Byla 2-50886-934/2014
Dėl baudos už antstolio padėjėjos patvarkymų nevykdymą skyrimo UAB „Karolinos turtas“ vadovui; suinteresuoti asmenys – V. M. (skolininkas ir UAB „Karolinos turtas“ vadovas), Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba (išieškotojas)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs antstolio Armino Naujokaičio prašymą dėl baudos už antstolio padėjėjos patvarkymų nevykdymą skyrimo UAB „Karolinos turtas“ vadovui; suinteresuoti asmenys – V. M. (skolininkas ir UAB „Karolinos turtas“ vadovas), Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba (išieškotojas),

Nustatė

2Antstolis prašo teismo skirti UAB „Karolinos turtas“ vadovui V. M. 1500,00 Lt baudą už 2014-04-16 patvarkymo dėl skolos išieškojimo, 2014-05-13 patvarkymo dėl skolos išieškojimo bei 2014-09-18 patvarkymo dėl pranešimo, kodėl nevykdomas patvarkymas, pateikimo nevykdymą.

3Prašymas tenkintinas.

4Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kurį valstybė įgaliojo vykdyti įstatymų nustatytus vykdomuosius dokumentus (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 21 straipsnio 1 dalis). Išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų antstolis pradeda skolininko darbdaviui ar kitam lėšas išmokančiam asmeniui pateikdamas patvarkymą dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų. Patvarkyme dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų nurodoma, kokius veiksmus privalo atlikti asmuo, kuriam pateikiamas patvarkymas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 733 straipsnio 1, 2 dalys).

5Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolė Brigita Palavinskienė vykdo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos (toliau - Kauno apsk. VPK KPV) 2013-11-26 nutarimą Nr. 10N-4064611-13 dėl 750 Lt (217,22 eurų) skolos, Kauno apsk. VPK KPV 2014-02-27 nutarimą Nr. 20N-8218369-14 dėl 200 Lt (57,92 eurų) skolos išieškojimo iš skolininko V. M. išieškotojo Vilniaus apsk. VPK KPV naudai. Nustatyta, kad skolininkas V. M. dirba UAB „Karolinos turtas“. 2014-04-16 priimtas patvarkymas dėl skolos išieškojimo, kuriame nurodyta, kad bendra skola su vykdymo išlaidomis yra 848,64 Lt, 2014-05-13 priimtas patvarkymas dėl skolos išieškojimo, kuriame nurodyta, kad bendra skola su vykdymo išlaidomis yra 506,72 Lt, reikalaujant UAB „Karolinos turtas“ iš skolininko V. M. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų bei davimų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų iš skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Jei yra vykdomi keli išieškojimai iš to paties skolininko pagal atskirus vykdomuosius dokumentus iš darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA, išskaičiuoti proporcingai visiems tos pačios eilės išieškotojams – ne daugiau kaip 50 proc. Nurodyta, kad jei bus vėluojama pervesti daugiau kaip 15 dienų, privalo apie tai pranešti antstolei ir nurodyti vėlavimo priežastis. Patvarkymai UAB „Karolinos turtas“ administratoriui įteikti 2014-04-23, 2014-05-16. 2014-09-18 priimtas patvarkymas dėl pranešimo, kodėl nevykdomas patvarkymas, pateikimo, kuriuo UAB „Karolinos turtas“ buvo įpareigotas per 5 dienas nuo šio patvarkymo gavimo dienos įvykdyti išskaičiavimą iš skolininko darbo užmokesčio už visą laikotarpį arba nurodyti priežastį, dėl kurios nėra / nebuvo vykdomas išskaičiavimas. Patvarkymas UAB „Karolinos turtas“ administratoriui įteiktas 2014-09-23. Pažymėtina, kad nurodytuose patvarkymuose yra įspėjama apie atsakomybę už antstolės reikalavimo nevykdymą. Įvertinus nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad UAB „Karolinos turtas“ vadovas V. M., nedarydamas išskaitymų iš skolininko V. M. darbo užmokesčio ir nepranešdamas antstolei apie patvarkymų nevykdymo priežastis, vengia vykdyti antstolės reikalavimus.

6Remiantis tuo, kas išdėstyta, atsižvelgiant į išieškomos sumos dydį, antstolės reikalavimo neįvykdymo laikotarpį, įvertinus padaryto pažeidimo pobūdį, taip pat tai, kad nebuvo skirta bauda už panašaus pobūdžio įpareigojimų nevykdymą bei vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, konstatuotina, kad yra pagrindas skirti UAB „Karolinos turtas“ vadovui V. M. baudą – po 5,00 Lt už kiekvieną antstolės reikalavimų nevykdymo dieną nuo 2014-05-09 (praėjus penkiolikai dienų nuo 2014-04-16 patvarkymo įteikimo dienos) iki bus įvykdyti antstolės padėjėjos 2014-04-16, 2014-05-13 ir 2014-09-18 patvarkymai.

7Teismas atkreipia UAB „Karolinos turtas“ vadovo dėmesį, kad bauda, paskirta juridinio asmens vadovui, išieškoma iš jo asmeninių lėšų (CPK 106 straipsnio 3 dalis). Baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti antstolio reikalavimus.

8Teismas, vadovaudamasis CPK 3 straipsnio 7 dalimi, 106 straipsnio 3 dalimi, 107 straipsniu, 585 straipsnio 2 dalimi, 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

9Tenkinti antstolio Armino Naujokaičio prašymą dėl baudos skyrimo UAB „Karolinos turtas“ vadovui V. M.

10Skirti UAB „Karolinos turtas“, juridinio asmens kodas 120337848, vadovui V. M., a.k. ( - ), 5 Lt baudą už kiekvieną antstolės reikalavimų nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo 2014-05-09 iki bus įvykdyti antstolės padėjėjos 2014-04-16, 2014-05-13 ir 2014-09-18 patvarkymai.

11Išaiškinti V. M., kad jis per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti.

Proceso dalyviai