Byla 2-304-786/2015
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir gyvenamosios vietos nustatymo, paprastojo turto administratoriaus paskyrimo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, -

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Laimai Zukienei, trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovams Vaidui Niaurai ir Ingai Lackuvienei, nedalyvaujant atsakovei R. B., nedalyvaujant trečiajam asmeniui Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei R. B., trečiajam asmeniui Aulelių vaikų globos namams ir Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namams dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir gyvenamosios vietos nustatymo, paprastojo turto administratoriaus paskyrimo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, -

Nustatė

2ieškovo atstovė nurodė, jog atsakovė R. B. nevykdo motinos pareigos visiškai nesirūpina savo mažamečiai vaikais E. G., A. G., N. G., U. G., P. G. ir G. G., veda asocialų gyvenimo būdą. Dėl atsakovės girtavimo, vaikų nepriežiūros ir vaikų poreikių nesupratimo, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2014-04-23 sprendimu vaikai buvo paimta iš atsakovės ir apgyvendinta Aulelių vaikų globos namuose. Po vaikų paėmimo tęsė intensyvų socialinį darbą su atsakove, tačiau atsakovė nekeitė gyvenimo būdo. Nuo 2014-06-09 atsakovės vaikas G. G. auga Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namuose, nes vaikas turi sveikatos sutrikimų. Nurodė, jog vaikais daugiau rūpinosi vaikų tėvas G. G., kuris 2014 m. rugpjūčio 26 d. mirė. Surinkta medžiaga patvirtina, jog atsakovė visiškai nesirūpina vaikais ir padėtis nesikeičia. Atsakovė girtauja, gyvena su kitu vyru, jo namuose, savo gyvenamos vietos neturi . Todėl prašė neterminuotai apriboti atsakovės R. B. motinos valdžią jos vaikams, nustatyti nuolatinę globą, paskirti globėjus ir turto administratorius, nustatyti vaikų gyvenamąją vietą ir iš atsakovės priteisti išlaikymą periodinėmis išmokomis po 50 EUR iki vaikų pilnametystės ir išlaikymo įsiskolinimą.

3Atsakovei R. B. ieškinio ir priedų kopijos įteiktos, teismo šaukimas atvykti į teismo posėdį įteiktas pasirašytinai. Atsakovė B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Telefonu paaiškino, jog atvykti į posėdį neturi lėšų, prašė nagrinėti jai nedalyvaujant, ji nesutinkanti, kad jai būtų apribota motinos valdžia jos vaikų atžvilgiu.

4Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovai su pateiktu ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, jog atsakovė mažai domisi vaikais, paskutinį kartą vaikus aplankė 2015 m. sausio 15d. Patys globos namai siūlė atsakovei R. B. pasiimti vaikus savaitgaliui ar šventėms, tačiau atsakovė niekada vaikų nebuvo pasiėmusi, nesidomi jų gyvenimu. Atvykusi į globos namus, su vaikais pabūna labai trumpą laiką, pažadėdama, kad atvyks kitą kartą.

5Tretysis asmuo Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų atstovas į posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Bylos medžiaga , ieškovo , trečiojo asmens paaiškinimais nustatyta, kad atsakovė R. B., būdama mažamečių vaikų E. G., A. G., N. G., U. G., P. G. ir G. G. motina, vengia atlikti savo pareigą auklėti nepilnamečius vaikus. Nesirūpina jų auklėjimu, neteikia išlaikymo. Vaikams nustatyta laikinoji globa ir jų gyvenamoji vieta nustatyta su trečiaisiais asmenimis Aulelių vaikų globos namuose ir Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namuose.

8Teismas, išnagrinėjęs visus byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog atsakovė yra kalta. LR CK 3.180 straipsnyje yra išvardintos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia. Sąrašas baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas ar motina : 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4 ) daro žalingą vaikams įtaką amoraliu elgesiu; 5 ) nesirūpina vaikais. Teismas nenustatė, jog atsakovė piktnaudžiauja motinos valdžia, žiauriai elgiasi su vaiku. Tačiau visiškai pasitvirtino sąlygos, jog atsakovė vengia atlikti savo pareigą vaikams ir visiškai jais nesirūpina, dėl girtavimo daro jiems žalingą įtaką ir visiškai vaikais nesirūpina. Teismas konstatuoja, jog atsakovė dėl visiško abejingumo savo pareigoms, nesirūpina vaikais. Ji turėjo visas sąlygas tai daryti, tačiau sąmoningai nesirūpina vaikais. Girtauja, nesirūpina buitimi.

9Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 23 d. įsakymais Nr. 1-AĮ-292, 1-AĮ-293, 1-AĮ-294, 1-AĮ-295,1-AĮ-296,1-AĮ-297 vaikams buvo nustatyta laikinoji globa ir jie buvo apgyvendinti Aulelių vaikų globos namuose. 2014m. birželio 9d. įsakymu Nr.1-AĮ-3990 laikinoji globa pakeista ir vaikas G. G. apgyvendintas Panevėžio Algimanto Bandzos Kūdikių ir vaikų globos namuose. Atsakovei teikiamos socialinės paslaugos. 2014 m. rugpjūčio 26d.mirus atsakovės sugyventiniui ir vaikų tėvui G. G., atsakovė R. B. neteko gyvenamojo busto. Atsakovė šiuo metu gyvena kito vyro namuose. Atsakovė žada keistis, registruota darbo biržoje. Atsakovė bendrauja tik su vyresniais vaikais, o G. G. Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namuose nelanko, nes neturi lėšų nuvykti. Pagal trečiojo asmens paaiškinimą, vaikai nori gyventi su motina, patys motinai skambina ir tikisi, kad gyvens kartu. Tikėtina, jog padėtis artimiausiu laiku gali pasikeisti. Esant nurodytoms aplinkybėms apribotina atsakovės motinos valdžia jos vaikams terminuotai. Tokios išvados teismas prieina išklausęs atsakovę telefonu, trečiojo asmens atstovus bei išnagrinėjęs visus byloje esančius rašytinius įrodymus.

10Tačiau apribojimas gali būti panaikintinas, jei bus įrodyta, kad tėvai (motina ar tėvas) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, jei tai neprieštaraus vaiko interesams (CK 3.181 str.).

11LR CK 3. 165 str. numato, jog tėvai privalo vykdyti savo pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu .

12LR CK 3.256 str. nustato, jog nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų likusiam vaikui, kuris esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, o jo priežiūra, auklėjimas, teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai. Kadangi atsakovams teismo sprendimu tėvų valdžia apribojama, tai nepilnamečiams E. G., A. G., N. G., U. G., P. G. ir G. G. nustatytina nuolatinė globa. Jų nuolatiniu globėju skirtini Aulelių vaikų globos namai ir Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai, jų nuolatinė gyvenamoji vieta nustatytina su globėju. (LR CK 3.183 str. 4 d.). Kitų asmenų, norinčių būti nepilnamečių vaikų globėjais , nenustatyta

13LR CK 3.192 str. 3 d. nustatyta, kad išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. LR CK 3.194 str. 1 d. numatyta, jei nepilnamečių vaikų tėvai ar vienas jų nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia. LR CK 3.202 str. nustatyta, jeigu vaikui nustatyta globa, tai išlaikymas išieškomas globėjui. Vaiko išlaikymo dydis turi atitikti protingus vaiko poreikius ir tėvų turtinę padėtį. Tėvų turtinė padėtis nustatoma atsižvelgiant į visų rūšių gaunamas pajamas, lėšas bankuose, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, vertybinius popierius, bei atsižvelgiama į kitus jų išlaikomus asmenis. Bylos duomenimis, atsakovė gauna minimalias pajamas, lėšų bankuose neturi, turto neturi. Iš atsakovės priteistinas išlaikymas kiekvienam vaikui po 60 EUR nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jų pilnametystės (LR CK 3.192 str. 3 d.).

14Taip pat ieškovas prašė priteisti išlaikymo įsiskolinimą nuo 2014-04-23 iki kreipimosi į teismą dienos po 50 eurų kas mėnesį kiekvienam vaikui. Byloje nustatyta, kad atsakovė, būdama vaikų motina, pareigos išlaikyti savo nepilnamečius vaikus nuo 2014 m. balandžio 23 d, nuo to laiko kai vaikai buvo paimti iš tėvų ir jiems nustatyta laikinoji globa, nevykdė, todėl iš jos, remiantis CK 3.200 str., priteisiamas išlaikymo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2014 balandžio 23 d. iki 2015 m. vasario 23 d. po 380 EUR (38EURx10 mėn) kiekvienam vaikui.

15Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais iš atsakovės į valstybės biudžetą išieškotas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą ir teismo turėtos pašto išlaidos.

16Teismas, vadovaudamasis CPK 259str.,260str.,268str,

Nutarė

17ieškinį patenkinti iš dalies

18Laikinai – vieneriems metams- apriboti R. B. a.k( - ) motinos valdžią jos vaikų: E. G., a.k. ( - ) A. G., a.k( - ) N. G., a.k( - ) U. G., a.k( - ) P. G., a.k( - ) G. G., a.k( - ), atžvilgiu.

19Priteisti iš R. B. išlaikymą jos nepilnamečiams vaikams E. G. a.k. ( - ) A. G., a.k( - ) N. G., a.k( - ) U. G., a.k( - ) P. G., a.k( - ) G. G., a.k( - ) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 60(šešiasdešimt) eurų iš visų rūšių jos pajamų, nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. vasario 24 dienos iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

20Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubai, sprendimo apskundimas nesustabdo jo vykdymo.

21Nustatyti nuolatinę globą E. G., A. G., N. G., U. G., P. G., jų globėju, gaunamų lėšų ir turto paprastuoju administratoriumi paskirti Aulelių vaikų globos namus ir juose nustatyti vaikų gyvenamąją vietą.

22Nustatyti nuolatinę globą G. G., jo globėju, gaunamų lėšų ir turto paprastuoju administratoriumi paskirti Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namus ir Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namuose nustatyti vaiko gyvenamąją vietą.

23Priteisti iš R. B. išlaikymo įsiskolinimą E. G., A. G., N. G., U. G., P. G. ir G. G. nuo 2014 m. balandžio 23 d. iki 2015m. vasario 23 d. po 380 (tris šimtus aštuoniasdešimt) eurų kiekvienam vaikui.

24Priteisti iš atsakovės R. B. 129,60 eurus (vieną šimtą dvidešimt devynis eurus 60 ct) žyminio mokesčio ir 8,14 eurus(aštuonis eurus 14 ct) teismo turėtų pašto išlaidų. (sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660 )

25Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą .

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija... 2. ieškovo atstovė nurodė, jog atsakovė R. B. nevykdo motinos pareigos... 3. Atsakovei R. B. ieškinio ir priedų kopijos įteiktos, teismo šaukimas... 4. Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovai su pateiktu ieškiniu... 5. Tretysis asmuo Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Bylos medžiaga , ieškovo , trečiojo asmens paaiškinimais nustatyta, kad... 8. Teismas, išnagrinėjęs visus byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog... 9. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m.... 10. Tačiau apribojimas gali būti panaikintinas, jei bus įrodyta, kad tėvai... 11. LR CK 3. 165 str. numato, jog tėvai privalo vykdyti savo pareigą auklėti... 12. LR CK 3.256 str. nustato, jog nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų... 13. LR CK 3.192 str. 3 d. nustatyta, kad išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams... 14. Taip pat ieškovas prašė priteisti išlaikymo įsiskolinimą nuo 2014-04-23... 15. Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais iš atsakovės į valstybės... 16. Teismas, vadovaudamasis CPK 259str.,260str.,268str,... 17. ieškinį patenkinti iš dalies... 18. Laikinai – vieneriems metams- apriboti R. B. a.k( - ) motinos valdžią jos... 19. Priteisti iš R. B. išlaikymą jos nepilnamečiams vaikams E. G. a.k. ( - ) A.... 20. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubai, sprendimo... 21. Nustatyti nuolatinę globą E. G., A. G., N. G., U. G., P. G., jų globėju,... 22. Nustatyti nuolatinę globą G. G., jo globėju, gaunamų lėšų ir turto... 23. Priteisti iš R. B. išlaikymo įsiskolinimą E. G., A. G., N. G., U. G., P. G.... 24. Priteisti iš atsakovės R. B. 129,60 eurus (vieną šimtą dvidešimt devynis... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui...