Byla 2-341-658/2014
Dėl pranešimo apie vienašalį nuomos sutarties nutraukimą pripažinimo negaliojančiu ir nuostolių atlyginimo bei pagal atsakovės – UAB „Galinta ir partneriai“ priešieškinį ieškovei – BUAB „Vidiva“, tretieji asmenys: UAB „Prekybos miestelis urmas“ ir kt. dėl nuomininko įpareigojimo grąžinti daiktą

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, sekretoriaujant Irenai Remeikienei, dalyvaujant ieškovės – BUAB „Vidiva“ atstovui advokatui Linui Meškiui, atsakovės – UAB „Galinta ir partneriai“ atstovui advokatui Gediminui Juknevičiui, trečiojo asmens – UAB „Prekybos miestelis urmas“ atstovui advokatui Arūnui Virkučiui, parengiamajame posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės – BUAB „Vidiva“ ieškinį atsakovei – UAB „Galinta ir partneriai“, tretiesiems asmenims: UAB „Kauno Vitingas“, UAB „Prekybos miestelis urmas“ ir kt. dėl pranešimo apie vienašalį nuomos sutarties nutraukimą pripažinimo negaliojančiu ir nuostolių atlyginimo bei pagal atsakovės – UAB „Galinta ir partneriai“ priešieškinį ieškovei – BUAB „Vidiva“, tretieji asmenys: UAB „Prekybos miestelis urmas“ ir kt. dėl nuomininko įpareigojimo grąžinti daiktą,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme nagrinėjama byla pagal ieškovės – BUAB „Vidiva“ ieškinį atsakovei – UAB „Galinta ir partneriai“, tretiesiems asmenims: UAB „Kauno Vitingas“, UAB „Prekybos miestelis urmas“ ir kt. dėl pranešimo apie vienašalį nuomos sutarties nutraukimą pripažinimo negaliojančiu ir pagal atsakovės - UAB „Galinta ir partneriai“ priešieškinį ieškovei - BUAB „Vidiva“, tretieji asmenys: UAB „Prekybos miestelis urmas“ ir kt. dėl nuomininko įpareigojimo grąžinti daiktą.

3Prieš parengiamąjį posėdį buvo gautas ieškovės atstovo pareiškimas dėl ieškinio šioje byloje atsisakymo. Posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, jog šį pareiškimą palaiko visiškai ir prašo tenkinti. Taip pat nurodė, jog yra žinomos ir suprantamos, taip pat klientui išaiškintos, ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės. Prašo pareiškimą patenkinti, o teismo patirtas bylinėjimosi išlaidas padalinti po lygiai šalims, ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų iš kitos šalies priteisti neprašo.

4Parengiamojo posėdžio metu atsakovės atstovas pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo. Jis paaiškino, kad atsisako anksčiau Kauno m. apylinkės teismo nagrinėtoje byloje pareikšto ieškinio dėl nuomininko įpareigojimo grąžinti daiktą, kuris sujungus bylas laikomas priešieškiniu šioje byloje. Patvirtino, kad žinomos ir klientui išaiškintos bylos nutraukimo procesinės pasekmės. Sutinka, kad teismas patirtas bylinėjimosi išlaidas padalintų tarp šalių. Atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų iš ieškovės priteisti neprašo.

5Trečiojo asmens- UAB „Prekybos miestelis urmas“ atstovas nurodė, jog neprieštarauja, kad šalys atsisakytų nuo ieškinio ir priešieškinio. Savarankiškų prašymų nepareiškė, bylinėjimosi išlaidų priteisti neprašė.

6Kitiems tretiesiems asmenims apie posėdžio datą ir laiką pranešta tinkamai, posėdyje jie nedalyvavo, neatvykimo priežasčių teismui nenurodė, prašymų nepateikė.

7Pareiškimai tenkintini.

8Civiliniame procese galiojant dispozityvumo principui, šalys gali laisvai disponuoti savo procesinėmis teisėmis, tam tarpe ir atsisakyti nuo ieškinio bei priešieškinio (CPK 13 str.; 42 str. 1 d.). Pateikti pareiškimai atitinka jų turiniui ir formai keliamus reikalavimus, yra patvirtinimai, jog žinomos ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės. Atstovai patvirtino, jog šalys nuo procesinių dokumentų atsisako, kadangi iš esmės susitarė ginčą pabaigti tarpusavio derybų būdu. Dėl šios priežasties šalys laisva valia apsisprendė toliau neginti savo teisių teisme. Todėl manytina, kad ieškinio ir priešieškinio atsisakymas šioje byloje neprieštarauja dalyvaujančių byloje asmenų teisėms, viešajam interesui ar imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Esant šioms aplinkybėms, yra visos sąlygos priimti ieškinio bei priešieškinio atsisakymą ir nutraukti bylą (CPK 42 str. 1 ir 2 d., 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 4 p.).

9Ieškovė šioje byloje yra sumokėjusi 3796, 30 Lt žyminį mokestį už bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme (t. 1 b. l. 47, t. 2 b. l. 147). Atsakovė yra sumokėjusi 3796 Lt žyminio mokesčio už paduotą apeliacinį skundą Kauno apygardos teismo nagrinėtoje byloje (t. 6 b. l 197, t. 7 b. l. 16) bei 129 Lt žyminį mokestį iki bylų sujungimo Kauno m. apylinkės teismo nagrinėtoje byloje (prijungt bylos t. 1 b. l. 61).

10Bendra taisyklė yra ta, kad atsisakius pareikšto ieškinio (priešieškinio) yra grąžinama 75% sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 str. 2 d.). Tačiau šiuo atveju matyti, kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė. Todėl yra pagrindas pilnai grąžinti ieškovei sumokėtą žyminį mokestį už bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme, o atsakovei už paduotą apeliacinį skundą Kauno apygardos teismo nagrinėtoje byloje (CPK 83 str. 1 d. 8 p.; CPK 87 str. 1 d. 2 p.). Taip pat atsakovei grąžintina 75% dydžio sumokėto žyminio mokesčio dalis ir iki sujungimo Kauno m. apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje, kas sudaro 96, 75 Lt (CPK 87 str. 2 d.).

11Atsižvelgiant į posėdyje pareikštą šalių valią, bylinėjimosi išlaidos, kurias šalys patyrė šios bylos nagrinėjimo metu, vienai iš kitos nepriteistinos.

12Teismas patyrė 783, 26 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į šalių valią šios išlaidos lygiomis dalimis (t. y. po 391, 63 Lt) priteisiamos iš ieškovės ir atsakovės valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 94 str. 1 d.).

13Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42, 87, 140, 290, 291, 293-295 str.,

Nutarė

14priimti ieškovės – BUAB „Vidiva“ ieškinio dėl pranešimo apie vienašalį nuomos sutarties nutraukimą pripažinimo negaliojančiu ir nuostolių atlyginimo atsisakymą;

15priimti atsakovės – UAB „Galinta ir partneriai“ priešieškinio dėl nuomininko įpareigojimo grąžinti daiktą atsisakymą;

16civilinę bylą Nr. 2-341-658/2014 nutraukti;

17įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei – BUAB „Vidiva“ (į. k. 133414718) 3796, 30 (tris tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt šešis litus 30 ct) byloje sumokėto žyminio mokesčio;

18įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti atsakovei – UAB „Galinta ir partneriai“ (į. k. 1134958886) 3892, 75 (tris tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt du litus 75 ct) byloje sumokėto žyminio mokesčio;

19priteisti iš ieškovės – BUAB „Vidiva“ (į. k. 133414718) ir atsakovės – UAB „Galinta ir partneriai“ (į. k. 1134958886) valstybei po 391, 63 Lt (tris šimtus devyniasdešimt vieną litą 63 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (kvitą pristatyti į teismo CBS raštinę).

20Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, sekretoriaujant Irenai... 2. Kauno apygardos teisme nagrinėjama byla pagal ieškovės – BUAB „Vidiva“... 3. Prieš parengiamąjį posėdį buvo gautas ieškovės atstovo pareiškimas dėl... 4. Parengiamojo posėdžio metu atsakovės atstovas pateikė teismui pareiškimą... 5. Trečiojo asmens- UAB „Prekybos miestelis urmas“ atstovas nurodė, jog... 6. Kitiems tretiesiems asmenims apie posėdžio datą ir laiką pranešta... 7. Pareiškimai tenkintini.... 8. Civiliniame procese galiojant dispozityvumo principui, šalys gali laisvai... 9. Ieškovė šioje byloje yra sumokėjusi 3796, 30 Lt žyminį mokestį už bylos... 10. Bendra taisyklė yra ta, kad atsisakius pareikšto ieškinio (priešieškinio)... 11. Atsižvelgiant į posėdyje pareikštą šalių valią, bylinėjimosi... 12. Teismas patyrė 783, 26 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į šalių... 13. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42, 87, 140, 290, 291, 293-295... 14. priimti ieškovės – BUAB „Vidiva“ ieškinio dėl pranešimo apie... 15. priimti atsakovės – UAB „Galinta ir partneriai“ priešieškinio dėl... 16. civilinę bylą Nr. 2-341-658/2014 nutraukti;... 17. įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei – BUAB... 18. įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti atsakovei – UAB... 19. priteisti iš ieškovės – BUAB „Vidiva“ (į. k. 133414718) ir atsakovės... 20. Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos...