 6), sutarties perleidimo dieną atsakovė jam buvo skolinga kreditoriui 4959,73 Lt skolos. Ieškinio pateikimo teismui dieną atsakovė buvo skolinga reikalavimą perėmusiam ieškovui 2000,00 Lt pagrindinės skolos, 23,92 kredito limito viršijimo, 1618,82 Lt metinių sutartinių palūkanų (13,99 proc. už laikotarpį 2007-08-17 – 2013-05-27, viso – 2080 dienų), 41,52 Lt padidintų metinių palūkanų (30 proc. už laikotarpį 2007-08-17 – 2013-05-27, viso – 2080 dienų), 11917,37 Lt delspinigių (0,2 proc. už kiekvieną pradelsta dieną laikotarpiu 2007-08-17 – 2013-05-27, viso – 2080 dienų).

16Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 0,2 proc. delspinigiai kurie apelianto paskaičiavimu sudaro 2979,35 Lt arba 862,87 EUR ir viršija pagrindinę skolą yra neprotingai dideli, pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą ir neproporcingai, palyginti su pagrindinio įsiskolinimo suma kuri tesudaro 2023,37 Lt arba 586 EUR, neproporcingai apsunkina atsakovo (vartotojo) padėtį, todėl turėtų būti sumažinti iki 0,02 proc. taip sumažintų delspinigių suma sudaro nežymiai viršija teismo priteistą delspinigių sumą (800 Lt). Todėl laikytina jog teismas šiuo atveju pasinaudojo jam įstatymo leidėjo CK 6.73 straipsnio 2 dalyje bei 6.258 straipsnio 3 dalyje suteikta diskrecijos teise mažinti netesybas. Pagal minėtas įstatymo nuostatas Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad apeliantas byloje netinkamai įrodinėja savo turėtus nuostolius, į kuriuos teismas galėtų orientuotis nustatydamas priteistinų delspinigių dydį. Jis nepateikė duomenų už kiek yra įsigijęs reikalavimo teisę, atkreiptinas dėmesys, kad iš pateiktos reikalavimų perleidimo sutarties turinio iš viso negalima spręsti, kad ši sutartis buvo atlygintinė. Apeliantas savo turėtus nuostolius dėl atsakovės vėlavimo atsiskaityti grindžia iš esmės bylinėjimosi išlaidomis, kurios jam priteistos skundžiamu sprendimu. Tai išlaidos advokatui, byloje sumokėtas žyminis mokestis atsakovės gyvenamosios vietos nustatymo išlaidos. Taigi, ieškovas nėra pateikęs įrodymų apie turėtus nuostolius, į kuriuos būtų galima orientuotis nustatant protingą delspinigių dydį. Ieškovo teiginį jog priteistų delspinigių suma didintina atsižvelgiant į ilgą šešis metus besitęsusi įsipareigojimų iš atsakovės pusės nevykdymą apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta, nes ieškovas pats būdamas profesionalas, superkantis reikalavimus iš kitų kreditorių verslininkas, į teismą kreipėsi po daugiau nei 4 metų po reikalavimo teisių įsigijimo, taip sudarydamas sąlygas palūkanų auginimui atsakovės sąskaita, kas nelaikytina gera verslo praktika, neatitinka sąžiningumo, rūpestingumo ir teisingumo kriterijų, didesnių apdairumo ir rūpestingo reikalavimų taikymo atsakovui kaip verslininkui praktikos. Lietuvos Aukščiausias teismas (toliau tekste LAT) ne kartą yra pažymėjęs, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (LAT 2007 10 12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Kita vertus, netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Netesybos gali būti mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant.

17Tenkindamas atsakovų prašymą išdėstyti sprendimo vykdymą pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CPK 284 straipsnį, atsižvelgdamas į šalių turtinę padėtį. Tokiu sprendimo išdėstymu nebuvo pažeistas šalių interesų pusiausvyros principas, nes ieškovas šiuo atveju yra verslininkas, atsakovai vartotojai, kurių finansinė padėtis teismo sprendimo priėmimo metu buvo sunki. Apeliantas yra nurodęs jog sprendimo išdėstymu pažeidžiamas šalių pusiausvyros principas anot jo tuo, jog atsakovai ilgą laiką nevykdė prievolių, nebendradarbiavo su ieškovu. Tačiau ir pats ieškovas taip pat ilgą laiką nesikreipė į teismą dėl skolos išieškojimo tuo didindamas atsakovų įsiskolinimą. Be to ieškovui priteistos procesinės 5 proc. palūkanos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

18Kiti apeliaciniame skunde įvardinti argumentai yra teisiškai nereikšmingi todėl plačiau neaptariami.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė,... 2. I.GINČO ESMĖ.... 3. Ieškovas UAB „Kapitalo valda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. A. G. K. ir J. K. su ieškiniu sutiko tik iš dalies. Nurodė, kad jie iš... 5. II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI... 6. Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2014 m. vasario 4 d. sprendimu... 7. Teismas nustatė, kad 2007-04-12 UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarė su... 8. III. APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI.... 9. Apeliantas (ieškovas) UAB “Kapitalo valda” apeliaciniu skundu prašo... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas ginčija tą pirmosios instancijos teismo... 12. Tačiau reikia pažymėti, kad vien ši materialiosios teisės taikymo klaida... 13. Pažymėtina jog ginčo sutartis yra akivaizdžiai vartotojiška ir atsakovų... 14. Kaip matyti iš bylos medžiagos apelianto reikalavimai kildinami iš... 15. Ieškovo paskaičiavimu (b. l. 6), sutarties perleidimo dieną atsakovė jam... 16. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 0,2 proc. delspinigiai kurie... 17. Tenkindamas atsakovų prašymą išdėstyti sprendimo vykdymą pirmosios... 18. Kiti apeliaciniame skunde įvardinti argumentai yra teisiškai nereikšmingi... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 20. Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 4 d. sprendimą palikti...