Byla 2-935-122/2012
Dėl neteisėtai išmokėtų pinigų grąžinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, sekretoriaujant Salomėjai Paulauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovams - direktorei R. S. ir advokatui Vaidotui Rutavičiui, atsakovo M. Š. atstovei - advokato padėjėjai Kristinai Pralgauskaitei, trečiojo asmens Valstybinės darbo inspekcijos atstovei Jolantai Stanevičienei, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovui M. Š., trečiajam asmeniui Valstybinei darbo inspekcijai dėl neteisėtai išmokėtų pinigų grąžinimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo M. Š., per klaidą pervestą - be pagrindo įgytą 1172,08 Lt darbo užmokestį, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovės atstovai ieškinį palaikė ir paaiškino, kad M. Š. uždaroje akcinėje bendrovėje „( - )“ dirbo nuo 2011-05-02 iki 2011-05-11 puse etato pastolininko pareigose. Atsakovui pranešus, jog susirado darbą kitoje įmonėje - „( - )“ ir parašius prašymą, buvo atleistas iš užimamų pareigų pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnį. Prieš išeinant, atsakovas vietoje savęs apmokė dirbti J. A.. Atsakovas grąžino darbo rūbus bei kitas darbui išduotas priemones. Tačiau elektroninio leidimo, su kuriuo patenkama į gamyklos teritoriją, nėra sugrąžinęs iki šiol, todėl jis birželio mėnesio pabaigoje buvo užblokuotas. Iki bendrovėje atsirandant elektroniniams leidimams, darbuotojai į teritoriją buvo įleidžiami pagal bendrovės patvirtintus sąrašus. Patikino, kad be leidimo į teritoriją patekti neįmanoma. Atleidžiant atsakovą, buvo paskaičiuotas atlyginimas ir pinigai už nepanaudotas atostogas ir pervesti į jo sąskaitą. 2011-06-01 per klaidą M. Š., jam nebedirbant įmonėje, buvo pakartotinai pervesta 1172,08 Lt (du kartus po 586,04 Lt), kadangi per klaidą kompiuteryje buvo paspaustas ne „ištrynimo“, o „pervedimo“ šablono mygtukas. Šią aplinkybę direktorė sužinojo iš buhalterės daug vėliau. Pažymėjo, jog tokia pat tvarka - per klaidą, buvo pervestas atlyginimas ne tik atsakovui, bet ir kitiems tuo metu nebedirbusiems asmenims, kurie geranoriškai pinigus sugrąžino. Raginant grąžinti pinigus, atsakovas vis žadėjo, tačiau pažadų netesėjo. Vėliau pradėjo nebeatsakinėti į skambučius, atsiliepdavo tik, kai buvo skambinama iš kitų telefono numerių. Tokiu būdu, 2011-11-09 išsiųstas rašytinis raginimas. Kadangi su atsakovu atleidimo iš darbo dieną buvo visiškai atsiskaityta, jis privalo grąžinti be jokio teisinio pagrindo įgytas pinigų sumas, todėl prašo visiškai ieškinio reikalavimus patenkinti.

4Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Jo atstovė užtikrino, kad atsakovas apie teismo posėdį žino bei jis tinkamai bus atstovaujamas advokatės padėjėjos (Civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 5 dalis).

5Atsakovo atstovė palaikė atsakovo atsiliepime išdėstytą nuomonę. Nurodė, jog atsakovas mano, kad 1172,08 Lt buvo pervesti, kaip kompensacija už faktiškai dirbtą laiką, kuris buvo didesnis nei sulygtas darbo sutartyje ir už darbą, nutraukus darbo sutartį. Yra įsitikinę, kad su atsakovu buvo atsiskaityta tik už darbo sutartyje nurodytą darbo laikotarpį, o ne dirbtą papildomą laiką. Paaiškino, kad M. Š. uždaroje akcinėje bendrovėje „( - )“ neoficialiai dirbo iki gegužės 30 d. Nesutinka, jog pinigai buvo pervesti per klaidą, mano, kad tai atlyginimas už darbą nuo 2011-04-29 iki 2011-05-02, nuo 2011-05-11 iki 2011-05-30 bei už viršvalandžius. Aplinkybę, kad buvo dirbami viršvalandžiai patvirtina akcinės bendrovės „Vakarų laivų gamyklos“ įeigos kontrolės ataskaitos, iš kurių matosi teritorijoje išbūtas laikas. Nuo gegužės 16 d. atsakovas sudarė darbo sutartį su kita įmone „( - )“, dirbo 8 val. per savaitę, todėl atsakovas galėjo suderinti darbo laiką per abi darbovietes. Nuo gegužės 30 d. pradėjo lankyti kursus, kai faktiškai jau buvo nutraukti darbo santykiai su bendrove „( - )“. Atkreipė dėmesį, kad atsakovas dirbo nesulygtą darbo sutartyje darbą, t. y. darbo vadovu, kai sutartyje buvo nurodyta – pastolininkas. Be to, pagal Darbo kodekso 224 straipsnio 2 dalies 1 punktą įmonė gali išskaityti iš darbuotojo, kurioje jis dirba, grąžintinas sumas, permokėtas dėl skaičiavimo klaidų, kadangi atsakovas juridiškai 2011-06-01 nebedirbo, todėl išskaitas iš nebedirbančio įmonėje darbuotojo daryti negalima. Administracija pavėlavo reikalauti per klaidą pervestų pinigų. Prašo ieškovės ieškinį atmesti bei priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Trečiojo asmens atstovė posėdžio metu nurodė, kad ši byla su darbo inspekcija nesusijusi ir prašė teismo priimti sprendimą savo nuožiūra.

7Liudytojas A. P. nurodė, kad koordinuoja darbuotojų darbus. Pažįsta M. Š., kaip buvusi darbuotoją, tačiau tiksliai nuo kada iki kada jis dirbo ir ar dirbo viršvalandžius nepamena. Atsakovas buvo pristatytas, kaip darbų vadovas, kuris dirbs trumpai. Po gegužės 12 d. su M. Š. susitikęs nebuvo. Nurodė, kad į teritoriją, pro postą darbuotojai praeina su elektroniniais leidimais.

8Liudytojas A. Š. nurodė, kad įmonėje dirba nuo 2011-05-26, M. Š. nepažįsta ir nėra jo matęs.

9Liudytojas R. M. nurodė, kad M. Š. yra buvęs kolega ir draugas, kuris įmonėje išdirbo mėnesį ar pusantro. Kokiu laikotarpiu pats dirbo įmonėje „( - )“ nepamena. Atlyginimas buvo pervedamas į kortelę, o už viršvalandžius, kurie buvo dirbami kas antrą, trečią dieną, buvo mokama grynais vokelyje. Paaiškino, kad į teritoriją be leidimo patekti neįmanoma, kadangi stovi apsauga.

10Liudytojas R. Š. nurodė, kad įmonėje dirbo nuo 2011-05-16, M. Š. dirbo dar apie 2 savaites. Atlyginimas buvo pervedamas į kortelę, už viršvalandžius direktorė mokėdavo grynais. Darbų vadovu dirbo J. A., kuris pakeitė M. Š..

11Liudytojas J. A. (Y. A.) nurodė, kad pradžioje, kelias dienas dirbo be darbo sutarties ir dirbo vietoj M. Š. darbų vadovu, t. y. jam išėjus, pakeitė jį. Gegužės 30 d. atsakovas dar buvo darbo vietoje, ar po to matė jį, nepamena. Su atsakovu susipažino kitoje darbovietėje, kuris pakvietė įsidarbinti bendrovėje „( - )“. Nuo kada pats tapo darbų vadovu nepamena. Už viršvalandžius buvo mokama „į rankas“. Nurodė, kad į teritoriją be elektroninio leidimo patekti neįmanoma.

12Ieškinys visiškai tenkintinas.

13Civilinėje teisėje pripažįstama bendro pobūdžio asmenų pareiga elgtis sąžiningai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnio 1 dalis). Joks asmuo negali nepagrįstai praturtėti kito asmens sąskaita, padarydamas šiam nuostolių. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.237 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta. Kai turto įgijimo asmuo negali pagrįsti sandoriu ar teisės aktu, privalo grąžinti tą turtą tikrajam savininkui jo pareikalavimu. Nepagrįsto praturtėjimo teisiniams santykiams atsirasti būtinos tokios sąlygos: 1) konkretaus įstatymo ar sandorio, iš kurių atsiranda prievolė, nebuvimas; 2) kreditorių veiksmai, kuriais skolininkas gavo turtą ar jį pagerino, yra teisėti; 3) turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją); 4) kreditorius atliko veiksmus išimtinai savo interesais ir savo rizika. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.241 straipsnio 1 dalies 4 punktą negali būti išreikalaujamos kaip be pagrindo išmokėtos darbo užmokesčio sumos, jeigu gavėjas veikė sąžiningai arba nebuvo padaryta sąskaitybos klaidos.

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog tarp ieškovės ir atsakovo 2011-05-02 buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas įsipareigojo nuo 2011-05-02 dirbti 20 val. per savaitę pastolininku, o ieškovė įsipareigojo mokėti atsakovui 400,00 Lt mėnesinį darbo užmokestį (b. l. 6-8). 2011-05-02 uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ direktorės įsakymu M. Š. paskirtas pastolininkų darbų vadovu (b. l. 112). 2011-05-11 darbo sutartis buvo nutraukta pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnį, t. y. darbuotojo pareiškimu (b. l. 8). Ieškovė, atleidimo iš darbo dieną pilnai atsiskaitė su atsakovu, išmokėdama jam priklausančias su darbo užmokesčiu susijusias sumas - 141,29 Lt (b. l. 9-10). Atsakovas savo parašu patvirtino 2011-05-11 atlyginimų išmokėjimo žiniaraštyje Nr. 1105, kad už išdirbtą laiką jam buvo išmokėti pinigai (b. l. 11). M. Š. 2011-05-11 grąžino darbo drabužius bei kitą darbdavio 2011-05-02 išduotą įrangą (b. l. 69). Iš akcinės bendrovės „Vakarų laivų gamykla“ įeigos kontrolės sistemos įvykių ataskaitos nuo 2011-05-01 iki 2012-01-03 matyti, kad M. Š. su elektroniniu leidimu teritorijoje lankėsi nuo 2011-05-06 iki 2011-05-14 (b. l. 24).

15Iš byloje esančių duomenų taip pat nustatyta, jog ieškovė 2011-06-01 elektroninės bankininkystės būdu du kartus pervedė atsakovui pinigines lėšas po 586,04 Lt iš AB DNB banko (buvo AB DnB NORD bankas), t y. iš viso pervedė M. Š. 1172,08 Lt sumą į jo sąskaitą Nr. ( - ), nurodydama pavedimo paskirtį UAB „( - )“ darbo užmokestis ir kitos išmokos (b. l. 12-14, 48). Taip pat pinigai buvo pervesti J. D. ir I. Ž. (b. l. 48). Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pateiktos informacijos nustatyta, kad pastarieji 2011-06-01 nebuvo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ darbuotojai (b. l . 73-74). Šie asmenys grąžino bendrovei per klaidą pervestas lėšas (b. l. 77).

16M. Š. uždaroje akcinėje bendrovėje „( - )“ ėmė dirbti 2011-05-16, po 8 val. per dieną, nustatant 6 dienų darbo savaitę (b. l. 91-93). Atsakovas uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ organizuojamuose aukštalipių kursuose mokėsi nuo 2011-05-30 iki 2011-06-03. Kursai prasidėdavo nuo 8 val. po 7 akademines valandas. Taip pat, dalyvavo pastolių statytojų mokymuose nuo 2011-06-06 iki 2011-06-09 (nuo 8 val. po 7 akademines valandas), vykstančiame ( - ), esančiame ( - ). (b. l. 58).

17Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.241 straipsnio 1 dalies 4 punktas nurodo, kad negali būti išreikalaujamos kaip be pagrindo išmokėtos darbo užmokesčio sumos, jeigu gavėjas veikė sąžiningai arba nebuvo padaryta sąskaitybos klaidos. Svarbu paminėti, jog sąskaityba reiškia ne tik aritmetinį darbo užmokesčio skaičiavimą, bet ir kitus veiksmus, susijusius su darbo užmokesčio apskaita ir išmokėjimu. Teismas, visapusiškai išanalizavęs byloje esančius rašytinius įrodymus, turi pagrindo konstatuoti, jog ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ 2011-06-01 elektroninės bankininkystės būdu klaidingai pervedė atsakovui pinigines lėšas 1172,08 Lt sumoje, todėl teismas šią techninę ieškovės klaidą pripažįsta sąskaitybos klaida (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.241 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

18Teismas pažymi, kad, reiškiant ieškinį dėl įgyto be pagrindo turto priteisimo ieškovui, pakanka įrodyti nepagrįsto turto įgijimo aplinkybes. Savo ruožtu atsakovas, teigdamas, kad turtas įgytas pagrįstai, turi pateikti įrodymus, esančius tokio turto įgijimo pagrindu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsniai). Teismas konstatuoja, jog atsakovas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis neįrodė, kad 1172,08 Lt suma buvo įgyta pagrįstai. Ieškovės byloje pateikti rašytiniai įrodymai – pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (b. l. 9), kasos išlaidų orderis Nr. 5 (b. l. 10), atlyginimų išmokėjimo žiniaraštis (b. l. 11) – patvirtina ieškovės teiginius, jog atsakovui buvo išmokėtos visos pagal sudarytą darbo sutartį priklausančios sumos, o papildomai į atsakovo sąskaitą pervesti 1172,08 Lt nėra darbo užmokestis ar su juo susijusios lėšos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178, 197-200 straipsniai). Priešingus įrodymus, patvirtinančius šios 1172,08 Lt sumos įgijimo teisėtą pagrindą, turėjo pateikti atsakovas, tačiau tokių įrodymų byloje nėra.

19Teismas kritiškai vertina liudytojo R. M. parodymus, kadangi pastarasis yra atsakovo draugas. Taip pat, ir liudytojo J. A., nes su šiuo asmeniu M. Š., iki įsidarbinant uždaroje akcinėje bendrovėje „( - )“, buvo pažįstamas, todėl šių asmenų parodymai laikytini nepatikimais, subjektyviais ir negali būti lemiantys priimant sprendimą.

20Atsakovo argumentai, jog jis dirbo iki 2011-05-30 nutraukus darbo sutartį ir, kad darbdavys su juo neatsiskaitė už šį laikotarpį bei už dirbtus viršvalandžius, atmestini kaip neįrodyti. Argumentus paneigia akcinės bendrovės „Vakarų laivų gamykla“ įeigos kontrolės sistemos įvykių ataskaita, iš kurios matyti, kad M. Š. paskutinį kartą elektroniniu leidimu naudojosi 2011-05-14, o visi liudininkai patvirtino, kad į teritoriją be šios priemonės patekti neįmanoma (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Kad M. Š. po 2011-05-11 nebedirbo patvirtino ir liudytojas A. P.. Liudytojas A. Š., kuris pradėjo dirbti nuo 2011-05-26, teigė, kad nebuvo matęs atsakovo. Atsakovas pasirašė darbo sutartį, kurioje tiksliai nustatyta darbo užmokesčio suma ( b. l. 6), dėl to nėra pagrindo išvadai, kad ieškovė atsakovui turėjo išmokėti papildomas su darbo santykiais susijusias sumas. Kad pinigai buvo pervestos per klaidą, patvirtina ir aplinkybė, kad „atlyginimai“ buvo pervesti ir kitiems tuo metu nebedirbantiems asmenims, kurie ieškovės prašymu, nepagrįstai gautus pinigus, sugrąžino. Bylos medžiaga pagrindžia, kad atsakovas savo parašu patvirtino, jog yra susipažinęs su darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų sąlygomis. Atsakovas, nurodydamas, jog dirbo iki 2011-05-30, po darbo sutarties nutraukimo, šių savo teiginių leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepagrindė ir neįrodė, kaip ir darbdavio skolos po to, kai jis atsiskaitė, atleisdamas darbuotoją iš darbo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Teismui išanalizavus ieškovės pateiktus duomenis, darytina išvada, jog darbdavys su savo darbuotoju M. Š. pilnai atsiskaitė atleidimo iš darbo dieną, (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197-200 straipsniai). Svarbu paminėti, kad pinigų pervedimo faktas pats savaime nėra pakankamas įrodymas, atsakovo nurodytiems darbo santykiams patvirtinti.

