Byla 2-6956-965/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Erika Tamošaitienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tyrimų laboratorija“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių plentas“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2904 Eur skolą, 522,72 Eur delspinigių, 40 Eur išieškojimo išlaidų, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje nustatyta tvarka, tačiau atsakovė atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas konstatuoja :

7ieškinys tenkintinas.

8Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2018 m. birželio 14 d. pasirašė Atlygintinų paslaugų teikimo sutartį Nr. 346 (toliau – Sutartis). Pagal Sutarties 1.1 punktą ieškovė įsipareigojo atlikti atsakovės prašyme nurodytus matavimus. Atsakovė Sutartimi įsipareigojo už šias paslaugas ieškovei sumokėti 2904 Eur kainą (1.2. punktas). Pagal nurodytą sutartį, atsakovė yra užsakovas, kuris įsipareigojo atsiskaityti už paslaugas sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Ieškovė atsakovei atliko PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas paslaugas, tačiau atsakovė už atliktus darbus neatsiskaitė, dėl ko ieškovei liko skolinga 2904 Eur. Ieškovė ragino atsakovę atsiskaityti, tačiau duomenų, jog atsakovė su ieškove būtų atsiskaičiusi, byloje nėra.

9Įvertinus byloje esančią medžiagą, konstatuotina, jog tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 ir 2 dalys). Byloje nustačius, kad ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, sutartus darbus atliko ir perdavė juos atsakovei, o atsakovė neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, su ieškove sutartu laiku neatsiskaitė, todėl ieškinys laikytinas pagrįstu, ieškovei iš atsakovės priteistina 2904 Eur skola.

10Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal CK 6.72 straipsnį susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Byloje nustatyta, kad Sutartyje atsakovė įsipareigojo mokėti po 0,5 proc. delspinigius už vėlavimą (sutarties 4.3. punktas) (ieškovė nurodė, kad delspinigius sumažino iki 0,1 proc.). Reikalavimas dėl 522,72 Eur delspinigių yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

11Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalis numato, jog kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 Eur sumą. Ieškovei iš atsakovės priteistina 40 Eur suma.

12Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

13Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 104 Eur žyminio mokesčio, kuris priteistinas iš atsakovės (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285 – 287 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių plentas“ 2904 Eur (dviejų tūkstančių devynių šimtų keturių eurų) skolą, 522,72 Eur (penkių šimtų dvidešimt dviejų eurų septyniasdešimt dviejų centų) delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 3426,72 Eur (trijų tūkstančių keturių šimtų dvidešimt šešių eurų septyniasdešimt dviejų centų) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. birželio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40 Eur (keturiasdešimties eurų) sumą pagal mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį ir 104 Eur (vieną šimtą keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Tyrimų laboratorija“.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai