Byla 2A-492-544/2008

4Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Romualdo Januškos, kolegijos teisėjų Ramunės Čeknienės (pranešėja), Birutės Valiulienės, sekretoriaujant Lolitai Kudabienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui A. Ž., atsakovui V. V.,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. V. apeliacinį skundą dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-9-504-2008 pagal ieškovo G. M. ieškinį atsakovui V. V. dėl 26 000 Lt skolos, avanso, baudos priteisimo.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7

8Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 10 000 Lt skolos, 8000 Lt, kuriuos sumokėjo atsakovui preliminarios sutarties vykdymui užtikrinti, 8000 Lt baudą, 5% metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal 2006-12-02 tarp šalių sudarytą paskolos sutartį sumokėjo atsakovui 10 000 Lt, kuriuos jis įsipareigojo grąžinti, tačiau šios pareigos neįvykdė (CK 6.875 str. 1 d.). 2007-01-16 tarp šalių buvo sudaryta preliminarioji sutartis, pagal kurią susitarė, kad iki 2007-02-02 sudarys 1,23 ha žemės sklypo, kadastrinis Nr. 7335/0004:97, ( - ), pirkimo–pardavimo sutartį. Sutarties įvykdymui užtikrinti perdavė atsakovui 8000 Lt, kuriuos pagal sutarties 6.1 p. atsakovas turėjo grąžinti, taip pat sumokėti ieškovui 8000 Lt baudą (netesybas), jei atsisakys sutartyje aptartomis sąlygomis sudaryti žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį ar nepateiks duomenų, būtinų sutarčiai sudaryti (CK 6.73 str. 1 d.). Atsakovas iki 2007-02-02, reikalingų dokumentų sklypo pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti nepateikė, sutartį sudaryti atsisakė motyvuodamas tuo, kad sklypą parduos kitam pirkėjui. CK 6.165 str. 5 d. numatyta, kad, jeigu šalys per preliminarioje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti sutartį pasibaigia, o kaltoji dėl sutarties neįvykdymo šalis turi grąžinti kitai šaliai viską, ką kita šalis yra įvykdžiusi bei atlyginti jos turėtus nuostolius (1 t., b. l. 1–2).

9Rokiškio rajono apylinkės teismas 2008-08-18 sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė ieškovui iš atsakovo 10 000 Lt paskolos, 8000 Lt, sumokėtų pagal preliminarią sutartį jos įvykdymo užtikrinimui, 8000 Lt netesybų, 5% metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 7780 Lt bylinėjimosi išlaidų.

10Tenkindamas ieškinio dalį dėl 10 000 Lt skolos priteisimo, teismas nustatė, kad šios ieškinio dalies pagrįstumas įrodytas 2006-12-02 atsakovo pasirašytu paskolos rašteliu, kuris atitinka rašytinės formos reikalavimus ir patvirtina paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui (CK 6.871 str. 3 d.), rašysenos ekspertizės akto duomenimis, kurie patvirtino, kad paskolos raštelį surašė ir pasirašė atsakovas, liudytojų I., F. V. parodymais, kurie parodė, kad ieškovas atsakovui tikrai perdavė pinigus. Teismas nurodė, kad, nors atsakovas su ieškiniu nesutiko, tačiau įstatymo nustatyta tvarka ir laiku paskolos raštelio nenuginčijo (CK 6.875 str. 1 d.). Todėl minėtas paskolos raštelis turi šalims įstatymo nustatytą galią (CK 6.189 str. 1 d.). Jo buvimas pas paskolos davėją leidžia preziumuoti, kad skola negrąžinta. Atsakovas sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais prievolės neįvykdė ir pažeidė CK 6.38 str., 6.256 str. 1 d., 6.873 str., 6.213 str.

11Tenkindamas ieškinio dalį dėl piniginių mokėjimų pagal preliminarią sutartį priteisimo, teismas nurodė, kad byloje nustatyta, jog atsakovas pažeidė 2007-01-16 preliminarios sutarties sąlygas ir iki 2007-02-02 nepateikė dokumentų, reikalingų pagrindinei minėto 1,23 ha žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti, ją sudaryti atsisakė dėl to, kad sklypą parduoti kitam pirkėjui. Rašysenos ekspertizės akto duomenys patvirtino, kad preliminarioje sutartyje pasirašė atsakovas. Sutarties surašymo bei 8000 Lt perdavimo atsakovui faktą patvirtino liudytoja F. V. Teismas liudytojo B. J. parodymus įvertino kaip duotus suinteresuoto bylos baigtimi asmens bei kaip prieštaraujančius kitiems įrodymais, jų tarpe – ir atsakovo pozicijai, todėl jais nesivadovavo. Nenuginčytos preliminarios sutarties 2.3 p. nurodyta, kad 8000 Lt būsimam pardavėjui pirkėjas sumoka šios sutarties pasirašymo metu. Kadangi atsakovas nesilaikė sutartinių įsipareigojimų ir sutartyje nustatytu terminu nesudarė pagrindinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties, tai pagal sutarties 6.1 p., 3.1 p., CK 6.38 str. 1 d. iš atsakovo ieškovui priteisė 8000 Lt, perduotų įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymui užtikrinti. Jeigu preliminarią sutartį sudariusi šalis nepagrįstai nesudaro pagrindinės sutarties, ji privalo atlyginti kitai šaliai nuostolius (CK 6.165 str. 4 d., LAT išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis Nr. 3K-7-304/2007). Kadangi sutarties 6.1 p., 6.2 p. susitarta dėl 8000 Lt netesybų baudos forma, o atsakovas pažeidė savo įsipareigojimus, už kurių nevykdymą numatytos netesybos, ieškovas dėl atsakovo kaltės prarado galimybę įsigyti žemės sklypą už preliminarioje sutartyje numatytą kainą, tai teismas priteisė iš atsakovo ieškovui 8000 Lt baudą. CK 6.37 str. 2 d. pagrindu teismas patenkino prašymą dėl 5 procentų metinių palūkanų priteisimo.

12Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Rokiškio rajono apylinkės teismo 2008-09-18 sprendimą ir bylą išnagrinėti iš esmės. Apeliaciniam skundui pagrįsti nurodo, kad teismas padarė materialinės ir procesinės teisės normų pažeidimus, nenustatė ir neištyrė reikšmingų faktinių aplinkybių. Teismas neteisingai ir nepagrįstai 2006-12-02 paskolos raštelį įvertino kaip patvirtinantį paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Įrodyti, kad šalis sieja paskolos santykiai, yra paskolos davėjo pareiga (CPK 178 str.). Ieškovai tai įrodinėjo tik savo artimų giminių parodymais ir skolos rašteliu, nors bylos įrodymai buvo prieštaringi. Todėl teismui nebuvo pakankamo pagrindo pripažinti, kad 2006-12-02 paskolos raštelis patvirtina ir pinigų perdavimo faktą, nes tekste nenurodyta, kad atsakovui pinigai perduoti, o nurodyta, tik kad pinigus skolinasi. Pagal CK 6.870 str., paskolos sutartis yra realinė, esminė jos sąlyga yra paskolos dalyko perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą. Tik esant šioms sąlygoms laikoma, kad tarp šalių atsirado paskolos teisiniai santykiai. Dėl šios esminės aplinkybės tarp šalių kilo ginčas. Pinigų perdavimas yra valinis veiksmas, kuris turi būti atliekamas ir teismo aiškinamas taip, kad nekiltų abejonių dėl sandorio šalies valios gauti pinigus ir juos grąžinti pagal susitarimą suvaržymo dėl kitų asmenų nesąžiningų veiksmų. Teismas, nors tenkino atsakovo prašymą ir paskyrė rašysenos ekspertizę, tačiau vienašališkai nusprendė pavesti ją atlikti LTEC Rašysenos ekspertizių skyriui, o ne Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centrui. Atsižvelgiant į rašysenos specialisto konsultaciją, į tai, kad ekspertizės akte daugybė klaidų, į tai, kad ekspertai negalėjo atsakyti į esminį klausimą, ar atsakovas dokumentų surašymo metu buvo neįprastoje būsenoje, o jis pats neprisimena, kad pasirašė ieškovo pateiktus dokumentus, teismo prašė skirti pakartotinę kompleksinę rašysenos ekspertizę. Tačiau teismas be pagrindo netenkino šio prašymo ir suvaržė atsakovo teisę į teisingą gynimąsi. Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nes įrodymus įvertino tik ieškovo interesų aspektu pagal savo vidinį įsitikinimą, kuris nepagrįstas visapusišku bei objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 str.). Dėl įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimo, nes teismas rėmėsi tik ieškovo ir jo artimų giminaičių suinteresuotų bylos baigtimi parodymais, padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovo neteisėti veiksmai, esantys pagrindu civilinei atsakomybei atsirasti, yra jo atsisakymas sudaryti pagrindinę sutartį. Mano, kad šie liudytojai išdėstė tik nuomonę. Teismas tinkamai neįvertino atsakovo argumentų apie tai, kad jis preliminarios sutarties nepasirašė, 8000 Lt pagal sutartį negavo, tuo metu dirbo Vilniuje pas B. J. Teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad ieškovas, žinodamas, kad atsakovas jam skolingas 10 000 Lt, o jis pagal preliminarią sutartį perką sklypą už 15 000 Lt, dar sumokėjo 8000 Lt, kas viršija būsimo sandorio kainą. Mano, kad teismas neteisingai aiškino ir taikė CK 6.165 str. nuostatas, pagal kurias preliminaria sutartimi apskritai nesukuriamos piniginės prievolės. CK nėra baudinių netesybų, tai baudos suma turėjo būti įskaityta į ieškovo nuostolius ir jų neviršyti (LAT nutartis Nr. 3K-3-585-2006). Teismas, konstatuodamas, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, pažeidė CPK 177, 185 str. ir nukrypo nuo LAT suformuluotos praktikos dėl įrodymų pakankamumo taisyklės taikymo LAT 2002-06-12 nutartis Nr. 3K-3-862-2002). Teismas be jokio pagrindo pripažino, kad ieškovas dėl preliminarios sutarties nevykdymo patyrė nuostolių ir kad jie yra būtent 8000 Lt dydžio. Pagal CK 6.249 str. 1 d. ir LAT teismo praktiką šiuo klausimu, jeigu šalis nuostolių dydžio negali įrodyti, jų dydį nustato teismas (2004-04-05 LAT nutartis byloje Nr. 3K-3-252-2004). Teismo priteista netesybų (baudos) suma yra aiškiai per didelė (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., LAT 2005-06-06 nutartis Nr. 3K3- 316-2005, 2005-09-12 nutartis Nr. 3K-3- 394-2005). Teigia, jog teismas pažeidė teisės būti išklausytam principą ir procesinių dokumentų įteikimo šalims tvarką, numatytą CPK 117–134 str., nes atsakovui ir jo atstovei nepranešė apie teisėjos nenušalinimą ir šiuo klausimu teismo nutarties jiems neįteikė. Nurodyti procesinės teisės normų pažeidimai vertinti kaip absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai, kurie reiškia asmens teisės į tinkamą procesą pirmosios instancijos teisme principo pažeidimą. Teismui priimant 2008-09-18 sprendimą, atsakovas jau buvo pateikęs teismui ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, todėl teisėja turėjo atnaujinti bylos nagrinėjimą ir spręsti klausimą dėl šios bylos sustabdymo.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo jį atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino byloje surinktus įrodymus, jų tarpe – ir 2006-12-02 paskolos raštelį, kuris atitinka visus skolos dokumento požymius, o žodžių „pinigus gavau“ nebuvimas pats savaime nepaneigia fakto, kad atsakovas pinigus pagal paskolos raštelį gavo. Ieškovas įrodė, kad pinigus atsakovui perdavė, šis juos gavo ir įsipareigojo grąžinti nustatytu terminu. Skundo argumentai dėl netinkamo įrodymų vertinimo yra abstraktūs. Vien atsakovo argumentų atmetimas nėra įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimas. Apeliantas nenurodė, kokią procesinės teisės normą pažeidė teismas paskirdamas ekspertizę ir kokią įtaką tai turėjo bylos išsprendimui. Skirti pakartotinę ekspertizę nebuvo nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Pirmosios ekspertizės pagrįstumą dalyje, kad skolos dokumentus tikrai pasirašė atsakovas iš esmės patvirtino ir atsakovo iniciatyva išvadą davusi specialistė. Neatsakymas į klausimą dėl atsakovo būsenos dokumentų pasirašymo metu neturi reikšmės šios bylos išsprendimui, nes įstatymo nustatyta tvarka ieškinys dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis nebuvo pareikštas. Tai, kad ieškovas atsakovui sumokėjo daugiau nei buvo numatyta būsimo sandorio kaina dar nereiškia, kad atsakovas pinigų negavo ir dokumentų nepasirašė. Skolos grąžinimo terminas pagal paskolos raštelį preliminarios sutarties sudarymo dieną dar net nebuvo suėjęs. Šalys tuo metu nesitarė, kas skola pagal paskolos raštelį bus įskaityta į žemės sklypo kainą. Pagal teismų praktiką ir galiojančius įstatymus yra leidžiama pagal preliminarią sutartį mokėti avansą bei susitarti dėl netesybų, o toks susitarimas reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus minimaliais nuostoliais. Teismas vadovavosi atsakovo nurodoma teismų praktika ir tinkamai išsprendė klausimą dėl baudos priteisimo, nes bylos įrodymų visuma, o ne pavieniais įrodymais buvo nustatyta, kad atsakovas nepagrįstai vengė sudaryti pagrindinį sandorį ir dėl jam kilo atsakomybė. Netesybų suma nėra per didelė, nes neviršijo pagrindinės sutarties kainos 15 000 Lt. Nutartys dėl nušalinimo klausimo išsprendimo neskundžiamos atskiraisiais skundais ir neužkerta kelio tolesnei bylos eigai, todėl nutartis neturėjo būti siunčiama atsakovui. Atsakovas ir jo atstovė teismo posėdyje dalyvavo. Todėl teismas nepažeidė teisės būti išklausytam principo. Byloje nėra nustatyta absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Skundžiamo teismo sprendimo priėmimo dieną klausimas dėl atsakovo ieškinio pripažinti sutartis negaliojančiomis priėmimo teisme nebuvo išspręstas, todėl šios bylos stabdyti ar atnaujinti bylos nagrinėjimą nebuvo teisinio pagrindo.

14Apeliacinis skundas tenkintinas, Rokiškio rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas ieškinį atmesti (CPK 326 str.1 d. 2 p.). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą civiliniame procese (CPK 176 str.–185 str.), netinkamai ir nepilnai nustatė reikšmingas teisingam šio ginčo išsprendimui faktines aplinkybes, netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojas paskolos, preliminarios sutarties sudarymo, vykdymo klausimus, dėl ko priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą ieškinį tenkinti (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

15Bylos, nagrinėjamos apeliacine tvarka, ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 str., 329 str. 2 d.).

16Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, 2006-12-02 šalys sudarė rašytinį dokumentą, kuriame nurodyta, kad atsakovas V. V. skolinasi iš G. M. 10 000 Lt, kuriuos grąžins per 3 mėnesius, o kaip užstatą palieka 1,23 ha žemės sklypą sudarys 1,23 ha žemės sklypo, kadastrinis Nr. 7335/0004:97, ( - ), (1 t., b. l. 8). 2007-01-16 šalys sudarė preliminarią sutartį, pagal kurią abu įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2007-02-02 sudaryti 1,23 ha žemės sklypo, kadastrinis Nr. 7335/0004:97, ( - ), pagrindinę pirkimo–pardavimo sutartį (1.1 p.), atsakovas V. V. įsipareigojo minėtą sklypą iki nurodytos datos parduoti už 15 000 Lt (2.1 p.), o ieškovas G. M. – pirkti už nurodytą kainą minėtą sklypą atsiskaitant šia tvarka: 8000 Lt atsakovui sumokama sutarties pasirašymo dieną kaip savo tinkamų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, 7000 Lt atsakovui turi būti sumokėti per 30 dienų nuo pagrindinės sutarties pasirašymo momento ieškovą finansuojančio banko atlikus minėto sklypo įkeitimą (2.3 p., 3.1 p., 1 t., b. l. 5–7). Preliminarios sutarties 6.1 p. nurodyta, kad atsakovui neįvykdžius šiame punkte numatytų pareigų, atsakovas privalo grąžinti ieškovui 8000 Lt sumą ir sumokėti ieškovui 8000 Lt baudą (b. l. 7). Iki preliminarioje sutartyje nurodyto termino – 2007-02-02 tarp šalių nebuvo sudaryta pagrindinė minėto žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis. Ieškovas įrodinėja, kad taip atsitiko dėl atsakovo kaltės, nes jis pažeidė sutarties 6.1 p. numatytas pareigas.

17Dėl 10 000 Lt priteisimo pagal 2006-12-02 skolos dokumentą.

18Tenkindamas ieškinio dalį dėl šios skolos priteisimo teismas nurodė, kad ieškinio pagrįstumas šioje dalyje įrodytas 2006-12-02 atsakovo, kaip paskolos gavėjo, pasirašytu paskolos rašteliu (CK 6.871 str. 3 d., 6.189 str. 1 d.), rašysenos ekspertizės akto duomenimis, liudytojų I., F. V. parodymais, o atsakovas įstatymo nustatyta tvarka ir laiku paskolos raštelio nenuginčijo CK 6.875 str. 1 d. numatyta tvarka. Kadangi atsakovas nustatytu terminu skolos ieškovui negrąžino, pažeidė CK 6.38 str., 6.256 str. 1 d., 6.873 str., 6.213 str. reikalavimus (2 t., b. l. 36–37).

19Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas šioje dalyje įrodymus įvertino pažeisdamas CPK 185 str. nurodytus principus, dėl ko padarė nepagrįstą išvadą, kad pagal minėtą dokumentą ieškovas perdavė atsakovui, o atsakovas faktiškai gavo 10 000 Lt, kuriuos įsipareigojo grąžinti per tris mėnesius. Apelianto apeliacinio skundo argumentai dėl netinkamo liudytojų I., F. V. parodymų, taip pat 2006-12-02 paskolos raštelio vertinimo bei netinkamo paskolos sutartį reglamentuojančių materialinės teisės normų taikymo ir aiškinimo laikytini pagrįstais.

20Įstatyme paskolos sutartis apibrėžiama kaip sutartis, kuria viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų. Paskolos sutartis yra realinė ir pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento (CK 6.870 str. 1, 2 d.). Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, 2006-12-02 šalys sudarė rašytinį dokumentą, kurį atsakovas V. V. yra pasirašęs ir kuriame nurodyta, kad jis skolinasi iš ieškovo G. M. 10 000 Lt, kuriuos grąžins per 3 mėnesius, o kaip užstatą palieką 1,23 ha žemės sklypą sudarys 1,23 ha žemės sklypo, kadastrinis Nr. 7335/0004:97, ( - ), (1 t., b. l. 8, 58–59, 65–72, 96–98. 2 t., b. l. 6–8). Tačiau minėtame skolos dokumente tėra nurodyta, kad „aš V. V. <...> skolinuosi iš G. M. <...> 10 000 Lt, bet nėra nurodyta, kad ieškovas perdavė, o atsakovas faktiškai gavo 10 000 Lt sumą. Atsižvelgiant į tai, kad paskolos sutartis realinė, nepakanka sutarties sudarymu įtvirtintos šalių valios pasiskolinti ir paskolinti pinigus, bet yra būtina įrodyti ir sutarties dalyko – pinigų – perdavimą paskolos gavėjui (atsakovui) bei pastarojo įsipareigojimą grąžinti paskolos davėjui (ieškovui) tokią pat pinigų sumą. Paskolos dalyko nepardavimas reiškia, kad sutartis nesudaryta. Atsakovo paaiškinimai taip pat yra įrodinėjimo priemonė, o jis nuosekliai neigia, kad faktiškai gavo nurodytą pinigų sumą (CPK 177 str., 1 t., b. l. 22–24, 41–45, 110–113, 2 t., b. l. 17–18). Pagal teismų praktiką, tais atvejais, kai atsakovas paskolos nepripažįsta, ieškovas turi įrodyti įrodinėjimo dalyką sudarančias aplinkybes, jų tarpe – pinigų perdavimo nuosavybėn kitam asmeniui (paskolos gavėjui) faktą (CPK 12, 178 str.). Teisėjų kolegijos nuomone, šios aplinkybės ieškovas neįrodė. Liudytojų I., F. V. parodymai, teisėjų kolegijos nuomone, nėra pakankami ir objektyvūs įrodymai, kurie neginčijamai patvirtina, kad minėta skolos suma tikrai buvo perduota atsakovui ir jie kaip įrodymai vertinami tiek, kiek neprieštarauja visų įrodymų visuma nustatytoms bylos aplinkybėms. Ši išvada daroma todėl, kad šie liudytojai yra ieškovo sesuo ir jos vyras. Taigi, yra suinteresuoti palankia savo artimam giminaičiui bylos baigtimi. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas šių liudytojų parodymus, į šį faktą neatsižvelgė. Iš teismo posėdžio protokole užrašytų liudytojos F. V. parodymų matyti, jog ji nenurodė mačiusi kaip jos brolis perdavė atsakovui 10 000 Lt (b. l. 44). Kadangi pastabų dėl protokolo nėra, įrašai laikomi teisingais. Liudytojo I. V. parodymai, kad pinigai buvo perduoti 2006 m. gruodžio mėn. viduryje (1 t., b. l. 43–44) prieštarauja skolos dokumentui, kuriame nurodyta 2006-12-02 data (b. l. 8). Liudytojas B. J. parodė, kad tuo metu atsakovas negalėjo būti pas V., nes tuo metu dirbo pas jį prie statybos darbų Vilniuje (1 t., b. l . 44–45). Teismas skundžiamame sprendime šio liudytojo parodymais nesivadovavo, nes jis suinteresuotas bylos baigtimi dėl to, kad atsakovui yra sumokėjęs 3000 Lt ir nori pirkti minėtą sklypą (2 t., b. l. 37). Tačiau pagal bylos duomenis po to, kai 2007-02-02 pasibaigė bylos šalių sudaryta preliminari sutartis, ieškovas nebesiekia nupirkti sklypo iš atsakovo. Todėl neaišku, kodėl liudytojas suinteresuotas bylos baigtimi, tuo labiau, kad minimus 3000 Lt yra sumokėjęs 04–05 mėnesiais, kai preliminari sutartis jau buvo pasibaigusi (1 t., b. l. 44–45). Paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį įrodinėdamas, kad jis faktiškai pinigų ar daiktų pagal sutartį negavo arba gavo jų mažiau, negu nurodyta paskolos sutartyje. Sutarties nuginčijimo pagrindą turi įrodyti paskolos gavėjas. Paskolos gavėjo teisė ginčyti paskolos sutartį visą ar iš dalies įtvirtinta CK 6.875 str. normose. Įrodžius, kad paskolos sutarties dalykas nebuvo perduotas paskolos gavėjui, paskolos sutartis pripažįstama nesudaryta. Tokios teismų praktikos dėl įrodinėjimo naštos paskirstymo ginčuose dėl paskolos sutarčių laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (pvz., 2008-03-26 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje L. Z. v. K. Ž., bylos Nr. 3K-3-187/2008; 2005-11-21 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje V. O. v. J. S., bylos Nr. 3K-3-596/2005, ir kt.). Vadovaudamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad nustatytos faktinės bylos aplinkybės pavirtina paskolinių santykių tarp šalių nebuvimą, nes nenustatyta svarbiausio paskoliniams santykiams požymio, t. y. pinigų perdavimo atsakovo nuosavybėn fakto ir atsakovo įsipareigojimo juos grąžinti ieškovui.

21Dėl mokėjimų pagal preliminarią sutartį.

22Šioje dalyje teismas ieškinį tenkino, nes konstatavo, kad atsakovas pažeidė 2007-01-16 preliminarios sutarties 6.1 p., 3.1 p. sąlygas ir iki 2007-02-02 nepateikė dokumentų, reikalingų pagrindinei 1,23 ha žemės sklypo ( - ) pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti, ją sudaryti nepagrįstai atsisakė dėl to, kad sklypą parduoti kitam pirkėjui, o preliminarios sutarties 2.3 p. turiniu, rašysenos ekspertizės akto, liudytojos F. V. parodymais įrodyta, kad sutarties surašymo metu ieškovas atsakovui sumokėjo 8000 Lt (CK 6.165 str. 4 d., LAT išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis Nr. 3K-7-304/2007). Kadangi sutarties 6.1 p., 6.2 p. susitarta dėl 8000 Lt netesybų baudos forma, o atsakovas pažeidė savo įsipareigojimus, už kurių nevykdymą numatytos netesybos, ieškovas dėl atsakovo kaltės prarado galimybę įsigyti žemės sklypą už preliminarioje sutartyje numatytą kainą, tai teismas priteisė iš atsakovo ieškovui 8000 Lt baudą (netesybas).

23Kadangi šioje dalyje ieškovas ieškinio pagrindu nurodė tai, kad atsakovas pažeidė preliminarios sutarties sąlygas, nes iki 2007-02-02 nepateikė ieškovui dokumentų, reikalingų pagrindinei pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti, ją nepagrįstai atsisakė sudaryti dėl to, kad sklypą parduoti kitam pirkėjui, t. y. padarė pažeidimus, numatytus sutarties 6.1 p., už kuriuos šalys buvo numačiusios sumokėtų pinigų grąžinimą ir netesybas, tai pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymą reglamentuojančią taisyklę, jis ir turėjo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 178 str.).

24Teisėjų kolegijos nuomone, tokios aplinkybės byloje esančių įrodymų visuma nenustatytos, t. y. neįrodyta, kad atsakovui faktiškai buvo perduota 8000 Lt ir neįrodyta, kad atsakovas pažeidė preliminarios sutarties sąlygas, už kurias numatytos netesybos ir perduotų pinigų grąžinimas. Preliminarios sutarties 2.3 p. nurodyta, kad „8000 Lt būsimam pardavėjui yra sumokama šios sutarties pasirašymo metu“, ir taip yra išreikšta šalių valia dėl įmokos. Nors bylos įrodymai patvirtina, kad preliminarią sutartį pasirašė atsakovas, tačiau teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad minėtas įrašas šioje konkrečioje byloje įrodo ir faktinį pinigų perdavimo faktą ir mano, kad byloje nėra pakankamai patikimų ir objektyvių duomenų įrodyti, kad minėta 8000 Lt suma tikrai buvo ieškovo sumokėta atsakovui užtikrinant būsimo pirkėjo įsipareigojimą iki 2007-02-02 sudaryti pagrindinę minėto sklypo pirkimo–pardavimo sutartį. Atsakovas byloje nuosekliai neigia, kad jam pagal preliminarinės sutarties 2.3 p. ieškovas sumokėjo 8000 Lt (1 t., b. l. 22–24, 41–45, 96–98, 110–113, 2 t., b. l. 17–18). Liudytojų I., F. V. parodymai abstraktūs, nekonkretūs, o dėl viršuje nurodytų argumentų ir motyvų vertinti kaip duoti asmenų, kurie suinteresuoti bylos baigtimi (1 t., b. l. 43–44). Liudytojas B. J. šiuo klausimu nieko svarbaus neparodė (1 t., b. l. 44). Kitokių įrodymų šiuo aspektu byloje nėra. Jeigu įrodymus dėl pinigų perdavimo fakto vertinti ir kitaip, tai, teisėjų kolegijos nuomone, byloje neįrodyta, kad būtent atsakovas pažeidė preliminarios sutarties 6.1 p. sąlygas, dėl ko nebuvo sudaryta pagrindinė sklypo pirkimo–pardavimo sutartis ir dėl ko jis turėtų grąžinti ieškovui sumokėtus pinigus bei sumokėti 8000 Lt netesybas (1 t., b. l. 7). Ieškovo teiginių, kad atsakovas nepateikė ieškovui dokumentų, reikalingų pagrindinei pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti, kad sutartį nepagrįstai atsisakė sudaryti dėl to, kad

Nutarė

25sklypą parduoti kitam pirkėjui bei kad padarė kitus sutarties 6.1 p. nurodytus pažeidimus, atsakovas nepripažįsta. Liudytojai šiuo aspektu reikšmingų bylai aplinkybių nenurodė. Neginčijama, kad iki šiol atsakovui priklausantis minėtas sklypas nėra parduotas ir jam tebepriklauso. Kadangi preliminari sutartis baigėsi 2007-02-02, tai 04–05 mėnesiais atsakovo ir liudytojo B. J. vykdytos derybos dėl sklypo pardavimo teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo išsprendimui neturi. Ieškovas nurodo, kad atsakovas pažeidė minėtą sutartį, nes iki 2007-02-02 jam nepateikė dokumentų, reikalingų pagrindinei pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti, tačiau preliminarios sutarties sąlygose tokios atsakovo pareigos atlikimo iki nurodyto termino nėra. Priešingai, iš minėtos sutarties 1.2 p. turinio seka, kad būtent ieškovas turėjo pasirinkti notarų biurą sutarčiai sudaryti, apie kurį prieš 1 dieną turėjo informuoti atsakovą (b. l. 5, 1 t.). Pagal bylos duomenis, ieškovas nėra atsakovui pranešęs, į kokį notarų biurą ir kada šis turi atvykti pagrindinės sutarties sudarymui. Taip pat byloje nėra įrodymų apie tai, kad ieškovas 2007-02-02 buvo įvykdęs sutarties 2.3 p., 5.2 p. numatytas pareigas ir turėjo jį finansuojančio banko patvirtinimą dėl sandorio finansavimo (1 t., b. l. 6). Pagal CK 6.165 str. 5 d., jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą nesudaro pagrindinės sutarties, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. CK 6.163 str. 2 d. nurodyta, kad šalys turi teisę laisvai pradėti derybas bei derėtis ir neatsako už tai, jog nepasiekiamas šalių susitarimas. Įstatymas nenustato pareigos įvykdyti tokią prievolę, todėl šalis yra laisva nuspręsti, ar jai sudaryti pagrindinę sutartį, nes vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų, skiriančių ją nuo pagrindinės sutarties, yra tas, kad preliminariosios sutarties, nurodytos CK 6.165 straipsnyje, negalima reikalauti įvykdyti natūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006-11-06 nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006). Nepagrįstai atsisakius sudaryti pagrindinę sutartį kaltai dėl preliminariosios sutarties neįvykdymo šaliai gali būti taikoma civilinė atsakomybė (CK 6.165 str. 3 d., 4 d.). Kadangi civilinė atsakomybė reiškia nuostolių atlyginimą, svarbią reikšmę turi teisingas vienos iš atsakomybės sąlygų – priežastinio ryšio nustatymas (CK 6.247 str.). Gali būti atlyginami tik tie nuostoliai, kurie pagal tų nuostolių, taip pat civilinės atsakomybės prigimtį yra prievolę pažeidusio asmens veiksmų ar neveikimo padarinys, t. y. kurių atsiradimo konkrečiu atveju pakankama priežastis buvo būtent šio asmens elgesys. Taigi turi būti nustatyti kaltė bei priežastinis ryšys tarp asmens veiksmų ir tokių veiksmų padarinių (minėtas 2006-11-06 nutarimas). Dėl virš išdėstytų argumentų šioje byloje kaip tik ir neįrodyta, kad preliminari sutartis pasibaigė dėl atsakovo atsisakymo ar vengimo sudaryti pagrindinę sutartį, t. y. dėl sutarties 6.1 p. nurodytų atsakovo kaltų veiksmų, už kurių atlikimą numatytas pinigų grąžinimas ir netesybų mokėjimas.

26Teisėjų kolegijos nuomone, tiek atsiliepimo į ieškinį pateikimas, tiek priešieškinio pareiškimas yra atsakovo gynimosi nuo pareikšto ieškinio būdai, ir kurį iš jų pasirinkti, sprendžia atsakovas. Nagrinėjamoje byloje atsakovas, gindamasis nuo ieškovo pareikštų reikalavimų, pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė nesutikimo su jam reiškiamais reikalavimais paaiškinimus ir argumentus, tarp jų ir tai, kad ieškovo reikalavimai negali būti tenkinami, nes pagal paskolos raštelį ir preliminarią sutartį nurodytų pinigų sumų negavo ir apie tai šiuose dokumentuose nepasirašė. Esant tokioms bylos aplinkybėms, atmestini atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai dėl atsakovo vengimo pareikšti priešieškinį ir jo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

27Kadangi priimamas teismo sprendimas ieškinį atmesti, tai apeliaciniame skunde keliamas klausimas dėl netinkamo netesybų dydžio nustatymo nebeturi teisinės reikšmės ir teisėjų kolegija dėl to nepasisako. Apie tai, kad skundžiamo teismo sprendimo priėmimo metu atsakovas buvo pateikęs teismui ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, atsakovas teismui šioje byloje nustatyta tvarka nepranešė ir jokių prašymų ryšium su tuo nepateikė. Todėl teismas neturėjo jokio faktinio pagrindo svarstyti klausimo nei bylos nagrinėjimo atnaujinimo, nei dėl bylos sustabdymo.

28Kadangi dėl virš nurodytų motyvų ir argumentų priimamas naujas sprendimas ieškinį atmesti, iš ieškovo atsakovui priteisiamos išlaidos advokato pagalbai apmokėti, ekspertizės išlaidos, o valstybei – išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, ir ekspertams bei ekspertizės įstaigai sumokėtos išlaidos iš teismo lėšų (CPK 88 str. 1 d. 1 p., 3 p., 93 str. 1 d., 96 str., 1 t., b. l.2, 26, 55, 63, 99–102, 2 t., b. l. 52).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2 p., n u s p r e n d ž i a :

30Rokiškio rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

31Ieškovo ieškinį atmesti.

32Priteisti iš G. M. (a. k. ( - )) atsakovui V. V. (a. k. ( - )) 1500 (vieną tūkstantį penkis šimtus) Lt advokato pagalbai apmokėti, 300 (tris šimtus) Lt ekspertizės atlikimo išlaidų, o į valstybės pajamas – 65 (šešiasdešimt penkis) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, 403 (keturis šimtus tris) Lt 58 ct, išmokėtų už ekspertizę ir eksperto kelionės išlaidoms.

Ryšiai
4. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 7. ... 8. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 10 000 Lt skolos, 8000 Lt, kuriuos... 9. Rokiškio rajono apylinkės teismas 2008-08-18 sprendimu ieškinį tenkino ir... 10. Tenkindamas ieškinio dalį dėl 10 000 Lt skolos priteisimo, teismas nustatė,... 11. Tenkindamas ieškinio dalį dėl piniginių mokėjimų pagal preliminarią... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Rokiškio rajono apylinkės... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo jį atmesti, o skundžiamą... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas, Rokiškio rajono apylinkės teismo 2008 m.... 15. Bylos, nagrinėjamos apeliacine tvarka, ribas sudaro apeliacinio skundo... 16. Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, 2006-12-02 šalys sudarė... 17. Dėl 10 000 Lt priteisimo pagal 2006-12-02 skolos dokumentą.... 18. Tenkindamas ieškinio dalį dėl šios skolos priteisimo teismas nurodė, kad... 19. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas šioje dalyje... 20. Įstatyme paskolos sutartis apibrėžiama kaip sutartis, kuria viena šalis... 21. Dėl mokėjimų pagal preliminarią sutartį. ... 22. Šioje dalyje teismas ieškinį tenkino, nes konstatavo, kad atsakovas... 23. Kadangi šioje dalyje ieškovas ieškinio pagrindu nurodė tai, kad atsakovas... 24. Teisėjų kolegijos nuomone, tokios aplinkybės byloje esančių įrodymų... 25. sklypą parduoti kitam pirkėjui bei kad padarė kitus sutarties 6.1 p.... 26. Teisėjų kolegijos nuomone, tiek atsiliepimo į ieškinį pateikimas, tiek... 27. Kadangi priimamas teismo sprendimas ieškinį atmesti, tai apeliaciniame skunde... 28. Kadangi dėl virš nurodytų motyvų ir argumentų priimamas naujas sprendimas... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2... 30. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimą panaikinti... 31. Ieškovo ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš G. M. (a. k. ( - )) atsakovui V. V. (a. k. ( - ))...