Byla 2S-606-267/2012
Dėl žalos, padarytos nusikaltimu, atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo R. K. ieškinį atsakovams S. G., E. G. ir R. B. dėl žalos, padarytos nusikaltimu, atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas R. K. 2012-07-17 Šiaulių miesto apylinkės teismui pateikė ieškinį atsakovams S. G., E. G. ir R. B. dėl žalos, padarytos nusikaltimu, atlyginimo. Ieškinyje nurodė, kad 2007-02-17 atsakovai jį žiauriai sumušė, tačiau baudžiamoji byla buvo nutraukta suėjus senačiai. Taip pat nurodė, kad jokia žalos dalis ieškovui nebuvo atlyginta.

5II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių miesto apylinkės teismas skundžiama 2012-07-18 nutartimi bylą perdavė Skuodo rajono apylinkės teismui. Teismas nutartį pagrindė tuo, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 29 straipsnyje numatyta, jog ieškinys pareiškiamas teismui pagal atsakovo gyvenamąją vietą, o šiuo atveju atsakovas S. G. gyvena ( - ), E. G. gyvena ( - ), R. B. gyvena ( - ). Teismas vadovavosi ir tuo, kad, kaip nurodė ieškovas, visi reikalaujami įrodymai yra Skuodo rajono apylinkės teisme.

7III. Apeliacinio skundo esmė

8Atskiruoju skundu ieškovas R. K. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 18 d. nutartį ir bylą nagrinėti Šiaulių mieste.

9Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad pagal CPK 30 str. 5 d. ieškovui leidžiama ieškinį pareikšti ten, kur jis pageidauja. Taip pat nurodo, kad Skuodo rajono apylinkės teismas yra nekompetentingas spręsti bylas, kadangi du kartus priimtas nuosprendis buvo panaikintas Klaipėdos apygardos teismo.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimui (CPK 338 str.).

13Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra viena iš sąlygų tinkamai įgyvendinti teisę kreiptis į teismą. Jeigu byla teismui neteisminga, teismas turi atsisakyti priimti ieškinį (CPK 137 str. 2 d. 2 p.). Dėl nurodytų priežasčių sprendžiant ieškinio (pareiškimo) priėmimo klausimą svarbu nustatyti, ar nėra pažeidžiamos teismingumo taisyklės. Teisės kreiptis į teismą prielaidas ir tinkamo įgyvendinimo sąlygas priimdamas ieškinį teismas privalo aiškintis ex officio.

14CPK 30 str. nurodyti atvejai, kai ieškovas turi teisę pasirinkti vieną iš galimų teismų. Tai yra viena iš teritorinio teismingumo rūšių – alternatyvusis teismingumas, kurios taisyklės numato galimybę nagrinėti bylą dviejuose ar daugiau tos pačios grandies bendrosios kompetencijos teismų. Teismingumas ieškovo pasirinkimu (alternatyvusis teismingumas) nustatomas bylose, kuriose yra ginamos ypač reikšmingos ieškovo teisės ir interesai, tai yra išlaikymo, tėvystės nustatymo, žalos atlyginimo bylos, todėl ieškovui taikomos tam tikros lengvatos, kad jis galėtų ekonomiškiau ir operatyviau įgyvendinti teisę dėl teisminės gynybos. Minėto straipsnio 5 d. nustato, kad ieškinys dėl atlyginimo žalos, padarytos sužalojant fizinio asmens sveikatą, atimant gyvybę, gali būti pareiškiamas pagal ieškovo gyvenamąją vietą arba žalos padarymo vietą.

15Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas ieškinį grindžia aplinkybėmis, kad dėl atsakovų neteisėtų veiksmų, t. y. atsakovams panaudojus fizinę prievartą, ieškovui buvo sutrikdyta sveikata ir jis patyrė turtinę bei neturtinę žalą. Taigi, iš ieškovo nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad byloje pareikštas ieškinys dėl žalos, padarytos sužalojant fizinio asmens sveikatą, atlyginimo.

16Pagal teismų praktiką civilinis ieškinys privalo būti išnagrinėtas tame pačiame teisme, kuriame išnagrinėta baudžiamoji byla ir atskira civilinė byla neužvedama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-245/2010). Tačiau, kaip matyti iš informacinės teismų sistemos LITEKO duomenų, Skuodo rajono apylinkės teismo 2012-03-26 nutartimi baudžiamoji byla, kurioje E. G., R. B. ir S. G., buvo kaltinami pagal BK 284 str. 1d., nutraukta suėjus senaties terminui, o R. K. civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtu. Vadinasi, baudžiamojoje byloje palikus ieškinį nenagrinėtu, ieškovui lieka teisė kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka prašant atlyginti žalą pagal CPK 30 str. 5 d., t. y. pareikšti ieškinį dėl atlyginimo žalos, padarytos sužalojant fizinio asmens sveikatą. CPK 30 str. 5 d. suteikia teisę ieškovui pasirinkti ieškinio pareiškimo vietą tiek pagal ieškovo gyvenamąją vietą, tiek pagal žalos padarymo vietą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas tinkamai įgyvendino savo teises pasirinkdamas ieškinio pareiškimo vietą ir pateikdamas ieškinį Šiaulių miesto apylinkės teismui pagal savo gyvenamąją vietą (( - )).

17Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias bylų teismingumą, todėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-07-18 nutartis naikintina, o ieškinio priėmimo klausimas perduodamas nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

19Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 18 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo

Ryšiai