Byla 2-547-242/2011
Dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Jakubovskis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį S. L. dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 4284,34 Lt aplinkai padarytos žalos atlyginimą. Nurodė, kad atsakovas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 9 straipsnio 6 dalį, 2010 m. gruodžio mėnesį, veikdamas pagal Dariaus ir I. P. išduotą įgaliojimą ir turėdamas leidimą miškui kirsti Ignalinos miškų urėdijos Ignalinos girininkijos 124 kvartalo 5a ir 6a sklypuose, įvykdė kirtimą gretimoje valdoje, priklausančioje J. K. Atsakovas organizavo darbus, jo pasamdyti darbininkai iškirto be leidimo 55 egles, 2 ąžuolus, 20 beržų ir 23 drebules, t.y. 82,391 m3 medienos, tuo padarydamas aplinkai 4284,34 Lt žalą, kurios geranoriškai neatlygino.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ). Atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, atsiliepimo nepateikimo priežasčių nenurodė, jokių prašymų nepareiškė, todėl sprendimas priimamas už akių.

4Ieškinys tenkinamas.

5Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalį, 285 straipsnio 1 dalį jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.)

6Byloje pateikti įrodymai – biržės taksavimo lapas, 2010 m. birželio 1 d. apžiūros protokolas, 2011 m. gegužės 2 d. fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai apskaičiavimo aktas, Ignalinos rajono apylinkės prokuratūros 2010 m. spalio 12 d. nutarimas dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo, 2011 m. gegužės 12 d. pretenzija S. L. dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo - patvirtina, kad atsakovas neteisėtai, neturėdamas leidimo J. K. priklausančioje miško valdoje, kadastrinis adresas ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančioje Ignalinos rajono savivaldybės Rubelninkų kaime, iškirto 55 egles, 2 ąžuolus, 20 beržų ir 23 drebules, iš viso 100 medžių - 82,391 m3 medienos. Pažeidimu padaryta žala teisingai apskaičiuota, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 521 patvirtinta fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarka ir dydžiais ir sudaro 4284,34 Lt.

7Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 23 straipsnis nustato, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, kitam turtui ir teisėtiems interesams ar miškui, kaip aplinkos objektui, privalo visiškai ją atlyginti arba, jeigu yra galimybė, atkurti iki pažeidimo buvusią būklę. Pagal Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo 21 straipsnį fiziniai ir juridiniai asmenys, įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, neteisėta veika padarę žalą laukinei augalijai, privalo ją atlyginti. Žalos apskaičiavimo tvarką tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 14 straipsnis nustato, kad gamtos išteklių naudotojai privalo nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei teisėtų interesų, o neteisėta veika padarę žalos aplinkai padarytąją žalą atlyginti. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais - ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (Civilinio kodekso 6.263 str. 2 d., 6.251 str.). Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, atsakovas padarytos žalos savo noru neatlygino, todėl ieškovo reikalaujamas 4284,34 Lt žalos atlyginimas iš jo turi būti priteistas.

8Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – 129,00 Lt (4284,34 x 3 proc.) žyminio mokesčio.

9Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 30, 185, 259, 262, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

10Ieškinį patenkinti.

11Priteisti iš S. L., asmens kodas ( - ), gyvenančio ( - ), Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento, juridinio asmens kodas 190742867, naudai 4284,34 Lt (keturis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt keturis litus 34 ct) aplinkai padarytos žalos atlyginimą.

12Priteisti iš S. L., asmens kodas ( - ), į valstybės biudžetą bylinėjimosi išlaidas – 129,00 Lt (vieną šimtą dvidešimt devynis litus 00 ct) žyminio mokesčio.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Ignalinos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai