Byla T-208-497/2013
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam A. M., a.k. (duomenys neskelbtini), patvirtinimo klausimą, nustatė:

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Cininas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau tekste – komisija) 2013 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 89-14 dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam A. M., a.k. ( - ), patvirtinimo klausimą, Nustatė

2A. M. 2008 m. birželio 27 d. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 129 str. 1 d. 8 metų laisvės atėmimo bausme, nuosprendis įsiteisėjo 2008 m. liepos 18 d. 2013 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 89-14 komisija nutarė nuteistajam A. M. taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 2 dalies 2 punktą, kadangi A. M. yra atlikęs daugiau nei 1/2 paskirtos laisvės atėmimo bausmės, įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika yra žema. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija, įvertinusi nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu bei nusikalstamo elgesio riziką, atliktą pagal OASys metodiką, nustatė, kad A. M. dėl įvykdyto nusikaltimo kaltu prisipažįsta ir gailisi. Bausmės atlikimo metu nebaustas, 10 kartus skatintas. Socialinius ryšius palaiko su sugyventine ir jos močiute skambindamas telefonu ir rašydamas laiškus. Paleistas į laisvę grįžtų gyventi į ( - ) ir ieškotis darbo per darbo biržą.

3Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorė pateikdama atsiliepimą siūlo atsisakyti patvirtinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2013 m. vasario 15 d. nutarimą Nr. 89-14 taikyti lygtinį paleidimą A. M., nes nėra pagrindo manyti, kad nuteistasis jau pasitaisė, o bausmės tikslai jau pasiekti, kad nuteistasis laikysis įstatymų ir nenusikals.

4Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2013 m. vasario 15 d. nutarimas Nr. 89-14 taikyti nuteistajam A. M. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos netvirtintinas.

5Pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. 1 d., laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. Įstatymas suteikia teismui teisę ir pareigą įvertinti, ar nuteistasis gali būti toliau taisomas neizoliuotas nuo visuomenės visapusiškai įvertinus jo asmenybę ir elgesį bausmės atlikimo vietoje.

6Teismas, susipažinęs su nuteistojo A. M. asmens byla, Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo teismui pateikta medžiaga, konstatuoja, kad nors A. M. formaliai atitinka lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos sąlygas, laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu nuteistasis laikosi nustatytos dienotvarkės ir režimo reikalavimų, nebaustas, yra daug kartų skatintas už stropų darbą, nepriekaištingą elgesį bei aktyvų dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose, bausmę atlieka lengvojoje grupėje, tačiau jis yra nuteistas už sunkų smurtinį nusikaltimą – nužudymą, kurį padarė būdamas neblaivus, nukentėjusiajam rankomis ir kojomis sudavęs ne mažiau kaip 27 smūgius. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu buvo nuteistas bausme, artima BK 129 str. 1 d. sankcijoje numatytam bausmės minimumui - 8 metų - laisvės atėmimo bausme, iš A. M. nukentėjusiojo artimiesiems H. B., A. K., O. B. ir N. B. buvo priteista po 10 000 Lt neturtinei žalai atlyginti ir A. K. 3500 Lt turtinei žalai atlyginti. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad A. M. yra atlyginęs tik mažą dalį turtinės žalos, o neturtinės žalos atlyginti nėra pradėjęs. Iš specialisto išvados nustatyta, kad A. M. nėra užtikrintas priimant savarankiškus sprendimus ar susidorojant su iškylančiais sunkumais, tačiau geba atsiriboti nuo neigiamos aplinkos įtakos, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, pasižymi pozityviu mąstymu, o tai nuteistajam padeda išlaikyti emocinę pusiausvyrą, kurti teigiamus santykius su aplinka. Teismas mano, kad A. M. nėra pakankamai įvertinęs savo praeities, padaręs reikiamas išvadas ir gebantis vykdyti įsipareigojimą doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, jog ateityje nebedarys nusikalstamų veikų. Atsižvelgiant į nuteistojo padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą bei pobūdį, likusios pakankamai didelės neatliktos bausmės dalį, darytina išvada, kad šiuo metu A. M. taikant lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos nebūtų užtikrintas bausmės tikslų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 straipsnio 2 dalyje, tarp kurių yra siekis nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, realizavimas.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 164 str. 4 d. ir Baudžiamojo proceso kodekso 360 str. 5 d. 2 p., teismas Nutarė

8Atsisakyti patvirtinti 2013 m. vasario 15 d. Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą Nr. 89-14 dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam A. M., a.k. ( - ).

9Nutartis per 5 dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą. Teisėjas

10Audrius Cininas

11

Proceso dalyviai