Byla 1-792-830/2018
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje D. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, nedirbantis, gyvenantis (duomenys neskelbtini), neteistas

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Česlovas Kulikauskas, išnagrinėjęs Panevėžio apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro Aido Amparavičiaus pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje D. K., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ), neteistas,

2kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau-BK) 222 straipsnio 1 dalyje, 220 straipsnio 1 dalyje.

3Teismas

Nustatė

4D. K., iki 2014-03-10 būdamas UAB ( - ) (įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) direktoriumi, o nuo 2014-03-10, dirbdamas direktoriaus pavaduotoju komercijai, būdamas bendrovėje atsakingu už grūdų supirkimą iš ūkio subjektų, o nesant bendrovės direktoriui, laikinai eidamas bendrovės direktoriaus pareigas, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 ir 2 d., būdamas atsakingu už apskaitos organizavimą, tinkamą apskaitos dokumentų surašymą ir pateikimą buhalterei, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą, atlikdamas bendrovėje kasininko funkcijas, laikotarpiu nuo 2014-10-02 iki 2014-11-11, Panevėžio mieste ir rajone, įmonės veiklos teritorijoje, veikdamas per bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkančią vyr. buhalterę G. V., kuri pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2011-11-06 įstatymo Nr. IX-574 11 str. 1 d. buvo atsakinga už buhalterinių įrašų teisingumą ir dokumentų pateikimą valstybinėms institucijoms bei nežinojo apie jo nusikalstamus veiksmus, klastodamas apskaitos dokumentus ir juos pateikdamas buhalterei, kad ši įtrauktų į apskaitą, taip tyčia per vyr. buhalterę G. V. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą bendrovės ( - ) buhalterinę apskaitą: įgydamas 13 980 Eur PVM atskaitą bendrovės ( - ) naudai, žinodamas, kad bendrovė grūdinių kultūrų iš UAB( - ) nepirko, pateikė buhalterei G. V. jo pasirašytas Grūdų pirkimo – pardavimo sutartis su UAB( - ): 2014-10-02 Nr. DK 01-2014/10/02, 2014-10-21 Nr. DK 01-2014/10/21, 2014-11-07 Nr. DK 01-2014/11/07 bei žodžiu nurodė buhalterei išrašyti PVM sąskaitas faktūras ir įtraukti jas į apskaitą, jog grūdines kultūras bendrovei pardavė UAB( - ), kai realiai pats bendravo su ūkininkais, sudaręs su jais Grūdų pirkimo pardavimo sutartis ar jų nesudaręs ir, pirkdamas iš jų grūdines kultūras UAB ( - ) vardu, o grūdines kultūras, kurios buvo pristatytos į supirkimo vietas pagal grūdų lydraščius, krovinių važtaraščius ar produkcijos priėmimo aktus: 2014-10-03 Nr. 307, 2014-10-21 Nr. 336, 2014-10-21 Nr. 337, 2014-10-21 Nr. 351, 2014-10-23 Nr. 338, 2014-10-24 Nr. 357 2014-11-10 Nr. 1, 2014-11-10 Nr. 42, 2014-11-11 Nr. 43, 2014-11-11 Nr. AVM-015223 nupirko iš ūkininkų be apskaitos dokumentų, klastodamas apskaitos dokumentus, taip jis pažeidė Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX – 574) 6 str. 2 dalies reikalavimus - „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimo dydžio arba struktūros pasikeitimu“; 12 str. 1 dalies reikalavimus - „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“; 13 str. 1 d. reikalavimus, kuriais reglamentuoti apskaitos dokumento rekvizitai, nes - ūkininko S. V. ūkiui bendrovei UAB ( - ) pardavus savo ūkio produkciją: 2014-11-10 30,66 tonų kviečių už 16 249,80 Lt (4 706,27 Eur), 2014-11-10 30,74 tonų kviečių už 16292,20 Lt (4 718,55 Eur), 2014-11-11 30,40 tonų kviečių už 16 112 Lt (4 666,35 Eur) sumą, iš viso 91,8 tonų kviečių už 48 654 Lt (14 091,17 Eur) bendrą sumą; - ūkininkui, kurio duomenys ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti, bendrovei UAB ( - ) pardavus 29,88 tonų kviečių už 15 836,40 Lt (4 586,52 Eur), nesurašė šių ūkinių operacijų patvirtinančių buhalterinės apskaitos dokumentų – pirkimo PVM sąskaitų-faktūrų, apskaitoje neužregistravo 121,680 tonų kviečių pirkimo iš ūkininkų, neregistravo iš ūkininkų įsigytų kviečių vertės, atsiskaitymo su tiekėjais, o vyr. buhalterei G. V. žodžiu nurodė, kad kviečiai, pristatyti į AB( - ) pagal 2014-11-10 Žemės ūkio produkcijos priėmimo aktą Nr. AMV-015188, 2014-11-10 Žemės ūkio produkcijos priėmimo aktą Nr. AMV -015189, 2014-11-11 Žemės ūkio produkcijos priėmimo aktą Nr. AMV-015219, 2014-11-11 Žemės ūkio produkcijos priėmimo aktą Nr. AMV-015223 ir jų pagrindu bendrovei UAB( - ) AB ( - ) pateiktas preliminarias PVM sąskaitas faktūras yra įsigyti iš UAB( - ), kurių pagrindu G. V. 121,680 tonų kviečių pirkimui pagrįsti surašė ir į apskaitą įtraukė UAB ( - ) vardu įformintas PVM sąskaitas faktūras 2014-11-10 Nr. ( - ) 2014-11-11 Nr. ( - ), kuriose ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas, ūkinės operacijos turinys neatitiko tikrovės; tokiu būdu, nesant grūdų pirkimą patvirtinančių apskaitos dokumentų apskaitoje, užregistravo 121,68 tonas 64490,40 Lt (18 677, 71 Eur) vertės kviečių bei 13542,98 Lt ( 3 922,31 Eur) pirkimo PVM; - ūkininko S. L. ūkiui bendrovei UAB ( - ) pardavus savo ūkio produkciją: 2014-10-21 26010 kg rapso už 27441 Lt (7 947 Eur), 2014-10-23 26890 kg rapso už 28 369 Lt (8 216 Eur), 2014-10-24 28170 kg rapso už 29719 Lt (8 607 Eur), iš viso 81 070 kg rapso už 85529 Lt (2 4771 Eur) sumą, - ūkininko K. D. ūkiui bendrovei UAB ( - ) pardavus savo ūkio produkciją: 2014-10-03 26980 kg rapsų už 27811 Lt (8054 Eur), 2014-10-21 24760 kg rapsų už 25523 Lt (7392 Eur), 2014-10-24 25190 kg rapsų už 25967 Lt (7521 Eur), iš viso 76930 kg rapsų už 79301 Lt (22 967 Eur) bendrą sumą; jis nesurašė šių ūkinių operacijų patvirtinančių buhalterinės apskaitos dokumentų – pirkimo PVM sąskaitų-faktūrų, apskaitoje neužregistravo 158 tonų rapso pirkimo iš ūkininkų, neregistravo iš ūkininkų įsigytų rapsų vertės, atsiskaitymo su tiekėjais, o vyr. buhalterei G. V. žodžiu nurodė, kad rapsai, pristatyti į KB( - ) pagal 2014-10-03 Grūdų lydraštį Nr. 307, 2014-10-21 Grūdų lydraštį Nr. 336, 2014-10-21 Grūdų lydraštį Nr. 337, 2014-10-21 Grūdų lydraštį Nr. 351, 2014-10-23 Grūdų lydraštį Nr. 338, 2014-10-24 Grūdų lydraštį Nr. 357 ir jų pagrindu bendrovei UAB ( - ) KB ( - ) pateiktas preliminarias PVM sąskaitas faktūras 2014-10-03 Nr. 0002307, 2014-10-23 Nr. 0002338, 2014-10-23 Nr. 0002351, 2014-10-24 Nr. 0002336, 2014-10-24 Nr. 0002337, 2014-10-30 Nr. 0002357, yra įsigyti iš UAB( - ), kurių pagrindu G. V. 158 tonoms rapsų pirkimui pagrįsti surašė ir į apskaitą įtraukė UAB ( - ) vardu įformintas PVM sąskaitas faktūras 2014-10-03 Nr. ( - ) 2014-10-24 Nr. ( - ) Nr. ( - ) 2014-10-30 Nr. ( - ) kuriuose ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas, ūkinės operacijos turinys neatitiko tikrovės; tokiu būdu, nesant rapsų pirkimą patvirtinančių apskaitos dokumentų bendrovės apskaitoje, užregistravo 158 tonas 1653 74,78 Lt ( 47895, 84 Eur) vertės rapsų bei 34 728,04 Lt ( 10 057,93 Eur) pirkimo PVM; taip bendrai pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras dėl jose įrašytų žinomai neteisingų duomenų dėl tariamo grūdinių kultūrų įgijimo iš UAB( - ), įgijo 13 980 Eur PVM atskaitą bendrovės ( - ) naudai ir šiuos duomenis pateikė V. D. šių nustatytų pažeidimų negalima iš dalies nustatyti 2014 metų UAB ( - ) veiklos, turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų ar įsipareigojimų dydžio, struktūros.

5Šiais savo veiksmais D. K. padarė nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje.

6Be to, D. K., iki 2014-03-10 būdamas UAB( - ) (įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) direktoriumi, o nuo 2014-03-10, dirbdamas direktoriaus pavaduotoju komercijai, būdamas bendrovėje atsakingu už grūdų supirkimą iš ūkio subjektų, o nesant bendrovės direktoriui, laikinai eidamas bendrovės direktoriaus pareigas, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 ir 2 d., būdamas atsakingu už apskaitos organizavimą, tinkamą apskaitos dokumentų surašymą ir pateikimą bedrovės buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei G. V., laikotarpiu nuo 2014-11-24 iki 2014-12-08, Panevėžio mieste, įmonės veiklos teritorijoje, veikdamas per bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkančią vyr. buhalterę G. V., kuri pagal LR Buhalterinės apskaitos 2011-11-06 įstatymo Nr. IX-574 11 str. 1 d. buvo atsakinga už buhalterinių įrašų teisingumą ir tinkamą duomenų apie pajamas pateikimą valstybinėms institucijoms, nežinodama apie jo nusikalstamus veiksmus, jis, siekdamas įgyti 13 980 Eur PVM atskaitą bendrovės( - ) naudai, pažeisdamas 2002-03-05 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 64 str. reikalavimus, pagal kuriuos pirkimo PVM gali būti traukiamas į PVM atskaitą tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi PVM sąskaitą faktūrą, 80 str. reikalavimus, pagal kuriuos sąskaita faktūra privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų nustatytus privalomus apskaitos dokumento rekvizitus, žinodamas, kad bendrovė grūdinių kultūrų iš UAB( - ) nepirko, pateikė buhalterei G. V. jo pasirašytas Grūdų pirkimo – pardavimo sutartis su UAB( - ): 2014-10-02 Nr. DK 01-2014/10/02, 2014-10-21 Nr. DK 01-2014/10/21, 2014-11-07 Nr. DK 01-2014/11/07 bei žodžiu nurodė buhalterei išrašyti PVM sąskaitas faktūras 2014-11-10 Nr. ( - ) 2014-11-11 Nr. ( - ), 2014-10-03 Nr. ( - ) 2014-10-24 Nr. ( - ) Nr. ( - ) 2014-10-30 Nr. ( - ) kurių turinys neatitinka tikrovės, įtraukti į apskaitą, jog grūdines kultūras bendrovei pardavė UAB( - ), kai realiai pats bendravo su ūkininkais, sudaręs su jais Grūdų pirkimo pardavimo sutartis ar jų nesudaręs ir, pirkdamas iš jų grūdines kultūras UAB ( - ) vardu, o grūdines kultūras, kurios buvo pristatytos į supirkimo vietas pagal grūdų lydraščius, krovinių važtaraščius ar produkcijos priėmimo aktus: 2014-10-03 Nr. 307, 2014-10-21 Nr. 336, 2014-10-21 Nr. 337, 2014-10-21 Nr. 351, 2014-10-23 Nr. 338, 2014-10-24 Nr. 357 2014-11-10 Nr. 1, 2014-11-10 Nr. 42, 2014-11-11 Nr. 43, 2014-11-11 Nr. AVM-015223 nupirko iš ūkininkų be apskaitos dokumentų, pagal suklastotus apskaitos dokumentus vyr. buhalterei G. V. į 2014 metų spalio ir lapkričio mėnesio Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas įrašius žinomai neteisingus duomenis apie atskaitomą bei apskaičiuotą mokėtiną biudžetui PVM, taip neteisingai buvo apskaičiuoti mokesčiai: į 2014 metų spalio mėnesio Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos 35 eilutę „Atskaitomas PVM“ įrašė 332993 Lt (96441 Eur), turėjo rašyti 298265 Lt (86384 Eur), į 36 eilutę „Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto PVM“ įrašė 6124 Lt (1774 Eur) grąžintino PVM, turėjo įrašyti 28604 Lt (8284 Eur) mokėtino į biudžetą PVM; į 2014 metų lapkričio mėnesio Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos 35 eilutę „Atskaitomas PVM“ įrašė 76642 Lt (22197 Eur), turėjo rašyti 63099 Lt (18275 Eur), į 36 eilutę „Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto PVM“ įrašė 16238 Lt (4703 Eur) grąžintino PVM, turėjo įrašyti 29781 Lt (8625 Eur) mokėtino į biudžetą PVM, taip tokiais veiksmais, veikdamas per vyr. buhalterę G. V., sumažino mokėtiną į valstybės biudžetą PVM 13 980 eurų bei šias suklastotas deklaracijas 2014-11-24 ir 2014-12-08 pateikus Panevėžio AVMI, esančiai Durpyno g. 3, Panevėžys, bendrovės ( - ) naudai išvengė mokesčių 13 980 eurų PVM valstybei sumokėjimo.

7Šiais savo veiksmais D. K. padarė nusikaltimą, numatytą BK 220 straipsnio 1 dalyje.