21Pažymėtina, jog šalių ginčas yra dėl nepagrįsto praturtėjimo, o ne dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų priteisimo, todėl teismui iš esmės nėra būtinybės aiškintis atsakovui priklausiusio pagal darbo sutartį darbo užmokesčio dydžio. Atsakovas, teigiantis, jog pervestos sumos yra darbo užmokestis, galėjo savo teises ginti, pateikdamas šioje byloje priešieškinį dėl su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo, kuris nebuvo pateiktas. Darytina išvada, kad atsakovas neįrodė, jog ieškovės jam pervestos piniginės lėšos (1172,08 Lt) įgytos pagrįstai (Civilinio proceso kodekso 197, 200 straipsniai).

22Išsamiai, visapusiškai, objektyviai ir nešališkai išnagrinėjus visas bylos aplinkybes, rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus ir liudytojų parodymus, darytina išvada, jog ieškovė, 2011-06-01 pervesdama du kartus po 586,04 Lt bendrovėje nebedirbančiam M. Š., nurodydama pavedimo paskirtį „UAB „( - )“ darbo užmokestis ir kitos išmokos“, padarė techninę sąskaitybos klaidą, ko pasekoje atsakovas nepagrįstai, be jokio teisinio pagrindo įgijo 1172,08 Lt pinigines lėšas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.241 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.237 straipsnio 1 dalimi, asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta. Byloje nustatytos visos nepagrįsto praturtėjimo teisiniams santykiams atsirasti būtinos sąlygos, todėl ieškovės reikalavimas yra pagrįstas ir visiškai tenkintinas.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo ieškovei taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-12-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 70,00 Lt žyminio mokesčio ( b. l. 5) ir 600,00 Lt už teisines advokato paslaugas (b. l. 47) (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

26ieškinį visiškai tenkinti:

27priteisti iš atsakovo M. Š., a. k. ( - ) gyvenančio ( - ), 1172,08 Lt (vienas tūkstantis šimtas septyniasdešimt du Lt ir 08 ct) nepagrįstai įgytus pinigus, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1172,08 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-12-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 670,00 Lt (šeši šimtai septyniasdešimt Lt ir 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, į. k. ( - ), buveinė – ( - ), a. s. ( - ), esanti AB DNB banke, banko kodas 40100.

28Sprendimas per 30 dienų, nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 3. Ieškovės atstovai ieškinį palaikė ir paaiškino, kad 4. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Jo atstovė užtikrino, kad atsakovas... 5. Atsakovo atstovė palaikė atsakovo atsiliepime išdėstytą nuomonę. Nurodė,... 6. Trečiojo asmens atstovė posėdžio metu nurodė, kad ši byla su darbo... 7. Liudytojas A. P. nurodė, kad koordinuoja darbuotojų... 8. Liudytojas A. Š. nurodė, kad įmonėje dirba nuo... 9. Liudytojas R. M. nurodė, kad M. Š.... 10. Liudytojas R. Š. nurodė, kad įmonėje dirbo nuo... 11. Liudytojas J. A. (Y. A.) nurodė, kad... 12. Ieškinys visiškai tenkintinas.... 13. Civilinėje teisėje pripažįstama bendro pobūdžio asmenų pareiga elgtis... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog tarp ieškovės ir... 15. Iš byloje esančių duomenų taip pat nustatyta, jog ieškovė 2011-06-01... 16. M. Š. uždaroje akcinėje bendrovėje „( - )“ ėmė... 17. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.241 straipsnio 1... 18. Teismas pažymi, kad, reiškiant ieškinį dėl įgyto be pagrindo turto... 19. Teismas kritiškai vertina liudytojo R. M. parodymus,... 20. Atsakovo argumentai, jog jis dirbo iki 2011-05-30 nutraukus darbo sutartį ir,... 21. Pažymėtina, jog šalių ginčas yra dėl nepagrįsto praturtėjimo, o ne dėl... 22. Išsamiai, visapusiškai, objektyviai ir nešališkai išnagrinėjus visas... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi,... 24. Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinos jos patirtos... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 26. ieškinį visiškai tenkinti:... 27. priteisti iš atsakovo M. Š., a. k. 28. Sprendimas per 30 dienų, nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas...