Byla AS-261-829-14
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos M. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos M. P. skundą atsakovams Elektrėnų savivaldybės administracijai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja M. P. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 1-6), kuriame prašė panaikinti Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. sausio 15 d. raštą Nr. 03.2-07-92 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) 2014 m. vasario 4 d. raštą Nr. 51SD-(14.51.92)-293 bei įpareigoti Elektrėnų savivaldybės administraciją suformuoti 7,813 ha žemės sklypą, Perkūnakiemio kaime, Elektrėnų savivaldybėje, pagal dabartinį administracinį suskirstymą.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartimi skundo dalį dėl 2014 m. sausio 15 d. rašto ir 2014 m. vasario 4 d. rašto panaikinimo atsisakyta priimti, kaip paduotą praleidus apskundimo terminą ir neprašant jo atnaujinti. Likusi skundo dalis priimta.

7Teismas nustatė, kad pateikto skundo reikalavimai – dalis jų – reiškiami praleidus apskundimo terminą ir negali būti priimti. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnį skundžiami du aktai priimti daugiau nei prieš tris mėnesius ir neprašoma atnaujinti skundo padavimo terminą. Todėl reikalavimai dėl minėtų sprendimų panaikinimo nepriimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

8III.

9Pareiškėja M. P. pateikė atskirąjį skundą (b. l. 29-33), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartį.

10Nurodo, kad gavo Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. vasario 7 d. raštą Nr. 51SD-(14.51.92)-333, kuriuo NŽT informavo, jog 2014 m. sausio 31 d. gautas Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. sausio 15 d. raštas Nr. 03.2-07-92 ir planinė medžiaga su pažymėta laisva valstybine žeme, buvusio savininko A. P. turėtoje valdoje. Elektrėnų savivaldybės administracija 2014 m. sausio 15 d. rašte Nr. 03.2-07-92 nurodė, jog visa buvusio savininko A. P. žemėvalda negali būti grąžinta natūra, nes pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) 12 straipsnio 4 punktą, 13 straipsnio 1 punktą dalis žemės yra užimta sodininkų bendrijų sodų ir priskirtina valstybės išperkamai žemei, todėl žemės grąžinimo procedūra bus vykdoma natūra tik likusiai daliai, t. y. kiek neužimta sodininkų bendrijos sodų. Nacionalinė žemės tarnyba 2014 m. vasario 4 d. raštu Nr. 51SD-(14.51.92)-293 kreipėsi į Elektrėnų savivaldybės administraciją su prašymu pagal 2014 m. sausio 15 d. raštu Nr. 03.2-07-92 pateiktą planinę medžiagą suprojektuoti natūra grąžintinus žemės sklypus, organizuoti žemės sklypų kadastrinius matavimus, patvirtinti natūra grąžintinus žemės sklypus.

11Kadangi pareiškėja su NŽT 2014 m. vasario 4 d. raštu Nr. 51SD-(14.51.92)-293 bei Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. sausio 15 d. raštu Nr. 03.2-07-92 nesutiko, todėl, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio nuostatomis, pateikė skundą NŽT vadovui. 2014 m. balandžio 24 d. raštu Nr. 1SS-(7.5)-1033 (gautas 2014 m. balandžio 28 d.) NŽT vadovas skundą atmetė. NŽT 2014 m. balandžio 24 d. raštą Nr. 1SS-(7.5)-1033, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsniu ir nepraleidusi apskundimo termino, apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

12Taigi, pareiškėja pasinaudojo išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka, skųsdama ginčijamus sprendimus pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnį, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 122 punktą, ABTĮ 32 straipsnį. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialiosios bei proceso teisės normas, reglamentuojančias ginčų sprendimą bei priimtų sprendimų apskundimą nuosavybės teisių atkūrimo byloje, netinkamai rėmėsi šias nuostatas aiškinančia administracinių teismų praktika (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-610/2011; 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-823/3011; 2012 m. spalio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-728/2011 ir kt.) ir nepagrįstai atsisakė priimti skundą visa apimtimi.

13Atsakovas Elektrėnų savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjos atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

14Teigia, jog pagal pareiškėjos nurodytą teismų praktiką (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 9 d. nutartis byloje Nr. A143-191/2010; 2011 m. vasario 11 d, nutartis byloje Nr. AS858-122/2011; 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis byloje Nr. AS822-610/2011; 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis byloje Nr. AS143-823/2011; 2012 m. spalio 24 d. nutartis byloje Nr. AS858-728/2012 ir kt.) Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. sausio 15 d. rašto Nr. 03.2-07-92 apskundimui yra privaloma ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūra, tačiau tokia procedūra nebuvo iki galo atlikta, nes pareiškėjai 2014 m. kovo 18 d. pateikus skundą Nacionalinei žemės tarnybai, pastaroji Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. sausio 15 d. rašto Nr. 03.2-07-92 apskundimo dalyje atsisakė nagrinėti skundą, motyvuodama tuo, kad NŽT neturi teisinio pagrindo vertinti Elektrėnų savivaldybės administracijos priimtų sprendimų pagrįstumo bei teisėtumo ir panaikinti šį Elektrėnų savivaldybės administracijos raštą (NŽT 2014 m. balandžio 24 d. raštas Nr. 1SS-(7.5)-1033). Taigi Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. sausio 15 d. rašto Nr. 03.2-07-92 teisėtumo, pagrįstumo ir panaikinimo klausimas nebuvo spręstas ikiteisminio proceso tvarka, todėl šis klausimas dar negali būti sprendžiamas teisminio proceso tvarka.

15Pažymi, kad Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. sausio 15 d. rašto Nr. 03.2-07-92 pagrįstumo ir teisėtumo bei jo panaikinimo klausimas jau nebegali būti sprendžiamas ir ne teismo tvarka, nes yra praleistas apskundimo terminas, numatytas Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje. Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. sausio 15 d. rašto Nr. 03.2-07-92 apskundimo terminas baigėsi 2014 m. vasario 12 d. Pareiškėjos atstovė 2014 m. vasario 5 d. prašymu Elektrėnų savivaldybės administracijos prašė pateikti jos 2014 m. sausio 15 d. raštą Nr. 03.2-07-92. Tačiau iki 2014 m. vasario 12 d. neapskundė šio rašto Nacionalinės žemės tarnybos vadovui. Tai ji padarė tik 2014 m. kovo 18 d. Atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėja Nacionalinės žemės tarnybos vadovui nepateikė pareiškimo dėl skundo padavimo termino atnaujinimo, todėl nei tuo metu, nei dabar nėra teisinių ir faktinių prielaidų Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. sausio 15 d. rašto Nr. 03.2-07-92 apskundimo ne teismo tvarka (ir tuo labiau teismine tvarka) terminui atnaujinti ir skundui nagrinėti.

16Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškėjos atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

17Nurodo, kad pareiškėja, vadovaudamasi Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio nuostatomis, Nacionalinės žemės tarnybos Elektrėnų skyriaus 2014 m. vasario 4 d. raštą Nr. 51SD-(14.51.92.)-293 apskundė Nacionalinės žemės tarnybos vadovui. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas 2014 m. balandžio 24 d. raštu Nr. 1SS-(7.5)-1033 pareiškėjos skundą atmetė. Pareiškėja, pateikdama Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2014 m. gegužės 19 d. skundą, prašo panaikinti ne išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, t. y. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo, o teritorinio, t. y. Elektrėnų skyriaus 2014 m. vasario 4 d. raštą Nr. 51SD-(14.51.92.)-293 (2 skundo reikalavimas), kurio apskundimo terminas yra pasibaigęs.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti skundo dalį dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. sausio 15 d. rašto Nr. 03.2-07-92 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. vasario 4 d. rašto Nr. 51SD-(14.51.92)-293 panaikinimo, kaip paduotą praleidus apskundimo terminą ir neprašant jo atnaujinti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

21Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčas šiuo atveju vyksta dėl nuosavybės teisių atkūrimo pareiškėjai procedūros.

22Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos (toliau – ir Tvarka) 1061 punkto 2 pastraipoje numatyta, jog savivaldybės administracijos direktorius per mėnesį nuo žemėtvarkos skyriaus prašymo suteikti informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę pateikimo pagal nustatyta tvarka patvirtintus miestų teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų detaliuosius planus ar žemės valdos projektus pateikia žemėtvarkos skyriui informaciją kartografinėje medžiagoje apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri pagal šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą nepriskirta valstybės išperkamai žemei, o tuo atveju, kai miestų teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų detalieji planai ar žemės valdos projektai nepatvirtinti arba jų nėra, – apie detaliai nesuplanuotas miesto teritorijas.

23Šiuo atveju, pagal minėtą punktą, Elektrėnų savivaldybės administracija 2014 m. sausio 15 d. rašte Nr. 03.2-07-92 Nacionalinės žemės tarnybos Elektrėnų skyriui nurodė, jog visa buvusio savininko A. P. žemėvalda negali būti grąžinta natūra, nes pagal Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 4 punktą, 13 straipsnio 1 punktą ir Tvarkos 70, 71 punktus dalis žemės yra užimta sodininkų bendrijų sodų ir priskirtina valstybės išperkamai žemei, todėl žemės grąžinimo procedūra bus vykdoma natūra tik likusiai daliai, t. y. kiek neužimta sodininkų bendrijos sodų.

24Tvarkos 1061 punkto 3 pastraipa numato, jog žemėtvarkos skyrius, gavęs informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę, per mėnesį šioje kartografinėje medžiagoje pažymi savininko turėto žemės sklypo ribas, remdamasis turima (išlikusia) arba kartografuota planine medžiaga. Miesto detaliai nesuplanuotų arba jau suprojektuotų pagal miestų teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų detaliuosius planus ar žemės valdos projektus teritorijų kartografinėje medžiagoje pažymėjęs turėto žemės sklypo ribas, žemėtvarkos skyrius per 20 darbo dienų raštu pateikia ją savivaldybės administracijos direktoriui ir prašo savivaldybės administracijos direktoriaus suprojektuoti žemės sklypą; organizuoti žemės sklypo kadastrinius matavimus pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534; patvirtinti nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų byloje esantį žemės sklypo planą, kuriame turi būti nurodyti šie kadastro duomenys: pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas, specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, taip pat suprojektuoti siūlomi servitutai (jeigu jų reikia) (Tvarkos 1061 p. 5 pstr.).

25Taigi, Nacionalinės žemės tarnybos Elektrėnų skyrius 2014 m. vasario 4 d. raštu Nr. 51SD-(14.51.92)-293 kreipėsi į Elektrėnų savivaldybės administraciją su prašymu pagal 2014 m. sausio 15 d. raštu Nr. 03.2-07-92 pateiktą planinę medžiagą suprojektuoti natūra grąžintinus žemės sklypus, organizuoti žemės sklypų kadastrinius matavimus, patvirtinti natūra grąžintinus žemės sklypus.

26Žemės reformos įstatymo 18 straipsnis numato skundų dėl žemės reformos vykdytojų sprendimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką, pagal kurią Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą (t. y. galutinius sprendimus), skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka per 20 darbo dienų nuo skundžiamo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio sprendimo priėmimo, atliktų veiksmų ar atsisakymo juos atlikti (neveikimo) dienos (18 str. 3, 6 d.). Tai reiškia, jog administracinių aktų bei veiksmų, kurie atliekami iki nuosavybės teisių atkūrimo, apskundimui taikoma privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS2-56/2006). Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimas, priimtas išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Žemės reformos įstatymo 18 str. 4 d.), t. y. per 20 dienų nuo sprendimo gavimo dienos (ABTĮ 32 str. 1 d.).

27Pareiškėja, nesutikdama su minėtų institucijų sprendimais (raštais), 2014 m. kovo 18 d. kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos vadovą, prašydama panaikinti Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. sausio 15 d. raštą Nr. 03.2-07-92 bei Nacionalinės žemės tarnybos Elektrėnų skyriaus 2014 m. vasario 4 d. raštą Nr. 51SD-(14.51.92)-293. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas, išnagrinėjęs pareiškėjos skundą, jo netenkino (2014 m. balandžio 24 d. raštas Nr. 1SS-(7.5)-1033). Tokiu būdu vertintina, jog pareiškėja pasinaudojo išankstine ginčo nagrinėjimo tvarka abiems raštams apskųsti (pagal administracinių teismų praktiką, žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 9 d. nutartis byloje Nr. A143-191/2010; 2011 m. vasario 11 d, nutartis byloje Nr. AS858-122/2011; 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis byloje Nr. AS822-610/2011; 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis byloje Nr. AS143-823/2011; 2012 m. spalio 24 d. nutartis byloje Nr. AS858-728/2012 ir kt.). Tačiau atsižvelgus į nustatytas faktines bylos aplinkybes bei teisinį reguliavimą, šiuo atveju pareiškėjos teismui skundžiamas raštas turėtų būti ir Nacionalinės žemės tarnybos vadovo 2014 m. balandžio 24 d. raštas Nr. 1SS-(7.5)-1033) „Dėl skundo nagrinėjimo“, nuo kurio gavimo dienos turėtų būti skaičiuojamas ir skundo teismui padavimo terminas (ABTĮ 32 str. 1 d.).

28Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė bylos faktines aplinkybes bei aiškino joms taikytinas proceso teisės normas. Todėl, atsižvelgus į tai, kad būtina nustatyti, ar pareiškėjos skundas atitinka kitus skundo formai ir turiniui keliamus reikalavimus, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir pareiškėjos skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30pareiškėjos M. P. atskirąjį skundą tenkinti.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjos skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja M. P. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartimi... 7. Teismas nustatė, kad pateikto skundo reikalavimai – dalis jų – reiškiami... 8. III.... 9. Pareiškėja M. P. pateikė atskirąjį skundą (b. l.... 10. Nurodo, kad gavo Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. vasario 7 d. raštą... 11. Kadangi pareiškėja su NŽT 2014 m. vasario 4 d. raštu Nr.... 12. Taigi, pareiškėja pasinaudojo išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme... 13. Atsakovas Elektrėnų savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjos... 14. Teigia, jog pagal pareiškėjos nurodytą teismų praktiką (Lietuvos... 15. Pažymi, kad Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. sausio 15 d.... 16. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 17. Nurodo, kad pareiškėja, vadovaudamasi Žemės reformos įstatymo 18... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis,... 21. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčas šiuo atveju vyksta dėl nuosavybės... 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057... 23. Šiuo atveju, pagal minėtą punktą, Elektrėnų savivaldybės administracija... 24. Tvarkos 1061 punkto 3 pastraipa numato, jog žemėtvarkos skyrius, gavęs... 25. Taigi, Nacionalinės žemės tarnybos Elektrėnų skyrius 2014 m. vasario 4 d.... 26. Žemės reformos įstatymo 18 straipsnis numato skundų dėl žemės reformos... 27. Pareiškėja, nesutikdama su minėtų institucijų sprendimais (raštais), 2014... 28. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. pareiškėjos M. P. atskirąjį skundą tenkinti.... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartį... 32. Nutartis neskundžiama....