Byla B2-2732-221/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo mažajai bendrijai ,,Tomo kava“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo mažosios bendrijos ,,Tomo kava“ vadovo T. U. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo mažajai bendrijai ,,Tomo kava“,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo teisėjos 2014 m. lapkričio 4 d. rezoliucija priimtas MB „Tomo kava“ vadovo pareiškimas (b. l. 4–6) dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei MB „Tomo kava“. Pareiškėjas nurodė, kad MB „Tomo kava“ turtinė padėtis yra sunki, dėl ko įmonė negali ir ateityje neturės realių galimybių vykdant ūkinę-komercinę veiklą atsiskaityti su kreditoriais, todėl konstatuotina, kad bendrija yra nemoki. Administratoriumi pasiūlyta skirti UAB „Divingas“.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Iš byloje esančio 2014 m. spalio 31 d. sudaryto MB „Tomo kava“ balanso (b. l. 18) matyti, kad bendrija turi turto už 59 845 Lt (ilgalaikis turtas – 37 470 Lt, trumpalaikis turtas – 22 375 Lt), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 89 868 Lt, kurios turi būti sumokėtos per vienerius metus. Iš 2014 m. spalio 31 d. sudarytos pelno (nuostolių) ataskaitos (b. l. 19–20), matyti, kad įmonė dirba nuostolingai, nuostoliai siekė – 42 512 Lt. Bendrija 2014 m. spalio 31 d. buvo įsiskolinusi darbuotojams 1 700,48 Lt (b. l. 24). Iš vadovo pateikto kreditorių sąrašo ir iš pagrindinio kreditoriaus Kauno kredito unijos paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko matyti, kad pradelsti bendrijos įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę bendrovės turimo turto vertės (b. l. 23, 33–34). Bendrijos vadovo teigimu, nėra jokių požymių, kad bendrijos turtinė padėtis ateityje pagerės.

6VMI prie LR FM 2014 m. lapkričio 12 d. duomenimis MB „Tomo kava“ turi 697,59 Lt mokestinę nepriemoką (b. l. 52). Bendrijos įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2014 m. lapkričio 26 d. sudarė 498,13 Lt (b. l. 55). VĮ „Registrų centras“ duomenimis bendrija nekilnojamojo turto neturi, tik yra sudariusi patalpų nuomos sutartį (b. l. 56–57). VĮ „Regitra“ duomenimis bendrija transporto priemonių neturi (b. l. 54). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad atsakovės atžvilgiu 2014 m. spalio 31 d. yra priimtas teismo įsakymas dėl skolos priteisimo.

7Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, daro išvadą, kad bendrija atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, nes jos skolos sudaro daugiau kaip pusę bendrijos turto vertės, bendrijos finansinė padėtis yra bloga, ji negali vykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų kreditorių atžvilgiu bei vykdyti pareigas valstybei, bendrija apyvartinių lėšų neturi ir negali jų gauti iš kredito įstaigų, dėl ko jai pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

8Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

9Pareiškėjas bendrijos administratoriumi pasiūlė skirti UAB „Divingas“, pateikė administratoriaus sutikimą administruoti MB „Tomo kava“ ir kitus privalomus dokumentus. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos su nurodyta administratoriaus kandidatūra sutiko. Kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros teismas negavo. Duomenų, kad administratoriaus UAB „Divingas“ kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi, todėl atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, MB „Tomo kava“ administratoriumi skirtinas UAB „Divingas“.

10Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis, 23 straipsnio 13 punktas).

11Vadovaudamasi LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis,

Nutarė

12iškelti mažajai bendrijai ,,Tomo kava“ (įmonės kodas 303253061, adresas: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių m., Maironio g. 16) bankroto bylą.

13Paskirti mažosios bendrijos „Tomo kava“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Divingas“ (leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 77, adresas: Vilnius, Algirdo g. 31-106, el. paštas: divingas@gmail.com, tel./faks. (8 5) 212 70 18).

14Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties įsiteisėjimo tai padaryti pakartotinai.

16Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

17Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį mažosios bendrijos „Tomo kava“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, pareiškėjui, atsakovei, administratoriui.

19Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratorius turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

20Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė rašytinio proceso... 2. Kauno apygardos teismo teisėjos 2014 m. lapkričio 4 d. rezoliucija priimtas... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad... 5. Iš byloje esančio 2014 m. spalio 31 d. sudaryto MB „Tomo kava“ balanso... 6. VMI prie LR FM 2014 m. lapkričio 12 d. duomenimis MB „Tomo kava“ turi... 7. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, daro išvadą, kad bendrija... 8. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 9. Pareiškėjas bendrijos administratoriumi pasiūlė skirti UAB „Divingas“,... 10. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 11. Vadovaudamasi LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10... 12. iškelti mažajai bendrijai ,,Tomo kava“ (įmonės kodas 303253061, adresas:... 13. Paskirti mažosios bendrijos „Tomo kava“ administratoriumi uždarąją... 14. Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui... 15. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties... 16. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 17. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui,... 19. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratorius turi... 20. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...