Byla 2-721/2012
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Itella Information“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutarties atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-2961-585/2012 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Itella Information“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „Lietuvos paštas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė ir pirkimo nugalėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB „Itella information“. Ieškovas nurodė, kad trečiasis asmuo neturi reikiamos kvalifikacijos pagal pirkimo sąlygų 3.1.6 punktą, subtiekėjas neatitinka pirkimo sąlygų, numatytų 3.4 punkte ir trečiasis asmuo neįvykdė pirkimo sąlygų, esančių 5.11 punkte, t. y. nenurodė subtiekėjo. Taip pat nurodė, kad trečiasis asmuo siūlė akivaizdžiai nepagrįstai žemą kainą ir atsakovas to netyrė, kaip reikalavo įstatymas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, nes atsakovui sudarius pirkimo sutartį, ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas gali būti nebeįmanomas, nes sudaryta pirkimo sutartis bus įvykdyta.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

7Teismas nurodė, kad, vertindamas prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumą, teismas neišvengiamai turi įvertinti reikalaujančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmens argumentų ir pateiktų įrodymų prima facie pakankamumą prašomų apsaugos priemonių taikymui. Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovas nurodė, jog trečiasis asmuo neįvykdė pirkimo sąlygose numatytos tiekėjo pareigos nurodyti ketinamą pasitelkti subtiekėją, tačiau, susipažinęs su trečiojo asmens pasiūlymu, ieškovas ieškinyje įvardino du trečiojo asmens nurodomus subtiekėjus – save bei UAB „Vilpostus”, taip paneigdamas savo reikalavimo argumentą. Taip pat teismas nurodė, kad ieškovo argumentas dėl pernelyg mažos kainos grindžiamas vien tik ieškovo ir trečiojo asmens siūlomų kainų palyginimu, o toks palyginimas, nesant kitų dalyvių, kitų pasiūlymų ir duomenų apie pirkėjo numatytą viešajam pirkimui skirti lėšų apimtį, yra aiškiai nepakankamas ir be papildomo tyrimo negali būti konstatuota, kad trečiojo asmens siūloma kaina yra neįprastai maža Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 40 straipsnio l dalies prasme. Teismas konstatavo, kad ieškinio pagrindimas yra aiškiai nepakankamas jo prima facie patvirtinimui, todėl prašymo dėl laikinųjų pasaugos priemonių netenkino.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas AB „Lietuvos paštas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti viešojo prikimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį atsakovui UAB „Vilniaus vandenys“ su trečiuoju asmeniu UAB „Itella Information“, o jei skundo nagrinėjimo metu pirkimo sutartis bus sudaryta, prašo uždrausti vykdyti sudarytą sutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Ieškovui nebuvo tinkamai pranešta apie teismo posėdį, kuriame buvo nagrinėjamas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas atsiliepime į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodė, kad iš teismo gavo pranešimą dėl 2012 m. sausio 9 d. vyksiančio teismo posėdžio, tačiau ieškovui toks pranešimas išsiųstas nebuvo, nors teismas turėjo vienodai informuoti visas ginčo šalis apie vyksiantį teismo posėdį. Teismo posėdyje dalyvavo tik trečiojo asmens atstovas, kuris yra suinteresuotas, kad ieškovo ieškinys būtų atmestas ir su juo būtų sudaryta pirkimo sutartis. Teismas pažeidė rungimosi principą bei šalių procesinio lygiateisiškumo principą, todėl ginčijama nutartis yra neteisėta. Nors apie teismo posėdį buvo skelbiama interneto svetainėje, teismas, informavęs vieną ginčo šalį, privalėjo informuoti ir kitą ginčo šalį atskiru pranešimu.
  2. Teismas vertinio tik ieškinio tikėtino pagrįstumo faktą, tačiau neanalizavo būsimo teismo sprendimo vykdymo galimumo. Teismo argumentas, kad ieškinio pagrindas yra aiškiai nepakankamas jo prima facie patvirtinimui, yra nepagrįstas. Ieškinyje išsamiai išdėstyta, kodėl ginčijamas atsakovo sprendimas yra pripažintinas neteisėtu. Priimant sprendimą netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nepakanka remtis tik ieškinio pagrindo tikėtino pakankamumo ar nepakankamumo jo pirminiam patvirtinimui aplinkybe, kadangi toks įvertinimas gali būti nulemtas neteisingo ginčo esmės supratimo, atsiradusio dėl to, kad nagrinėjant prašymą buvo išklausyta tik viena ginčo šalis, o ieškovas išklausytas nebuvo.
  3. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju teismo sprendimo vykdymas gali būti nebeįmanomas, nes sudaryta pirkimo sutartis bus iš dalies arba visiškai įvykdyta. Tokiu atveju teismo sprendimas būtų tik deklaratyvaus pobūdžio, pripažintų ieškovo teisių pažeidimo faktą, tačiau pažeistos ieškovo teisės praktiškai negalėtų būti atkurtos. Teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, šių ieškovo argumentų nevertino. Pagal teismų praktiką, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtina analizuoti būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimumo klausimą.
  4. Ginčas kilo dėl atsakovo vykdyto viešojo pirkimo, o viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas yra tiesiogiai susijęs su viešojo intereso apsauga. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kilus ginčui dėl viešojo pirkimo ne tik užkerta kelią tolimesniems teisės pažeidimams bei užtikrina būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet ir tiesiogiai įtakoja viešojo intereso apsaugos galimybes. Dėl to pirmenybė turi būti teikiama viešojo intereso apsaugai, o ne reikalavimo pagrįstumo užtikrinimui. Teismas nesvarstė, ar nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovui bei trečiajam asmeniui neteisėtai sudarius pirkimo sutartį, nebus pažeistas viešasis interesas.
  5. Atsakovo argumentas, kad teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jam tektų pirkti pašto paslaugas iš ieškovo už didesnę kainą, o spausdinimą atlikti pačiam, įsigijus reikiamos įrangos ir įdarbinus naujus darbuotojus, yra nepagrįstas. Atsakovas, vykdydamas dokumentų spausdinimo ir pristatymo paslaugų pirkimą, kuris prasidėjo 2011 m. rugpjūčio 31 d., atsiradus poreikiui, 2011 m. spalio 17 d. sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Itella Information“ dėl dokumentų spausdinimo ir pristatymo paslaugų pirkimo. Tai reiškia, kad atsakovas dokumentų spausdinimo ir pristatymo paslaugų pirkimo metu įsigijo tapačias paslaugas iš paslaugų teikėjo, o pašto paslaugų iš ieškovo nepirko, spausdinimo įrangos neįsigijo ir naujų darbuotojų neįdarbino. Dėl šios priežasties nėra pagrindo manyti, kad teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas būtų priverstas atlikti aukščiau nurodytus veiksmus.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ prašo skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas objektyviai atliko preliminarų ieškinio pagrįstumo vertinimą ir teisėtai nustatė, jog būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikos nėra, nes tikimybės, jog bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, nebuvimas eliminuoja sprendimo neįvykdymo riziką. Pažymėjo, kad būtent ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetimas užtikrina viešojo intereso apsaugą. Ieškovo prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą. Dokumentų parengimo išsiųsti ir pristatymo adresatui paslaugų įsigijimas už mažiausią kainą užtikrina viešojo intereso apsaugą, o ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas padarytų daug didesnę žalą visuomenei lyginant su privataus asmens teisių gynyba. Ieškovas klaidina teismą, nurodydamas, jog atsakovas iš ieškovo nepirko pašto paslaugų, nes tarp ieškovo ir atsakovo 2011 m. rugsėjo 7 d. sudaryta Universalių pašto paslaugų teikimo sutartis, pagal kurią ieškovas teikia atsakovui universaliąsias pašto paslaugas. 2011 m. spalio 17 d. sutartis, sudaryta tarp atsakovo ir trečiojo asmens šiuo metu yra pasibaigusi ir ji neapėmė viso atsakovui reikiamo dokumentų spausdinimo ir pristatymo adresatams kiekio. Ieškovas nepagrįstai nurodė, kad teismas pažeidė rungimosi bei šalių procesinio lygiateisiškumo principą. Ieškovas savo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo argumentus išdėstė ieškinyje, todėl nepagrįstas skundo argumentas, jog ieškovo nedalyvavimas teismo posėdyje reiškia, kad teismas iš anksto suteikė vienai šaliai pranašumą ginti savo poziciją kitos šalies atžvilgiu.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Itella Information“ prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas, atlikęs preliminarų ieškinio vertinimą, pagrįstai konstatavo tikimybės, kad bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, nebuvimą, o ieškovas į šiuos teismo argumentus atskirajame skunde visiškai neatsikirto. Nustačius nepakankamą ieškinio pagrindimą jo prima facie patvirtinimui, tampa aišku, kad negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Be to, nutartimi atmetus ieškovo prašymą, buvo tinkamai užtikrintas viešasis interesas. Pažymėjo, kad ieškovui buvo tinkamai pranešta apie posėdžio vietą ir laiką, be to, jis (ieškovas), kaip apdairus ir rūpestingas proceso dalyvis, turėjo visas galimybes papildomai kreiptis į teismą ir pasitikslinti dėl posėdžio datos ir laiko, tačiau šia teise nepasinaudojo.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu.

14Dėl apelianto informavimo apie teismo posėdį, kuriame buvo svarstomas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas

15Nesutikimą su skundžiama nutartimi apeliantas grindžia be kita ko tuo, kad teismas netinkamai pranešė jam apie teismo posėdį, kuriame buvo nagrinėjamas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir taip, apelianto manymu, teismas pažeidė rungimosi bei šalių procesinio lygiateisiškumo principus. Teisėjų kolegija atmeta šiuos apelianto argumentus kaip neatitinkančius faktinių bylos aplinkybių. Bylos duomenys patvirtina, kad 2012 m. sausio 6 d. pranešimu teismas faksu informavo proceso šalis apie 2012 m. sausio 9 d. įvyksiantį teismo posėdį (1 t., 98-102 b. l.). Ieškovui minėtą pranešimą teismas siuntė jo nurodytu fakso numeriu. CPK 4231 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai nagrinėjama viešųjų pirkimų byla, teismas visus procesinius dokumentus įteikia tik elektroniniu paštu, faksu arba kitomis asmenų, kuriems įteikiami procesiniais dokumentai, turimomis elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tam nėra techninių galimybių. Taigi ieškovo, kaip ir kitų byloje dalyvaujančių asmenų, informavimas faksu atitiko CPK nuostatas ir procesinio šalių lygiateisiškumo nepažeidė. Be to, kaip nurodo pats ieškovas, apie teismo posėdį buvo skelbiama interneto svetainėje. Taigi, ieškovui buvo tinkamai pranešta apie posėdžio vietą ir laiką.

16Dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones

17Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra tikimybė, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be to, tam, kad teismas taikytų laikinąsias apsaugos priemones, jas taikyti prašantis asmuo turi tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimą (CPK 144 str. 1 d.). Siekdamas užtikrinti byloje pareikštų reikalavimų įvykdymą, teismas turėtų taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra būtinos bei realiai gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Be to, laikinąsias apsaugos priemones teismas taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principais ir viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

18Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones konstatavęs, kad ieškovas tikėtinai (lot. prima facie) nepagrindė ieškinio reikalavimų. Apeliantas, nesutikdamas su šia teismo nutartimi, atskirajame skunde nurodo, kad priimant sprendimą netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nepakanka remtis tik ieškinio pagrindo tikėtino nepakankamumo jo pirminiam patvirtinimui aplinkybe. Teisėjų kolegija pažymi, kad jei preliminariai įvertinus pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, kad negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Pažymėtina, jog preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. Tikimybės, kad bus priimtas ieškovui palankus sprendimas, nebuvimas eliminuoja teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Dėl to atmestini atskirojo skundo argumentai, kad teismas nevertino grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

19Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad šiuo metu yra priimtas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškinys atmestas. Nors šis teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs ir apskųstas apeliacine tvarka, jis yra priimtas dėl bylos esmės, ištyrus bylos aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus. Neginčytina, kad apeliacinės instancijos teismas gali priimti kitokį sprendimą, nei pirmosios instancijos teismas, tačiau tokio pirmosios instancijos teismo sprendimo buvimas vertinamas kaip teisiškai reikšmingas kriterijus laikinųjų apsaugos priemonių klausimu, kuris sumažina tikimybę, kad bus priimtas ieškovui palankus sprendimas (CPK 144 str. 1 d.).

20Vertinant galimybę realiai įgyvendinti teismo sprendimą, jei jis būtų palankus ieškovui, atkreiptinas dėmesys į tai, kad perkamos paslaugos yra tęstinio pobūdžio (paslaugų teikimo trukmė vieneri metai nuo sutarties pasirašymo dienos, sutartis gali būti pratęsta ne daugiau kaip du kartus kaskart vieneriems metams, tačiau bendra sutarties trukmė negali būti ilgesnė kaip treji metai – Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 2.5. punktas (1 t., 38 b. l.)). Taigi, net jei bylos nagrinėjimo metu atsakovas sudarytų pirkimo sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju, o apeliacinės instancijos teismas priimtų palankų ieškovui sprendimą, pripažinus tokią sutartį neteisėta ir apeliantui laimėjus konkursą, poreikis įsigyti atitinkamas paslaugas neišnyktų ir su apeliantu galėtų būti sudaryta sutartis.

21Apeliantas skunde nurodo, kad teismas nesvarstė, ar nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovui sudarius viešojo pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu, nebus pažeistas viešasis interesas. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas atsiliepime į ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pakankamai pagrindė aplinkybes, jog ieškovo prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą. Atsakovas ginčo viešuoju pirkimu siekia įsigyti dokumentų parengimo išsiųsti ir pristatymo adresatui paslaugas. Atsakovas nurodė, kad šios paslaugos yra būtinos, siekiant bendrovei informuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojus apie paslaugų kainas, atsiskaitymo tvarką, mokėjimų pranešimus, pretenzijas dėl nesumokėtų skolų bei išsiųsti kitokio pobūdžio korespondenciją reikiamiems adresatams. Teismui patenkinus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdžius pirkimo procedūras bei uždraudus sudaryti viešojo pirkimo sutartį, atsakovas negalėtų įsigyti reikiamų paslaugų už mažiausią kainą, dėl to nukentėtų geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojai. Teisėjų kolegija, įvertinusi galimybę įvykdyti ieškovui palankų sprendimą, jei toks būtų priimtas, atsižvelgdama į perkamų paslaugų pobūdį, jų poreikį perkančiajai organizacijai ir visuomenei, o taip pat įvertinusi ir ieškovo interesus sprendžia, kad šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

22Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenustatė pagrindo taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, atskirojo skundo argumentais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. p.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB „Lietuvos paštas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl... 7. Teismas nurodė, kad, vertindamas prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas AB „Lietuvos paštas“ prašo panaikinti... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ prašo... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Itella... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 13. Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos... 14. Dėl apelianto informavimo apie teismo posėdį, kuriame buvo svarstomas... 15. Nesutikimą su skundžiama nutartimi apeliantas grindžia be kita ko tuo, kad... 16. Dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 17. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra tikimybė, kad nesiėmus... 18. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti... 19. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad šiuo... 20. Vertinant galimybę realiai įgyvendinti teismo sprendimą, jei jis būtų... 21. Apeliantas skunde nurodo, kad teismas nesvarstė, ar nepritaikius laikinųjų... 22. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenustatė pagrindo taikyti ieškovo... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą....