Byla 2S-114-154/2012

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Mechanika“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-598-772/2012 (buvęs civ. bylos Nr. 2-8248-772/2011) pagal ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB, ieškinį atsakovui UAB „Mechanika“, tretiesiems asmenims UAB „Surenkamos statybos konstrukcijos“, UAB „Statybinių konstrukcijų gamykla“, BUAB „Šilna“ dėl kilnojamojo daikto grąžinimo iš neteisėto valdymo.

3Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB, kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovą UAB „Mechanika“ grąžinti ieškovui natūra turto dalį, t. y. SWF 10 tonų krovininį vežimėlį dvisijam kranui, kurio likutinė vertė 67 418,43 Lt, esantį neteisėtame UAB „Mechanika“ valdyme, o jeigu vykdant sprendimą paaiškėtų, kad turto dalies nėra, priteisti iš atsakovo turto dalies vertę; taip pat prašo priteisti 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio reikalavimams užtikrinti, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti už 67 418,43 Lt sumą atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai areštuoti pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose. Ieškovas taip pat prašė įpareigoti atsakovą UAB „Mechanika“ atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti, t. y. perduoti saugoti ieškovui atsakovo UAB „Mechanika“ neteisėtai valdomą turto dalį, t. y. SWF 10 tonų krovininį vežimėlį dvisijam kranui, paliekant jį saugoti ieškovui iki įsiteisės teismo sprendimas.

6Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino areštavo ne daugiau kaip 67418,43 Lt atsakovui UAB „Mechanika” nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, leidžiant turtu naudotis, bet uždraudžiant perleisti kitiems asmenims, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, leidžiant daryti atsiskaitymus, susijusius su darbo santykiais, bei su ieškovu „Swedbank lizingas“, UAB. Taip pat perdavė ieškovui „Swedbank lizingas“, UAB,UAB ,,Linoksa” saugoti pas atsakovą UAB „Mechanika“ esantį SWF 10 tonų krovininį vežimėlį dvisijam kranui.

7Teismas nurodė, kad atsakovas gali turtą paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims, todėl yra pagrindo manyti, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti teismo sprendimo įvykdymas arba iš viso jo nebus galima įvykdyti.

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Mechanika“ prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartį ir areštuoti SWF 10 tonų krovininį vežimėlį dvisijam kranui, kurio saugotoju paskirti atsakovą, įpareigojant areštuotu turtu nesinaudoti.

9Nurodo, kad ieškinio užtikrinimo priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, turi užtikrinti ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyrą, tačiau pirmosios instancijos teismas į tai neatsižvelgė.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB, prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

11Nurodo, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir užtikrina asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei asmens, kuriam taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtų interesų pusiausvyrą. Reikalavimo suma yra didelė, kas reiškia, jog taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtina. Be to, leidžiant pasilikti atsakovui ginčo turtą saugoti, būtų pažeisti teisėti ieškovo interesai.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

14Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

15Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti negalimu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmuo tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – realus būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas. Konkrečios rūšies ir masto laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik pareikštų reikalavimų ribose ir tik siekiant užtikrinti galimo teismo sprendimo, priimto būtent pagal pareikštus ieškinio reikalavimus, įvykdymą. Laikinoji apsaugos priemonė, neatitinkanti ginčijamo materialinio reikalavimo esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymo konkrečioje byloje apsauga, negali būti taikoma. Tokių apribojimų atsakovo atžvilgiu taikymas pažeistų ekonomiškumo, šalių lygiateisiškumo principus.

16Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškinys yra pareikštas dėl kilnojamojo daikto grąžinimo iš neteisėto valdymo. Iš atsakovo UAB „Mechanika atskirojo skundo turinio matyti, kad ginčo kilnojamąjį daiktą, t. y. SWF 10 tonų krovininį vežimėlį dvisijam kranui, atsakovas turi savo žinioje. Todėl šiuo konkrečiu atveju atsakovui nuosavybės teise priklausančių nekilnojamų ir kilnojamųjų daiktų, taip pat piniginių lėšų areštas akivaizdžiai prieštarauja LR CPK 145 str. 2 d. įtvirtintam ekonomiškumo principui, kas sudaro pagrindą šioje dalyje skundžiamą nutartį panaikinti, o ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB, prašymą dėl atsakovui priklausančio nekilnojamojo, kilnojamojo turto, taip pat piniginių lėšų arešto atmesti.

17Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atsakovo atskirojo skundo argumentais, kad areštuotas ginčo kilnojamasis turtas saugojimui turi būti paliktas atsakovui.

18Kaip jau minėta, šioje byloje ginčo esmė yra kilnojamojo daikto grąžinimas iš neteisėto valdymo. Nuosavybės teisės turinį sudaro teisė valdyti, naudoti ir disponuoti turtu. Kilnojamojo daikto išreikalavimo tikslas yra ne tik nuosavybės teisės įgyvendinimas, bet ir reikalaujamo daikto vertės išsaugojimas. Todėl ginčo krovininį vežimėlį dvisijam kranui areštavus, tačiau palikus saugoti atsakovui, tikėtina, kad atsakovas ginčo turtu naudosis, dėl ko gali ženkliai sumažėti turto vertė, kilti jo sugadinimo rizika. Šios priežastys pagrindžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis dalyje, kurioje SWF 10 tonų krovininis vežimėlis dvisijam kranui perduotas saugoti ieškovui „Swedbank lizingas“, UAB, yra pagrįsta ir teisėta, jos naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.UAB ,,Linoksa”

19Remiantis išdėstytais argumentais, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartis, dalyje dėl atsakovui nuosavybės teise priklausančių nekilnojamų ir kilnojamųjų daiktų, taip pat piniginių lėšų arešto, panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – šioje dalyje atsisakytina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

20Kita nutarties dalis paliktina nepakeista.

21Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

22Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutarties dalį, kuria areštuotas už 67 418,43 Lt sumą atsakovui UAB „Mechanika“ priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o jo nesant ar esant nepakankamai, areštuotos atsakovo piniginės lėšos, esančios banko sąskaitose, ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB, prašymą dėl atsakovui „Mechanika“ priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, piniginių lėšų arešto atmesti.

23Likusioje dalyje Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Apie nutarties priėmimą pranešti Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB, kreipėsi į Šiaulių miesto... 5. Ieškinio reikalavimams užtikrinti, ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi... 7. Teismas nurodė, kad atsakovas gali turtą paslėpti, perleisti tretiesiems... 8. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Mechanika“ prašo panaikinti Šiaulių... 9. Nurodo, kad ieškinio užtikrinimo priemonės turi būti proporcingos... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB,... 11. Nurodo, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 15. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 16. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškinys yra pareikštas dėl kilnojamojo... 17. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atsakovo atskirojo skundo... 18. Kaip jau minėta, šioje byloje ginčo esmė yra kilnojamojo daikto... 19. Remiantis išdėstytais argumentais, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m.... 20. Kita nutarties dalis paliktina nepakeista.... 21. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 22. Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d.... 23. Likusioje dalyje Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d.... 24. Apie nutarties priėmimą pranešti Centrinei hipotekos įstaigai....