8Dėl pareikšto kaltinimo kaltinamasis kaltu prisipažino iš dalies, kadangi nuo pranešime apie įtarimą išdėstytų aplinkybių praėjo daug laiko, šiuo metu tikslių aplinkybių neprisimena, pasinaudojo savo teise neduoti paaiškinimų. Pageidauja, kad procesas būtų baigtas teismo baudžiamuoju įsakymu (18 t., b. l. 101-102); Pirminiuose parodymuose kaltinamasis nurodė, kad jokių grūdinių kultūrų iš ūkininkų už grynus pinigus nepirko ir tokių sandorių UAB( - ) vardu neformino. Jis UAB( - ) direktoriumi tapo nuo įmonės įkūrimo. Turėjo daug darbo patirties su žemės ūkiu, todėl vienas asmuo pasiūlė šios įmonės akcininkams Estijoje. Nuvažiavęs į Estiją, pabendravo su UAB ( - ) akcininkais ir buvo priimtas į direktoriaus pareigas. Šiose pareigose dirbo iki 2014 metų kovo pradžios. Įmonės veiklos pobūdis buvo prekyba grūdais, trąšomis, augalų apsaugos priemonėmis. Sandėliavimo patalpų jokių įmonė neturėjo. Nupirkti grūdai iš karto iš jų pirkimo ir pakrovimo vietos buvo vežami į jų pristatymo (supirkimo) vietas, todėl jokių sandėliavimo patalpų įmonei ir nereikėjo. Jis buvo atsakingas už visą įmonės veiklą. Akcininkai nutarė jį pakeisti kitu direktoriumi. Naujo direktoriaus jie ieškojo apie metus laiko. 2014 metais į bendrovės direktoriaus pareigas buvo priimtas B. K., o jis liko dirbti bendrovės komercijos direktoriaus pareigose. Pasikeitus pareigoms, jo darbo pobūdis liko visiškai toks pat. B. K. buvo kaip tarpininkas (administratorius) tarp įmonės ir akcininkų. B. K. bendravo su akcininkais, kartas nuo karto atvažiuodavo į Panevėžį, į įmonę. O jis pats savo darbą kaip dirbo prieš tai, taip dirbo ir toliau – bendravo su ūkininkais, įmonėmis, pardavinėjo trąšas, augalų apsaugos priemones, pirko ir pardavė grūdus. S. V. nepažįsta, o su K. D. ir S. L. dirbti teko. Iš ko ir kokiomis aplinkybėmis UAB ( - ) grūdus supirko, jis nežino. Jokie krovinių pristatymo važtaraščiai iš UAB ( - ), UAB( - ) nebuvo išrašomi, nes tai būdavo vienas ir tas pats važtaraštis iš pakrovimo vietos į supirkimo vietą, nes į pačią UAB( - ) grūdai vežami nebuvo. Pristačius grūdus UAB ( - ) buvo sumokama banko pavedimais (18 t., b. l. 93-95; 90).

9Be kaltinamojo parodymų, jo kaltė dėl padarytos nusikalstamos veikos įrodyta ir kitais byloje esančiais įrodymais:

101) Liudytojos G. V. parodymais, iš kurių matyti, kad dirbo UAB ( - ) buhaltere. Ji tvarkė apskaitą pagal pateiktus dokumentus. D. K. iš pradžių dirbo direktoriumi, o paskui komercijos direktoriumi, jis buvo atsakingas už grūdinių kultūrų supirkimą ir nuvežimą. SU UAB ( - ) dirbo D. K., kuris pristatydavo išrašytas PVM sąskaitas. Apie sandorius su ūkininkais ji nieko nežino, nes nebendravo. Šiuo metu veikla bendrovės sustabdyta ir jokios veiklos nevykdo (2 t., b. l. 31-34);

112) Liudytojo B. K. parodymais, iš kurių matyti, kad nuo 2014 metų kovo mėnesio 30 dienos yra UAB( - ) direktorius. Iki jo šios bendrovės direktoriumi buvo D. K.. Įmonės akcininkai Estijoje matė potencialą, kad D. K. gali toliau dirbti komercijos srityje, buvo nutarta jį paskirti komercijos direktoriumi. Be to, jis turėjo įdirbį iš anksčiau su ūkininkais, su kuriais dirbo, įmonėmis. Jis pats tiesiogiai su ūkininkais nedirbo ir iš jų grūdinių kultūrų nesupirkinėjo. Šį darbą atliko D. K., kuriam buvo palikta teisė pasirašyti sutartis. Kadangi bendrovė jokių sandėliavimo patalpų neturėjo, nupirktos grūdinės kultūros buvo pristatomos tiesiai į supirkimo vietas. Iš supirkimo vietų įmonė gaudavo dokumentus apie priimtas grūdines kultūras, kuriuose būdavo nurodomas kiekis, kokybė, kiti parametrai ir tai, kad grūdines kultūras pristatė UAB( - ). Iš ko kiekvienu konkrečiu atveju grūdines kultūras nupirko UAB ( - ) buhalterei pasakydavo D. K., kuris buvo atsakingas už komerciją arba vadybininkai, kurie dirbo su konkrečia įmone ar ūkininku. D. K. buvo atsakingas už įmonės komerciją – vadybininkų komandos kontrolė, darbas su ūkininkais, grūdinių kultūrų pirkimus – pardavimus, trąšų pirkimus – pardavimus. Pagal įmonės veiklos strategiją ūkininkams buvo parduodamos trąšos, sėklos, chemikalai, o už juos jie atsiskaitydavo po derliaus nuėmimo įmonei parduodami grūdines kultūras. Tokiu būdu, kadangi nebuvo atsiskaitoma iš karto, susidarė labai didelės kai kurių ūkininkų skolos. Šiai dienai įmonės veikla yra sustabdyta, tačiau iki šiol ne visi ūkininkai yra atsiskaitę su bendrove. Su kuo konkrečiai ir kokiomis aplinkybėmis D. K. bendravo, iš ko ir kokiomis aplinkybėmis jis pirko grūdines kultūras, jis nežino. Dėl bendrovės sandorių su UAB( - ) nieko konkretaus pasakyti negali, nes nieko nežino. Įmonės veikla ir toliau nebuvo labai sėkminga, jis inicijavo, kad jos veikla būtų sustabdyta 2016 metais. Bandė veiklą dar vykdyti 2015 metais, keitė įmonės strategiją – nustojo finansuoti kai kuriuos ūkininkus, tačiau po 2015 metų veiklos apyvartos vis tiek netenkino, todėl ir buvo nutarta įmonės veiklą sustabdyti (2 t., b. l. 27-29);

123) Liudytojo E. K. parodymais, iš kurių matyti, kad yra K. IĮ savininkas ir vairuotojas, vairavo įmonės automobilį ir teikė transporto paslaugas. E. K. parodė, kad pagal apklausos metu pateiktus 2014-10-21 grūdų lydraštį Nr. 337, 2014-10-23 grūdų lydraštį Nr. 338, 2014-10-24 grūdų lydraštį Nr. 357 gali pasakyti, kad pervežė šiuos rapsų krovinius. Visi trys rapsų kroviniai buvo vežami iš tos pačios vietos - Pakruojo rajono ( - ) kaimo, ūkininko S. L. ūkio. 2014 m. jam teko vežti grūdus iš ūkininko V. Š. ūkio, esančio ( - ) kaime, Panevėžio rajone. Šio ūkininko grūdus jam tekę vežti ne vieną kartą tiek jam, tiek jo įmonėje dirbusiems vairuotojams. Kad būtų tekę vežti grūdus iš kažkokio kito ūkio, esančio ( - ), jis nepamenantis. Kiek jis pamena visi vežimai buvo iš ūkininko V. Š.. Pažiūrėjęs į apklausos metu pateiktą 2014-09-11 Krovinio važtaraštį Nr. 09/11 galintis patvirtinti, kad šiuo atveju kviečius vežęs jis, nes važtaraštyje nurodyta jo vardas ir pavardė, jo vairuotos transporto priemonės valstybinis numeris bei modelis SCANIA, valst. Nr. ( - ) priekaba valst. Nr. ( - ). E. K. teigimu kviečiai buvo vežti iš ūkininko V. Š. ūkio, esančio Panevėžio raj. ( - ) kaime, nes nurodyta tokia vieta. Kaip jau jis buvo minėjęs, šis ūkininkas jam yra gerai žinomas. E. K. teigė, kad važtaraštį užpildęs jis pats savo ranka. Jame įrašęs visus duomenis, išskyrus svorį. Jo ranka įrašyta, kad gabenami kviečiai, tačiau tikslius svorius surašė po pasvėrimo apskaitininkė - svėrėja AB ( - ). Svorio jis nerašęs, nes V. Š. neturi svarstyklių ir po pakrovimo ūkyje iš karto grūdai nebuvo sveriami. Tikslus svoris važtaraštyje buvo įrašytas bendrovėje ( - ) po pasvėrimo. Važtaraštyje jis pats savo ranka įrašęs ūkininko V. Š. vardą ir pavardę, tačiau prie įrašytų vardo ir pavardės pasirašė ūkininkas V. Š.. E. K. teigimu Krovinio važtaraštyje Nr. 09/11 yra V. Š. parašas, nes kviečius vežimui pridavė būtent V. Š.. Jam, kaip vežėjui, važtaraštis reikalingas kaip gabenimo dokumentas, patvirtinantis iš kur, į kur ir kieno produkciją jis vežantis. Kas jam nurodęs važtaraštyje įrašyti kaip siuntėją UAB ( - ), tačiau manantis, kad pats V. Š., nes grūdai buvo jo ūkio (3 t., b. l. 145-151);

134) Liudytojo R. K. parodymais, iš kurių matyti, kad turi savo ūkį. D. K. pažįsta kaip bendrovės atstovą ir yra pardavęs 2014 metais grūdines kultūras. Jam D. K. siūlė be dokumentų parduoti rapsus, žadėjo, kad krovinio važtaraščius išims ir niekas nesužinos. Jis yra pardavęs be dokumentų rapsus D. K. (2 t., b. l. 36-38);

145) 2018 m. sausio 19 d. specialisto išvada Nr. 04/14-2-10-792 dėl UAB ( - ), iš kurios matyti, kad UAB įregistruota 2010-08-20, adresu Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio miestas, ( - ) g. Kodas ( - ). Bendrovės įstatinis kapitalas 300000 Lt (86886 Eur) akcijų skaičius 100. Akcininkas juridinis asmuo ( - ), Estijos Respublika ( - ) atstovaujantis asmuo vadovas V. V.. (3 priedas). Įmonės deklaruota veikla: kodas 4621 – grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba. Sodra duomenimis ( - ) UAB draudžiamų darbuotojų sąraše 2014 metais įrašyta šeši darbuotojai. VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registre ( - ) UAB užregistruota: laikotarpiu nuo 2010-08-20 iki 2014-03-18 direktorius D. K.; nuo 2014-03-18 direktorius B. K.. Panevėžio apskrities VMI kontrolės departamento Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus I poskyrio vyriausiosios specialistės D. S. ir Ž. K. atliko ( - ) laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 mokestinį patikrinimą ir įformino 2016-10-17 patikrinimo aktą Nr. (42.59) FR0680-642. Pagal pateiktus apskaitos dokumentus įmonės apskaitą 2014 metais tvarkė vyr. buhalterė G. V.. ( - ) UAB direktorius D. K. ir darbuotojas G. V. surašė ir pasirašė 2013-06-28 darbo sutartį Nr. 11. Sutartyje įrašyta darbuotojas G. V. nuo 2013-07-01 priimama dirbti vyr. buhalterės pareigose. ( - ) UAB (pirkėjas) atstovaujama direktoriaus B. K. ir UAB ( - ) (pardavėjas) įformino kviečių ir rapsų sėklų pirkimo pardavimo sutartis: 2014-09-15 Nr. DK01-2014/09/15, 2014-10-02 Nr. DK01-2014/10/02, 2014-11-07 Nr. DK012014/11/07. Minėtomis sutartimis UAB ,,Golinta“ įsipareigojo „Oilseeds Trade“ UAB parduoti 820 ton kviečių. Nurodyta pristatymo vieta AB( - ). 2014-10-02 Nr. DK01-2014/10/02, 2014-10-09 Nr. DK01-2014/10/09, 2014-10-21 Nr. 2014/10/21. Minėtomis sutartimis UAB( - ) įsipareigojo ( - ) UAB parduoti 298 ton rapsų sėklų. Nurodyta pristatymo vieta KB ( - ). Sutartyse įrašyti atstovai: pirkėjo ( - ) UAB pavaduotojas komercijai D. K. parašas, pardavėjo UAB( - ) direktorius R. V. parašas. ( - ) UAB elektroniniu būdu valstybinei mokesčių inspekcijai 2015-05-26 pateikė 2014 metų metinę pelno mokesčio deklaraciją. Deklaruota: 9754142 Lt pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, 121638 Lt nuostolis prieš apmokestinimą. Tikrinamuoju laikotarpiu PVM atskaitos tvarką reglamentavo LR Pridėtinės vertės mokesčio 2002-03-05 įstatymas Nr. IX-751 64 str., kuriame nurodyta, kad pirkimo PVM gali būti traukimas į PVM atskaitą tik tuo atveju jeigu PVM mokėtojas turi PVM sąskaitą faktūrą. LR Pridėtinės vertės mokesčio 2002-03-05 įstatymo 80 str. reglamentuoja, kad PVM sąskaita faktūra privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų nustatytus privalomus apskaitos dokumento rekvizitus Vien ta aplinkybė, kad mokesčių mokėtojas turi įstatymo reikalaujamus formaliuosius rekvizitus turinčią PVM sąskaitą faktūrą dar nepagrindžia teisės į PVM atskaitą, jeigu turimų įrodymų visuma leidžia teigti, kad ūkinė operacija neįvyko arba jos turinys yra ne toks, koks pavaizduotas buhalterinės apskaitos dokumentuose. Vadovaujantis minėtų įstatymų nuostatomis ir atsižvelgiant patikrinimo surinktą informaciją, nustatytus faktus bei aplinkybes, bendrovė PVM deklaracijose pateiktose už 2014 metų rugsėjo - lapkričio mėnesius, nepagrįstai į PVM atskaitą 169995 Lt pirkimo PVM sumą. ( - ) UAB apskaitoje, pagal UAB ( - ) vardu įformintas PVM sąskaitas faktūras, užregistruotas 912,944 ton 571760,59 Lt vertės kviečių bei 319,154 ton 407734,57 Lt vertės rapsų sėklų pirkimas. Iš viso 979495,16 Lt sumai. ( - ) UAB pervedė 959758,60 Lt UAB ( - ) už produkciją bei registravo 19736,57 Lt užskaitą už paslaugas. Tvarkant apskaitą registre „apyvartos žiniaraštis buhalterinė sąskaita 20140 „prekių skirtų perparduoti įsigijimo savikaina“ įrašyta iš UAB ( - ) įsigytų kviečių vertė 472529,42 Lt, rapsų vertė 336970,72 Lt. Produkcijos vertė 809500,14 Lt pripažinta sąnaudomis mažinančiomis apmokestinamą pelną. ( - ) UAB 2015-05-27 Valstybinei įmonei Registrų centras pateiktoje 2014 metų metinėje pelno (nuostolių) ataskaitoje įrašyta: pajamos 9688459 Lt, pardavimo savikaina 9139326 Lt, veiklos rezultatas prieš apmokestinimą: 111070 Lt nuostolis. Pagal AB ( - ), KB ( - ) pateiktą informaciją, E. K. individualios transporto įmonės savininko E. K. pateiktus transporto važtaraščius, E. K. IĮ vairuotojų E. K., G. K., Z. Z., UAB( - ) direktoriaus A. P. bei vairuotojo R. A., ūkininko S. L. parodymus, tikėtina, kad ( - ) UAB 121,68 ton kviečių ir 158 ton rapsų įsigijo tiesiogiai iš augintojų (ūkininkų), o ne iš UAB( - ). Pagal pateiktą ikiteisminio tyrimo medžiagą, tikėtinus E. K. IĮ vairuotojų E. K., G. K., Z. Z., transporto įmonės UAB ( - ) direktoriaus A. P. bei vairuotojo R. A., ūkininko S. L. parodymus, tvarkant( - ) UAB apskaitą nesivadovauta LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d. reikalavimu į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d. reikalavimu - visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, 13 str. 1 d. - reglamentuotais privalomais apskaitos dokumentų rekvizitais, nes:

15- apskaitoje neužregistruotas 121,680 ton kviečių pirkimas iš ūkininkų. Liudytojų parodymais 121,68 ton kviečių ( - ) UAB įsigijo tiesiogiai iš augintojų (ūkininkų), o ne iš UAB ( - ). Iš to skaičiaus: 91,80 ton įsigyta iš ūkininko S. V.. Apskaitoje neregistruota iš ūkininkų įsigytų kviečių vertė, atsiskaitymas su tiekėjais;

16- kviečių 121,680 ton kviečių pirkimui pagrįsti panaudota UAB( - ) vardu įformintos PVM sąskaitos faktūros 2014-11-10 Nr. ( - ) 2014-11-11 Nr. 328, kuriose ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas neatitinka tikrovės. Nesant grūdų pirkimą patvirtinančių apskaitos dokumentų apskaitoje užregistruota 121,68 ton 64490,40 Lt vertės kviečiai bei 13542,98 Lt pirkimo PVM.

17- apskaitoje neužregistruotas 158 ton rapsų pirkimas iš ūkininkų. Liudytojų parodymais ( - ) UAB įsigijo 81,070 ton rapsų iš ūkininko S. L., 76,930 ton ūkininko K. D., o ne iš UAB( - ). Apskaitoje neregistruota iš ūkininkų įsigytų 158 ton rapsų vertė, atsiskaitymas su tiekėjais;

18- 158 ton rapsų pirkimui pagrįsti panaudota UAB ( - ) vardu įformintos PVM sąskaitos faktūros 2014-10-03 Nr. ( - ) 2014-10-24 PRK Nr. 314, PRK Nr. 318, 2014-10-30 Nr. ( - ) kuriose ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas neatitinka tikrovės. Nesant grūdų pirkimą patvirtinančių apskaitos dokumentų apskaitoje užregistruota 158 ton 165374,78 Lt vertės rapsai bei 34728,04 Lt pirkimo PVM.

19Pagal pateiktą ikiteisminio tyrimo medžiagą, tikėtinus E. K. IĮ vairuotojų E. K., G. K., Z. Z., transporto įmonės UAB( - ) direktoriaus A. P. bei vairuotojo R. A., ūkininko S. L. parodymus, tvarkant( - ) UAB apskaitą nesivadovauta LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d. reikalavimu į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d. reikalavimu - visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, 13 str. 1 d. - reglamentuotais privalomais apskaitos dokumentų rekvizitai ir pagal pateiktus dokumentus iš dalies negalima nustatyti 2014 metų ( - ) UAB veiklos, turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų ar įsipareigojimų dydžio, struktūros. Dėl nurodyto pažeidimo ( - ) UAB PVM deklaracijose pateikė neteisingus duomenis apie atskaitomą bei apskaičiuotą mokėtiną biudžetui PVM. Bendrovė turėjo deklaruoti: 2014 metų spalio mėnesio PVM deklaracijoje: 35 eil. atskaitomas PVM 298265 Lt, 36 eil. mokėtinas biudžetui PVM 28604 Lt. Deklaruota grąžintinas iš biudžeto 6124 Lt PVM; 2014 metų lapkričio mėnesio PVM deklaracijoje: 35 eil. atskaitomas PVM 319450 Lt, 36 eil. mokėtinas biudžetui 29781 Lt PVM. Panevėžio apskrities VMI 2016-10-17 patikrinimo akte Nr. (42.59)FR0680-642 įrašyta: UAB( - ) vardu išrašytos PVM sąskaitos faktūros laikytinos neturinčiomis juridinės galios, pagal jas išlaidų pripažinimas sąnaudomis, mažinančiomis apmokestinamąjį pelną, negalimas. Todėl 809500 Lt 2014 metų leidžiamuose atskaitymuose apskaityti nepagrįstai. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo 1 str., apskaičiuojant Lietuvos vieneto apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atimamos neapmokestinamos pajamos, atskaitomi leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Pagal šio įstatymo 5 str. 1 dalį nuo 2010 metų Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 15 proc. mokesčio tarifą. Bendrovė, pažeisdama aukščiau išvardintas Pelno mokesčio nuostatas, 2014 metų apmokestinamąsias pajamas sumažino 809500 Lt nepagrįstai. Patikrinimo metu apskaičiuojamas 687682 Lt apmokestinamas pelnas“. Pagal patikrinimo aktą papildomai paskaičiuota mokėti 55072 Lt (15950 Eur) pelno mokesčio; Tikrinamuoju laikotarpiu PVM atskaitos tvarką reglamentavo LR Pridėtinės vertės mokesčio 2002-03-05 įstatymas Nr. IX-751 64 str., kuriame nurodyta, kad pirkimo PVM gali būti traukimas į PVM atskaitą tik tuo atveju jeigu PVM mokėtojas turi PVM sąskaitą faktūrą. LR Pridėtinės vertės mokesčio 2002-03-05 įstatymo 80 str. reglamentuoja, kad PVM sąskaita faktūra privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų nustatytus privalomus apskaitos dokumento rekvizitus Vien ta aplinkybė, kad mokesčių mokėtojas turi įstatymo reikalaujamus formaliuosius rekvizitus turinčią PVM sąskaitą faktūrą dar nepagrindžia teisės į PVM atskaitą, jeigu turimų įrodymų visuma leidžia teigti, kad ūkinė operacija neįvyko arba jos turinys yra ne toks, koks pavaizduotas buhalterinės apskaitos dokumentuose. Vadovaujantis minėtų įstatymų nuostatomis ir atsižvelgiant patikrinimo surinktą informaciją, nustatytus faktus bei aplinkybes, bendrovė PVM deklaracijose pateiktose už 2014 metų rugsėjo - lapkričio mėnesius, nepagrįstai į PVM atskaitą 169995 Lt pirkimo PVM sumą. Dėl nurodytų pažeidimų pateiktus dokumentus iš dalies negalima nustatyti 2014 metų UAB ( - ) veiklos, turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų ar įsipareigojimų dydžio, struktūros (15 t., b. l. 63-80);

206) S. L., apklausto specialiuoju liudytoju, o vėliau įtariamuoju parodymais, iš kurių matyti, jog kaltu padaręs nusikalstamas veikas, kurių padarymu įtariamas, prisipažįsta visiškai. Jis pamena, kad UAB( - ) pardavė rapsus 2014 metais ir bendravo su šios bendrovės atstovu D. K.. Taip pat pamena tai, kad rapsai buvo vežami į ( - ) - samdytu transportu, nes su savo ūkio traktoriais tokiais dideliais atstumais grūdų neveža. Aplinkybių, kaip buvo parduoti rapsai pranešime apie įtarimą nurodytomis datomis ir kiekiais bei kodėl nebuvo surašyti apskaitos dokumentai, tiksliai nepamena, tačiau jei ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyti tokie faktai ir pažeidimai, su jais visiškai sutinka ir labai gailiu. Jis supranta, kad kilo tokios pasekmės bei buvo nesumokėti visi privalomi sumokėti mokesčiai. Padarytą žalą Valstybinei mokesčių inspekcijai pilnai atlygino iš karto (18 t., b. l. 64-65;70-71);

217) 2017 m. lapkričio 20 d. specialisto išvada Nr. 5-5/104, iš kurios matyti, kad S. L. ūkis 1997-03-13 įregistruotas ūkininkų ūkių registre ( - ) kaimas, Pakruojo rajonas Ūkio kodas ( - ). Vykdyta veikla: grūdinių kultūrų auginimas. S. L. nuo 1987-04-01 įregistruotas PVM mokėtoju. PVM mokėtojo kodas LT100000580714. S. L. nuo 2003-07-01 registruota taikyti spec. apmokestinimo momentą. Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, kurią atstovauja Pakruojo konsultavimo biuro vadovė R. B. (paslaugos teikėjas) ir ūkininkas S. L. (klientas) surašė ir pasirašė 2014-02-25 Buhalterinės apskaitos tvarkymo fiziniams asmenims dvejybine apskaitos sistema paslaugos teikimo sutartį Nr. 14/3520. Sutarties 5 punkte įrašyta, kad paslaugos atliekamos už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31. Ūkininko S. L. ūkio apskaita 2014 metais buvo tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. Apskaitos dokumentų duomenys suregistruoti ir apibendrinti registruose (žiniaraščiuose) pagal buhalterines sąskaitas. Kasos operacijos registruojamos kasos knygoje. Tvarkant ūkininko S. L. apskaitą produkcijos gavimas užregistruotas registre „materialinių vertybių ataskaita“. Ataskaitoje įrašyta laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 produkcijos gavimas, nurašymas iš viso ir likučiai. Pagal įrašus registre 2014 metais užpajamuotas grūdinių kultūrų: 677310 kg 295121,21 Lt vertės žieminių kviečių, 485025 kg 192461,13 Lt žieminių kvietrugių, 248736 kg 104505,98 Lt vertės vasarinių miežių, 152081 kg 141992,34 Lt vertės žieminio rapso, derlius. S. L. 2016-03-31 VMI pateikė patikslintą 2014 metų metinę pajamų deklaraciją. Deklaruota: 773 469 Lt veiklos pajamų iš viso. Pagal pateiktus dokumentus bei įrašus apskaitos registre „didžioji knyga“ ūkininkas S. L. 2014 metais uždirbo 773 269 Lt pajamų iš augalininkystės produkcijos bei paslaugų pardavimo, 200 Lt turto pardavimo pajamų. Tvarkant ūkininko ūkio apskaitą registre „didžioji knyga“ 2014-12-31 užregistruotos pajamos. Pagal įformintus dokumentus registruoti pardavimai: laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-07-01 (praeitų 2013 metų derlius): Kviečių 157590 kg. Gauta pajamų už kviečius 123673,20 Lt, pardavimo PVM 25971,37 Lt; kvietrugių 130520 kg. Gauta pajamų už kvietrugius 77543,53 Lt, pardavimo PVM 16284,15 Lt., laikotarpiu nuo 2014-07-01 iki 2014-12-31

22-

23kviečių 528320 kg. Gauta pajamų už kviečius 314802,51 Lt, pardavimo PVM 66108,52 Lt;

24-

25kvietrugių 101300 kg. Gauta pajamų už kvietrugius 39610,86 Lt, pardavimo PVM 8318,26 Lt;

26-

27rapsų 152210 kg. Gauta pajamų už rapsus167238,38 Lt, pardavimo PVM 35120,06 Lt. Ūkininko S. L. ūkio apskaitoje 2014 metais pardavimai UAB ( - ) neužregistruoti. Atlikus ( - ) UAB 2014 metų dokumentų apžiūrą nustatyta, kad rapso pirkimai iš ūkininko S. L. apskaitoje neužregistruoti. UAB ( - ) apskaitoje 2014 metais registravo 319154 kg rapsų (rapsų vertė 330968,10 Lt, PVM 69503,30) pirkimą iš UAB( - ) iš viso. Tame tarpe ir 81070 kg rapso, kurie KB SV Obeliai buvo pristatyti pagal grūdų lydraščius 2014-10-21 Nr. 337, 2014-10-23 Nr. 338, 2014-10-24 Nr. 357 tai yra pervežti iš Pakruojo rajono ( - ) kaimo ūkininko S. L.. UAB( - ) apskaitoje registruota 319154 kg rapsų vertė 330968,10 Lt. Vidutinė rapsų pirkimo kaina 1,055 Lt už kg (330968,10/319154). Tvarkant ūkininko S. L. apskaitą produkcijos gavimas užregistruotas registre „materialinių vertybių ataskaita“. Ataskaitoje įrašyta laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 produkcijos gavimas, nurašymas iš viso ir likučiai. Pagal įrašus registre 2014 metais užpajamuotas grūdinių kultūrų: 677310 kg 295121,21 Lt vertės žieminių kviečių, 485025 kg 192461,13 Lt žieminių kvietrugių, 248736 kg 104505,98 Lt vertės vasarinių miežių, 152081 kg 141992,34 Lt vertės žieminio rapso, derlius. S. L. 2016-03-31 VMI pateikė patikslintą 2014 metų metinę pajamų deklaraciją. Deklaruota: 773469 Lt veiklos pajamų iš viso. Pagal pateiktus dokumentus bei įrašus apskaitos registre „didžioji knyga“ ūkininkas S. L. 2014 metais uždirbo 772686,48 Lt pajamų iš augalininkystės produkcijos pardavimo, 50400 Lt už suteiktas paslaugas, 200 Lt turto pardavimo pajamų. S. L. apskaitoje registruota 685110 kg kviečių, 231820 kg kvietrugių, 152210 kg rapso pardavimas bei gautos pajamos 438475,71 Lt už kviečius, 117154,39 Lt už kvietrugius, 167238,38 Lt už rapsus. Ūkininko S. L. apskaitoje 2014 metais, pagal 2014-04-14 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) registruota 51600 kg kviečių pardavimas ( - ). Apskaitoje įrašyta bei finansinėse ataskaitose deklaruota 51600 Lt pajamų už( - ) UAB parduotus kviečius bei 10836 Lt pardavimo PVM. Pagal surinktą ikiteisminio tyrimo medžiagą, tikėtinus S. L. bei E. K. pateiktus parodymus, tvarkant S. L. ūkio apskaitą 2014 metais nesivadovauta LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX 574 6 str. 2 d. reikalavimu - į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimo dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d. reikalavimais – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, nes nesurašytos pardavimo PVM sąskaitos faktūros ir apskaitoje neužregistruota 81070 kg rapso pardavimas ( - )UAB. Ūkininko S. L. ūkio apskaitoje 2014 metais pardavimai UAB ( - ) neužregistruoti. Pagal surinktą ikiteisminio tyrimo ūkininko S. L. pardavimų UAB( - ) nenustatyta. Tvarkant ūkininko S. L. apskaitą registre pirkėjai 2014-04-14 užregistruota ( - ) UAB 62 346 Lt skola už kviečius. Pirkėjas ( - ) UAB mokėjimo pavedimais S. L. pervedė 59713,50 Lt už kviečius iš viso. Iš to skaičiaus: 2014-04-17 - 30000 Lt, 2014-05-08 - 29713,50 Lt. Registre atsiskaitymai su pirkėjais 2014-12-31 užregistruotas skolos 2722,50 Lt sudengimas tai yra padengta ūkininko S. L. skola ( - ) UAB už trąšas pagal 2014-04-16 PVM sąskaitą faktūrą ser. OIL Nr. 0628. Pagal pateiktus dokumentus ( - ) UAB skolos ūkininkui S. L. 2014-12-31 nebuvo. Pagal ikiteisminio tyrimo medžiagą E. K. IĮ, vairuotojas E. K. iš ūkininko S. L. ūkio KB( - ) pervežė grūdų lydraščiuose 2014-10-21 Nr. 337, 2014-10-23 Nr. 338, 2014-10-24 Nr. 357 registruotus 81070 kg rapso. Jeigu S. L. parodymai teisingi produkciją supirkėjams esantiems Pakruojo mieste buvo pervežama ūkio traktoriais, kitais atvejais produkcijos gabenimą organizuodavo supirkėjai. Tvarkant ūkininko S. L. ūkio apskaitą 2014 metais nesivadovauta LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX 574 6 str. 2 d. reikalavimu - į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimo dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d. reikalavimais – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, nes nesurašytos pardavimo PVM sąskaitos faktūros ir apskaitoje neužregistruota 81070 kg rapso pardavimas ( - ) UAB. Neregistruota pajamos už rapsus, pardavimo PVM, pirkėjo ( - ) UAB skola bei atsiskaitymas už produkciją Įvertinus 81070 kg rapso kaina, kuri įrašyta ( - ) UAB pirkimo iš UAB ( - ) PVM sąskaitose faktūrose ūkininkas S. L. neparodė ir nedeklaravo 85529 Lt pardavimų pajamų ir nesumokėjo 17961 Lt pardavimo PVM. Ūkininko S. L. apskaitoje 2014 metais, pagal 2014-04-14 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) registruota 51600 Lt pajamų bei 10836 Lt PVM už 51600 kg kviečių parduotus( - ) UAB. Ūkininkas S. L. parodė, kad ( - ) UAB buvo parduotas rapsas, kuris pristatytas į KB( - ). Pagal parodymus rapsą pervežė E. K.. Vairuotojas E. K. parodė, kad iš Pakruojo rajono ( - ) kaimo KB( - ) pervežė grūdų lydraščiuose 2014-10-21 Nr. 337, 2014-10-23 Nr. 338, 2014-10-24 Nr. 357 užregistruotus 81070 kg rapso. Ūkininko S. L. apskaitoje rapso pardavimas ( - ) UAB neužregistruotas. UAB( - ) apskaitoje 2014 metais registravo 319154 kg rapsų (rapsų vertė 330968,10 Lt, PVM 69503,30) pirkimą iš UAB ( - ) iš viso. Iš jų: 81070 kg rapso, kurie KB ( - ) buvo pristatyti pagal grūdų lydraščius 2014-10-21 Nr. 337, 2014-10-23 Nr. 338, 2014-10-24 Nr. 357 tai yra pervežti iš Pakruojo rajono ( - ) kaimo ūkininko S. L.. Jeigu vertinti 81070 kg rapso kaina, kuri įrašyta( - ) UAB pirkimo iš UAB ( - ) PVM sąskaitose faktūrose, ūkininkas S. L. neparodė ir nedeklaravo 85529 Lt pardavimų pajamų ir nesumokėjo 17961 Lt pardavimo PVM. Neregistruotas rapsų pardavimas ( - ) UAB, pajamos už parduotą produkciją bei pardavimo PVM: 2014-10-21 - (grūdų lydraštis Nr. 337) išvežta 26010 kg, pajamos 27441 Lt (7947 Eur), pardavimo PVM 5763 Lt (1669 Eur); 2014-10-23 - (grūdų lydraštis Nr. 338) išvežta 26890 kg, pajamos 28369 Lt (8216 Eur), pardavimo PVM 5957 Lt (1725 Eur); 2014-10-24 - (grūdų lydraštis Nr. 357) išvežta 28170 kg, pajamos 29719 Lt (8607 Eur), pardavimo PVM 6241 Lt (1807 Eur). Registre „pirkėjai“ neužregistruota 103490 Lt pirkėjo skola ūkininkui S. L.. Taigi pagal surinktą ikiteisminio tyrimo medžiagą, tikėtinus S. L. bei E. K. pateiktus parodymus, tvarkant S. L. ūkio apskaitą 2014 metais nesivadovauta LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX 574 6 str. 2 d. reikalavimu - į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimo dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d. reikalavimais – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, nes nesurašytos pardavimo PVM sąskaitos faktūros ir apskaitoje neužregistruota 81070 kg rapso pardavimas( - ) UAB. Neregistruota 85529 Lt (24771 Eur) pajamų už rapsus, 17 961 Lt (5202 Eur) pardavimo PVM, 103490 Lt (29972 Eur) pirkėjo ( - )UAB skola bei atsiskaitymas už produkciją. Pagal tyrimui pateiktus ūkininko S. L. ūkio buhalterinės apskaitos dokumentus bei registrus, tikėtinus ūkininko S. L. parodymus, individualios įmonės savininko ir vairuotojo E. K. parodymus 2014 metais S. L. ūkis neįformino buhalterinės apskaitos dokumentais (PVM sąskaita faktūra) 81070 kg rapso pardavimo ( - )UAB, apskaitoje neregistravo uždirbtų pajamų, neapskaičiavo ir nedeklaravo pardavimo PVM. ( - ) UAB įformino 81070 kg rapsų pirkimą UAB( - ) vardu, o ne ūkininko S. L. vardu. Jeigu vertinti 81070 kg rapso kaina, kuri įrašyta( - ) UAB pirkimo iš UAB ( - ) PVM sąskaitose faktūrose, ūkininkas S. L. neparodė ir nedeklaravo 85529 Lt pardavimų pajamų ir nesumokėjo 17961 Lt pardavimo V. D. nurodyto pažeidimo iš pateiktų dokumentų negalima iš dalies nustatyti ūkininko S. L. ūkio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 ūkinės-finansinės veiklos, turto ir įsipareigojimų dydžio ar struktūros (18 t., b. l. 37-48);

288) 2017 m. gruodžio 28 d. nutarimu, iš kurio matyti, kad ikiteisminio tyrimo teisėjas patvirtino prokuroro nutarimą, nutraukti S. L. atžvilgiu tyrimą medžiagoje Nr. 06-2-0285-17 pagal Lietuvos Respublikos BPK 212 str. 1 d. 5 p., BK 38 str. jam susitaikius su VMI (1 t., b. l.- 127-136);

299) S. V. apklausto specialiuoju liudytoju, o vėliau įtariamuoju parodymais, iš kurių matyti, kad krovinio važtaraščiuose yra įrašytas jo vardas, pavardė bei parašas. Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyti tokie faktai, su jais visiškai sutinka. Padarytą žalą Valstybinei mokesčių inspekcijai atlygino (17 t., b. l. 152-153;157-158);

3010) Liudytojo Z. Z. parodymais, iš kurių matyti, kad jis atlieka vežimus. Peržiūrėjęs krovinio važtaraščius jis gali paaiškinti, kad vežė grūdus iš Kėdainių rajono ( - ) kaimo. Šiuos grūdus pridavė į AB ( - ). Šiuos grūdus jam davė vežti ūkininkas S. V. (3 t., b. l. 153-156);

3111) 2018 m. sausio 3 d. specialisto išvada Nr. 04/14-2-12-94, iš kurios matyti, kad S. V. ūkis reg. ( - ) k. Kėdainių r., reg. Nr. ( - ). Pagal ikiteisminio tyrimo medžiagą 2014 m. rugsėjo-lapkričio mėn. UAB( - ) įformino kviečių ir rapsų sėklos pirkimą iš UAB( - ). UAB( - ) dokumentuose įformino, kad kviečius ir rapsų sėklas 2014 metais nupirko iš UAB( - ), UAB( - ), UAB( - ), kuriose nebuvo įdarbintų darbuotojų, direktoriai Lenkijos Respublikos piliečiai. Pagal ikiteisminio tyrimo byloje surinktus duomenis, produkcijos tiekėjai buvo ne minėtos įmonės, o ūkininkai, žemės ūkio bendrovės. Grūdų vežėjas - E. K. įmonė ikiteisminiam tyrimui pateikė krovinių važtaraščius 2014-11-10 Nr.01. 2014-11-10 Nr. 42, 2014-11-11 Nr. 43, kurių eilutėse „krovinį vežti perdavė“ įrašyta S. V. vardas, pavardė, pasirašyta. Krovinių važtaraščiuose Nr. 01, Nr. 42 ir Nr. 43 įrašyta: - eilutėje „Vežėjas“ – E. K. įmonė, Panevėžys; - eilutėje „ Krovinio siuntėjas“ – ( - ) - eilutėje „Krovinio gavėjas“ – ( - ), Panevėžys. - eilutėje „Pakrovimo vieta“ - ( - ) kaimas 2014-11-10 krovinio važtaraštyje Nr. 01 nurodyta transporto priemonė Renault ( - ), vairuotojas G. K., 2014-11-10 krovinio važtaraštyje Nr. 42 ir 2014-11-11 krovinio važtaraštyje Nr.43 nurodyta, kad kviečiai vežti su transporto priemone MAN ( - ), priekaba ( - ) vairuotojas Z. Z.. Krovinio važtaraščiuose Nr. 42 ir Nr.43 yra apskaitininkės-svėrėjos A. M. spaudai, parašai ir įrašai apie visą krovinio svorį, transporto priemonės svorį ir faktiškai atvežtą grūdų svorį. UAB ( - ) pateiktuose dokumentuose užfiksuota, kad 2014-11-10 ir 2014-11-11 su transporto priemonėmis, kurių valstybiniai numeriai ( - ) ir DOM 39, atvežtiems kviečiams buvo surašyti Žemės ūkio produkcijos priėmimo aktai. Aktuose fiksuoti kviečių kiekiai sutampa su E. K. įmonės važtaraščiuose (Nr. 42 ir Nr. 43) apskaitininkės-svėrėjos A. M. įrašytais svoriais (brutto, tara, netto). Pagal lentelėje pateiktus duomenis į UAB( - ) 2014-11-10 ir 2014-11-11 transporto priemonėmis ( - ) ir ( - ) buvo atvežta 91,80 t 3 klasės kviečių. Pagal E. K. įmonės pateiktus krovinių važtaraščius kviečiai buvo paimti iš ( - ) k. Kėdainių r. ūkininko S. V.. Bendrovės ( - ) 2014 m. lapkričio mėn. apskaitos registre ,,Pirkimo dokumentai“ nėra fiksuota pirkimų iš S. V., tačiau 2014-11-10 ir 2014-11-11 į registrą įtrauktas grūdų pirkimas iš UAB( - ) (5 priedas). UAB ( - ) tyrimui pateiktuose dokumentuose nėra produkcijos priėmimo kvitų, krovinio važtaraščių, svėrimo aktų, kuriuose būtų įformintas grūdų pakrovimas ir pervežimas iš UAB ( - ). ( - ) UAB įformintose kviečių pirkimo iš UAB ( - ) 2014-11-10 -2014-11-11 laikotarpio PVM sąskaitose faktūrose (Nr. ( - ) ir ( - ) įrašyta produkcijos pirkimo kaina 530 Lt už toną. Pagal E. K. tyrimui pateiktų kviečių pervežimo važtaraščių, AB( - ) įformintų žemės ūkio produkcijos priėmimo kvitų duomenis ( pagrindas išvados 2 lentelė), UAB ( - ) iš S. V. nupirko 91,80 tonų kviečių po 530 Lt, iš viso 48654 Lt (14091,17 Eur). Taigi ūkininkas S. V. neparodė ir nedeklaravo 48654 Lt (14091,17 Eur) pardavimų pajamų. Pagal surinktą ikiteisminio tyrimo medžiagą, S. V. ūkyje buvo pakrauta 91,8 t kviečių po 530 Lt, iš viso 48654 Lt (14091,17 Eur), jų pardavimo bendrovei ( - ) neįformino sąskaita faktūra, pinigų priėmimo neįformino kasos pajamų orderiais. Taigi ūkininkas S. V. netvarkė Pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalo, pajamų deklaracijoje nedeklaravo 48654 Lt (14091,17 Eur) pardavimų pajamų. Tvarkant S. V. ūkio apskaitą 2014 metais nesivadovauta LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX 574 6 str. 2 d. reikalavimu - į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimo dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d. reikalavimais – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, nes nesurašytos pardavimo sąskaitos faktūros dėl 91,8 tonų kviečių, iš viso 48654 Lt pardavimo ( - ) UAB. Jeigu už kviečius buvo atsiskaityta grynais, tai tvarkant ūkininko S. V. ūkio grynų pinigų apskaitą 2014 metais, nesivadovauta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų taisyklių 3 p. reikalavimu - pinigai priimami pagal kasos pajamų orderį, kurį pasirašo finansininkas, o priėmus pinigus ir kasininkas, nes priėmus pinigus, nesurašytas kasos pajamų orderis ir pirkėjui neišduotas kasos pajamų orderio kvitas, kuriuose būtų užregistruoti kasoje gautos įplaukos už parduotus kviečius. ( - ) UAB suformintose kviečių pirkimo iš UAB ( - ) PVM sąskaitose faktūrose įrašyta pirkimo kaina 530 Lt už toną. Jeigu vertinti 91,8 tonų kaina, kuri įrašyta ( - ) UAB pirkimo iš UAB ( - ) PVM sąskaitose faktūrose, ūkininkas S. V. nesurašė dokumentų ir Pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnale neįtraukė 48654 Lt pardavimų įplaukų. Pagal surinktą ikiteisminio tyrimo medžiagą, S. V. ūkyje buvo pakrauta 91,8 t kviečių po 530 Lt, iš viso 48654 Lt (14091,17 Eur), jų pardavimo bendrovei ( - ) neįformino sąskaita faktūra, pinigų priėmimo neįformino kasos pajamų orderiais. Taigi ūkininkas S. V. neparodė ir nedeklaravo 48654 Lt (14091,17 Eur) pardavimų pajamų. Tvarkant S. V. ūkio apskaitą 2014 metais nesivadovauta LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX 574 6 str. 2 d. reikalavimu - į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimo dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d. reikalavimais – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, nes nesurašytos pardavimo sąskaitos faktūros dėl 91,8 tonų kviečių, iš viso 48654 Lt pardavimo ( - ) UAB. Pagal surinktą ikiteisminio tyrimo medžiagą, S. V. ūkyje buvo pakrauta 91,8 t kviečių po 530 Lt, iš viso 48654 Lt (14091,17 Eur), jų pardavimo bendrovei ( - ) neįformino sąskaita faktūra, pinigų priėmimo neįformino kasos pajamų orderiais. S. V. 2014 m. metinėje pajamų deklaracijoje buvo deklaruota 123916,92 Lt pajamų ir tyrimo metu nustatyta 48654 Lt pajamų, iš viso 172570,92 Lt (49979,99 Eur) pajamų. Pagal 2002-03-05 LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 1 ir 2 dalį, ūkininkas S. V. 2014 metais (paskutinius 12 mėnesių) gavęs 172570,92 Lt pajamų, turėjo registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti PVM bei mokėti jį į biudžetą. PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo 2014 m. lapkričio mėnesio, kurį minėta riba buvo viršyta. S. V. nevykdė 2002-03-05 Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 92 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kuriuose nurodyta, kad “apmokestinamasis asmuo, privalėjęs pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju pagal šio Įstatymo 71 straipsnį, tačiau to nepadaręs, privalo laikydamasis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM už prekes ir paslaugas, už kurias jis pagal šio Įstatymo nuostatas privalėtų skaičiuoti ir mokėti PVM būdamas PVM mokėtoju“. Paminėto Įstatymo 92 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti asmenys, taip pat kiti PVM mokėtojais neįsiregistravę užsienio apmokestinamieji asmenys, kurie šalies teritorijoje tiekia (teikia) PVM apmokestinamas prekes (paslaugas), <...>, už konkretų kalendorinį mėnesį mokėtiną į biudžetą (grąžintiną iš biudžeto) PVM sumą apskaičiuoja laikydamiesi šio Įstatymo 89 straipsnio nustatytos tvarkos, iki kito mėnesio 25 dienos pateikdami centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos PVM mokėtoju neįregistruoto asmens PVM apyskaitą. Už konkretų kalendorinį mėnesį apskaičiuota mokėtina į biudžetą PVM suma į biudžetą turi būti sumokėta iki kito mėnesio 25 dienos. Dėl padarytų pažeidimų S. V. 2014 m. lapkričio mėn. gavęs 32404,20 Lt (9384,91 Eur) pajamų, viršijančių 155000 Lt (45000 Eur), VMI nepateikė Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos, kurioje turėjo deklaruoti šiuos duomenis. Ūkininkas S. V. teikdamas 2014 metų metinę pajamų deklaraciją, nesivadovavo LR Gyventojų pajamų mokesčio 2002-07-02 įstatymo Nr. IX-1007 23 ir 27 str. reikalavimais - deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir už jas apskaičiuotą pajamų mokestį, nes apskaitoje nefiksavo 48654 Lt (14091,17 Eur ) įplaukų. Dėl to deklaracijos priede „Individualios veiklos pajamos“ (forma ( - )) neįrašyta 43030 Lt (48654 Lt (įplaukos) - 5624 Lt (apskaičiuotas PVM)) apmokestinamų pajamų. Nuo apmokestinamų pajamų neapskaičiuota 5843 Lt (1692 Eur)) gyventojų pajamų mokesčio. Ūkininkui S. V. iš viso tyrimo metu papildomai apskaičiuota 11467 Lt (3321 Eur) mokesčių, iš jų: - gyventojų pajamų mokesčio 5843 Lt (1692 Eur); - pridėtinės vertės mokesčio 5624 (1629 Eur). Dėl nurodytų pažeidimų iš pateiktų dokumentų negalima iš dalies nustatyti ūkininko S. V. ūkio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 veiklos, įvertinti ūkio turto ir įsipareigojimų (17 t., b. l. 131-142);

