Byla B2-224-227/2012
Dėl įmonės pabaigos

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė , rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios UAB „Skorpus“, į. k. 301731228 (buveinės adresas Panevėžio r. sav. Vaivadų k.) administratoriaus prašymą

2dėl įmonės pabaigos ir

Nustatė

3Apie posėdžio vietą ir laiką elektroniniu būdu pranešta administratoriui ir per jį kreditoriams. Prašymo bylos nagrinėjimą atidėti, negauta. Kitų prašymų, papildymų negauta. Kliūčių bylos nagrinėjimui nenustatyta.

4Administratorius prašo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, nes įmonėje bankroto procedūros užbaigtos, likusio turto nėra. Krditorinių reikalavimų už 96.089,05 lT. Dalinai atsiskaityta su buvusiais darbuotojais.

5Prašymas pagrįstas ir tenkintinas (ĮBĮ 30 str.1d, 32 str.4 d).

6Panevėžio apygardos teismas 2010-09-13 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Skorpus“ ir jos administratoriumi paskyrė UAB „Viresita", įmonės kodas: 301788663( buveinės adresas: Kęstučio g. 50-8A Vilnius, te. +370 684 03 250, faks.:852150854, e.paštas : viresita@gmail.com). 2011-05-13 nutartimi pripažino įmonę bankrutavusia, patvirtino sutikslintą kreditorių sąrašą, kurį vėlesnėmis nutartimis keitė. Kreditorių sąraše- buvę darbuotojai. 2012-01-24 Lėšų iš Garantinio fondo perdavimo įmonei sutarties Nr.GF3-67-2012 pagrindu įmonei skirta 4583,54 Lt , iš kurios 4576,74 Lt atsiskaitymui su buvusiais darbuotojais ir 6,80 Lt banko išlaidos.

7Administratorius prašo pripažinti įmonę bankrutavusia ir ją likviduoti, remdamasis kreditorių susirinkimo 2012-10-10 nutarimu. Iš administratoriaus pateiktų dokumentų, jo paaiškinimo matyti, kad įmonės likvidavimo procedūra yra užbaigta.

8Administratorius pateikė teismui B UAB „Skorpus “ ataskaitą, iš kurios matyti, kad, bankroto procedūrų metu negauta jokių pajamų, administravimo išlaidos nepadengtos. Darbuotojams iš garantinio fondo skirtos lėšos 4576,74 Lt paskirstytos ir išmokėtos ir dėl to nurodytai sumai sumažėjo buvusių darbuotojų kreditoriniai reikalavimai, o į kreditorių sąrašą buvo trauktas kreditorius VĮ Turto bankas. Administratorius pateikė Likvidacinį balansą, iš kurio matyti, kad turto ir lėšų nėra, LR Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Panevėžio rajono agentūros 2012-06-14 pažymą Nr.R3-1337, patvirtinančią, jog jie neprieštarauja dėl įmonės veiklos nutraukimo. Įmonės likusio turto nėra. Nuo teismo nutarties, kuria pradėtos likvidavimo procedūros praėjo beveik 17 mėnesių laiko.

9Todėl konstatuotina, kad yra nustatytos faktinės ir teisinės aplinkybės priimti teismo sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Skorpus“ pabaigos . Įmonę, kuriai priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos, išregistruoja Įmonių rejestro tvarkytojas LR ĮBĮ 32 str.5, 6 d. nustatyta tvarka.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 65, 215, 222 str., Įmonių bankroto įstatymo 30 str. 1d., 32 str. 4d.,

Nutarė

111. Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Skorpus“, įmonės kodas 301731228(buveinės adresas Panevėžio r. sav. Vaivadų k.) veikla pasibaigė dėl bankroto.

122. Liko nepatenkinta bendra 96.089,05 Lt kreditorių finansinių reikalavimų suma..

133. Įpareigoti administratorių UAB „Viresita“ įvykdyti Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 5 d. reikalavimus ir raštu pranešti teismui apie bendrovės išregistravimą iš Įmonių rejestro.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

15Sprendimo nuorašą išsiųsti administratoriui elektroniniu paštu ir kreditoriams(per administratorių).

Proceso dalyviai