Byla 2A-1642-524/2012
Dėl tėvystės nuginčijimo ir ieškovo A. Q. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-05-16 sprendimo civilinėje byloje

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Erikos Misiūnienės, kolegijos teisėjų Alonos Romanovienės, Audriaus Saulėno, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. Q. (A. Q.) ieškinį atsakovui I. T., trečiasis asmuo I. D.-K. dėl tėvystės nuginčijimo ir ieškovo A. Q. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-05-16 sprendimo civilinėje byloje ir

Nustatė

2ieškovas prašė nuginčyti tėvystę ir nustatyti, kad atsakovas I. T. nėra sūnaus A. I., gimusio ( - ), tėvas ir panaikinti tėvo įrašą gimimo liudijime; nustatyti, kad ieškovas yra A. I., gimusio ( - ), tėvas, suteikiant jam A. Q. pavardę. Nurodė, kad 2003 m. susipažino su I. D., su kuria pradėjo draugauti, o po to kartu pradėjo gyventi. Kartu gyvenant ji tapo nėščia ir ( - ) pagimdė sūnų A.. Po sūnaus gimimo motina kreipėsi į Civilinės metrikacijos skyrių, norėdama sūnui suteikti jo pavardę. Kadangi tuo metu I. D. buvo santuokoje su atsakovu I. T., vaikui buvo suteikta atsakovo pavardė. Teigia, kad jis yra biologinis A. tėvas, todėl prašo nuginčyti I. T. tėvystę ir nustatyti, kad jis yra A. tėvas. Apie sūnaus įregistravimą ne jo pavarde sužinojo tik 2010 m., kai persikėlė gyventi iš Japonijos į Lietuvą.

3Kretingos rajono apylinkės teismas 2012-05-16 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad sprendžiant bet kurį su vaiku susijusį teisinį konfliktą, turi būti siekiama išsiaiškinti, koks ginčo sprendimo variantas labiausiai atitinka vaiko interesus bei poreikius. Teismas nurodė, kad byloms dėl tėvystės nuginčijimo taikomas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas, t. y. jis skaičiuojamas nuo momento, kai asmeniui tapo žinoma apie neteisingą įrašą gimimo liudijime. Teismas ieškovo argumentus apie tai, kad apie neteisingą įrašą jam tapo žinoma tik 2010 metais, vertino kritiškai ir konstatavo, jog ieškovas šį terminą praleido. Teismas taip pat pažymėjo, kad šalys nepateikė pakankamai įrodymų tėvystei nuginčyti.

4Ieškovas A. Q. pateikė apeliacinį skundą ir prašo Kretingos rajono apylinkės teismo

52012-05-16 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodo, kad teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas. Nurodo, kad gimus sūnui neturėjo galimybės sutvarkyti jo gimimo dokumentų, nes iš Japonijos išvyko į Pakistaną. Jo ir ieškovės vaikas A. I. buvo įregistruotas atsakovo pavarde, nes ieškovė nebuvo įregistravusi ištuokos. Mano, kad teismas nepagrįstai taikė ieškinio senaties terminą, nes vaikas ne jo pavarde buvo įregistruotas jam nežinant. Teigia, kad jo tėvystę patvirtina ir DNR tyrimo rezultatai, bei pažymi, jog anksčiau neturėjo galimybės atlikti šių tyrimų.

6Trečiasis asmuo I. D. K. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo jį patenkinti, panaikinti ginčijamą sprendimą ir ieškinį tenkinti.

7Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

8Teismas, nagrinėdamas bylą su tarptautiniu elementu, privalo savo iniciatyva patikrinti, ar byla teisminga Lietuvos Respublikos teismams. Jeigu teismas, jau po bylos iškėlimo konstatuoja, kad byla nėra teisminga Lietuvos Respublikos teismams, pareiškimas paliekamas nenagrinėtas (CPK 782 straipsnis). CPK 395 straipsnyje nustatyta, kad ieškinį dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo nagrinėja atsakovo gyvenamosios vietos teismas.

9Prireikus teismas turi pareikalauti iš ieškovo pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad jis pagrįstai kreipiasi į Lietuvos, o ne į užsienio valstybės teismus. Jeigu yra galiojanti Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis, kurioje išspręsti teismingumo klausimai, turi būti taikomos tarptautinės sutarties nuostatos, o ne teismingumo taisyklės, nustatytos Lietuvos vidaus teisėje (CPK 780 straipsnis). Taigi bylą nagrinėjantis teismas pirmiausia turi nustatyti, koks teisės aktas (Lietuvos vidaus teisė, tarptautinė dvišalė sutartis, tarptautinė daugiašalė sutartis, Europos sąjungos teisės aktai) reglamentuoja nagrinėjamos bylos teismingumo klausimą.

10Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, nespręsdamas klausimo dėl bylos teismingumo, nors bylos tarptautinis elementas buvo akivaizdus, padarė tarptautinės teisės normų pažeidimą. Ieškovas A. Q. nėra Lietuvos Respublikos pilietis, Kretingos rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus pažyma (b. l. 45) įrodo, kad ieškovas ir vaikas gyvena Norvegijoje. Darytina išvada, kad Lietuva nėra ieškovo, jo vaiko ir vaiko motinos nuolatinė gyvenamoji vieta. Pirmosios instancijos teismas šios aplinkybės nevertino, ieškinį priėmė ir bylą išnagrinėjo, pažeisdamas imperatyvią Civilinio proceso kodekso normą dėl teismingumo.

11Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjama byla dėl tėvystės nuginčijimo turi tarptautinį elementą ir dėl to, kad ne tik ieškovas, bet ir atsakovas nėra Lietuvos Respublikos pilietis, atsakovas yra Japonijos pilietis, jo gyvenamoji vieta taip pat nurodyta Japonijoje. Tai, kad jis negyvena Lietuvoje, patvirtina ir teismui grįžę neįteikti procesiniai dokumentai. Remiantis CPK 296 straipsnio 1 dalies 12 punkto ir 782 straipsnio nuostatomis, ieškinys turėjo būti paliktas nenagrinėtas.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-05-16 sprendimas naikintinas ir ieškinys paliktinas nenagrinėtinas (CPK 326 str. 1 d. 5 p., 782 str.). Ieškinį palikus nenagrinėtą apeliantui grąžintina 75 proc. už apeliacinį skundą sumokėto mokesčio. Už apeliacinį skundą ieškovas turėjo sumokėti 288 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 5 p., 4 d.), tačiau sumokėjo 204 Lt. Apeliantui grąžintina 204 Lt už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 1 d. 8 p., 2 d., 94 str.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsnio 1, 2 dalimis, teisėjų kolegija

Nutarė

14Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-05-16 sprendimą panaikinti ir ieškinį palikti nenagrinėtą.

15Grąžinti ieškovui A. Q. 204 Lt už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai