Byla 2-157-620/2013
Dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo, pagal pareiškėjo J. M. pareiškimą, suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, sekretoriaujant Jūratei Meiluvienei, dalyvaujant pareiškėjui J. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo, pagal pareiškėjo J. M. pareiškimą, suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija,

Nustatė

2Pareiškėjas J. M. pareiškime nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad 1999 m. rugpjūčio 20 d. iš teismo antstolių kontoros nupirko UAB „S.“ priklausiusį turtą-statinį, esantį ( - ), registro Nr. ( - ). Statinys buvo pirktas už 2000 litų, su antstolių kontora atsiskaitė iš karto.1999 metais persikėlė iš tarnybinio buto į naujai pasistatytą namą V. kaime. Kraustantis tarp daugybės dokumentų ir kitų daiktų turto pardavimo aktas pasimetė, todėl neturėjo galimybės jį įregistruoti, o pagal tuo metu galiojusius įstatymus buvo privaloma registracija, todėl iki šiol turtas liko neįregistruotas. Neseniai visiškai atsitiktinai, tarp senų archyvinių dokumentų minėtą turto pardavimo aktą surado ir kreipėsi į Valstybės įmonę Registrų centrą, buvo sudaryta statinio kadastrinių matavimų byla. Jo prašymas dėl daiktinių teisių įregistravimo į sandėlį buvo nepatenkintas, nes turto pardavimo aktą pateikė praleidus įstatymu nustatytą terminą. Vadovaujantis CPK 576-578 straipsniais teismo prašo: atnaujinti įstatymais nustatytą trijų mėnesių terminą per kurį turi būti įregistruotas 199 m. rugpjūčio 20 d. sudarytas turto pardavimo aktas, kadangi jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

3Suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos atstovas teismo posėdžio metu nedalyvavo, apie jo laiką ir vietą jam yra pranešta tinkamai (b.l.27) ir byloje jie yra pateikę atsiliepimą į pareiškimą (b.l.20-24), kuriame nurodė, kad J. M. pareiškimui neprieštarauja, o bylą prašė nagrinėti nedalyvaujant Teisingumo ministerijos atstovui. Atsiliepime nurodė, kad Teisingumo ministerija į bylą suinteresuotu asmeniu buvo įtraukta todėl, kad pastatą realizavo teismo antstolių kontora prie Rokiškio rajono apylinkės teismo, tačiau 2003 m. sausio 1 d. buvo įvykdyta antstolių sistemos reforma: nuo šios dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas ir visos teismo antstolių kontoros prie apylinkių teismų buvo likviduotos. Teismo antstolių kontorų funkcijas perėmė privatūs antstoliai - valstybės įgalioti asmenys, kuriems valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 13 straipsnyje numatyta, kad neteisėtais teismo antstolių veiksmais iki 2003 m. sausio 1 d. padarytą žalą atlygina valstybė, tačiau pareiškėjas šioje byloje nekelia žalos atlyginimo klausimo. Jokių kitų teisinių pasekmių, kurias galėtų sukelti galutinis teismo sprendimas šioje byloje, valstybės ar Teisingumo ministerijos atžvilgiu nenumatoma. Dėl šios priežasties neprieštarauja, kad teismas, nustatęs, kad terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, patenkintų J. M. pareiškimą.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (2000-07-18 Nr.VIII-1864) 8 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jeigu pagal sandorio sudarymo momentu galiojusį įstatymą sandoriui buvo nustatyta teisinė registracija, bet jis per įstatymo nustatytą terminą nebuvo įregistruotas, tai toks sandoris negalioja, išskyrus atvejus, kai dėl svarbių priežasčių praleistą įregistravimo terminą atnaujina teismas. Iš byloje pateikto 1999 m. rugpjūčio 20 d. turto pardavimo akto (b.l.4) matyti, kad teismo antstolių kontoros prie Rokiškio rajono apylinkės teismo antstolis (R. S.), remdamasi LR CPK 436 str. pardavė sandėlį, esantį ( - ), priklausantį UAB „S.“. Turtas parduotas J. M., a.k( - ) gyv. ( - ) už 2000 litų ir visa suma už nupirktą turtą įmokėta 1999 m. rugpjūčio 20 d. (b.l.4). Pagal tuo metu galiojusio CK 255 straipsnį (LR 1994 05 17 įstatymo Nr. I-459 redakcija) nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis turėjo būti notariškai patvirtinta ir per 3 mėnesius įregistruota atitinkamoje turto registravimo įstaigoje, jeigu įstatymai nenustatė kitokio termino. Dėl svarbių priežasčių praleistą šį terminą gali atstatyti teismas.

6Iš byloje pateikto Valstybės įmonės registrų centro Panevėžio filialo 2013 m. sausio 8 d. sprendimo Nr.155 matyti, kad išnagrinėjęs J. M. prašymą dėl nuosavybės teisių įregistravimo į sandėlį, esantį ( - ), (registro Nr. ( - )) bei prie prašymo pateiktą 1999-08-20 turto pardavimo aktą buvo nuspręsta pareiškėjo prašymo nepatenkinti, nes pateiktas dokumentas yra prilyginamas notariškai patvirtintai pirkimo-pardavimo sutarčiai (LR CPK 432 str.) ir pagal 1964 m. LR CK 255 str. turėjo per tris mėnesius būti įregistruota atitinkamoje turto registravimo įstaigoje ir jeigu pagal sandorio sudarymo metu galiojusį įstatymą sandoriui buvo nustatyta privaloma teisinė registracija, bet jis per įstatymo nustatytą terminą nebuvo registruotas, tai toks sandoris negalioja, išskyrus atvejus, kai dėl svarbių priežasčių praleistą registravimo terminą atnaujina teismas (b.l.5).Pagal teismo išreikalautus duomenis iš Valstybės įmonės Registrų centro matyti, kad UAB „S.“, į.k. ( - ) yra išregistruota 2003-01-15 (b.l.17).Atsižvelgiant į pareiškėjo išdėstytus motyvus dėl termino praleidimo priežasčių, taip pat į tai, kad suinteresuotas asmuo neginčija pareiškėjo prašymo, taip pat į tai, kad pareiškėjas iš byloje esančių duomenų laikytinas sąžiningu turto įgyjėju ir LR Konstitucija numato, kad nuosavybė yra neliečiama, todėl teismas daro išvadą, kad pareiškėjas J. M. terminą 1999 m. rugpjūčio 20 d. sudaryto turto pardavimo akto, kuriuo teismo antstolių kontora prie Rokiškio rajono apylinkės teismo pardavė, o J. M. , a.k( - ) nusipirko sandėlį, esantį ( - ), priklausiusį UAB „S.“, įregistravimui Nekilnojamojo turto registravimo įstaigoje, praleido dėl svarbių priežasčių, dėl to atnaujintinas praleistas terminas.

7Iš pareiškėjo priteistina 12,20 Lt teismo turėtų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str.1d.3p., 443 str.6 d.).

8Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 577, 578 straipsniais teismas

Nutarė

9J. M. pareiškimą patenkinti.

10Atnaujinti praleistą dėl svarbių priežasčių įstatymų nustatytą terminą 1999 m. rugpjūčio 20 d. sudaryto turto pardavimo akto, kuriuo teismo antstolių kontora prie Rokiškio rajono apylinkės teismo pardavė, o J. M., a.k( - ) nusipirko sandėlį, esantį ( - ), priklausiusį UAB „S.“, įregistravimui Nekilnojamojo turto registravimo įstaigoje.

11Priteisti iš pareiškėjo J. M. 12,20 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per šį rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai