Byla N2-1052-804/2012
Dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku pakeitimo ir nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, sekretoriaujant Nijolei Blaževič, dalyvaujant ieškovui D. P., jo atstovams adv. Dž. Žebeliui, adv. A. Totoraičiui, atsakovei J. P., jos atstovams adv. G. Paskačimienei, adv. pad. J. Buinauskui institucijos, duodančios išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Ž. Dastikienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. P. ieškinį atsakovei J. P. ir institucijai teikiančiai išvadą Elektrėnų savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku pakeitimo ir nustatymo ir

Nustatė

2ieškovas pateikdamas ieškinį prašė sumažinti priteistą sumą vaiko išlaikymui dėl pasikeitusios ieškovo turtinės padėties, ieškovui būnant su vaiku panaikinti jam alimentų mokėjimo prievolę, perkeliant ją atsakovei, tačiau bylos nagrinėjimo metu ieškovas atsisakė nuo šių reikalavimų. Ieškovas taip pat prašo nustatyti naują bendravimo tvarką su vaiku, kuria remiantis būtų užtikrinamas geresnis vaiko socialinis, fizinis ir psichinis vystymasis bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad dėl darbo gyvena užsienyje, tačiau 4 mėnesius per metus praleidžia Lietuvoje. Ieškovas prašo teismo nustatyti tokią bendravimo su vaiku tvarką, kad visą tą laiką kol būna Lietuvoje turėtų galimybę praleisti su vaiku. Ieškovas būdamas Lietuvoje gyvena pas savo tėvą Elektrėnuose, kuris sutinka, kad jo sūnus – ieškovas ir anūkas gyventų pas jį. Taip pat ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovę pranešti vaiko buvimo vietą, kai jie išvyksta iš Lietuvos bei nustatyti leidimą vaikui atvykti pas jį į užsienį atostogų metu, kadangi atsakovė neleidžia vaikui atvykti pas jį. Ieškovas teigia, kad sumokėtų visas kelionės išlaidas. Taip pat ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovę teikti jam informaciją apie vaiko sveikatos būklę, gydytojus, pas kuriuos vaikas gydomas, taip pat nustatyti, kad be ieškovo leidimo vaikui nebūtų daromos jokios operacijos ar tyrimai, nebent turėtų būti atliekami skubos tvarka, apie tai informuojant ieškovą. Ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovę nedrausti jam bendrauti su vaiku telefonu, internetu ar kitomis ryšio priemonėmis, taip pat įpareigoti atsakovę nesekti, nestebėti, neklausyti jų pokalbių, bei nesikišti juos. Ieškovas teigia, kad atsakovė kartais išjungia kompiuterį bendraujant su vaiku, neleidžia atsiliepti telefonu. Teismo posėdžio metu ieškovas prašė teismo įpareigoti atsakovę pateikti ieškovo teikiamo išlaikymo išlaidų ataskaitą – čekius ir pan., kadangi ieškovas abejoja, ar jo teikiamas išlaikymas naudojamas išimtinai vaiko poreikiams tenkinti.

4Atsakovė su ieškiniu nesutinka. Atsakovė nesutinka teikti ataskaitų apie ieškovo teikiamo išlaikymo panaudojimą, kadangi ne už visas prekes ir paslaugas išrašomi čekiai, be to toks reikalavimas nepagrįstai apsunkintų atsakovę. Atsakovė taip pat nurodo, kad vaiko gyvenimas su tėvu visus 4 mėnesius neįmanomas, kadangi vasaros atostogos vaikui trunka 3 mėnesius (vyresnėse klasėse 2 mėnesius). Vaikui keisti gyvenamąją vietą mokslo metų metu gali būti labai žalinga, paveikti vaiko psichiką, nes tektų taikytis prie naujos gyvenamosios aplinkos ir naujų elgesio taisyklių, vaikas būtų išmuštas iš reguliaraus gyvenimo ritmo ir disciplinos. Atsakovė taip pat nesutinka, kad vaikas važiuotų pas ieškovą į užsienį vienas ar su palyda. Atsakovė mano, kad ieškovas pats turėtų atvykti ir pasiimti vaiką. Taip pat atsakovė mano, kad vaikui keisti gyvenamąją aplinką kelis kartus per atostogas nėra gerai, jos manymu išvykimas į užsienį būtų galimas tik vasaros atostogų metu.

5Atsakovė siūlo nustatyti tokią bendravimo su vaiku tvarką:

 1. vaiko atostogų metu pradedant liepos 1-a ir baigiant rugpjūčio 23-a diena (savaitę laiko reikia vaikui priprasti prie naujo gulimosi miegoti ir kėlimosi režimo prieš pradedant eiti į mokyklą) vaikas kas antrą savaitę (antrą ir ketvirtą mėnesio savaites) galėtų gyventi su ieškovu Lietuvoje, ieškovui vaiką pasiimant iš namų penktadienį nuo 17:30 val. ir grąžinant kitą penktadienį iki 17:30 val., be ne ilgiau kaip septynioms dienoms iš eilės, tačiau tik jei pats vaikas išreikštų norą gyventi su ieškovu;
 2. per mokslo metus ieškovas vaiką galėtų pasiimti kas antrą savaitgalį (pirmą ir trečią mėnesio savaitgalius), vaiką pasiimant penktadienį 17:30 val. ir grąžinant sekmadienį iki 20:00 val.;
 3. sausio 1 d. ieškovas gali pasiimti vaiką nuo 10:00 val. iki 20:00 val.;
 4. vasario 16 d. – nuo 15:00 val. iki 20:00 val.;
 5. kovo 11 d. nuo 15:00 val. iki 20:00 val.;
 6. šv. Velykų pirmą dieną vaikas praleidžia su atsakove, antrą dieną su ieškovu nuo 10:00 val. iki 20:00 val.;
 7. birželio 23 d. vaikas praleidžia su atsakove, antrą dieną su ieškovu nuo 10:00 val. iki 21:00 val.;
 8. liepos 6 d. vaikas praleidžia su atsakove;
 9. rugpjūčio15 d. ieškovas gali praleisti su vaiku nuo 10:00 val. iki 21:00 val.;
 10. lapkričio 1 d. vaikas praleidžia su atsakove;
 11. gruodžio 24 d. ir 26 d. vaikas praleidžia su atsakove, gruodžio 25 d. ieškovas gali praleisti su vaiku nuo 10:00 val. iki gruodžio 26 d. 10:00 val.;
 12. jei būvimo su vaiku metu po sekmadienio eina valstybinė nedarbo (poilsio) diena, tai atsakovas turi teisę būti su vaiku ir šią nedarbo (poilsio) dieną ir vaiką parvežti į jo gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki tos dienos 20:00 val.;
 13. susiklosčius aplinkybėms, kad kuri nors šalis negali paimti ar atiduoti vaiko nustatytu laiku, apie tai privaloma pranešti dieną prieš.
 14. Jei valstybinių švenčių proga ar bet kokia kita proga vaikas bus pakviestas koncertuoti, tas dienas iki koncerto vaikas besąlygiškai turi būti namuose su atsakove.

6Atsakovė sutinka su ieškovo prašymu pranešti vaiko buvimo vietą, kai jie išvyksta iš Lietuvos. Atsakovė taip pat sutinka atsakovui pranešti apie sunkią vaiko sveikatos būklę – planuojamą daryti operaciją arba kai vaikui nebepakanka ambulatorinio gydymo – ne vėliau kaip per tris dienas, tačiau ieškovas kaip tėvas turi teisę pats gauti visą informaciją iš įvairių įstaigų apie vaiko sveikatą, gydančius gydytojus ir pan. Atsakovė paaiškino, kad nutraukia ieškovo bendravimą su vaiku tik tada, kai tai vyksta po 20:30 val., kadangi vaikas nuo 21:00 val. guldomas miegoti. Taip pat atsakovė pripažįsta, kad nutraukė ieškovo bendravimą su vaiku, kai ieškovas pradėjo nepagarbiai apie ją šnekėti.

7Institucija teikianti išvadą, Elektrėnų savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius, savo išvadoje nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Taip pat nurodė, kad nesutinka,jog atsakovė teiktų ataskaitas ieškovui apie jo teikiamo išlaikymo panaudojimą, nes tai netikslinga. Institucija taip pat parodė, kad nesutinka, jog vaikas į užsienį vyktų vienas, kadangi yra mažo amžiaus. Taip pat nurodė, kad nesutinka, kad vaikas būtų užsienyje ilgiau nei dvi savaites. Nurodė, kad šalims kyla daug sunkumų derinant bendravimo su vaiku tvarką. Institucija teikianti išvadą skatino geranoriškai, tolerantiškai bendrauti, galvoti apie vaiko interesus sprendžiant klausimus, susijusius su vaiku. Institucija teikianti išvadą rekomenduoja nustatyti konkretesnę bendravimo tvarką.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.

10Šalių santuoka 2008-11-25 teismo sprendimu buvo nutraukta bendru sutarimu. Teismo sprendimu buvo patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje numatyta vaiko auklėjimo ir bendravimo su vaiku tvarka. Tiek šalių sudaryta ir teismo patvirtinta sutartis, tiek įstatymas numato, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo. Išnagrinėjus bylą konstatuotina, kad šiuo atveju jokios aplinkybės iš esmės nepasikeitė, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šalių santykiai konfliktiški, šalys negali išspręsti iškylančių nesutarimų dėl bendravimo su vaiku tvarkos, bei atsižvelgiant į Elektrėnų savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendacijas nustatyti konkretesnę bendravimo su vaiku tvarką, teismas atsižvelgdamas į šalių pasiūlytus bendravimo su vaiku tvarkos variantus, keičia 2008-11-25 teismo sprendimu patvirtintoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių numatytą vaiko auklėjimo ir bendravimo su vaiku tvarką.

11CK 3.170 str. 4 d. numato, kad kai tėvai nesusitaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo auklėjant vaiką ir bendravimo su juo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką nustato teismas.

12Tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant (CK 3.170 str. 1 d.). Vaikas, kurio tėvai gyvena skyrium, turi teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, nesvarbu, kur tėvai gyvena (CK 3.170 str. 2 d.). Tėvas ar motina, pas kurį gyvena vaikas, neturi teisės kliudyti antrajam iš tėvų bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant (CK 3.170 str. 3 d.). Sprendžiant bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo klausimus, prioritetinis yra vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.).

13Atsižvelgiant į įstatymų reikalavimus, šalių išsakytas nuomones bei į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, nustatytina tokia bendravimo su vaiku tvarka:

 1. Mokslo metų laikotarpiu:
  1. ieškovas su vaiku praleidžia savaitgalius pakaitomis su atsakove, pirmą bendravimo su vaiku savaitgalį skaičiuojant nuo tada, kai atsakovas kaskart grįžta į Lietuvą. Ieškovas vaiką iš jo gyvenamosios vietos pasiima penktadienį nuo 17:30 val. ir grąžina į gyvenamąją vietą sekmadienį iki 20:00 val. Jeigu ieškovas į Lietuvą grįžta savaitgalio metu, t.y. nuo šeštadienio 00:00 val., jis turi teisę pasirinkti ar praleisti su vaiku tą savaitgalį, kurį grįžo, ar ateinantį savaitgalį po grįžimo. Ieškovas apie savo grįžimo datą ir jei grįžta savaitgalio metu apie tai, ar planuoja praleisti grįžimo ar ateinantį savaitgalį su vaiku, privalo informuoti atsakovę prieš 14 dienų. Šis terminas netaikomas išimtiniams atvejams, tokiems kaip atsakovo grįžimas dėl giminaičio ligos, mirties ir pan.
  2. ieškovui būnant Lietuvoje mokslo metų laikotarpiu ieškovas turi teisę vaiką pasiimti iš mokyklos, palydėti į vaiko lankomus užsiėmimus, ar kitas įstaigas, pasiimti iš jų, padėti ir užtikrinti, kad vaikas paruoštų pamokas, kt. ir praleisti su vaiku po mokyklos, užsiėmimų, namų darbų atlikimo ir kt. likusį laisvalaikį: du kartus per darbo savaitę (nuo pirmadienio iki penktadienio), kai ieškovas su vaiku ruošiasi praleisti savaitgalį, ir tris kartus, kai ieškovas su vaiku nepraleis savaitgalio. Pasinaudojęs šia teise, ieškovas vaiką turi grąžinti į jo gyvenamąją vietą iki 20:00. Dienas, kuriomis ieškovas norės įgyvendinti šiame punkte aptartą savo teisę, ieškovas turi suderinti su atsakove prieš prasidedant naujai savaitei atsižvelgiant į vaiko užimtumą. Jei šalims nepavyksta susitarti, šiame punkte aptartą savo teisę, ieškovas turi teisę įgyvendinti pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį, kai su vaiku nepraleis savaitgalio, antradienį ir ketvirtadienį, kai ieškovas su vaiku ruošiasi praleisti savaitgalį;
  3. jei buvimo su vaiku savaitgalį po sekmadienio eina valstybinė nedarbo (poilsio) diena, tai ieškovas turi teisę būti su vaiku ir šią nedarbo (poilsio) dieną ir vaiką parvežti į jo gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki tos dienos 20:00 val.
 2. Atostogų laikotarpiu:
  1. pusę visų atostogų vaikas praleidžia kartu su ieškovu, kitą pusę su atsakove. Ieškovas turi suderinti su atsakove ir ją galutinai informuoti apie atostogų su vaiku trukmę 30 dienų iki atostogų pradžios.
  2. jei šalims nepavyksta susitarti kokia tvarka pagal a punktą šalys praleis atostogas su vaiku, teismas nustato, kad vaikas, pradedant nuo artimiausių atostogų:
   1. pusę žiemos atostogų nuo jų pradžios praleis su ieškovu įskaitant šv. Kalėdas, o su atsakove likusią pusę žiemos atostogų įskaitant Naujuosius metus. Šalims esant Elektrėnuose, kai vaikas švenčia šv. Kalėdas/Naujuosius metus su viena šalimi, ta šalis privalo leisti kitai šaliai su vaiku praleisti atitinkamai gruodžio 26 d./sausio 1 d., paimant vaiką iš jo buvimo vietos nuo 10:00 val. ir grąžinant tos dienos vakare iki 20:00 val.;
   2. pavasario atostogas praleis su atsakove, įskaitant šv. Velykas. Šalims esant Elektrėnuose, ta šalis su kuria vaikas praleidžia atostogas privalo leisti kitai šaliai su vaiku praleisti antrą šv. Velykų dieną, paimant vaiką iš jo buvimo vietos nuo 10:00 val. ir grąžinant tos dienos vakare iki 20:00 val.;
   3. rudens atostogas praleis su ieškovu. Šalims esant Elektrėnuose, ta šalis su kuria vaikas praleidžia atostogas privalo leisti kitai šaliai su vaiku praleisti Lapkričio 1-osios pusdienį, paimant vaiką iš jo buvimo vietos nuo 15:00 val. ir grąžinant tos dienos vakare iki 20:00 val.;
   4. pusę vasaros atostogų nuo jų pradžios praleis su ieškovu, su atsakove likusią pusę vasaros atostogų, 2013 m. pradedant nuo ieškovo, o 2014 m. nuo atsakovės; šalims neturint galimybės su vaiku praleisti iškarto pusę vasaros atostogų, šalys pakaitomis su vaiku praleidžia vis po dvi savaites per visas vasaros atostogas. Nepasidalinus visoms vasaros atostogoms po lygiai kas dvi savaites iki mokslo metų pradžios, likusios dienos pasidalinamos per pusę, pirmą pusę atostogų vaikui praleidžiant su ieškovu, likusią pusę su atsakove;
   5. kai mokykla vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo planu įtraukia papildomas atostogas tarp žiemos ir pavasario atostogų bei pavasario ir vasaros atostogų (po papildomą savaitę), pradedant nuo 2013 m. papildomas atostogas tarp žiemos ir pavasario atostogų vaikas praleidžia su ieškovu, o papildomas atostogas tarp pavasario ir vasaros atostogų su vaiku praleidžia atsakovė;
 1. kiekviena šalis privalo užtikrinti vaiko dalyvavimą neformaliuose mokyklos, pomokyklinės veiklos užsiėmimuose, jei tokie vyksta atostogų metu, taip pat tinkamą pasirengimą ir dalyvavimą pasirodymuose ir kituose renginiuose, į kuriuos vaikas yra kviečiamas. Išimtis taikoma tiems atvejams, kai šalis suplanavo kelionę su vaiku, kurios neįmanoma atšaukti, iki kol sužinojo informaciją apie vaiko dalyvavimą minėtuose užsiėmimuose ir renginiuose;
 2. kasmetinių bei papildomų atostogų trukmė ir laikotarpis nustatomi Švietimo ir mokslo ministro įsakymu;
  1. prasidėjus atostogoms ieškovas paima vaiką iš jo gyvenamosios vietos atostogų su ieškovu pradžios pirmą dieną nuo 10.00 val. ir grąžina į jo gyvenamąją vietą paskutinę atostogų su ieškovu dieną iki 20:00 val. Ieškovas grąžina vaiką iki 20:00 val. ne paskutinę, o priešpaskutinę atostogų su ieškovu dieną, kai po atostogų su ieškovu paskutinės dienos vaikui kitą dieną reikėtų eiti į mokyklą ar kitus užsiėmimus.
 1. Švenčių dienomis:
  1. vasario 16 d., kai ši diena nesutampa su savaitgaliu ar vaiko atostogomis, ieškovas su vaiku praleidžia pusdienį paimant vaiką iš jo buvimo vietos nuo 15:00 val. ir grąžinant tos dienos vakare iki 20:00 val.;
  2. kovo 11 d., kai ši diena nesutampa su savaitgaliu ar vaiko atostogomis, ieškovas su vaiku praleidžia pusdienį paimant vaiką iš jo buvimo vietos nuo 15:00 val. ir grąžinant tos dienos vakare iki 20:00 val.;
  3. kiekvieną birželio pirmąjį sekmadienį, kai ši diena nesutampa su ieškovo su vaiku atostogomis ar savaitgaliu, ieškovas turi teisę su vaiku praleisti tą dieną, paimant vaiką iš jo gyvenamosios vietos nuo 10:00 val. ir grąžinant tos dienos vakare iki 20:00 val.; kiekvieną gegužės pirmąjį sekmadienį, kai ši diena sutampa su ieškovo su vaiku atostogomis ar savaitgaliu, atsakovė turi teisę su vaiku praleisti tą dieną, paimant vaiką iš jo buvimo vietos nuo 10:00 val. ir grąžinant tos dienos vakare iki 20:00 val.;
 2. Šalių eiliškumas praleidžiant su vaiku atostogas kasmet keičiasi;
 3. Kiekviena šalis turi užtikrinti, kad su vaiku praleidus savaitgalį, vaikas kitą dieną būtų pasirengęs eiti į mokyklą, būtų paruošęs namų darbus ir kitas užduotis, jeigu šalis grąžina vaiką tada, kai kitą dieną vaikui reikia eiti į mokyklą ar kitus užsiėmimus;
 4. Susiklosčius aplinkybėms, kad kuri nors šalis negali paimti ar atiduoti vaiko nustatytu laiku, apie tai privaloma pranešti dieną prieš, išskyrus tuos atvejus, kai vaikas pasiimamas ir grąžinamas tą pačią dieną;
 5. Šalys įpareigojamos užtikrinti visas įmanomas ryšio priemones, kuriomis vaikas galėtų bendrauti su kita šalimi atostogų, poilsio ir kitomis dienomis. Atsakovė visomis įmanomomis priemonėmis turi užtikrinti galimybę vaikui su ieškovu, šiam nesant Lietuvoje, bendrauti internetu kasdien darbo dienomis nuo 17:30 iki 20:30, bent po 30 min., poilsio dienomis nuo 10:00 val. iki 20:30 val. bent po 30 min.
 6. Atsižvelgiant į vaiko interesus kiekviena šalis turi teisę atostogas su vaiku praleisti savo nuožiūra. Jeigu kuri nors šalis atostogas su vaiku nori praleisti užsienyje, ta šalis turi pasirūpinti vaiko kelionės dokumentais, su kelione susijusių išlaidų padengimu. Nepilnametis vaikas keliauti vienas gali įstatymų nustatyta tvarka (Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 302 „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo (Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo)“ // Valstybės Žinios, 2002, Nr. 23-858). Vaiką, keliaujantį vieną, palydėti iki oro uosto ir pasitikti bei parsivežti namo turi vienas iš tėvų ar artimųjų giminaičių, kaip juos apibrėžia LR CK. Vaikas keliauti vienas ar su įgaliotu asmeniu gali tik kai jis sutinka keliauti vienas ar su įgaliotu asmeniu ir dėl to geba suformuoti savo pažiūras ir kai tai vaikui nesukels neigiamų pasekmių. Už vaiko saugumą kelionės metu atsako tas tėvas, kurio iniciatyva vaikas keliauja.

14Ieškovas prašė teismo nustatyti leidimą vaikui atvykti pas jį į užsienį atostogų metu. Vadovaujantis Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo (Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo)“ nepilnametis vaikas į Šengeno erdvei nepriklausančias valstybes keliauja turėdamas pasą ar asmens tapatybės kortelę ir bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinį sutikimą, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka, kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, atkreiptinas šalių dėmesys į tai, kad vienam iš tėvų keliaujant su nepilnamečiu vaiku, kito iš tėvų sutikimas nereikalingas, o vaikui keliaujančiam vienam ar su jį lydinčiu asmeniu, reikalingas tik vieno iš tėvų sutikimas, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka.

15Ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovę teikti jam informaciją apie vaiko sveikatos būklę, gydytojus, pas kuriuos vaikas gydomas, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad CK 3.170 str. 5 d. numato, kad tėvas ar motina, gyvenantys su vaiku skyrium, turi teisę gauti informaciją apie vaiką iš visų auklėjimo, mokymo, gydymo, vaiko teisių apsaugos ir kitų įstaigų bei institucijų, kurios turi ryšį su jo vaiku. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, akivaizdu, kad ieškovas turi teisę ir pareigą pats domėtis su vaiku susijusiais klausimais, gauti informaciją iš institucijų. Ieškovas nepateikė duomenų, kad negalėtų įgyvendinti šios savo teisės, todėl ieškovo prašymas tai daryti įpareigoti atsakovę laikytinas nepagrįstu.

16Taip pat ieškovas prašo nustatyti, kad be ieškovo leidimo vaikui nebūtų daromos jokios operacijos ar tyrimai, nebent turėtų būti atliekami skubos tvarka, apie tai informuojant ieškovą. Atsižvelgiant į tai, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios (CK 3.156 str. 1 d.), pripažįstama ieškovo teisė dalyvauti vaiko sveikatos priežiūroje lygiomis teisėmis kaip ir atsakovė, šis ieškovo prašymas laikytinas pagrįstu. Atsakovė negali, nepasitarus su ieškovu ir jiems kartu nenusprendus, atlikti tokių veiksmų, dėl kurių vaikui būtų daromos operacijos ar tyrimai, nebent tai reikėtų atlikti skubos tvarka. Atsakovė sutiko atsakovui pranešti apie sunkią vaiko sveikatos būklę – planuojamą daryti operaciją arba kai vaikui nebepakanka ambulatorinio gydymo – ne vėliau kaip per tris dienas.

17Ieškovas prašė teismo įpareigoti atsakovę teikti ieškovo teikiamo išlaikymo išlaidų ataskaitą – čekius ir pan. Atsižvelgiant į institucijos teikiančios išvadą, Elektrėnų savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus, nuomonę šiuo klausimu, į byloje esančius rašytinius įrodymus (b.l. 36-86), teikiamo išlaikymo sumą (350 Lt per mėnesį) ir šalių paaiškinimus, teismo nuomone, nėra pagrindo manyti, kad atsakovė naudoja ieškovo teikiamą išlaikymą savo interesams. Ieškovo prašymas įpareigoti atsakovę teikti ataskaitas nepagrįstai apsunkintų atsakovę, sukeltų kasdienių nepatogumų atskiriant prekes vaikui ir jos asmeninius pirkinius, dalijant bendrai naudojamus produktus ir priemones ir t.t. Laikantis LAT praktikos, ieškovo teikiamo išlaikymo dydis laikytinas tenkinančiu pagrindinius vaiko poreikius, todėl daryti išvadas, kad ieškovė iš vaikui teikiamo išlaikymo tenkina dar ir savo poreikius nėra pagrindo.

18Teismas nori atkreipti šalių dėmesį į tai, kad vaiko ar tėvų norai ne visada sutampa su vaiko interesais. Įstatymas tėvus įpareigoja savo valdžią naudoti išimtinai vaiko interesams, todėl tiek bendraudami tarpusavyje, tiek bendraudami su vaiku abu tėvai turėtų kurti vaikui palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis. Tai reiškia, kad tėvai bendraudami tarpusavyje, turėtų rodyti mandagaus bendravimo pavyzdį, pasitikėti vienas kitu, kai vaikas leidžia laiką su vienu iš tėvų, kiekvienas skatinti vaiką bendrauti su kitu tėvu.

19Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies ta apimtimi, kad pagal ieškovo reikalavimą nustatyta nauja bendravimo su vaiku tvarka, tačiau ne pagal ieškovo pateiktą tvarką, atsižvelgiant į abiejų šalių nuomones ir pasiūlymus, bylinėjimosi išlaidos šalims nepriteisiamos.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.170 str., CPK 5, 79, 93, 177-178, 268-270, 375-380 str. str., teismas

Nutarė

21ieškinį patenkinti iš dalies.

22Nustatyti ieškovo D. P. ir atsakovės J. P. bendravimo su nepilnamečiu vaiku E. P. ( - ), tvarką:

 1. Mokslo metų laikotarpiu:
  1. ieškovas su vaiku praleidžia savaitgalius pakaitomis su atsakove, pirmą bendravimo su vaiku savaitgalį skaičiuojant nuo tada, kai atsakovas kaskart grįžta į Lietuvą. Ieškovas vaiką iš jo gyvenamosios vietos pasiima penktadienį nuo 17:30 val. ir grąžina į gyvenamąją vietą sekmadienį iki 20:00 val. Jeigu ieškovas į Lietuvą grįžta savaitgalio metu, t.y. nuo šeštadienio 00:00 val., jis turi teisę pasirinkti ar praleisti su vaiku tą savaitgalį, kurį grįžo, ar ateinantį savaitgalį po grįžimo. Ieškovas apie savo grįžimo datą ir jei grįžta savaitgalio metu apie tai, ar planuoja praleisti grįžimo ar ateinantį savaitgalį su vaiku, privalo informuoti atsakovę prieš 14 dienų. Šis terminas netaikomas išimtiniams atvejams, tokiems kaip atsakovo grįžimas dėl giminaičio ligos, mirties ir pan.
  2. ieškovui būnant Lietuvoje mokslo metų laikotarpiu ieškovas turi teisę vaiką pasiimti iš mokyklos, palydėti į vaiko lankomus užsiėmimus, ar kitas įstaigas, pasiimti iš jų, padėti ir užtikrinti, kad vaikas paruoštų pamokas, kt. ir praleisti su vaiku po mokyklos, užsiėmimų, namų darbų atlikimo ir kt. likusį laisvalaikį: du kartus per darbo savaitę (nuo pirmadienio iki penktadienio), kai ieškovas su vaiku ruošiasi praleisti savaitgalį, ir tris kartus, kai ieškovas su vaiku nepraleis savaitgalio. Pasinaudojęs šia teise, ieškovas vaiką turi grąžinti į jo gyvenamąją vietą iki 20:00. Dienas, kuriomis ieškovas norės įgyvendinti šiame punkte aptartą savo teisę, ieškovas turi suderinti su atsakove prieš prasidedant naujai savaitei atsižvelgiant į vaiko užimtumą. Jei šalims nepavyksta susitarti, šiame punkte aptartą savo teisę, ieškovas turi teisę įgyvendinti pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį, kai su vaiku nepraleis savaitgalio, antradienį ir ketvirtadienį, kai ieškovas su vaiku ruošiasi praleisti savaitgalį;
  3. jei buvimo su vaiku savaitgalį po sekmadienio eina valstybinė nedarbo (poilsio) diena, tai ieškovas turi teisę būti su vaiku ir šią nedarbo (poilsio) dieną ir vaiką parvežti į jo gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki tos dienos 20:00 val.
 2. Atostogų laikotarpiu:
  1. pusę visų atostogų vaikas praleidžia kartu su ieškovu, kitą pusę su atsakove. Ieškovas turi suderinti su atsakove ir ją galutinai informuoti apie atostogų su vaiku trukmę 30 dienų iki atostogų pradžios.
  2. jei šalims nepavyksta susitarti kokia tvarka pagal a punktą šalys praleis atostogas su vaiku, teismas nustato, kad vaikas, pradedant nuo artimiausių atostogų:
   1. pusę žiemos atostogų nuo jų pradžios praleis su ieškovu įskaitant šv. Kalėdas, o su atsakove likusią pusę žiemos atostogų įskaitant Naujuosius metus. Šalims esant Elektrėnuose, kai vaikas švenčia šv. Kalėdas/Naujuosius metus su viena šalimi, ta šalis privalo leisti kitai šaliai su vaiku praleisti atitinkamai gruodžio 26 d./sausio 1 d., paimant vaiką iš jo buvimo vietos nuo 10:00 val. ir grąžinant tos dienos vakare iki 20:00 val.;
   2. pavasario atostogas praleis su atsakove, įskaitant šv. Velykas. Šalims esant Elektrėnuose, ta šalis su kuria vaikas praleidžia atostogas privalo leisti kitai šaliai su vaiku praleisti antrą šv. Velykų dieną, paimant vaiką iš jo buvimo vietos nuo 10:00 val. ir grąžinant tos dienos vakare iki 20:00 val.;
   3. rudens atostogas praleis su ieškovu. Šalims esant Elektrėnuose, ta šalis su kuria vaikas praleidžia atostogas privalo leisti kitai šaliai su vaiku praleisti Lapkričio 1-osios pusdienį, paimant vaiką iš jo buvimo vietos nuo 15:00 val. ir grąžinant tos dienos vakare iki 20:00 val.;
   4. pusę vasaros atostogų nuo jų pradžios praleis su ieškovu, su atsakove likusią pusę vasaros atostogų, 2013 m. pradedant nuo ieškovo, o 2014 m. nuo atsakovės; šalims neturint galimybės su vaiku praleisti iškarto pusę vasaros atostogų, šalys pakaitomis su vaiku praleidžia vis po dvi savaites per visas vasaros atostogas. Nepasidalinus visoms vasaros atostogoms po lygiai kas dvi savaites iki mokslo metų pradžios, likusios dienos pasidalinamos per pusę, pirmą pusę atostogų vaikui praleidžiant su ieškovu, likusią pusę su atsakove;
   5. kai mokykla vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo planu įtraukia papildomas atostogas tarp žiemos ir pavasario atostogų bei pavasario ir vasaros atostogų (po papildomą savaitę), pradedant nuo 2013 m. papildomas atostogas tarp žiemos ir pavasario atostogų vaikas praleidžia su ieškovu, o papildomas atostogas tarp pavasario ir vasaros atostogų su vaiku praleidžia atsakovė;
 1. kiekviena šalis privalo užtikrinti vaiko dalyvavimą neformaliuose mokyklos, pomokyklinės veiklos užsiėmimuose, jei tokie vyksta atostogų metu, taip pat tinkamą pasirengimą ir dalyvavimą pasirodymuose ir kituose renginiuose, į kuriuos vaikas yra kviečiamas. Išimtis taikoma tiems atvejams, kai šalis suplanavo kelionę su vaiku, kurios neįmanoma atšaukti, iki kol sužinojo informaciją apie vaiko dalyvavimą minėtuose užsiėmimuose ir renginiuose;
 2. kasmetinių bei papildomų atostogų trukmė ir laikotarpis nustatomi Švietimo ir mokslo ministro įsakymu;
  1. prasidėjus atostogoms ieškovas paima vaiką iš jo gyvenamosios vietos atostogų su ieškovu pradžios pirmą dieną nuo 10.00 val. ir grąžina į jo gyvenamąją vietą paskutinę atostogų su ieškovu dieną iki 20:00 val. Ieškovas grąžina vaiką iki 20:00 val. ne paskutinę, o priešpaskutinę atostogų su ieškovu dieną, kai po atostogų su ieškovu paskutinės dienos vaikui kitą dieną reikėtų eiti į mokyklą ar kitus užsiėmimus.
 1. Švenčių dienomis:
  1. vasario 16 d., kai ši diena nesutampa su savaitgaliu ar vaiko atostogomis, ieškovas su vaiku praleidžia pusdienį paimant vaiką iš jo buvimo vietos nuo 15:00 val. ir grąžinant tos dienos vakare iki 20:00 val.;
  2. kovo 11 d., kai ši diena nesutampa su savaitgaliu ar vaiko atostogomis, ieškovas su vaiku praleidžia pusdienį paimant vaiką iš jo buvimo vietos nuo 15:00 val. ir grąžinant tos dienos vakare iki 20:00 val.;
  3. kiekvieną birželio pirmąjį sekmadienį, kai ši diena nesutampa su ieškovo su vaiku atostogomis ar savaitgaliu, ieškovas turi teisę su vaiku praleisti tą dieną, paimant vaiką iš jo gyvenamosios vietos nuo 10:00 val. ir grąžinant tos dienos vakare iki 20:00 val.; kiekvieną gegužės pirmąjį sekmadienį, kai ši diena sutampa su ieškovo su vaiku atostogomis ar savaitgaliu, atsakovė turi teisę su vaiku praleisti tą dieną, paimant vaiką iš jo buvimo vietos nuo 10:00 val. ir grąžinant tos dienos vakare iki 20:00 val.;
 2. Šalių eiliškumas praleidžiant su vaiku atostogas kasmet keičiasi;
 3. Kiekviena šalis turi užtikrinti, kad su vaiku praleidus savaitgalį, vaikas kitą dieną būtų pasirengęs eiti į mokyklą, būtų paruošęs namų darbus ir kitas užduotis, jeigu šalis grąžina vaiką tada, kai kitą dieną vaikui reikia eiti į mokyklą ar kitus užsiėmimus;
 4. Susiklosčius aplinkybėms, kad kuri nors šalis negali paimti ar atiduoti vaiko nustatytu laiku, apie tai privaloma pranešti dieną prieš, išskyrus tuos atvejus, kai vaikas pasiimamas ir grąžinamas tą pačią dieną;
 5. Šalys įpareigojamos užtikrinti visas įmanomas ryšio priemones, kuriomis vaikas galėtų bendrauti su kita šalimi atostogų, poilsio ir kitomis dienomis. Atsakovė visomis įmanomomis priemonėmis turi užtikrinti galimybę vaikui su ieškovu, šiam nesant Lietuvoje, bendrauti internetu kasdien darbo dienomis nuo 17:30 iki 20:30, bent po 30 min., poilsio dienomis nuo 10:00 val. iki 20:30 val. bent po 30 min.
 6. Atsižvelgiant į vaiko interesus kiekviena šalis turi teisę atostogas su vaiku praleisti savo nuožiūra. Jeigu kuri nors šalis atostogas su vaiku nori praleisti užsienyje, ta šalis turi pasirūpinti vaiko kelionės dokumentais, su kelione susijusių išlaidų padengimu. Nepilnametis vaikas keliauti vienas gali įstatymų nustatyta tvarka (Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 302 „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo (Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo)“ // Valstybės Žinios, 2002, Nr. 23-858). Vaiką, keliaujantį vieną, palydėti iki oro uosti ir pasitikti bei parsivežti namo turi vienas iš tėvų ar artimųjų giminaičių, kaip juos apibrėžia LR CK. Vaikas keliauti vienas ar su įgaliotu asmeniu gali tik kai jis sutinka keliauti vienas ar su įgaliotu asmeniu ir dėl to geba suformuoti savo pažiūras ir kai tai vaikui nesukels neigiamų pasekmių. Už vaiko saugumą kelionės metu atsako tas tėvas, kurio iniciatyva vaikas keliauja.

23Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

24Bylinėjimosi išlaidų šalims nepriteisti.

25Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas... 2. ieškovas pateikdamas ieškinį prašė sumažinti priteistą sumą vaiko... 3. Ieškovas nurodo, kad dėl darbo gyvena užsienyje, tačiau 4 mėnesius per... 4. Atsakovė su ieškiniu nesutinka. Atsakovė nesutinka teikti ataskaitų apie... 5. Atsakovė siūlo nustatyti tokią bendravimo su vaiku tvarką:
  6. Atsakovė sutinka su ieškovo prašymu pranešti vaiko buvimo vietą, kai jie... 7. Institucija teikianti išvadą, Elektrėnų savivaldybės Vaiko teisių... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.... 10. Šalių santuoka 2008-11-25 teismo sprendimu buvo nutraukta bendru sutarimu.... 11. CK 3.170 str. 4 d. numato, kad kai tėvai nesusitaria dėl skyrium gyvenančio... 12. Tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą... 13. Atsižvelgiant į įstatymų reikalavimus, šalių išsakytas nuomones bei į... 14. Ieškovas prašė teismo nustatyti leidimą vaikui atvykti pas jį į užsienį... 15. Ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovę teikti jam informaciją apie... 16. Taip pat ieškovas prašo nustatyti, kad be ieškovo leidimo vaikui nebūtų... 17. Ieškovas prašė teismo įpareigoti atsakovę teikti ieškovo teikiamo... 18. Teismas nori atkreipti šalių dėmesį į tai, kad vaiko ar tėvų norai ne... 19. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies ta apimtimi, kad... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.170 str., CPK 5, 79, 93, 177-178,... 21. ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Nustatyti ieškovo D. P. ir atsakovės J. P. bendravimo su nepilnamečiu vaiku... 23. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Bylinėjimosi išlaidų šalims nepriteisti.... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...