3212) 2017 m. lapkričio 27 d. apžiūros protokolu ir E. K. įmonės krovinio važtaraščiais, iš kurių matyti, kad jie pildyti 2014-11-10, 2014-11-11 ir yra S. V. parašai (17 t., b. l. 143-147).

3313) 2018 m. vasario 6 d. nutarimu, iš kurio matyti, kad ikiteisminio tyrimo teisėjas patvirtino prokuroro nutarimą, nutraukti S. V. atžvilgiu tyrimą medžiagoje Nr. 06-2-00025-18 pagal LR BPK 212 str. 1 d. 5 p., BK 38 str., jam susitaikius su VMI (1 t., b. l. 161-170);

3414) Įtariamojo V. Š. parodymais (2018-03-02 tyrimas jo atžvilgiu nutrauktas), iš kurių matyti, kad 2014 metais yra kaip ūkininkas grūdus pardavęs UAB ( - ), kurią atstovavo D. K.. Jokiai UAB ( - ) grūdinių kultūrų niekada nepardavė. Kadangi su UAB ( - ) niekada jokių sandorių neturėjo, šiuos grūdus galėjo parduoti UAB ( - ). Kodėl nebuvo surašyti apskaitos dokumentai, jis nepamena. Padarytą žalą Valstybinei mokesčių inspekcijai atlygino (1 t., b. l. 175-182, 16 t., b. l. 77-78);

3515) 2018 m. sausio 15 d. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr.11-44(18) dėl V. Š. rašysenos tyrimo, iš kurios matyti, kad važtaraštyje yra ties pavarde V. Š. jo parašas (16 t., b. l. 15-16);

3616) 2017 m. lapkričio 21 d. apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad apžiūrėti vežėjo E. K. įmonės pateikti važtaraščiai, kurių metu rasti ūkininko V. Š. ūkyje pildyti krovinio važtaraščiai (15 t., b. l. 191-192 );

3717) 2018 m. sausio 18 d. specialisto išvada Nr. 04/14-2-6-718, iš kurios matyti, kad V. Š. ūkio vykdyta veikla: žemės ūkio veikla, registravimo data: įregistravimo adresas: ( - ) k., Panevėžio raj. Pagal tyrimui pateiktus ūkininko V. Š. ūkio buhalterinės apskaitos dokumentus bei registrus nustatyta, kad ūkininko ūkyje 2014 m. rugsėjo mėn. krovinio važtaraštyje įforminta (kviečių pervežimo ūkinė operacija neatvaizduota apskaitoje, nes laisvos formos žiniaraštyje neatvaizduota pardavimo pajamos pardavimo PVM ir ūkininko operacijų bendrajame žurnale neįregistruoti už parduotus kviečius iš pirkėjų gauti pinigai bei pajamos už žemės ūkio produkciją. Atliekant tyrimą buvo apžiūrėti E. K. įmonės, vykdančios pervežimus, apskaitos dokumentai. Apžiūros metu nustatyti faktai fiksuoti 2017-11-21 apžiūros protokole. Jame nurodyta, kad vežėjas E. K. pateikė 2014 m. sandorių su UAB ( - ) ir UAB ( - ) dokumentus: PVM sąskaitas faktūras, krovinių važtaraščius ir grūdų lydraščius. Tarp pateiktų dokumentų numeriu 15 sunumeruotas 2014-09-11 Krovinio važtaraštis Nr. 09/11 (2 priedas). 2014-09-11 krovinio važtaraštyje įforminta: automobilis SCANIA ( - ) Priekaba ( - ), Vežėjas E. K. įmonė, Vairuotojas E. K., Krovinio siuntėjas UAB ( - ), Krovinio gavėjas ( - ) AB, Pakrovimo vieta Panevėžio raj, ( - ), Iškrovimo vieta Panevėžys ( - ) g., Krovinio pavadinimas Kviečiai, kiekis 36960, 13300, 23660. Krovinį perdavusiu ir pasirašiusiu asmeniu įvardintas V. Š., krovinį vežti priėmusiu ir pasirašiusiu įvardintas E. K.. Jeigu tikėti liudytojo E. K., pagal 2014-09-11. Krovinio važtaraštį Nr. 09/11 vežusio kviečius iš V. Š. ūkio ( - ) kaime, parodymais, tai kviečių pardavimo operacija neįregistruota ūkininko V. Š. ūkio 2014 m. rugsėjo mėn. apskaitoje ir 2014 m. liepos-gruodžio mėn. PVM deklaracijoje, kuri 2015-01-23 buvo pateikta VMI. PVM deklaracijoje buvo nedeklaruotos pardavimo pajamos 12185 Lt (23,660 t kiekis X 515 1 tonos kaina) ir nedeklaruotas 2559 Lt pardavimo PVM (6 priedas), taip sumažintas mokėtinas į biudžetą PVM. 2014-09-11 Krovinio važtaraštyje Nr. 09/11 nenurodyta parduodamų kviečių kaina ir klasė. Apskaičiuojant pajamas (apmokestinamąją vertę) buvo vadovautasi 2014-08-28 PVM sąskaitoje faktūroje ( - ) bendrovei ( - ) parduotų II klasės kviečių kaina 515 Lt už 1-ą toną. (Ūkininkas V. Š. rugpjūčio mėn. dar pardavė I-s klasės kviečius, kurių 1 tonos kaina 530 Lt) (7 priedas 1, 2 lapas). Dėl šių pažeidimų ūkio apskaitoje buvo iškraipytas 2014 m. turto ir įsipareigojimų dydis ir struktūra. Taigi, ūkininko V. Š. 2014 m rugsėjo mėn. apskaitoje neregistruota kviečių pardavimo ūkinė operacija. 2014 m. kasos apyvartos žiniaraštyje rugsėjo mėn. neįregistruotos 14743,73 Lt kasos įplaukos, sintetinės analizės registre - ūkininko operacijų bendrajame žurnale neatvaizduotos 12184,90 Lt (14743,73-2558,83 PVM) augalininkystės produkcijos pardavimo pajamos bei 2558,83 Lt mokėtino PVM, ir 2014 m. liepos-gruodžio mėn. PVM deklaracijoje, kuri 2015-01-23 buvo pateikta VMI, nedeklaruota 12185 Lt (PVM apmokestinamoji vertė) pardavimo pajamos ir 2559 Lt pardavimo PVM. Taip sumažintas mokėtinas į biudžetą V. D. šių pažeidimų ūkio apskaitoje buvo iškraipytas 2014 m. turto ir įsipareigojimų dydis ir struktūra. 2014 m. rugsėjo mėn. 11 d. 23,660 tonų kviečių pardavimas neįtrauktas į apskaitą: dokumentų registravimo, pardavimų operacijų registre neįregistruotos 12184,90 Lt (3528,99 Eur) pajamos ir 2558,83 Lt (741,09 Eur) pardavimo PVM, sintetinės analizės registre ūkininko operacijų bendrojo žurnalo dalyje „Bendrosios įplaukos“ - 12184,90 Lt (3528,99 Eur) pajamos už žemės ūkio produkciją ir ūkininko operacijų bendrajame žurnale 2558,83 Lt (741,09 Eur) pardavimo PVM; V. Š. ūkyje už 23,660 tonų kviečių pardavimą gauti 14743,73 Lt (4270,08 Eur) neužpajamuoti ūkio kasoje. Taigi, ūkininko V. Š. 2014 m rugsėjo mėn. apskaitoje neregistruota kviečių pardavimo ūkinės operacijos. 2014 m. kasos apyvartos žiniaraštyje rugsėjo mėn. neįregistruotos 14743,73 Lt (4270,08 Eur) kasos įplaukos, sintetinės analizės registre-ūkininko bendrajame žurnale neatvaizduotos 12184,90 Lt (14743,73-2558,83 PVM) (3528,99 Eur) augalininkystės produkcijos pardavimo pajamos bei 2558,83 Lt (741,09 Eur) mokėtino PVM, ir 2014 m. liepos-gruodžio mėn. PVM deklaracijoje, kuri 2015-01-23 buvo pateikta VMI, nedeklaruota 12185 Lt (3529 Eur) PVM apmokestinamoji vertė (pardavimo pajamos) ir 2559 Lt (741 Eur) pardavimo PVM. Taip sumažintas mokėtinas į biudžetą V. D. šių pažeidimų ūkio apskaitoje buvo iškraipytas 2014 m. turto ir įsipareigojimų dydis ir struktūra. Ūkininko V. Š. ūkio apskaita tvarkyta nesilaikant anksčiau paminėtų Buhalterinės apskaitos įstatymo straipsnių reikalavimų ir Kasos operacijų atlikimo taisyklėse reglamentuotų punktų reikalavimų, buvo iškraipyta 2014 m. turto, įsipareigojimų dydis ir struktūra. Dėl to iš dalies negalima nustatyti V. Š. ūkio 2014 m. veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros (15 t., b. l.-176-184 );

3818) 2018 m. vasario 22 d. Panevėžio apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM pateiktu raštu Nr. (40.1E) - 6K, iš kurio matyti, jog V. Š. ūkis pilnai atlygino nustatytą 741 Eur PVM valstybės biudžetui padarytą žalą ir ją sumokėjo 2018-02-21 (16 t., b. l. 3 );

3919) 2018 m. sausio 5 d. specialisto išvada Nr. 04/14-2-10-207, iš kurios matyti, kad K. D. ūkis 1998-02-23 įregistruotas ūkininkų ūkių registre. Ūkio kodas ( - ). Pagal pateiktus dokumentus ūkio veikla augalininkystė bei gyvulininkystė. K. D. nuo 1997-04-01 įregistruotas PVM mokėtoju. PVM mokėtojo kodas LT1000007500811. Ūkininko K. D. ūkio apskaitoje 2014 metais, 2 atvejais registruota 239440 kg rapsų pardavimas ( - )UAB. Užregistruota 234656,52 Lt pajamų bei 49277,87 Lt pardavimo PVM. Atlikus( - ) UAB 2014 metų dokumentų apžiūrą nustatyta, kad bendrovės apskaitoje užregistruota 239440 kg 283934,39 Lt vertės rapsų pirkimas iš ūkininko K. D.. ( - ) UAB apskaitoje registruota, kad iš ūkininko K. D. ūkio įsigyti 239440 kg rapsų buvo parduoti KB ( - ). Iš to skaičiaus: 2014 metų rugpjūčio mėnesį 76480 kg , 2014 metų spalio mėnesį 162960 kg. Grūdų lydraščiai: 2014-10-01 Nr. 298, 2014-10-02 Nr. 300, Nr. 304, Nr. 303, 2014-10-03 Nr. 305, Nr. 307, Nr. 309, 2014-10-06 Nr. 311, Nr. 313. Transporto įmonės UAB ( - ) vairuotojas R. A., direktorius A. P. liudytojo apklausos protokoluose parodė, kad 3 atvejais 2014-10-03 grūdų lydraštis Nr. 307, 2014-10-21 grūdų lydraštis Nr. 336, 2014-10-23 grūdų lydraštis Nr. 351 K. D. ūkyje buvo pakrauta ir KB( - ) pervežta 76930 kg rapso. Jeigu tikėti R. A. bei A. P. parodymais ūkininkas K. D. ( - ) UAB 2014 metais spalio mėnesį pardavė 76930 kg rapso, tačiau jų pardavimo neįformino apskaitos dokumentais PVM sąskaitomis faktūromis. Jeigu vertinti 76930 kg rapso kaina, kuri įrašyta( - ) UAB pirkimo iš UAB( - ) PVM sąskaitose faktūrose, ūkininkas K. D. neparodė ir nedeklaravo 79301 Lt (22967 Eur) pardavimų pajamų ir nesumokėjo 16653 Lt (4823 Eur) pardavimo PVM. Neregistruotas rapsų pardavimas ( - ) UAB, pajamos už parduotą produkciją bei pardavimo PVM: 2014-10-03 - (grūdų lydraštis Nr. 307) išvežta 26980 kg. Neregistruota pajamos 27811 Lt (8054 Eur), pardavimo PVM 5840 Lt (1691 Eur);2014-10-21 - grūdų lydraštis) Nr. 336 išvežta 24760 kg. Neregistruota pajamos 25523 Lt (7392 Eur), pardavimo PVM 5360 Lt (1553 Eur);2014-10-23 - (grūdų lydraštis Nr. 351) išvežta 25190 kg. Neregistruota pajamos 25967 Lt (7521 Eur), pardavimo PVM 5453 Lt (1579 Eur); Registre „pirkėjai“ neužregistruota 95954,67 Lt pirkėjo skola ūkininkui K. D.. Taigi pagal surinktą ikiteisminio tyrimo medžiagą, tikėtinus transporto įmonės UAB ( - ) vairuotojo R. A., direktoriaus A. P. parodymus, tvarkant K. D. ūkio apskaitą 2014 metais nesivadovauta LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX 574 6 str. 2 d. reikalavimu - į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimo dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d. reikalavimais – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, nes nesurašytos pardavimo PVM sąskaitos faktūros ir apskaitoje neužregistruota 76930 kg rapso pardavimas ( - ) UAB. Neregistruota 79301 Lt (22967 Eur) pajamų už rapsus, 16653 Lt (4823 Eur) pardavimo PVM, 95954,67 Lt (27790 Eur) pirkėjo ( - ) UAB skola bei atsiskaitymas už produkciją. (16 t., b. l. 95-109);

4020) Įtariamojo K. D. parodymais, iš kurių matyti, kad jo kaip ūkininko ūkis yra įregistruotas nuo 1992 metų. Ūkio buhalterinę apskaitą tvarko pats. 2013 metais laikraštyje ( - ) rado skelbimą, kad bendrovė ( - ) parduoda trąšas, sėklas ir chemikalus, už kuriuos galima atsiskaityti rudenį, kai bus nukultos grūdinės kultūros. Susisiekus su UAB( - ) su jais prasidėjo bendradarbiavimas. Iš pradžių teko bendrauti su asmeniu vardu A., o po to daugiausiai teko bendrauti su D. K.. 2014 metais teko bendrauti tik su D. K.. Kadangi jie pardavė netinkamus chemikalus, dėl to susidarė labai didelė ūkio skola bendrovei UAB ( - ) .Su bendrove buvo sudaręs dvi sutartis dėl grūdų pirkimo – pardavimo 2013 ir 2014 metais ir pasirašė su D. K.. Kadangi ūkis yra didelis, užaugina didelį grūdinių kultūrų kiekį, didelis kiekis ūkio produkcijos buvo parduotas UAB ( - ) ir išvežtas iš ūkio. Kiekvienu atveju pakraunant produkciją nedalyvaudavo, nes galėjo būti tiek išvažiavęs su reikalais. Pasitikėdavo vairuotojais, kurie veždavo ūkio produkciją, kad atveš važtaraštį, tiek pasitikėjo ir D. K. kaip produkcijos pirkėjo atstovu. Dėl išvardintų vežimų 2014-10-03, 2014-10-21, 2014-10-24 dienomis nieko konkretaus pasakyti negali. Jei vairuotojai liudija, kad vežė iš ūkio, tiki, kad taip ir buvo, šių įmonių vairuotojus pažįsta. Jis pats kiekvieno vežimo niekur neregistravo, koks kiekis grūdinių kultūrų buvo nukultas tiksliai net nežino. Krovinių važtaraščiai galėjo būti ir negrąžinti, nes buvo vežtas didelis kiekis produkcijos. Jam buvo įtarimas, kad 2014 metais turėjo būti nukultas didesnis rapsų kiekis nei pardavė, įvertinus plotą, gamtos sąlygas, išbarstytas trąšas ir pan. Mano, kad išvardinti rapsai buvo iš ūkio išvežti, tačiau UAB ( - ) neišrašė PVM sąskaitų faktūrų ir pinigų už juos nesumokėjo bei skolos bendrovei nesumažino. D. K. pokalbio metu yra siūlęs parduoti grūdus be dokumentų, tačiau su jo pasiūlymu nesutiko (17 t., b. l. 116-118, 121-122);

4121) Liudytojo R. A. parodymais, iš kurių matyti, kad nuo 2015 m. liepos mėnesio dirba UAB ( - ) vairuotojo pareigose. Peržiūrėjęs apklausos metu pateiktus 2014-10-03 grūdų lydraštį Nr. 307, 2014 spalio 24 d. grūdų lydraštį Nr. 351 mato, kad juose įrašytas automobilis MAN ( - ) ir jo vardas, pavardė bei parašas. Pagal šiuos lydraščius gali pasakyti, kad abiem atvejais rapsai buvo pakrauti pas ūkininką ( - ) kaime. Kartu su ūkininku važiavo į sandėlius ar bokštus esančius prie senos lentpjūvės, kur buvo pakrauti rapsai. To ūkininko nepažįsta, bet mano, kad rapsus krovė jis pats, nes daugiau jokių darbuotojų nebuvo (3 t., b. l. 34-35);

4222) Liudytojo A. P. parodymais, iš kurių matyti, kad yra UAB ( - ) direktorius. Bendrovės veiklos pobūdis krovinių pervežimo paslaugos. Dėl 2014 metais vykdytų pervežimų gali paaiškinti, kad buvo toks atvejis, kai automobilis MAN valst. Nr. AFG buvo ruošiamas techninei apžiūrai, todėl stovėjo įmonės kieme. Ūkininkas K. D., kurį pažįsta, nes teko vežti jo krovinius, pradėjo prašyti, kad reikia nuvežti du rapsų krovinius į Obelis. Taip pat ir E. R. (vadybininkas) sakė, kad to paties prašo UAB ( - ), nes jie nebespėja. Tada sutiko ir šių krovinių vežti važiavo R. A. automobiliu, kuris buvo ruošiamas techninei apžiūrai. Tada rapsai buvo pakrauti pas K. D. ir nuvežti į ( - ). Tokie reisai buvo du ir abu kartus buvo pakrauta toje pačioje vietoje R. A. šių krovinių važtaraščių neparvežė, todėl apmokėjimo už šiuos pervežimus UAB( - ) negavo. K. D. teigė, kad apmokėti turėtų( - ) UAB, pastarieji, kad ūkininkas K. D. (3 t., b. l. 26-29);

4323) 2018 m. sausio 5 d. specialisto išvada Nr.04/14-2-10-207 iš kurios matyti, kad K. D. ūkis 1998-02-23 įregistruotas ūkininkų ūkių registre. Ūkio kodas ( - ). Pagal pateiktus dokumentus ūkio veikla augalininkystė bei gyvulininkystė. K. D. nuo 1997-04-01 įregistruotas PVM mokėtoju. PVM mokėtojo kodas LT1000007500811. Ūkininko K. D. ūkio apskaitoje 2014 metais pardavimai UAB( - ) neužregistruoti. Pagal surinktą ikiteisminio tyrimo medžiagą ūkininko K. D. pardavimų UAB( - ) nenustatyta. Ūkininko K. D. ūkio apskaitoje 14 atvejų registruotas augalininkystės produkcijos pardavimas ( - ) UAB. Ūkio apskaitoje įrašyta ir deklaruota 510107,08 Lt pajamų už produkciją ir 107122,48 Lt pardavimo PVM. Registre ,,apyvartos žiniaraštis buhalterinė sąskaita 241 pirkėjai“ registruota 617229,56 Lt pirkėjo ( - ) UAB skola. Tyrimui gauta: transporto įmonių UAB( - ) direktoriaus A. B. ir įmonėje dirbusių vairuotojų V. P., D. B., E. K. IĮ savininko E. K. ir įmonėje dirbusių vairuotojų Z. Z., G. K., UAB( - ) direktoriaus A. P. ir įmonėje dirbusio vairuotojo R. A. parodymai dėl transporto paslaugų bei UAB ( - ) bei su pervežimais susijusių dokumentų kopijos. AB ( - ) 2015-06-02 raštu Nr. 020-493 pateikta informacija dėl grūdų pirkimo iš UAB( - ), UAB ( - ) UAB ( - ) bei produkcijos pirkimo dokumentų kopijos. Pagal pateiktus K. D. ūkio apskaitos dokumentus bei ikiteisminio tyrimo medžiagą nustatyta, kad pirkėjas ( - ) UAB augalininkystės produkciją paimdavo samdytu autotransportu. Produkcijos vežėjai ( - ) IĮ, UAB ( - ), UAB ( - ), UAB( - ), UAB( - ). Nustatyta, kad pirkėjui ( - ) UAB K. D. ūkio produkciją pervežė: rapsus - pristatymo vieta KB ( - ) 3 atvejais 76480 kg E. K. IĮ, 7 atvejais 162960 kg UAB ( - ); kviečius - pristatymo vieta AB ( - ) atvejais 92060 kg UAB( - ), 2 atvejais 52760 kg E. K. IĮ, 2 atvejai 52740 kg UAB ( - ). Pristatymo vieta AB ( - ) – 8 atvejais 209710 kg UAB ( - ); miežius - pristatymo vieta AB( - ) ( - ) 3 atvejais 65080 kg E. K. IĮ. Pagal pateiktą ikiteisminio tyrimo medžiagą transporto išlaidas padengdavo pirkėjas ( - ) UAB. Ūkininko K. D. apskaitoje 2 atvejais registruota 239440 kg rapsų pardavimas ( - ) UAB. Užregistruota 234656,52 Lt pajamų bei 49277,87 Lt pardavimo PVM. Pagal įformintas PVM sąskaitas faktūras registruoti pardavimai: 2014-08-11 PVM sąskaita faktūra ( - ) PVM sąskaitoje faktūroje įrašyta rapsų pardavimo datos: 2014-08-07 26060 kg, 2014-08-08 25010 kg ir 25410. Iš viso 76480 kg; 2014-10-06 PVM sąskaita faktūra ( - ) PVM sąskaitoje faktūroje įrašyta rapsų pardavimo datos: 2014-10-01 23240 kg, 2014-10-02 24250 kg ir 24470 kg, 2014-10-03 24840 kg ir 24640 kg, 2014-10-06 23410 kg ir 18110 kg. Iš viso 162960 kg. Atlikus ( - ) UAB 2014 metų dokumentų apžiūrą nustatyta, kad bendrovės apskaitoje užregistruota 239440 kg 283934,39 Lt vertės rapsų pirkimas iš ūkininko K. D.. Iš to skaičiaus: 234656,52 Lt rapso vertė, 49277,87 Lt PVM. ( - ) UAB apskaitoje registruota, kad iš ūkininko K. D. ūkio įsigyti 239440 kg rapsų buvo parduoti KB ( - ). Iš to skaičiaus: 2014 metų rugpjūčio mėnesį 76480 kg, 2014 m. spalio mėnesį 162960 kg. Nustatyta, kad KB( - ) įformino rapsų pirkimą iš ( - ) UAB: 1. 2014-10-01 PVM sąskaita faktūra ser. GRS Nr. 0002298, grūdų priėmimo dokumentas pavadinimu „grūdų lydraštis“ Nr. 298 (12 priedas); 2. 2014-10-02 PVM sąskaitos faktūros ser. GRS Nr. 0002300, Nr. 0002303, grūdų priėmimo lydraščiai Nr. 300, Nr. 303 (14, 15 priedai); 3. 2014-10-03 PVM sąskaitos faktūros ser. GRS Nr. 0002305, Nr. 0002309, grūdų priėmimo lydraščiai Nr. 305, Nr. 309 (16, 17 priedai); 4. 2014-10-06 PVM sąskaitos faktūros ser. GRS Nr. 0002311, Nr. 0002313, grūdų priėmimo lydraščiai Nr. 311, Nr. 313 (19, 19 priedai). Minėtais atvejais apskaitos dokumentuose registruota 162960 kg rapso pardavimas KB „SV Obeliai“ bei 191327,16 Lt apskaičiuoti mokėti už produkciją iš viso. Tame skaičiuje: 158121,61 Lt už rapsą, 33205,55 Lt PVM. Pagal surinktą ikiteisminio tyrimo medžiagą, tikėtinus transporto įmonės UAB( - ) vairuotojo R. A., direktoriaus A. P. parodymus, tvarkant K. D. ūkio apskaitą 2014 metais nesivadovauta Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX 574 6 str. 2 d. reikalavimu - į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimo dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d. reikalavimais – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, nes nesurašytos pardavimo PVM sąskaitos faktūros ir apskaitoje neužregistruota 76930 kg rapso pardavimas( - ) UAB. Neregistruota 79301 Lt (22967 Eur) pajamų už rapsus, 16653 Lt (4823 Eur) pardavimo PVM, 64376 Lt (18645 Eur) pirkėjo ( - ) UAB skola bei atsiskaitymas už produkciją. Taigi pagal surinktą ikiteisminio tyrimo medžiagą, tikėtinus transporto įmonės UAB( - ) vairuotojo R. A., direktoriaus A. P. parodymus, tvarkant K. D. ūkio apskaitą 2014 metais nesivadovauta LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX 574 6 str. 2 d. reikalavimu - į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimo dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d. reikalavimais – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, nes nesurašytos pardavimo PVM sąskaitos faktūros ir apskaitoje neužregistruota 76930 kg rapso pardavimas ( - ) UAB. Neregistruota 79301 Lt (22967 Eur) pajamų už rapsus, 16653 Lt (4823 Eur) pardavimo PVM, 95954,67 Lt (27790 Eur) pirkėjo ( - ) UAB skola bei atsiskaitymas už produkciją (16 t., b. l. 95-109);

4424) 2017 m. rugpjūčio 31 d. specialisto išvada Nr. 5-5/76 dėl UAB( - ), iš kurios matyti, kad įmonė registruota 2014-07-04 adresu Vilniaus miestas m., ( - ) g. Kodas ( - ). Deklaruota veikla: bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Steigėjas ir akcininkas UAB ( - ). Bendrovės įstatinis kapitalas 2896 EUR (10000 Lt) akcijų skaičius 100. Pagal ikiteisminio tyrimo medžiagą vykdyta veikla: tarpininkavimo paslaugos perkant ir parduodant grūdus, rapso sėklas, aliejaus žaliavą. UAB ( - ) (įm.k. ( - ) atstovaujama direktoriaus M. Z. (pardavėjas) ir pilietis R. V. gyvenantis ( - ), Estijos Respublika (pirkėjas) įformino 2014-08-04 akcijų pirkimo – pardavimo sutartį. Sutartyje įrašyta, kad pardavėjas UAB( - ) už 10000 Lt parduoda, o R. V. perka 10000 Lt vertės 100 vnt. UAB( - ) akcijų pagal sutartį atsiskaitymas už akcijas grynais pinigais. Sodra duomenimis UAB ( - ) buvo įdarbintas tik vienas darbuotojas direktorius R. V.. UAB( - ) laikotarpiu nuo 2014-07-21 iki 2016-11-01 registruota PVM mokėtojų registre. PVM mokėtojo kodas LT100008710412. VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registre UAB ( - ) direktoriais užregistruota: laikotarpiu nuo 2014-07-04 iki 2014-08-07 M. Z.; laikotarpiu nuo 2014-08-07 iki 2016-09-07 R. V.. UAB ( - ) vienintelis akcininkas R. V. įformino 2014-08-04 sprendimą atleisti M. Z. iš bendrovės direktoriaus pareigų ir paskirti save bendrovės direktoriumi; nuo 2016-09-07 A. W. G. UAB( - ) vienintelis akcininkas A. W. G. įformino 2016-08-24 sprendimą atleisti R. V. iš bendrovės direktoriaus pareigų ir paskirti save bendrovės direktoriumi. Darbo sutartys tyrimui nepateiktos. „Sodra draudėjas ir jo darbuotojai duomenimis R. V. laikotarpiu nuo 2014-08-26 iki 2016-08-24 įrašytas UAB ( - ) draudžiamų darbuotojų sąraše. Produkcijos pardavimai ( - ) UAB: - UAB ( - ) registre „pardavimų sąskaitų žurnalas“ 2014 metais registruotos 25 pardavimų PVM sąskaitos faktūros UAB( - ) : 19 PVM sąskaitų faktūrų, kuriose registruota 912,944 ton 571760,60 Lt (165593,32 EUR) vertės kviečių pardavimas. Iš jų: pajamos už kviečius 472529,42 Lt (136853,98 EUR), pardavimo PVM 99231,18 Lt (28739,34 EUR); 6 PVM sąskaitos faktūros, kuriose registruota 319,154 ton 407734,57 Lt (118088,09 EUR) vertės rapsų sėklų pardavimas. Iš jų: pajamos už rapsus 336970,72 Lt (97583,47 EUR), pardavimo PVM 70763,85 Lt (20494,63 EUR). Pagal Panevėžio apskrities VMI 2016-10-17( - ) UAB patikrinimo aktą Nr. (42.59)FR0680-642 pardavimo PVM sąskaitas faktūras surašė grūdų pirkėja( - ) UAB, o ne pardavėjas UAB( - ). Pagal minėto įstatymo reikalavimą, pardavimo dokumentus turėjo išrašyti UAB ( - ), nes UAB( - ), nesivertė žemės ūkio produkcijos gamyba, įmonės deklaruota ir vykdyta veikla grūdų ir sėklų didmeninė prekyba. Tyrimui pateiktos kratos metu išimtos tarp UAB( - ) (pardavėjas) ir ( - ) UAB (pirkėjas) įformintos kviečių ir rapsų sėklų pardavimo pirkimo sutartys: 2014-09-15 Nr. DK01-2014/09/15, 2014-10-02 Nr. DK01-2014/10/02, 2014-11-07 Nr. DK012014/11/07. Minėtomis sutartimis UAB ( - ) įsipareigojo ( - ) UAB parduoti 820 ton kviečių. Nurodyta pristatymo vieta AB ( - ). 2014-10-02 Nr. DK01-2014/10/02, 2014-10-09 Nr. DK01-2014/10/09, 2014-10-21 Nr. 2014;10/21. Minėtomis sutartimis UAB( - ), įsipareigojo ( - ) UAB parduoti 298 ton rapsų sėklų. Nurodyta pristatymo vieta KB ( - ). Sutartyse pirkėjo ( - ). UAB atstovo pavaduotojo komercijai D. K. parašas. Sutartyje 2014-09-15 Nr. DK01-2014/09/15 pardavėjo UAB ( - ) direktoriaus R. V. parašas, likusios sutartys pardavėjo nepasirašytos. UAB( - ) nepateikė krovinio važtaraščių, kuriose registruota produkcijos perdavimas( - ) UAB (siuntėjas, pakrovimo vieta, produkcijos vežėjas). Atskirais atvejais prie įformintų produkcijos pardavimo ( - ) UAB PVM sąskaitų faktūrų pridėti žemės ūkio produkcijos priėmimo aktai arba grūdų lydraščiai surašyti produkciją priimančios įmonės. Produkcijos priėmimo dokumentuose įrašyta tiekėjas( - )UAB, pirkėjas kviečių - AB ( - ), rapsų - KB ( - ). Taigi tyrimo metu pagal pateiktą medžiagą negalima patvirtinti, kad 912,944 ton kviečių ir 319,154 ton rapsų sėklų pardavimas ( - ) UAB vyko taip kaip rodo įformintų pardavimo PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai. Panevėžio apskrities VMI 2016-10-17( - ) UAB patikrinimo akte dėl ūkinių sandorių su UAB( - ) Nr. (42.59)FR0680-642 įrašyta: mokestinio tyrimo metu paprašius bendrovės ( - ) UAB) pateikti dokumentus, kuriuose būtų nurodyta, kad kviečiai ir rapsai atgabenti iš UAB ( - ). Buhalterė elektroniniu laišku nurodė, kad bendrovė Krovinio važtaraščių neturi, kadangi produkciją UAB ( - ) pristatydavo savo transportu. Iš KB( - ) bei AB( - ) bendrovė ( - ) gaudavo dokumentus apie pristatytą kiekį bei produkto kokybę. Kas pristatė grūdus buhalterei pasakydavo direktoriaus pavaduotojas D. K. ( - ) UAB patikrinimo metu nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima pripažinti, kad sandoriai tarp ( - ) UAB ir UAB ( - ) galėjo vykti tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos UAB( - ) vardu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose, nes patikrinimo metu surinkta informacija prieštarauja pateiktų dokumentų turiniui. ( - ) UAB pažeidė 2011-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574: 6 str. 2 d. – į apskaitą privaloma įtraukti visas operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio pasikeitimu, nes laikotarpyje nuo 2014-09-16 iki 2014-11-11 buhalterinės apskaitos registruose apskaitė PVM sąskaitas, kuriose įrašyti duomenys apie grūdų pirkimo sandorius, kurie realiai tarp PVM sąskaitose faktūrose nurodytų ūkių subjektų neįvyko; 12 str. kuriame nurodyta, kad ūkinė operacija užfiksuota buhalterinės apskaitos dokumente, turi būti įvykusi šiame dokumente (PVM sąskaitoje faktūroje) nurodytomis sąlygomis. Nurodyti rekvizitai yra nurodomi tikslu identifikuoti įvykusią ūkinę operaciją, ją vykdžiusius asmenis, todėl tiek ūkinė operacija, tiek ją vykdę asmenis turi būti tikri, kad būtent apskaitos dokumente nurodytas ūkio subjektas atliko tą ūkinę operaciją; 13 str. nuostatas dėl privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų, nes UAB ( - ) vardu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose už grūdus, ūkinės operacijos turinys neatitinka tikrovės“. Produkcijos pardavimai KB( - ) - UAB ( - ) registre „pardavimų sąskaitų žurnalas“ 2014-2015 metais registruotos 81 pardavimo PVM sąskaita faktūra KB ( - ): 2014 metais 22 PVM sąskaitos faktūros, kuriose registruota 577,665 ton (užskaitomu svoriu) 761543,51 Lt (220558,24 EUR) vertės rapsų sėklų pardavimas. Iš jų: pajamos už rapsus 629374,80 Lt (182279,54 EUR), pardavimo PVM 132168,71 Lt (38278,70 EUR); 2015 metais 8 PVM sąskaitos faktūros, kuriose registruota 321,66 ton (užskaitomu svoriu) 133550,11 EUR vertės rapsų sėklų pardavimas. Iš jų: pajamos už rapsus 110372 EUR, pardavimo PVM 23178,11 EUR; 2015 metais 51 PVM sąskaita faktūra, kuriose registruota 1311,33 ton) 1025334,821 EUR vertės žaliavinio aliejaus pardavimas. Iš jų: pajamos už aliejų 847384,13 EUR, pardavimo PVM 177950,69 EUR. KB ( - ) direktorius R. J. 2016-11-17 pateikė laikotarpio nuo 2014-08-01 iki 2014-12-31 sandorių su UAB ( - ) dokumentų kopijas. KB ( - ) 2017-06-19 raštu Nr. 20170619 pateikė 2015 – 2016 metų sandorių su UAB( - ) ir dokumentų patvirtintas kopijas. UAB ( - ) 2014 metais surašė pardavimų PVM sąskaitas faktūras prasidedančias numeriu 14. pvz: 2014-11-13 Nr. 141113-1, 2014-11-14 Nr. 141114-1, 141114-2. 141114-3 ir t. t). KB( - ) 2016-11-17 pateikė 2014 metų surašytas UAB( - ) pardavimų pardavimo PVM sąskaitas ser. GRS ir numeris. Pvz: 2014-10-24 ser. GRS Nr. 0002352, Nr. 0002353 ir t. t. Taigi 2014 metais surašytos skirtingos rapsų pardavimo dokumentų PVM sąskaitų faktūros - skiriasi serija ir numeriai. Pažymoje UAB( - ) apskaitoje užregistruotas produkcijos, prekių ir paslaugų pardavimas laikotarpiu nuo 2014-08-01 iki 2015-12-31“ (15 priedas) nurodyti UAB( - ) ir KB( - ) surašytų PVM sąskaitų faktūrų numeriai. Pagal pateiktą informaciją KB ( - ) produkcijos pirkimo iš UAB( - ) duomenys sutampa su UAB ( - ) registruotais pardavimų duomenimis (13 t., b. l. 118-164);

4524) 2018 m. balandžio 13 d. E. K. įmonės elektroniniu paštu pateiktu atsakymu, iš kurio matyti, kad jo įmonė pervežė grūdines kultūras UAB ( - ) užsakymu. Per darbų kiekį ir kontrolės nebuvimą, šie pateikti dokumentai nebuvo įtraukti į apskaitą ir neišrašytos sąskaitos UAB( - ). Todėl nėra susidariusi skola, kuras neįtrauktas į sąnaudas, o nuo jo PVM neatskaitytas. 2016 m. spalio 6 d. PVM deklaracijos pataisytos, neapskaitytos pajamos ir PVM įtrauktos į deklaraciją bei sumokėtos (15 t., b. l. 158-160);

4625) 2018 m. sausio 30 d. apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad apžiūrėti UAB ( - ) apskaitos dokumentai, kuriuos pateikė buhalterė G. V. ( 4 t., b. l. 56-121);

4726) 2017 m. spalio 18 d. apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad apžiūrėti UAB ( - ) banko sąskaitos išrašai ir sandoriai su UAB ( - ) (11 t., b. l. 162-166);

4827) 2016 m. spalio 17 d. Panevėžio apskrities VMI patikrinimo aktu Nr. ( - ) 642 dėl UAB ( - ), iš kurio matyti, kad buvo atliekamas bendrovės patikrinimas, susijęs su grūdų supirkimu. Patikrinimo akte nustatyta, kad ( - ) UAB pagal UAB ( - ) vardu išrašytas PVM sąskaitas už grūdus 2014 metais leidžiamuose atskaitymuose apskaitė 809500 Lt. Patikrinimo metu surinkta informacija, nustatyti faktai bei aplinkybės, kurių pagrindu padaryta išvada, kad UAB( - ) vardu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytų ūkinių operacijų turinys neatitinka tikrovės, nes PVM sąskaitose faktūrose užfiksuotos ūkinės operacijos dėl grūdų pirkimo realiai neįvyko UAB( - ) vardu išrašytos PVM sąskaitos faktūros laikytinos neturinčiomis juridinės galios, pagal jas išlaidų pripažinimas sąnaudomis, mažinančiomis apmokestinamąjį pelną, negalimas. Todėl 809500 Lt 2014 metų leidžiamuose atskaitymuose apskaityti nepagrįstai. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo 11 str., apskaičiuojant Lietuvos vieneto apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atimamos neapmokestinamos pajamos, atskaitomi leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Pagal šio įstatymo 5 str. 1 dalį nuo 2010 metų Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 15 proc. mokesčio tarifą. Bendrovė, pažeisdama aukščiau išvardintas Pelno mokesčio nuostatas, 2014 metų apmokestinamąsias pajamas sumažino 809500 Lt nepagrįstai. Patikrinimo metu apskaičiuojamas 687682 Lt apmokestinamas pelnas“. Pagal patikrinimo aktą papildomai paskaičiuota mokėti 55072 Lt (15950 Eur) pelno mokesčio. Tikrinamuoju laikotarpiu PVM atskaitos tvarką reglamentavo LR Pridėtinės vertės mokesčio 2002-03-05 įstatymas Nr. IX-751 64 str., kuriame nurodyta, kad pirkimo PVM gali būti traukimas į PVM atskaitą tik tuo atveju jeigu PVM mokėtojas turi PVM sąskaitą faktūrą. LR Pridėtinės vertės mokesčio 2002-03-05 įstatymo 80 str. reglamentuoja, kad PVM sąskaita faktūra privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų nustatytus privalomus apskaitos dokumento rekvizitus Vien ta aplinkybė, kad mokesčių mokėtojas turi įstatymo reikalaujamus formaliuosius rekvizitus turinčią PVM sąskaitą faktūrą dar nepagrindžia teisės į PVM atskaitą, jeigu turimų įrodymų visuma leidžia teigti, kad ūkinė operacija neįvyko arba jos turinys yra ne toks, koks pavaizduotas buhalterinės apskaitos dokumentuose. Vadovaujantis minėtų įstatymų nuostatomis ir atsižvelgiant patikrinimo surinktą informaciją, nustatytus faktus bei aplinkybes, bendrovė PVM deklaracijose pateiktose už 2014 metų rugsėjo - lapkričio mėnesius, nepagrįstai į PVM atskaitą 169995 Lt pirkimo PVM sumą“. Pagal patikrinimo aktą papildomai paskaičiuota UAB ( - ) mokėti iš viso 170619 Lt (49414 Eur) PVM (1 t., b. l. 26-40); 28) 2017 m. rugsėjo 14 d. Estijos Respublikos teisėsaugos institucijos atsakymu, iš kurio matyti, kad pateikta medžiaga ir apklausti asmenis, susiję su UAB( - ) akcininkais - R. V. bei UAB ( - ) (12 t., b. l. 93-200, 13 t., b. l. 1-60; 61-79); 29) Sodros duomenų bazės išrašu, iš kurio matyti, kad D. K. dirbo UAB( - ) nuo 2010-08-23 iki 2014-12-19 (18 t., b. l. 81); 30) 2018 m. balandžio 11 d. Panevėžio apskrities VMI raštu dėl civilinio ieškinio, iš kurio matyti, kad civilinio ieškinio nereiškia, nes surašytas UAB ( - ) patikrinimo aktas ir inspekcija apskaičiavusi mokėtinas mokesčių sumas, išsiieškos MAĮ nustatyta tvarka (15 t., b. l. 157);

49Visuma teismo ištirtų ir įvertintų įrodymų leidžia teismui konstatuoti, kad kaltinamojo D. K. kaltė, padarius nusikalstamas veikas numatytas BK 222 straipsnio 1 dalyje, 220 straipsnio 1 dalyje (2011-06-21 įstatymo redakcija Nr. XI-1472) yra visiškai įrodytos ir kvalifikuotos tinkamai. Kaltinamasis sutiko, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, sutiko su prokuroro siūlomos bausmės rūšimi ir jos dydžiu, tačiau prašo paskirtos baudos mokėjimą, išdėstyti pusės metų laikotarpiui (18 t., b. l. 106).

50D. K. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

51Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi (BK 41 straipsnio 2 dalis), bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais (BK 54 straipsnio 2 dalis), kitomis baudžiamajame įstatyme įtvirtintomis bausmės skyrimo taisyklėmis. Teismas įvertintina padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį, kilusius padarinius, kaltinamojo asmenybę. Teismas įvertina ir tai, kad kaltinamasis padarė apysunkį nusikaltimą (BK 222 straipsnio 1 dalis) bei nesunkų nusikaltimą (BK 220 straipsnio 1 dalis), veikos yra tyčinės baigtos. D. K. neteistas (18 t., b. l. 77), administracine tvarka nebaustas (18 t., b. l. 78), nėra duomenų apie registraciją Psichikos sveikatos centro ir Priklausomybės ligų kabineto įskaitose, nuo 2018-01-08 nedirbantis, atleistas iš UAB ( - ) direktoriaus pareigų (18 t., b. l. 81).

52Visos paminėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad už padarytas nusikalstamas veikas kaltinamajam gali būti skiriamos straipsnių sankcijose numatytos bausmės – baudos. Atsižvelgiant į kaltinamojo materialinę padėtį, kitas bylos aplinkybes, nustatytinas 6 mėnesių laikotarpis sumokėti baudai.

53Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtos bausmės bendrintinos dalinio sudėjimo būdu, paskiriant D. K. galutinę bausmę.

54Įvertinus tai, kad byla baigta teismo baudžiamuoju įsakymu bei tai, kad kaltinamasis pilnai pripažino padaręs nusikalstamą veiką, jam paskirta bausmė BK 641 straipsnio pagrindu sumažinama vienu trečdaliu.

55Civilinis ieškinys byloje nepareikštas. Kardomoji priemonė D. K. nepaskirta.

56Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti klausimas išsprendžiamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnyje nustatyta tvarka.

57Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421, 422 straipsniais, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, teismas

Nutarė

58D. K., pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 220 straipsnio 1 dalyje (2011-06-21 įstatymo redakcija Nr. XI-1472), 222 straipsnio 1 dalyje, ir nubausti:

59- pagal BK 220 straipsnio 1 dalį (2011-06-21 įstatymo redakcija Nr. XI-1472) – 42 (keturiasdešimt dviejų) MGL (1 581,72 Eur) dydžio bauda;

60- pagal BK 222 straipsnio 1 dalį – 57 (penkiasdešimt septynių) MGL (2 146,62 Eur) dydžio bauda.

61Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti, jas iš dalies sudedant ir paskirti D. K. subendrintą bausmę – 60 (šešiasdešimties) MGL (2 259,60 Eur) dydžio baudą.

62Vadovaujantis BK 64¹ straipsnio 1 ir 2 dalimis, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti D. K. galutinę bausmę – 40 (keturiasdešimties) MGL (1 506,40 Eur) dydžio baudą.

63Paskirtą baudą sumokėti per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų vieną iš surenkamųjų sąskaitų.: LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB „Citadele“ bankas, LT74 4010 0510 0132 4763, esančią AB Luminor Bank, LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių bankas, LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filialas, LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB Medicinos bankas (įmokos kodas 6801), o dokumentus, patvirtinančius apie sumokėjimą, pristatyti Panevėžio miesto apylinkės teismo raštinei (Laisvės a. 17, Panevėžys).

64Išaiškinti D. K., kad laiku nesumokėjus paskirtos baudos, ji išieškoma priverstinai.

65Daiktus turinčius reikšmės bylai tirti – kompaktinius diskus su informacija, saugomus byloje (11 t., b. l. 29, 32, 79, 94, 115, 186), (12 t., b. l. 68), (13 t., b. l. 89), (17 t., b. l. 14), baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus – palikti saugoti byloje; voką su dokumentų kopijomis, saugomą byloje (2 t., b. l. 78), baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus – palikti saugoti byloje.

66Išaiškinti D. K., kad jis, nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam šį teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą reikalaudama surengti bylos nagrinėjimą teisme. Padavus tokį prašymą, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Nepasinaudojus šia teise, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

67Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Česlovas... 2. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos Respublikos... 3. Teismas... 4. D. K., iki 2014-03-10 būdamas UAB ( - ) (įmonės kodas ( - ), reg. ( - )... 5. Šiais savo veiksmais D. K. padarė nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1... 6. Be to, D. K., iki 2014-03-10 būdamas UAB( - ) (įmonės kodas ( - ), reg. ( -... 7. Šiais savo veiksmais D. K. padarė nusikaltimą, numatytą BK 220 straipsnio 1... 8. Dėl pareikšto kaltinimo kaltinamasis kaltu prisipažino iš dalies, kadangi... 9. Be kaltinamojo parodymų, jo kaltė dėl padarytos nusikalstamos veikos... 10. 1) Liudytojos G. V. parodymais, iš kurių matyti, kad dirbo UAB ( - )... 11. 2) Liudytojo B. K. parodymais, iš kurių matyti, kad nuo 2014 metų kovo... 12. 3) Liudytojo E. K. parodymais, iš kurių matyti, kad yra K. IĮ savininkas ir... 13. 4) Liudytojo R. K. parodymais, iš kurių matyti, kad turi savo ūkį. D. K.... 14. 5) 2018 m. sausio 19 d. specialisto išvada Nr. 04/14-2-10-792 dėl UAB ( - ),... 15. - apskaitoje neužregistruotas 121,680 ton kviečių pirkimas iš ūkininkų.... 16. - kviečių 121,680 ton kviečių pirkimui pagrįsti panaudota UAB( - ) vardu... 17. - apskaitoje neužregistruotas 158 ton rapsų pirkimas iš ūkininkų.... 18. - 158 ton rapsų pirkimui pagrįsti panaudota UAB ( - ) vardu įformintos PVM... 19. Pagal pateiktą ikiteisminio tyrimo medžiagą, tikėtinus E. K. IĮ... 20. 6) S. L., apklausto specialiuoju liudytoju, o vėliau įtariamuoju parodymais,... 21. 7) 2017 m. lapkričio 20 d. specialisto išvada Nr. 5-5/104, iš kurios matyti,... 22. -... 23. kviečių 528320 kg. Gauta pajamų už kviečius 314802,51 Lt, pardavimo PVM... 24. -... 25. kvietrugių 101300 kg. Gauta pajamų už kvietrugius 39610,86 Lt, pardavimo PVM... 26. -... 27. rapsų 152210 kg. Gauta pajamų už rapsus167238,38 Lt, pardavimo PVM 35120,06... 28. 8) 2017 m. gruodžio 28 d. nutarimu, iš kurio matyti, kad ikiteisminio tyrimo... 29. 9) S. V. apklausto specialiuoju liudytoju, o vėliau įtariamuoju parodymais,... 30. 10) Liudytojo Z. Z. parodymais, iš kurių matyti, kad jis atlieka vežimus.... 31. 11) 2018 m. sausio 3 d. specialisto išvada Nr. 04/14-2-12-94, iš kurios... 32. 12) 2017 m. lapkričio 27 d. apžiūros protokolu ir E. K. įmonės krovinio... 33. 13) 2018 m. vasario 6 d. nutarimu, iš kurio matyti, kad ikiteisminio tyrimo... 34. 14) Įtariamojo V. Š. parodymais (2018-03-02 tyrimas jo atžvilgiu... 35. 15) 2018 m. sausio 15 d. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto... 36. 16) 2017 m. lapkričio 21 d. apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad... 37. 17) 2018 m. sausio 18 d. specialisto išvada Nr. 04/14-2-6-718, iš kurios... 38. 18) 2018 m. vasario 22 d. Panevėžio apskrities Valstybinės mokesčių... 39. 19) 2018 m. sausio 5 d. specialisto išvada Nr. 04/14-2-10-207, iš kurios... 40. 20) Įtariamojo K. D. parodymais, iš kurių matyti, kad jo kaip ūkininko... 41. 21) Liudytojo R. A. parodymais, iš kurių matyti, kad nuo 2015 m. liepos... 42. 22) Liudytojo A. P. parodymais, iš kurių matyti, kad yra UAB ( - )... 43. 23) 2018 m. sausio 5 d. specialisto išvada Nr.04/14-2-10-207 iš kurios... 44. 24) 2017 m. rugpjūčio 31 d. specialisto išvada Nr. 5-5/76 dėl UAB( - ), iš... 45. 24) 2018 m. balandžio 13 d. E. K. įmonės elektroniniu paštu pateiktu... 46. 25) 2018 m. sausio 30 d. apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad... 47. 26) 2017 m. spalio 18 d. apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad... 48. 27) 2016 m. spalio 17 d. Panevėžio apskrities VMI patikrinimo aktu Nr. ( - )... 49. Visuma teismo ištirtų ir įvertintų įrodymų leidžia teismui konstatuoti,... 50. D. K. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 51. Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi (BK 41... 52. Visos paminėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad už padarytas... 53. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtos bausmės... 54. Įvertinus tai, kad byla baigta teismo baudžiamuoju įsakymu bei tai, kad... 55. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas. Kardomoji priemonė D. K. nepaskirta.... 56. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 57. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 58. D. K., pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 220... 59. - pagal BK 220 straipsnio 1 dalį (2011-06-21 įstatymo redakcija Nr. XI-1472)... 60. - pagal BK 222 straipsnio 1 dalį – 57 (penkiasdešimt septynių) MGL (2... 61. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtas bausmes... 62. Vadovaujantis BK 64¹ straipsnio 1 ir 2 dalimis, paskirtą bausmę sumažinti... 63. Paskirtą baudą sumokėti per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo... 64. Išaiškinti D. K., kad laiku nesumokėjus paskirtos baudos, ji išieškoma... 65. Daiktus turinčius reikšmės bylai tirti – kompaktinius diskus su... 66. Išaiškinti D. K., kad jis, nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu... 67. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....